Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 10 zo dňa 14. septembra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 130918

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 10/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme FK, že SPORTIKA je registrovaná na e - shope SFZ a je už možné cez e-shop realizovať nákupy aj  od firmy SPORTIKA. 

2. Upozorňujeme FK Lipt. Lúžna, Dúbrava, Lipt. Trnovec a Pribylina, že k dnešnému dňu sú evidované v systéme ISSF ako neplatič. V prípade, že ste MZF za august 2018 ešte neuhradili, úhradu prevedte obratom. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Z dôvodu vyťaženosti UT v Ružomberku, nariaďujeme odohranie   MFS – 7.kolo – 7.liga – Hrboltová – Hybe 16.9. o 10:30 na ihrisku v Černovej.         

2. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 11 3.kolo –Ružomberok - Palúdzka z 15.9. na 14.9 . o 17:00 na ihrisku v Palúdzkej.                 

3. Akceptujeme zaslanie oskenovaných RP FK L. Ondrašová z MFS U 11.                                                                                    

4. Z dôvodu porušenia čl. 43/ b odstupujeme FK na DK – 2.kolo dorast -  L. Ján, dospelí -6.liga – 6.kolo – Lisková.                                         

5. Z dôvodu neoprávneného štartu hráča Dušan Repa č. RP 1023957 v MFS 7.ligy – 6.kolo – Iľanovo – Demänová, kontumujeme MFS v prospech Iľanovo. FK Demänová a hráč Dušan Repa odstupujeme na DK.                                             

6. Opätovne upozorňujeme FK v kategórii dospelých na možnosť prihlásiť sa do súťaže o pohár LFZ, ktorá sa bude hrať hlavne v zimných mesiacoch. Predlžujeme termín podávania prihlášok do 30.9. Po tomto dátume už prihlášky nebudeme akceptovať.                                                                  

7. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise U 19 – 2.kolo – Východná – Ploštín, odstupujeme na KR R Ján Psotný .                                         

8. Na základe podnetu FK L. Ondrašová k MFS U 15 - 2.kolo – Ploštín – L. Ondrašová, predvolávame na 20.9.2018 o 15:30 vedúci družstva Ploštín – Slavomír Šichta a hlavný usporiadateľ – Peter Gärtner.

9. Súhlasíme s dočasným používaním bránok 3 x 2 m pre FK Podtureň pre malý futbal v kategóriach U 9, 11 a 13.                                        

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  10. 9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 034 : Šimon Kello(1198013)  ŠK Bobrovec– 6. liga – dospelí.  

U 035 : Stanislav Jančuška(1313448)  TJ Liptovský Ondrej – 8. liga sk. B – dospelí. 

U 036 : Adam Črep(1285642) TJ Družstevník Liptovský Trnovec – 8. liga sk. B – dospelí

U 037:  Matúš Trnovský( 1299182) TJ Iľanovo – 5. liga U19 – dorast, za prerokovanie uhradiť 5 €

U 038:  Michal Ďuraj(1299176) TJ Iľanovo – 5. liga U19 – dorast, za prerokovanie uhradiť 5 €

U 039: Ivan Murgoš(1392981) TJ Snaha Ploštín – 4. liga U15 – SŽ sk. B, za prerokovanie uhradiť 5 €.

2. Vylúčený po ČK DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 040:  Mário Jurika(1193284) ŠK TJ Iskra Hrboltova – 7.liga – dospelí .  Vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím pred PÚ.

U 041: Filip Čonka(1387432) TJ Snaha Ploštín – 4. liga SŽ sk. B .  DS - vylúčený za HNS-  udretie súpera hlavou v prerušenej hre a následne HNS( vulgárne výroky a vyhrážanie sa súperovi a R) – po vzhliadnutí videa) ,  podľa čl. 49 / 1b - DP. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace od 10.09.2018 s prerušením do 22.04.2019, podľa čl. 49 / 2b DP a pokuta 50 €.  Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

2. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 042: Filip Danko(1229125) ŠK Bobrovec  6. liga - dospelí. Na základe, Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovaným osobám a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči delegovaným osobám), podľa čl.71/1, 3a DP, do17.9.2018 a zároveň menovanému pozastavujeme výkon športu do vyriešenia DK..

U 043: Peter Veselovský(1312163) – tréner OFK Liptovská Lužná  6. liga - dospelí. Na základe, Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie za HNS – vykázanie z lavičky a žiada menovaného o písomné stanovisko k svojmu správaniu podľa čl.71/1, 3a DP, do10.9.2018 a zároveň menovanému pozastavujeme výkon funkcie do vyriešenia DK..

U 044: Dušan Repa(1023957) - HÚ ŠK Demänová  7. liga - dospelí. Berie na vedomie  stanovisko menovaného k U031 - HNS (kritika a zosmiešňovanie delegovaných osôb)počas stretnutia 5.kola 7. ligy dospelých ŠK Demänová – TJ Štart Liptovský Ján. DS – pozastavenie výkonu športu podľa 48/2b DP, na 2 týždne nepodmienečne od 10.9. 2018 do 24.9.2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 045: Dušan Repa(1023957) -  za porušenie bodu 10.4. a 10.6. – RS – neoprávnený štart v MFS 7. liga dospelí 6. kola TJ Iľanovo – ŠK Demänová, podľa čl.48/1b a a porušenie článku 52/c - SP, ukladá DSzákaz výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Demänová podľa čl. 36/2a , 48/2b, 53/1 DP,  na 1. mesiac od 24.9.2018 do 22.10.2018 a pokuta 50 €. .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U  046: ŠK Demänová – za porušenie bodu 7.1 /h – RS a čl. 82/1f - SP, a za porušenie ustanovení zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, udeľuje DSpokutu 100 € podľa čl. 64/1- DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MFZ.

U 047: Ľuboš Chovan (1028230) tréner ŠK Demänová, Peter Húska(1254986) kapitán mužstva ŠK Demänová  za porušenie článku 53/3b DP. DS -  podľa čl. 40/2 DP - podmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 3. mesiace. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 048: , Daniel Klepáč(1001483) vedúci mužstva ŠK Demänová, za porušenie článku 53/3b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 049: TJ Štart Liptovský Ján – 2.kolo dorast,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 050: OŠK Lisková – 6.kolo,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 051: Milan Vyšný (1007484)  za porušenie povinnosti vyplývajúce z predpisu SFZ čl. 77 SP, prípad  odstupuje na riešenie KR.

U 052: Jaroslav Veľký(1182566) berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe nejasnosti v Zápise o stretnutí a vyjadrení v stanovisku, prípad  odstupuje na riešenie KR.

U 053: DK na základe MaK LFZ žiada TJ Družstevník Kvačany za nesplnenie výzvy MaK na uhradenie odstupného pre TJ Prosiek v ÚS č. 9/2018-2019 žiada o predloženie fotokópie dokladu o úhrade pre TJ Prosiek do 19.9.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

DK zobrala na vedomie podanie na DK zo strany ŠK Bobrovec – v uvedenej veci začína šetrenie.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

10/1 Ospravedlnenia: Kaučiarik F. (od 20.9.2018 na pol roka), Krivoš A. (20.9.), Šimčeková D. (Po-Pia), Kmeť K. (9.9.-onesk.), Kútnik S. (23.9.), Čimbora I. (22.9.,5.-7.10.), Maťokár M. (16.9.-onesk.), Plaskúr D. (21.-23.9.), Bielesch R. (16.9.-onesk.), Mikulková T. (16.9.-onesk.), Kuna P. (29.-30.9.),

10/2 Absencie: Gejdoš M. (8.9. U 19 – MF, Ľubeľa-L.Revúce),

10/3 KR berie na vedomie e-mail: Novota J.,  Gregor D., Cibuľa M.,

10/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Krupík Michal., Dúha Štefan a o 16:15 hod. DS: Vyšný Milan. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

10/4 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Špaček Oliver, a o 16:15 hod. Gejdoš Miroslav. 

10/5 Na základe podnetu TJ Družstevník Liptovský Trnovec k stretnutiu 4.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi TJ Gôtovany - TJ Družstevník Liptovský Trnovec konaného dňa 9.9.2018 o 15:30 hod. na ihrisku v Gôtovanoch, žiadame TJ Gôtovany o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času s nasnímaným zvukom najneskôr do 18.9.2018. 

DELEGAČNÝ LIST č. 08/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        23.09.2018 o 15,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Važec

Nemec P.

Glajza

Matošová

Vyšný J.

 

L.Lúžna-L.Kokava

Podskuba

Žiak

Čačo

Dráb

 

Černová-Dúbrava

Veľký

Maga

Baláž Ri.

Matula

 

Sm.Žiar-Ludrová

Prončák M.

Novota

Kováčiková

Makovický

 

Lisková-Pribylina

Kudroň

Bielesch

Kasl M.

Žuffa J.

 

Likavka-Ľubeľa

Žuffa P.

Beňo

Gazdík

Zeleňák

 

Bobrovec-Hubová

Cibuľa

Rajniak

Neuman

Szabó

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              23.09.2018 o 15,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-P.Ľupča

Nemec J.

Prončák M.

Neuman

 

22.9. o 15:00 hod.

Jamník-Stankovany

Laučík

Rúčka M.

Kutnár

 

22.9. o 15:00 hod.

Podtúreň-Iľanovo

Švorčík

Bubniak

Krivoš A.

Haviar

 

Prosiek-L.Ján

Matej

Krišanda L.

Kasl D.

 

 

Kvačany-Demänová

Števček

Murza

Kutnár

 

 

Východná-Beňadiková

Oravec A.

Širúček

Sekej

 

 

Vavrišovo-Hrboltová

Smatana

Gejdoš

Rázga

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                23.09.2018 o 15,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-Štiavnička

Bakoš

Krišanda J.

Koleň

 

 

Lúčky-V.Dubová

Pribylinec

Maťokár

Mikulková

 

 

L.Vlachy-L.Revúce

Baláž Ro.

Šlachta

Dúha

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                23.09.2018 o 15,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-Uh.Ves

Glajza

Širúček

Matošová

 

22.9. o 15:00 hod.

K.Lehota-L.Ondrašová

Rúčka M.

Špaček

Čatloch

 

 

Gôtovany-Sv.Kríž

Zlejší

Lisý M.

Črep

 

 

L.Trnovec-L.Ondrej

Nemec J.

Krivulčík L.

Prončák J.

 

 

 

5.liga U-19                                                 22.09.2018 o 15,00 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Švošov

Zlejší

Ilavský

 

 

o 14:00 hod.

Ľubochňa-voľno

 

 

 

 

 

Prosiek-L.Ondrašová

Bubniak

Črep

 

 

 

Likavka-Iľanovo

Kútnik

Bielesch

 

 

 

Bobrovec-L.Ján

Žuffa P.

Čatloch

 

 

 


U-19 – MF                                                  22.09.2018 o 15,00 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Ploštín

Gejdoš

Prončák J.

 

 

o 14:00 hod.

Lúčky-Sv.Kríž

Kudroň

Gazdík

 

 

 

L.Revúce-Vavrišovo

Podskuba

Kasl D.

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        23.09.2018 o 12,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Teplá

Čačo

 

 

 

 

Černová-L.Štiavnica

Baláž Ri.

 

 

 

 

Likavka-L.Sliače

Gazdík

 

 

 

 

L.Revúce-V.Dubová

Lacková

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         23.09.2018 o 12,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Važec

Bubniak

 

 

 

 

L.Sielnica-L.Ondrašová

Murza

 

 

 

 

Ľubeľa-P.Ľupča

Lucký

 

 

 

 

Bobrovec-Palúdzka

Neuman

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  23.09.2018 o 12,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Kokava

Kubínová

 

 

 

22.9. o 12:30 hod.

Uh.Ves-Lúčky

odd.R

 

 

 

 

Kvačany-Sv.Kríž

Kutnár

 

 

 

 

voľno-Dúbrava

 

 

 

 

 

Jamník-Hybe

Čimbora

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  23.09.2018 o 12,30 hod.                                 16.kolo-predohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Dúbrava

odd.R

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   20.09.2018 o 16,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Lucký

 

 

 

v Hubovej

Lúčky-L.Ondrašová

Krišanda L.

 

 

 

 

Rbk-L.Mikuláš

Krišanda J.

 

 

 

 

Palúdzka-Bobrovec

Kubínová

 

 

 

 

Hrboltová-Lisková

Dúha

 

 

 

v Černovej

 

U13 Kormanov pohár MF                       20.09.2018 o 16,30 hod.                                 03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Bešeňová

Pribylinec

 

 

 

 

Važec-Podtúreň

odd.R

 

 

 

v Štrbe

 

U-11 LFZ                                                    22.09.2018 o 13,00 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Štiavnica

Neuman

 

 

 

o 12:30 hod.

Černová-L.Hrádok

Lacková

 

 

 

 

Rbk-Ľubochňa

Lucký

 

 

o 10:00 hod. v Stankovanoch

Bešeňová-Palúdzka

Krivoš A.

 

 

 

 

L.Mikuláš-Sv.Kríž

Zlejší

 

 

 

23.9. o 10:00 hod.

Sm.Žiar-L.Ondrašová

Kováčiková

 

 

 

23.9. o 12:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 07/2018-19 

Bobrovec-L.Teplá

Nemec J.

Glajza

Kuna

Makovický

 

Pribylina-Sm.Žiar

Balogh

Gazdík

Baláž Ri.

Matula

 

Dúbrava-L.Lúžna

Beňo

Valíček

Pleva

Vyšný J.

 

L.Kokava-Važec

Prončák M.

Bubniak

Širúček

Vyšný M.

 

Beňadiková-Kvačany

Gemzický

Laučík

Širúček

 

15.9. o 15:00 hod.

Hrboltová-Hybe

Kudroň

Maga

Šlachta

o 10:30 hod. v Černovej

P.Ľupča-Východná

Kaučiarik

Kútnik

Neuman

Žuffa J.

 

B.Potok-L.Vlachy

Baláž Ro.

Kaučiarik

Dúha

 

o 10:30 hod.

V.Dubová-Štiavnička

Podskuba

Kasl D.

Šimčeková

 

 

L.Ondrej-Gôtovany

Cibuľa

Čatloch

Prončák J.

 

 

Bobrovec-Palúdzka (U19)

Pribylinec

Kubínová

 

 

 

L.Ján-Likavka (U19)

Wosiňski

Lisý M.

 

 

 

Ploštín-Lúčky (U19)

Črep

Nemec J.

 

 

 

L.Sliače-Černová (U15)

Kmeť

 

 

 

 

Bobrovec-Ploštín (U15)

Nemec J.

 

 

 

 

Dúbrava-Kvačany (U15)

odd.R

 

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Hrádok-Istebné

Tutura

Remeň

 

IV.L.D., 23.9. o 10:00 hod.

Lisková-Čadca

Bielesch

 

 

II.L.Ž., 23.9. o 11:00 hod.

Z.Poruba-Ľubochňa

Zlejší

 

 

III.L.Ž., 23.9. o 11:00 hod.

L.Hrádok-Diviaky

LFZ

 

 

III.L.Ž., 23.9. o 12:30 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                         sekretár LFZ 

                                                                              

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk