Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 10 zo dňa 06. septembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 060919

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 10/2019-20

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude v utorok 10.9.2019 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

2. Splatnosť MZF za august 2019 je 10.9.2019.

3. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

4. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

5. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

ODVOLACIA KOMISIA

1. OK vo veci odvolania TJ Prosiek na základe čl.85, odst.2,písm.b DP SFZ potvrdzuje rozhodnutie DK ÚS č.16 U09,U10,U11,U12,U15 a ponecháva toto v platnosti.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1.Súhlasíme s dohodou FK : U 19 – 6.liga – 2.kolo - Prosiek – Švošov z o 7.9. na 1.11. o 13:00, L. Ondrašová – Bobrovec – zámena poradia MFS – 2.kolo sa odohrá 7.9. o 15:30 v Bobrovci. U 15 MF – 2.kolo - Lúčky – Jamník – 8.9. z 13:00 na 11:30. U 13 MF – 1.kolo – Bobrovec – L. Hrádok – v obrátenom poradí, tj. 1.kolo sa odohrá v L. Hrádku 5.9. o 16:00. U 11 – 2.kolo – L. Ondrašová – L. Ján – 7.9. z 13:00 na 11:00 a Palúdzka – L. Hrádok zo 7.9. na 10.9. o 17:00. U 15 -4.liga sk. A – 2.kolo – L. Sliače – Likavka z 11. Na 12.9. o 15:00. 6-liga dosp. – 8.kolo – L. Teplá – L. Ján z 21.9.na 22.9. o 15:00.
2.Upozorňujeme FK v súťaži U 13 – MF, že FK Bobrovec bude hrať svoje domáce MFS v stredu UHČ.
3.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 5.kola dospelých – 8.liga – L. Trnovec – L. Revúce a L. Ondrej – L. Vlachy. 7.liga – Hybe A – Kvačany.  6.liga – Ludrová – L. Kokava .Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ.
4.Akceptujeme kvalitu  predložených nahrávok z MFS od FK  Kvačany a Hybe B.
5.Akceptujeme s menšími výhradami kvalitu nahrávky od FK. Val. Dubová – je potrebné popracovať na lepšom zaostrení obrazu. Uh. Ves – zmeniť miesto nahrávania podľa možnosti zo zvýšeného mieste, lebo teraz stále niekto behá popred kameru – lavička ,AR ap.
6.S výhradami akceptujeme kvalitu nahrávok od FK Lúčky – chýbajúci zvuk. Demänová – chýbajúci údaj o čase. Lisková – chýbajúci zvuk.  Za tieto nedostatky odstupujeme menované FK na DK.
7.Z dôvodu nepredloženie videa, odstupujeme FK Smrečany B na DK.
TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ Liptovský Mikuláš v termíne 23.09. – 25.11.2019 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 60 hodín. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.09.2019 (max. počet účastníkov je 24). Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. Prílohy: Školenie trénerov UEFA GR C - Ružomberok - info 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U  36: Ladislav Feketík  (1073201)  TJ Gôtovany, 8.liga dospelí, od 30. 08. 2019

U 37: Ondrej Kajda (1186548) OFK Liptovská Lúžna, 6. liga dospelí , od 02.09.2019

U 38: František Bugoš ä1230102) TJ Tatran Hybe B, 8. liga –dospelí od 02.09. 2019

2. Vylúčený po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 39: Tomáš Košo (1156131)OŠK Svätý Kríž, 8.liga dospelí. Vylúčený za SH – kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2. súťažné stretnutia , podľa čl. 45/2a DP, od 30.8.2019.

U 40: Miroslav Bella (1146927) TJ Gôtovany, vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred pokutovým územím, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 30.8.2019. 

U 41: Juraj Mlynarčík (1096894) TJ Družba Smrečany - Žiar, 6. liga dospelí. Vylúčený za HNS – pokus o udretie súpera do hlavy nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 02.09.2019.

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 42: Jakub Baláž   (1168186)  TJ Ďumbier Uhorská Ves. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK, k HNS (po udelení ČK po druhej ŽK,   hrubé a hanlivé urážky na adresu R) v stretnutí 5. kola 7. ligy medzi TJ Družstevník Východná – TJ Ďumbier Uhorská Ves, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.9.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U 43: Róbert Pastucha   (1192678)  FK Ružomberok - Biely Potok, 8. liga dospelí. Na základe, Zápisu o stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK, k HNS (po udelení ČK , následne na adresu hráčov hostí č. 16 a č.17   hrubé urážky) v stretnutí 5. kola 8. ligy medzi FK Ružomberok–Biely Potok a TJ Tatran Hybe B, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 10.09.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U 44: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 150 € podľa bodu 10.17 RS ,ŠK Demänová, pre porušenie článku  82/1b SP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie 1. kola 7. ligy dospelých medzi TJ Družstevník Východná  -  ŠK Demänová, konaného dňa 29.08.2019.

U 45: Patrik Baláž (1374138) TJ Iľanovo – U19 dorast. Neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti (U 212 v ÚS č. 42/2018-19),medzi TJ Iľanovo – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl.53/1 DP.  DS pozastavenie výkonu športu na 1.mesiac podľa čl.53/2b  DP.
U 46: Katarína Sedliaková (1420983) TJ Iľanovo - vedúca mužstva. Za neoprávnený štart hráča Patrik Baláž  1374138 v zastavenej činnosti(U 212 v ÚS č. 42/2018-19), medzi TJ Iľanovo – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 53/1 DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac vo všetkých stretnutiach TJ Iľanovo   podľa čl. 53/3b DP od 02.09.2019.
U 47: Vladimír Kubo (1315124) TJ Iľanovo - tréner. Za neoprávnený štart hráča Patrik Baláž  1374138 v zastavenej činnosti(U 212 v ÚS č. 42/2018-19), medzi TJ Iľanovo – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 53/1 DP, DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie  na 1 mesiac vo všetkých stretnutiach TJ Iľanovo  podľa čl. 53/3b DP, na 1 mesiac od 02.09.2019.
U 48: TJ Iľanovo. Za neoprávnený štart hráča  Patrik Baláž (1374138) v zastavenej činnosti( U 212 v ÚS č. 46/2018-19, čl.45/2a DP) zo stretnutia 1. kola U19-dorast, medzi TJ Iľanovo – TJ Partizán Ľubeľa , podľa čl. 12/1 DP . Zároveň podľa čl. 31/1 DP kontumuje výsledok v pomere 3 : 0 v prospech TJ Partizán Ľubeľa , a podľa bodu 10.17 RS udeľuje pokutu TJ Iľanovo 50 €.

U 49: Miroslav Gejdoš (1149838) rozhodca , DK berie na vedomie vyjadrenie k nedostaveniu sa  na majstrovské stretnutia konané v dňoch 24. a 25.08 2019 a podľa čl. 62 DP pozastavuje výkon funkcie na 2. týždne od 02.09. 2019. Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 15.9.2019 pod ďalšími DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 30.  

U 50: Kristián Kmeť (1238940) rozhodca , za nedostaveniu sa  na majstrovské stretnutia konané v dňoch 25.08 2019 a podľa čl. 62 DP pozastavuje výkon funkcie na 3. týždne od 02.09. 2019. Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 15.9.2019 pod ďalšími DS. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 31.  

U 51: Róbert Baláž (1257646)rozhodca, odstupuje menovaného na KR za administratívne pochybenie delegovanej osoby(nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča) v stretnutí 5. kola 6. liga -dospelí medzi TJ Poľana Hubová – TJ Družba Smrečany Žiar. Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 15.9.2019 pod ďalšími DS.

U 52: Námietka  TJ Tatran Hybe B zo stretnutia  4.kola 8. ligy dospelých Hybe B – OŠK Jamník . Stanovisko odbornej komisie: Zákrok zo strany H33 voči D17 vyhodnotila KR ako neúmyselný, neboli  porušené PF t.j. konkrétne PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie. DK preto vyhodnotila námietku TJ Tatran Hybe, ako neopodstatnenú. 

U 53: Podanie na DK  TJ Tatran Hybe B zo stretnutia  5.kola 8. ligy dospelých FK Biely Potok - Hybe B postupuje KR na posúdenie udelenia ČK po druhej ŽK. Až po zaujatí odborného stanoviska  KR sa  DK bude prípadom zaoberať.

U 54: Libor Porubän (1019464) TJ Družstevník Liptovská Kokava. Berie na vedomie stanovisko menovaného  za HNS (hanlivé výroky na adresu trénera hostí) zo stretnutia 4. kola 6. ligy Double star bet-dospelí,  medzi: TJ Družstevník Liptovská Kokava – TJ Partizán Ľubeľa , podľa čl. 47/1a DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 súťažné stretnutia vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Liptovská Kokava, podľa čl. 47/2a  od 29.08.2019. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 33. 

U 55: TJ Sokol Beňadiková.   DK berie na vedomie stanovisko klubu k poškodeniu majetku(U 32) TJ Ďumbier Uhorská Ves  a žiada (v čo najskoršom termíne)klub TJ Ďumbier Uhorská Ves o  písomné vyčíslenie škody na majetku pre TJ Sokol Beňadiková (kópiu zaslať aj  DK LFZ), spôsobené poškodením šatne hostí po stretnutí 4. kola 7. ligy – dospelí medzi TJ Ďumbier Uhorská Ves – TJ Sokol Beňadiková a ukladá DS pokutu 50 € podľa čl. 47/2c, , 57/2 DP a čl. 12 /6 DP.

U 56: OFK Liptovská Lúžna (6.liga dospelí). Na základe Správy DZ, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko a presnú identifikáciu osoby dopúšťajúcej sa HNS (obliatie pivom AR2 divákom hostí pri schádzaní z HP) po stretnutí 5. kola 6. ligy-dospelí medzi 1.OFC Sliače – 0FK Liptovská Lužná podľa čl. 71/1, 3b,c, a čl. 74/1, 4 DP, do 10.09.2019.

U 57: Na deň 12.09.2019 o 16,00 hod. predvolávame na DK, R – Jakub Krišanda(1358032) a AR1 Lukáš Krišanda(1358030) zo stretnutia 8. ligy dospelých medzi : FK Ružomberok – Biely Potok(A) a TJ Tatran Hybe (B) za účelom objasnenia situácie z 35´a 36´ stretnutia. Neúčasť na zasadnutí DK bude riešiť v zmysle DP.

U 58: DK žiada o dodanie videozáznamu zo stretnutia 5.kola 8.ligy dospelí FK Ružomberok-Biely Potok – TJ Tatran Hybe B do 10.9.2019 pod DS.


DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.
   Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

10/1 Ospravedlnenia: Čačo M. (14.-15.9., Po-Pia), Jančuška J. (Po-Pia), Plaskúr D. (9.-15.9.-onesk.,So), Murza J. (13.-15.9.), Krišanda L. (8.9.-PN), Kutnár J. (14.-15.9.), Podskuba M. (15.9.), Nemec J. (15.9.), Holub P. (15.9.), Zeleňák J. (14.-15.9.), Plaskúr D. (od 3.9.-PN), Maga R. (5.9.-Š), Kubínová K. (19.9.-Š), Adzima M. (14.9.),

10/2 KR berie na vedomie e-mail: Bielesch R. (prerušenie činnosti od 9.9.23019),

10/3 Pozývame na zasadnutie KR dňa 12.9.2019 o 16:00 hod. R – Krišanda J.

10/4 Dňa 5.9.2019 sa KR dostavili o 15:30 hod. R - Kutnár J. a o 16:00 hod. R - Gejdoš M., menovaní boli prejednaní a riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

10/5 Súťaž U-19 MF sa bude hrať turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Hrací deň je sobota od 10:00. Hracia plocha U-19 MF – medzi 16-tkami na celú šírku HP. Pri MF sa používajú brány 5 x 2 m (výnimky schvaľuje ŠTK). Pokutovým územím je oblúk o polomere 9 m od stredu brány. Pokutový kop sa kope z vrcholu tohto oblúka, tj. 9 m od brány . Počet hráčov  7 + 1. V U-19 MF sa môže striedať max. 5 hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí uviesť v zápise v záznamoch R. Na turnaj budú delegovaní 2R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť Zápis z predchádzajúceho MFS. Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek čiže aj na tzv. ofsajd.

10/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.09.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

DELEGAČNÝ LIST č. 07/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             15.09.2019 o 15,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-L.Teplá

Ivan

Bakoš

Lacková

Gregor

 

Hubová-Pribylina

Oravec A.

Kudroň

Kubínová

Haviar

 

Važec-Lisková

Beňo

Smatana

Šlauka

Vyšný J.

 

L.Sliače-Sm.Žiar

Pribylinec

Žiak

Štachura

Matula

 

Ľubeľa-Palúdzka

deleg.

Dančová

Gazdík

Krivoš M.

 

Ludrová-L.Lúžna

Cibuľa

Maga

Krivoš A.

Makovický

 

L.Kokava-L.Ján

Žuffa P.

Širúček

Neuman

Grendel

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            15.09.2019 o 15,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Prosiek

Širúček

Neuman

Lisý M.

Vyšný M.

14.9. o 15:00 hod.

Beňadiková-Demänová

Bakoš

Baláž Ri.

Katrák

 

14.9. o 15:30 hod.

Černová-Východná

Maga

Gazdík

Žiak

 

14.9. o 18:00 hod.

Vavrišovo-Uh.Ves

Švorčík

Čimbora

 

 

 

P.Ľupča-Lúčky

Prončák M.

Žuffa J.

 

 

 

Podtúreň-Kvačany

Katrák

Baláž Ro.

Lucký

Bubniak

 

Bobrovec-Iľanovo

Rajniak

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             15.09.2019 o 15,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Revúce

Kudroň

Baláž Ri.

Žiak

 

o 10:30 hod.

Hrboltová-Sv.Kríž

Wosiňski

Neuman

Šlauka

 

o 10:30 hod.

L.Trnovec-Štiavnička

Črep

Raffaj

 

 

 

Jamník-L.Ondrašová

Prončák J.

Jančuška

 

 

 

L.Ondrej-Hybe „B“

Krivulčík L.

Lisý M.

 

 

 

Gôtovany-V.Dubová

Rúčka M.

Špaček

 

 

 

L.Vlachy-Sm.Žiar „B“

Sekej

deleg.

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  11.09.2019 o 17,00 hod.       01.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Prosiek

Wosiňski

Prončák M.

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  14.09.2019 o 15,30 hod.       03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Prosiek

Wosiňski

Holub

 

 

 

Iľanovo-L.Ondrašová

Oravec A.

Prončák J.

 

 

 

Likavka-Ľubeľa

Pribylinec

Čimbora

 

 

 

Švošov-L.Ján

Nemec J.

Črep

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 12.09.2019 o 15,00 hod.        01.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Likavka

Lacková

 

 

 

 

   

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 15.09.2019 o 13,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Švošov

odd.R

 

 

 

o 12:30 hod.

L.Štiavnica-V.Dubová

Maga

 

 

 

 

L.Sliače-L.Teplá

Štachura

 

 

 

 

Likavka-L.Lúžna

odd.R

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 15.09.2019 o 13,00 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Sm.Žiar

Črep

 

 

 

 

Ploštín-L.Ondrašová

Lisý M.

 

 

 

 

Ľubeľa-Hybe

odd.R

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               15.09.2019 o 13,00 hod.       03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Kvačany

Cibuľa

 

 

 

o 10:30 hod.

Vavrišovo-Palúdzka

Čimbora

 

 

 

 

Dúbrava-Sv.Kríž

odd.R

 

 

 

 

L.Kokava-Lúčky

Širúček

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             12.09.2019 o 17,00 hod.       02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-L.Štiavnica

Lacková

 

 

 

 

L.Mikuláš-L.Lúžna

Holub

 

 

 

 

Lisková-Palúdzka

Dančová

 

 

 

 

Lúčky-L.Ondrašová

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      12.09.2019 o 17,00 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Bobrovec

odd.R

 

 

 

 

Podtúreň-Sv.Kríž

Širúček

 

 

 

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Lisý M.

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     14.09.2019 o 13,30 hod.       03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Východná

Neuman

 

 

 

o 13:00 hod.

L.Ján-Ľubochňa

Adzima

 

 

 

 

Sv.Kríž-Palúdzka

Raffaj

 

 

 

 

Demänová-Černová

Kubínová

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Štiavnica

Čimbora

 

 

 

15.9. o 10:00 hod.

P.Ľupča-L.Ondrašová

Žuffa J.

 

 

 

15.9. o 13:30 hod.

 

I.TRIEDA SPORTIKA – PRÍPRAVAKA U-9                         07.09.2019 o 00,00 hod.        00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Prončák J.

 

 

o 9:00 hod. vo Sv.Kríži

Ľubochňa-Rbk

Prončák M.

 

 

o 9:35 hod. vo Sv.Kríži

Uh.Ves-Demänová

Zlejší

 

 

o 10:00 hod. v Uh.Vsi

Sv.Kríž-Rbk

Prončák J.

 

 

o 10:20 hod. vo Sv.Kríži

Demänová-Bešeňová

Zlejší

 

 

o 10:45 hod. v Uh.Vsi

Rbk-L.Ondrašová

Prončák M.

 

 

o 10:55 hod. vo Sv.Kríži

Uh.Ves-Bešeňová

Zlejší

 

 

o 11:30 hod. v Uh.Vsi

Sv.Kríž-Ľubochňa

Prončák J.

 

 

o 11:30 hod. vo Sv.Kríži

Ľubochňa-Ondrašová

Prončák M.

 

 

o 12:05 hod. vo Sv.Kríži

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 06/2019-20 

L.Lúžna-Ľubeľa

Bielesch

Krivoš A.

Lacková

Krivoš M.

 

Iľanovo-Beňadiková

Nemec J.

Chlepko

Šlauka

 

 

Kvačany-P.Ľupča

Maga

Krišanda J.

Bubniak

Dráb

 

Prosiek-Černová

Pribylinec

Rajniak

Kudroň

Haviar

 

L.Revúce-Jamník

Katrák

 

 

 

 

Štiavnička-L.Vlachy

Žuffa J.

Jančuška

 

 

 

Ondrašová-L.Trnovec

Lisý M.

Krivulčík L.

 

 

 

Prosiek-Švošov (U19)

Širúček

Šlauka

 

 

1.11. o 13:00 hod.

Bobrovec-Ondrašová (U19)

Nemec P.

Neuman

 

 

 

L.Lúžna-L.Sliače (U15)

Krivoš A.

 

 

 

 

Lúčky-Jamník (U15)

Lucký

 

 

 

o 11:30 hod.

Kvačany-Dúbrava (U15)

Bubniak

 

 

 

 

Palúdzka-L.Hrádok (U11)

Nemec J,

 

 

 

10.9. o 17:00 hod.

L.Štiavnica-Hybe (U11)

Gazdík

 

 

 

 

L.Ondrašová-L.Ján (U11)

Neuman

 

 

 

o 11:00 hod.

Černová-Sv.Kríž (U11)

Podskuba

 

 

8.9. o 10:00 hod. na UT v Černovej

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Z.Poruba-Bešeňová

Nemec J.

 

 

III.liga SŽ U15, 8.9. o 11:30 hod.

Černová-Bešeňová

Baláž Ri.

 

 

III.liga SŽ U15, 11.9. o 15:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                   sekretár LFZ

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk