Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 11 zo dňa 21. septembra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ  210918

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11/2018-19 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS –  U 11 – 4.kolol – Ružomberok -  Ľubochňa z 22.9. na 21.9. o 16:00 v Stankovanoch , Hybe – L. Štiavnica z 22. Na 23.9. o 15:00. U 19 -5.liga – 4.kolo – Likavka – Iľanovo – 22.9. z 15:00 na 16:00.          

2. Akceptujeme zaslanie oskenovaných RP FK Likavka a Sv. Kríž.   

3. Z dôvodu porušenia čl. 43/ b odstupujeme FK Smrečany na DK – 3.kolo  - U 15 MF .

4 Z dôvodu poklesu počtu hráčov FK L. Teplá pod 7  v MFS -6.lige – 5.kolo – Likavka – L. Teplá, kontumujeme MFS v prospech FK Likavka. FK L. Teplá za spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.

5. Opätovne upozorňujeme FK v kategórii dospelých na možnosť prihlásiť sa do súťaže o pohár LFZ, ktorá sa bude hrať hlavne v zimných mesiacoch. Predlžujeme termín podávania prihlášok do 30.9. Po tomto dátume už prihlášky nebudeme akceptovať.

6. Z dôvodu nenastúpenia FK Ploštín na MFS U 19 MF – 3.kolo – Ploštín - Lúčky, kontumujeme MFS v prospech FK Lúčky. Za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme FK Ploštín na DK.

7.Dôrazne upozorňujeme všetky FK v mládežníckych súťažiach ako aj R na týchto MFS , že konfrontácia je na týchto MFS povinná. Zároveň R sú povinní kontrolovať štarty starších dievčat ako aj štarty hráčov FK Ružomberok a L. Mikuláš v U 11 a U 13 , keď tieto FK sú povinné v našich súťažiach štartovať s hráčmi minimálne o 1 rok mladšími( Rozpis súťaže – B- technické ustanovenia – čl. 1-vekové kategórie ). V kategórii U9 povoľujeme týmto FK štart maximálne 50% hráčov narodených vroku 2010.                         

8.Upozorňujeme FK v súťažiach MF – U 9,11 a 13, že rozmery HP sú povinné s toleranciou +- 5 %. Ich umiestnenie je len doporučené, čiže nemusia byť len cez stred HP. Pokutové územie doporučujeme vyznačiť vápnom alebo  kužeľkami ( minimálne  8 ).

9.Berieme na vedomie odstúpenie FK Ploštín zo súťaže U 19 MF. Za odstúpenie z rozlosovanej súťaže odstupujeme FK Ploštín na DK.

10.Namietku FK Sväty Kríž k MFS  5.kola 8.ligy sk.B – Sv. Kríž – Kr. Lehota odstupujeme na KR.               

11.Oznamujeme FK v kategórii U 13 – KP  - FK  Ružomberok bude svoje domáce MFS hrať o 17:00 na umelej tráve.                                                                     

12.Oznamujeme FK v 7.lige, že FK Hybe bude  svoje MFS po 1.10. hrávať v sobotu UHČ.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Nominácie žiakov program podpory talentovaných futbalistov.

U12: Roman Lauček L.hrádok, Alexander Kerdík Lisková, Martin Madliak Lisková, Dávid Prievalský L.Lúžna, Tobias Weiss L.Lúžna, Marko Mihálik L.Lúžna.

U13: Matej Fašánok L.Hrádok, Matej Veselovský L.Lúžna, Filip Janík L.Lúžna, Matej Mišiak Lúčky, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková, Tomáč Borončo Lisková, Mário Garay Černová, Jozef Bocko černová, Peter Kuric Černová, Jakub Bereník Černová.

U14: Patrik Poruban L.Hrádok, Pavol Kočí L.Hrádok, Mário Chlepko L.Lúžna, Lukáš Breznika L.Lúžna, Denis Kavuliak Černová, Tobias Ovad Černová, Simon Krakovský Černová, Jakub Ovšák Černová, Filip Makónyi Lisková, Filip Miartuš Lisková, Ondrej Vrťo Lisková, Zachariáš Zachar Lúčky, Peter Pecho Lúčky, Filip Senko Lúčky, Michal Opavský Lúčky.

Okrem nominovaných žiakov sa môžu tréningového zrazu zúčastniť aj ďalší talentovaní žiaci, ktorí majú záujem. 

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala, Pavel Frigmanský. Zdravotník: Martinka Habláková. Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, preukaz poistenca. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.9.2018 o 17,00 h. na ihrisku v Liskovej. V prípade ospravedlnenia a iných záležitostí kontaktovať Igora Bellu 0905 412378. 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  17. 9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 054: Jakub Šimrák(1275884)  TJ Tatran Liptovské Revúce– 8. liga sk. A– dospelí.  

2. Vylúčený po ČK

U 055:  Roman Španko(1071219) OŠK Svätý Kríž – 8.liga sk. B – dospelí .  Vylúčený za HNS – udretie súpera  loptou(hodenie nadmernou silou). DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a  DP, od 17.9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 056: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 150 € podľa bodu 12.4. a 10.17.  RS – OŠK Renop Liptovská Teplá, za  predčasné ukončenie stretnutia (pokles hráčov v stretnutí pod 7)  6. liga dospelí – 5. kolo(dohrávka), medzi OŠK Likavka – OŠK Renop Liptovská Teplá. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

U 057: Filip Danko(1229125) ŠK Bobrovec  6. liga - dospelí. Berie na vedomie vyjadrenie klubu ŠK Bobrovec a  na základe Zápisu zo stretnutia a Správy DS a vzhliadnutí videa. DK za HNS podľa čl. 48/1b ( vulgárne výroky a hrubé urážky voči AR1 a R ) v stretnutí 6. kola 6. ligy. dospelí –  medzi  OŠK Likavka – ŠK Bobrovec ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne , podľa čl. 48/2b - DP, od 10. 9. 2018 .  Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 042. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 058: Peter Veselovský(1312163)- tréner OFK Liptovská Lužná . DK berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U 043. Na základe Správy DZ (oznámenia o nedostatkoch)  za HNS voči delegovanej osobe, s následným vykázaním z hráčskej, počas  stretnutia 6. kola 6. liga  dospelí, medzi OFK Liptovská Lužná – OŠK Ludrová, podľa čl. 48/1a DP. DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OFK Liptovská Lužná na 3 súťažné stretnutia  od 10.09.2018 podľa čl. 16/ 1, 2 a čl. 48/2a DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 043.   Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 059:  DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 100 €, podľa článku 59 – DP a  bodu 10.17.- RS  TJ Snaha Ploštín, za nenastúpenie mužstva na MFS  U 19 MF – 3. kolo medzi : TJ Snaha Ploštín –  ŠK Lúčky - kúpele. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U 060: DK vzala na vedomie stiahnutie odvolania voči rozhodnutiu DK U045,U046,U047,U048.

U 061: DK na základe U 053 obdržala fotokópiu dokladu o úhrade TJ Družstevník Kvačany ohľadom odstupného pre TJ Prosiek. DK prípad berie za uzatvorený bez ďalších disciplinárnych sankcií.

U 062: TJ Družba Smrečany-Žiar – 3.kolo U15 MF - žiaci,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 063: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 170 €, podľa bodu 9.4. - RS TJ Snaha Ploštín - U19 MF -dorast, za odhlásenie družstva po vyžrebovaní. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 064: Na základe podnetu R- k stretnutiu 5.kola Sportika 8.liga A - dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce - Šk Lúčky - kúpele konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach, žiadame TJ Liptovské Revúce o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času s nasnímaným zvukom najneskôr do 25.9.2018. Zároveň predvolávame R Matúš Čačo /1159839/, AR1 Lukáš Krišanda /1358030/,AR2 Jakub Krišanda /1358032/, vedúceho mužstva TJ Tatran Liptovské Revúce Michal Saniga /1151330/, vedúceho mužstva ŠK Lúčky - kúpele Miroslav Zachar /1030499/ a HU Ivan Danček o 16:00 hod. na 27.09.2018.

U 065: DK na základe zistenia nových skutočnosti ruší uznesenie U047. Nové znenie
Ľuboš Chovan (1028230) tréner ŠK Demänová, Peter Húska(1254986) kapitán mužstva ŠK Demänová za porušenie článku 53/3b DP. DS - podľa čl. 40/2 DP - podmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 1.mesiac.

U 066: TJ Tatran Liptovské Revúce (8.liga sk A). Na základe Zápisu zo stretnutia a podnetu R a AR z uvedeného stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (napadnutie delegovanej osoby) a nedostatočnú US počas stretnutia 5. kola Sportika 8.liga A - dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce - Šk Lúčky - kúpele, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 25. 9. 2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

11/1 Ospravedlnenia: Šlachta M. (23.9.-onesk.), Čatloch D. (22.9.-onesk., od 24.9. Po-So), Špaček O. (27.-30.9.), Kasl D. (od 21.9. do 23.9.-onesk., jesenná časť 2018/19), Zeleňák J. (30.9.), Baláž Ro.(23.9.-onesk.),  Kováčiková A. (23.9.-onesk.), Glajza J. (22.9.-onesk.), Podskuba M. (13.10.,20.-21.10.), Krišanda J. (30.9.), Plaskúr D. (29.9.),

11/2 KR berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Maťokár M., Remeň M., Gazdík D.,

11/3 KR berie na vedomie „Podnet“ (vyjadrenie) R: Jakub Glajza k „Podnetu“ TJ Družstevník Liptovský Trnovec (Slovensko) k stretnutiu 4.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi TJ Gôtovany - TJ Družstevník Liptovský Trnovec konaného dňa 9.9.2018 o 15:30 hod. na ihrisku v Gôtovanoch.

11/4 KR berie na vedomie „Podnety“ R: Matúč Čačo a Jakub Krišanda k udalostiam po ukončení stretnutia  Sportika – 8.liga sk. A dospelí, 5.kolo, TJ Tatran Liptovské Revúce (A) - ŠK Lúčky – kúpele konaného dňa 16.09.2018 o 15:10 hod. na ihrisku TJ Tatran Liptovské Revúce.

11/5 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20.09.2018 nasledovných R: Špaček Oliver a Gejdoš Miroslav. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

11/6 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Chlepko M.

11/7 Na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 4.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi TJ Gôtovany - TJ Družstevník Liptovský Trnovec konaného dňa 9.9.2018 o 15:30 hod. na ihrisku v Gôtovanoch, konkrétne situácií v 10.min. a  65.min., je zrejmé, že k zraneniu hráčov TJ Družstevník Liptovský Trnovec č.7 a č.12 došlo nezavinene, neúmyselne. R v tomto prípade postupoval správne podľa PF.

11/8 Na základe námietky domáceho družstva uvedenej v Zápise zo stretnutia 5.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi OŠK Svätý Kríž - FK Kráľova Lehota konaného dňa 16.9.2018 o 15:00 hod. na ihrisku vo Sv.Kríži, žiadame OŠK Svätý Kríž o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom najneskôr do 25.9.2018.

DELEGAČNÝ LIST č. 09/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        30.09.2018 o 15,00 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-L.Teplá

Švorčík

Wosiňski

Bakoš

Szabó

o 10:30 hod.

Ľubeľa-Bobrovec

Veľký

Podskuba

Baláž Ri.

Matula

 

Pribylina-Likavka

Pribylinec

Smatana

Matošová

Haviar

 

Ludrová-Lisková

Nemec J.

Kútnik

Kováčiková

Dráb

 

Dúbrava-Sm.Žiar

Bielesch

Žiak

Lacková

Vyšný M.

 

L.Kokava-Černová

Glajza

Rajniak

Kubínová

Žuffa

 

Važec-L.Lúžna

Oravec A.

Novota

Širúček

Makovický

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              30.09.2018 o 15,00 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Hybe

deleg.

Matej

Bakoš

Dráb

29.9. o 15:00 hod.

Hrboltová-Jamník

Nemec P.

Kutnár

Krišanda L.

 

o 10:30 hod.

Stankovany-Podtúreň

Matej

Čačo

Plaskúr

Szabó

 

P.Ľupča-Vavrišovo

Kudroň

Gazdík

Baláž Ro.

 

 

Demänová-Východná

Beňo

Rúčka M.

Lisý M

 

 

L.Ján-Kvačany

Bubniak

Psotný

Zlejší

 

 

Iľanovo-Prosiek

Prončák M.

Murza

Prončák J.

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                30.09.2018 o 15,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Osada

Murza

Prončák M.

Prončák J.

 

o 10:30 hod.

V.Dubová-L.Vlachy

Kmeť

Krupík

Dúha

 

 

Štiavnička-Lúčky

Maga

Šimčeková

 

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                30.09.2018 o 15,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrej-Sm.Žiar „B“

Gejdoš

Črep

Krivulčík L.

 

 

Sv.Kríž-L.Trnovec

deleg.

Šlachta

Čatloch

 

 

Ondrašová-Gôtovany

Sekej

Lucký

Mikulková

 

 

Uh.Ves-K.Lehota

Cibuľa

Koleň

Krivoš A.

 

 

 

5.liga U-19                                                 29.09.2018 o 15,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Palúdzka

Oravec A.

Prončák J.

 

 

 

Iľanovo-Bobrovec

Nemec J.

Psotný

 

 

 

L.Ondrašová-Likavka

Wosiňski

Kubínová

 

 

 

voľno-Prosiek

 

 

 

 

 

Švošov-Ľubochňa

Kudroň

Čačo

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  29.09.2018 o 15,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-L.Revúce

 

 

 

 

 

Sv.Kríž-Ľubeľa

Bubniak

Gejdoš

 

 

 

Východná-Lúčky

Kutnár

Novota

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        30.09.2018 o 12,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Dubová-L.Lúžna

Dúha

 

 

 

 

L.Sliače-L.Revúce

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-Likavka

Kútnik

 

 

 

v Ludrovej

L.Teplá-Černová

Šimčeková

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         30.09.2018 o 12,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ploštín

Lisý M.

 

 

 

 

P.Ľupča-Bobrovec

Baláž Ro.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Lucký

Mikulková

 

 

 

Važec-L.Sielnica

Širúček

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  30.09.2018 o 12,30 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Uh.Ves

Čimbora

 

 

 

 

Dúbrava-Vavrišovo

Lacková

 

 

 

 

Sv.Kríž-voľno

 

 

 

 

 

L.Kokava-Kvačany

Kubínová

 

 

 

 

Lúčky-Sm.Žiar

odd.R

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   27.09.2018 o 16,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Hrboltová

Kubínová

 

 

 

 

L.Mikuláš-Palúdzka

Pibylinec

 

 

 

 

L.Ondrašová-Rbk

Špaček

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lúčky

Krupík

 

 

 

 

L.Lúžna-Ľubochňa

Lacková

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       27.09.2018 o 16,30 hod.                                 04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Ján

Bubniak

 

 

 

 

Bešeňová-Važec

Krišanda L.

 

 

 

28.9. o 16:30 hod.

 

U-11 LFZ                                                    29.09.2018 o 13,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-Sv.Kríž

Cibuľa

 

 

 

o 10:00 hod.

Ľubochňa-Bešeňová

Mikulková

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-Hybe

Nemec J.

 

 

 

o 12:00 hod.

L.Ondrašová-Rbk

Širúček

 

 

 

 

Sm.Žiar-L.Mikuláš

Laučík

 

 

 

 

L.Štiavnica-Černová

Šimčeková

 

 

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 08/2018-19 

L.Teplá-Važec

Nemec P.

Glajza

Matošová

 

 

Sm.Žiar-Ludrová

Prončák M.

Novota

Kubínová

Makovický

 

Likavka-Ľubeľa

Števček

Beňo

Gazdík

Zeleňák

 

Prosiek-L.Ján

Matej

Krišanda L.

Lacková

 

 

Kvačany-Demänová

Murza

Kutnár

Kuna

 

 

L.Osada-Štiavnička

Bakoš

Krišanda J.

 

 

 

Lúčky-V.Dubová

Pribylinec

Koleň

Mikulková

 

 

L.Vlachy-L.Revúce

Lisý M.

Kmeť

Dúha

 

 

Sm.Žiar „B“-Uh.Ves

Beňo

Širúček

Matošová

 

22.9. o 15:00 hod.

Gôtovany-Sv.Kríž

Zlejší

Črep

 

 

 

Likavka-Iľanovo (U19)

Matej

Bielesch

 

 

o 16:00 hod.

Bobrovec-L.Ján (U19)

Pribylinec

Prončák J.

 

 

 

Ľubeľa-Ploštín (U19)

 

 

 

 

MFS sa nehrá !!!

Lúčky-Sv.Kríž (U19)

Maga

Kudroň

 

 

 

L.Revúce-Vavrišovo (U19)

Podskuba

Baláž Ro.

 

 

 

L.Revúce-V.Dubová (U15)

odd.R

 

 

 

 

Vavrišovo-Dúbrava (U15)

Gejdoš

 

 

 

 

Hybe-L.Štiavnica (U11)

odd.R

 

 

 

23.9. o 15:00 hod.

Rbk-Ľubochňa (U11)

Lucký

 

 

21.9. o 16:00 h. v Stankovanoch

SmŽiar-L.Ondrašová (U11)

Kubínová

 

 

 

23.9. o 12:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Hrádok-Istebné

Tutura

Remeň

 

IV.L.D., 23.9. o 10:00 hod.

Lisková-Čadca

Bielesch

 

 

II.L.Ž., 23.9. o 11:00 hod.

Z.Poruba-Ľubochňa

Zlejší

 

 

III.L.Ž., 23.9. o 11:00 hod.

L.Hrádok-Diviaky

R-laik (LFZ)

 

 

III.L.Ž., 23.9. o 12:30 hod.

 

 Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

 

 predseda LFZ                                                                                                        sekretár LFZ

  

  

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk