Dnes oslavuje meniny Ignác zajtra Božidara       Sobota, 31. júl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 11 zo dňa 13. septembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 130919

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok), sú zverejnené na linku: https://www.futbalsfz.sk/section/3734 

3. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

4. V systéme ISSF k dnešnému dňu o 8,00 h. sú vedení ako neplatiči MZF august 2019 FK: Demänová, Ludrová, Biely Potok. Doporučujeme uhradiť obratom, ešte pred MFS.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK : 6-liga dosp. – 9.kolo – Ludrová – Smrečany na odohratí MFS v opačnom poradí. 9.kolo sa odohrá v Smrečanoch  29.9. o 15:00. 7.liga dosp. 7.kolo – Hybe – Prosiek – 14.9. z 15:00 na 14:00 a L. Ondrej – Hybe B – 15.9. z 15:30 na 14:00.  U11 – 3.kolo – Hybe – Východná – 14.9. z 13:00 na 12:00, 3.kolo – Demänová – Černová zo 14. na 15.9 o 10:00, 5.kolo – Sv. Kríž – Východná z 28.9. na 27.9. o 16:30. U 15 MF – 4.kolo – Sv. Kríž – Jamník – 22.9. z 12:30 na 10:30, U 15 – 4.liga  sk. A  - 5.kolo – L. Štiavnica – Švošov – v opačnom poradí,tj. 29.9. o 12:30 na ihrisku vo Švošove. U 19 – 6.liga – L. Ondrašová – Prosiek - 1.kolo z 11.9. na 18.9. o 16:30, 3.kolo – Bobrovec – Prosiek zo 14.9. na 26.9. o 16:00. Zároveň súhlasíme s požiadavkou FK Hybe  a podľa čl. 37/2 SP sa MFS 10.kola 8.ligy dosp. Hybe B – Smrečany B  odohrá 6.10. o 14:30 na ihrisku v Kr. Lehote.

2.Z dôvodu kolidácie MFS 7.kola 7.ligy dosp. – Černová – Východná s MFS Fortuna ligy -  Ružomberok – Sereď a na základe nedohody klubov ,nariaďujeme MFS odohrať  v opačnom poradí, tj. 7.kolo sa odohrá 14.9. o 16:30 na ihrisku vo Východnej  a odveta 20.kolo na ihrisku v Černovej.                     

3.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 5.kola dospelých – 8.liga –oprava   Gôtovany ( nie  L. Ondrej) – L. Vlachy.6.kolo – 8.liga – Žiar B – Gôtovany, 7.liga – Iľanovo – Beňadiková, 6.liga – L Lužná – Ľubeľa. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.

4.Akceptujeme kvalitu  predložených nahrávok z MFS od FK  Iľanovo.

5.Akceptujeme s menšími výhradami kvalitu nahrávky od FK Smrečany B –  zmeniť miesto nahrávania podľa možnosti z vyvýšeného mieste, lebo teraz stále niekto behá popred kameru – lavička ,hráči ap., navyše nebol nahratý odchod z HP po skončení MFS. L. Trnovec – kamera je ďaleko od HP, nepočuť takmer nič z HP, 1 kameru často sekalo – obraz stál, ale zvuk pokračoval.

6. Predpokladaný termín turnaja U 19 MF je 22.9. a U 9 – 29.9.

7.Z dôvodu nedostavenia sa FK L. Kokava na MFS 6.kola 6.ligy dosp. – L. Teplá  - L. Kokava, kontumujeme MFS v prospech FK L. Teplá – 3 : 0. FK L. Kokava za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

8.Z dôvodu nedostavenia sa FK Demänová na MFS 2.kola U 11 – Ľubochňa – Demänová, kontumujeme MFS v prospech FK Ľubochňa  - 3 : 0. FK Demänová za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

9.Z dôvodu sprísnenia vekových kategórii v systéme ISSF, keď nám blokuje hráčov mladších ako 10 rokov do súpisky na MFS v kategórii U 15, umožňujeme štart týchto hráčov v U 15 len po predloženom písomnom súhlase rodičov (tzv. ostaršenie na tlačive : Štart hráčov vo vyššej kategórii ). R týchto hráčov po kontróle v ISSF pripusti na MFS, hoci nebudú v zápasovej nominácii, ale ich  napíše  do záznamov R. Bez písomného súhlasu R takýchto hráčov na MFS nepripustí.

10.Zároveň upravujeme aj štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii, kde môžu nastúpiť len hráči , ktorých pustí systém ISSF do nominácie na MFS.  V  kategórii U 15 môžu hrať hráči z kategórie U 11, tj. hoci ešte nemá 11 rokov, ale na konci súťažného ročníka bude mať. Podobne v doraste U 19 hráči z kategórie U 15, hoci ešte nedovršili 14 rokov. Za mužov môže hrať dorastenec z vekovej kategórie U 17tj. až po dovršení 16 rokov.

11.Z dôvodu nemožnosti urobiť striedavý štart z hosťovania, ktoré už bolo urobené, umožňujeme štart hráčov FK Hybe – Tomáš Rusina – RP 1352960, Samuel Šuňavec – RP 1383734 a Peter Eliška – RP 1352530 v súťaži U - 15, hoci sú už hráčmi FK L. Hrádok. Nebudú figurovať v zápasovej súpiske, ale budú uvedený v zázname R ako pri mladších hráčoch ako 10 rokov.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 5. ŽK:  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.  37/5a DP:

U 59  : Peter Vigoda  (1221333)  TJ Prosiek, 7.liga - dospelí, od 09. 09. 2019

2. Vylúčený po ČK:

U 60: Marek Račko (1147504) TJ Sokol Beňadíková, 7. liga dospelí. Vylúčený po ČK, SH – kopnutie súpera nadmernou silou čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia podľa čl. 45/2a DP, od 09.09. 2019. 

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 61: Ján Nemec (1121290) rozhodca, DK odstupuje menovaného na KR za administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa  čl. 63/1b DP(nesprávny popis priestupku pri udelení ČK ) v stretnutí 6. kola 7. ligy medzi TJ Iľanovo – TJ Sokol Beňadíková. Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 20.09.2019 pod ďalšími DS.  

U 62: Jakub Baláž   (1168186)  TJ Ďumbier Uhorská Ves - 7. liga dospelí . DK berie na vedomie vyjadrenie menovaného, k HNS (po udelení ČK po druhej ŽK,   hrubé a hanlivé urážky na adresu R) v stretnutí 5. kola 7. ligy medzi TJ Družstevník Východná – TJ Ďumbier Uhorská Ves, podľa čl. 48/1c. DS - pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov od 02.09.2019, podľa čl. 48/2b DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 42.

U 63: Róbert Pastucha   (1192678)  FK Ružomberok - Biely Potok, 8. liga dospelí. DK berie na vedomie vyjadrenie menovaného,  k HNS (po udelení ČK , následne na adresu hráčov hostí č. 16 a č.17   hrubé urážky) v stretnutí 5. kola 8. ligy medzi FK Ružomberok–Biely Potok a TJ Tatran Hybe B, podľa čl. 49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.47/2b DP, od 02.09.2019. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 43.

U 64: Podanie na DK  TJ Tatran Hybe B zo stretnutia  5.kola 8. ligy dospelých FK Biely Potok - Hybe B odstúpila KR na posúdenie udelenia ČK po druhej ŽK. Až po zaujatí odborného stanoviska  KR sa  DK bude prípadom zaoberať. Keďže do zasadania DK 5.9. 2019 a ani do zasadania DK 12.9. 2019 DK, žiadne stanovisko od KR nedostala.  DK, keďže sa jednalo podľa čl. 70/3 o jednoduchú vec rozhodla vo veci  U 38.

U 65: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 50 € podľa bodu 10.17 RS ŠK Demänová , pre porušenie článku  82/1b SP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie 2. kola, U11 - žiaci medzi OŠK Havran Ľubochňa  -  ŠK Demänová , konaného dňa 08.09.2019.

U 66: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 150 € podľa bodu 10.17 RS TJ Družstevník Liptovská Kokava , pre porušenie článku  82/1b SP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie 6. kola, 6. ligy dospelých medzi OŠK RENOP Liptovská Teplá  -  TJ Družstevník Liptovská Kokava , konaného dňa 07.09.2019.

U 67: OFK Liptovská Lúžna (6.liga dospelí). Na základe Správy DS,  o zistených nedostatkoch v stretnutí, , za HNS divákov (obliatie pivom AR2 divákom hostí pri schádzaní z HP) po stretnutí 5. kola 6. liga - dospelí medzi 1.OFC Sliače – 0FK Liptovská Lužná, podľa čl.73/5, 6 DP.  DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 58/2,3 a čl. 12/6 DP.

U 68: ŠK Lúčky – kúpele, 7.liga –dospelí, na základe podnetu ŠTK podľa čl . 9/1a DP , čl. 10/1DP a čl. 64/1 DP, upozorňuje  klub na nedodržanie bodu 8/1 RS( chýbajúci zvuk),pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

U 69: ŠK Demänová, 7.liga –dospelí, na základe podnetu ŠTK podľa čl . 9/1a DP , čl. 10/1DP a čl. 64/1 DP, upozorňuje  klub na nedodržanie bodu 8/1 RS( chýbajúci   čas),pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

U 70: TJ Družba Smrečany Žiar, 8. liga –dospelí, Na základe podnetu ŠTK podľa čl . 9/1c DP , čl. 12/6 DP a čl. 64/1 DP, za nedodržanie bodu 8/1 , 8/6 a bodu. 10.17 RS( nepredloženie videa – US č. 10 ŠTK bod 7 ). DS – udeľuje pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a,b DP a bodu 10.17 RS.

 U 71: Jakub Krišanda(1358032)rozhodca . DK odstupuje menovaného na KR za  pochybenie delegovanej osoby (situácia z 35´a 36´stretnutia ) v stretnutí 5. kola 8. ligy medzi FK Ružomberok – Biely Potok(A) a TJ Tatran Hybe (B). Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 20.09.2019 pod ďalšími DS. 

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

11/1 Ospravedlnenia: Gazdík D. (7.-8.9.-PN), Dančová T. (14.-15.9.-onesk.,21.-22.9.,29.10.,10.11.), Grendel J. (21.9.-18.10.), Lacková N. (15.9.-onesk.), Podskuba M. (22.9.), Jančuška J. (21.9.), Prončák M. (18.9.,21.-22.9.), Črep V. (21.9.), Žuffa P. (21.-22.9.), Rajniak J. (15.9.-onesk.), Ivan M. (13.-20.9.), Krivulčík L. (21.9.), Krivoš A. (13.10-3.11.),

11/2 KR berie na vedomie e-mail: Dančová T., Lacková N., Mikulková T.,

11/3 Pozývame na zasadnutie KR dňa 19.9.2019 o 16:00 hod. R – Nemec J.

11/4 Dňa 12.9.2019 sa KR dostavili o 16:00 hod. R – Krišanda J., menovaný bol prejednaný a riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

11/5 Žiadame FK v súťažiach SsFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.09.2019 najneskôr do 26.2019 na e-mailovú adresu: krobfzlm@gmail.com.

11/6 Opätovne dôrazne upozorňujeme R a DS na správny popis udelených OT-ČK v Zápisoch o stretnutí resp. v Správe delegáta pozorovateľa, tak ako to je uvedené v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 – 2020“ v časti B. Technické ustanovenia, ods. 11.2 Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí. V prípade nedodržania vyššie uvedeného budú R a DS riešení v zmysle ustanovení „Disciplinárneho poriadku“ (administratívne pochybenie delegovanej osoby) resp. v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

EKONOMICKÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme ŠK Demänová na fa 02/09/2019  od TJ Družstevník Východná na 123,-€, medzioddielová pohľadávka za nedostavenie sa na MFS dospelých Východná-Demänová so splatnosťou 20.9.2019.

DELEGAČNÝ LIST č. 08/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             22.09.2019 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Ján

Cibuľa

Krišanda J.

Antol

Haviar

 

L.Lúžna-L.Kokava

Oravec A.

Nemec P.

Plaskúr

Vyšný J.

 

Palúdzka-Ludrová

Katrák

Kuriš

Čačo

Zeleňák

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Zlejší

Psotný

Kubínová

Bubniak

 

Lisková-L.Sliače

Kudroň

Gazdík

Lacková

Dráb

 

Pribylina-Važec

Nemec J.

Murza

Šlauka

Vyšný M.

 

Dúbrava-Hubová

Švoečík

Žiak

Štachura

Matula

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            22.09.2019 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Hybe

Zlejší

Kutnár

Kubínová

Žuffa J.

21.9. o 15:00 hod.

Uh.Ves-Iľanovo

Beňo

Rajniak

 

Makovický

 

Demänová-Bobrovec

Ivan

Jančuška

 

 

 

Kvačany-Beňadiková

Pribylinec

Lisý M.

 

 

 

Lúčky-Podtúreň

Širúček

Krišanda L.

 

 

 

Prosiek-P.Ľupča

Smatana

Prončák J.

 

 

 

Vavrišovo-Černová

Glajza

Gejdoš

Špaček

 

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             22.09.2019 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Štiavnička-Sm.Žiar „B“

Rúčka M.

Krivulčík L.

 

 

 

V.Dubová-L.Vlachy

Baláž Ri.

Lucký

 

 

 

Hybe „B“-Gôtovany

Sekej

Raffaj

 

 

 

Sv.Kríž-L.Ondrej

Kutnár

 

 

 

 

L.Revúce-Hrboltová

Maga

Pašák

 

 

 

L.Ondrašová-B.Potok

Črep

 

 

 

 

L.Trnovec-Jamník

Žuffa J.

 

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  18.09.2019 o 17,00 hod.       01.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Prosiek

Wosiňski

Neuman

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  21.09.2019 o 15,00 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Švošov

Wosiňski

Prončák J.

 

 

o 14:00 hod.

Palúdzka-Likavka

Oravec A.

Murza

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-L.Ján

Pribylinec

Adzima

 

 

 

Bobrovec-Iľanovo

Nemec J.

Holub

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                  22.09.2019 o 12,30 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-L.Lúžna

odd.R

 

 

 

 

L.Teplá-Likavka

Krišanda J.

 

 

 

 

V.Dubová-L.Sliače

Lucký

 

 

 

 

L.Revúce-L.Štiavnica

Pašák

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                  22.09.2019 o 12,30 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Sielnica

Raffaj

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Črep

 

 

 

 

Bobrovec-Ploštín

Žuffa J.

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               22.09.2019 o 12,30 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Jamník

Prončák J.

 

 

 

o 10:30 hod.

Palúdzka-Lúčky

Kutnár

 

 

 

 

Kvačany-L.Kokava

Lisý M.

 

 

 

 

Vavrišovo-Dúbrava

Špaček

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             19.09.2019 o 16,30 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Rbk

Oravec A.

 

 

 

 

Palúdzka-Lúčky

Holub

 

 

 

 

L.Lúžna-Lisková

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Mikuláš

Baláž Ri.

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                     19.09.2019 o 16,30 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Podtúreň

Raffaj

 

 

 

18.9. o 16:30 hod.

Sv.Kríž-Sm.Žiar

Bubniak

 

 

 

 

L.Hrádok-Važec

Pribylinec

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     21.09.2019 o 13,00 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Demänová

Murza

 

 

 

o 10:30 hod.

L.Štiavnica-Sv.Kríž

Krivoš A.

 

 

 

 

Východná-L.Hrádok

Kubínová

 

 

 

 

L.Ondrašová-Hybe

Širúček

 

 

 

 

L.Ján-P.Ľupča

Šlauka

 

 

 

 

Ľubochňa-Černová

Gazdík

 

22.9. o 10:30 hod. v Stankovanoch

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 07/2019-20 

Dúbrava-L.Teplá

Baláž Ro.

Bakoš

Pašák

Gregor

 

L.Sliače-Sm.Žiar

Rojček

Žiak

Štachura

Matula

 

Ľubeľa-Palúdzka

Pribylinec

Katrák

Gazdík

Krivoš M.

 

Hybe-Prosiek

Širúček

Neuman

Lisý M.

Vyšný M.

14.9. o 14:00 hod.

Beňadiková-Demänová

Bakoš

Lacková

Katrák

 

14.9. o 15:30 hod.

Východná-Černová

Maga

Gazdík

Žiak

 

14.9. o 16:30 hod.

Vavrišovo-Uh.Ves

Švorčík

Čimbora

Matošová

 

 

Podtúreň-Kvačany

Nemec J.

Zlejší

 

Bubniak

 

Bobrovec-Iľanovo

Antol

Krišanda J.

Krišanda L.

 

 

B.Potok-L.Revúce

Kudroň

Baláž Ri.

Žiak

Dráb

o 10:30 hod.

L.Ondrej-Hybe „B“

Krivulčík L.

Lisý M.

 

 

 14:00 hod.

L.Ondrašová-Prosiek (U19)

Wosiňski

Neuman

 

 

18.9. o 16:00 hod.

Bobrovec-Prosiek (U19)

Wosiňski

Holub

 

 

26.9. o 16:00 hod.

L.Štiavnica-V.Dubová (U15)

Maga

 

 

 

v Ludrovej

Ploštín-L.Ondrašová (U15)

Nemec J.

 

 

 

 

Vavrišovo-Palúdzka (U15)

Švorčík

 

 

 

 

Hybe-Východná (U11)

Neuman

 

 

 

o 12:00 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ľubochňa-L.Hrádok

Balogh

Baláž Ri.

 

V. liga U19, 14.9. o 14:00 hod.

L.Hrádok-O.Lesná

Zlejší

 

 

III.liga SŽ, 21.9. o 10:00 hod.

Z.Poruba-Zuberec

Zlejší

 

 

III.liga SŽ, 22.9. o 11:00 hod.

Poznámka: Z.Poruba-Zuberec, R – Zlejší J. len na stretnutie U15 !!!

 

 

Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                sekretár LFZ

 

Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk