Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 11 zo dňa 18. septembra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 180920

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK Pribylina na neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za august 2020, ktorej splatnosť bola 16.9.2020.

2. Víťazom medzioblastného turnaja žiakov ročník 2008 v Námestove 17.9.2020 sa stal výber LFZ. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na usmernenie hl. hygienika SR  č. 7189/2020 zo 14.9..2020 ohľadom organizovania hromadných podujatí, z ktorého pre FK vyplýva v čase od  14.9. do 1.10. zabezpečiť na svojich štadiónoch nosenie rúšok ak nie je dodržiavaný odstup 2 m. FK zabezpečia oznámenie o tejto povinnosti pri vstupe na štadión. Náhradníci musia mať na lavičke rúška, ako aj ostatní funkcionári okrem trénera. Za dodržiavanie je zodpovedný každý FK za svojich hráčov a za ostatné opatrenia domáci FK, ale aj každý jednotlivec za seba. Naďalej platia opatrenia o dezinfekcii všetkých priestorov a rúk v celom areáli.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 6.kolo – 6.liga – L. Teplá – L. Kokava , 7.kolo – 6.liga – Važec – Lisková,  7.liga – Bobrovec - Iľanovo, 8.liga – L. Vlachy - Hrboltová.  

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK Palúdzka a Sv. Kríž. S výhradami – Východná a Beňadiková – nariaďujeme nahrávať z viac vyvýšeného miesta, aby nebolo vidno osoby, ktoré v priebehu MFS behajú popred kameru .

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : U 13 MF  - 6.kolo – Vavrišovo – Smrečany z 11.10. na 10.10. o 14:00.U 15 sk. B – 6.kolo – L. Ondrašová – L. Sielnica – zámena poradia MFS, ktoré sa uskutoční 20.9. o 12:30 v L. Sielnici. 6.liga dosp. – 9.kolo – Ludrová – Smrečany 27.9. z 10:30 na 15:00, L. Kokava – Palúzka a L. Kokava – Lisková -na zákl. čl. 37/2 SP z 26. na 27.9. o 15:00,resp. z 10.10. na 11.10. o 14:30. 8.liga – 8.kolo – L. Ondrašová – Štiavnička sa uskutoční v Štiavničke 20.9. o 15:00. MFS 6.kola 6.ligy U 19 Vavrišovo – Iľanovo  sa uskutoční vo Vavrišove, nie v Jamníku ako bolo pôvodné vyžrebovanie, 7.kolo – L. Ondrašová – Palúdzka – zámena, MFS sa uskutoční v UHČ v Palúdzke. U 15 sk. A – 2.kolo – Bešeňová – L. Teplá z 15.9. na 25.9. o 16:30, 6.kolo – Likavka – L. Lužná z 20.9. na 22.9. o 16:30. U 13 Kormanov pohár – 4.kolo – L. Ondrašová – Palúzka z 24.9. na 6.10. o 16:30.  U 11 – 4.kolo – Demänová – L. Ondrašová – 20.9. o 10:30.

5.Ďalší turnaj U 19 MF sa uskutoční 19.9. od 10:00 v Smrečanoch.

6.Turnaj U 9 – 19.9. v Hubovej za účasti – Ľubochňa, Bešeňová, L. Ondrašová a Ružomberok. 19.9. v U. vsi za účasti domácich, Palúdzky  a Kr. lehoty.  Ďalší turnaj 10.10. v Kr. Lehote za účasti domácich, L. Ondrašovej a Ružomberku. V Bešeňovej 11.10.za účasti domácich, Ľubochne, Paludzky a Uh. Vsi.

7.Na základe podnetu DZ, odstupujeme na DK  FK – L. Kokava – HU  problémy s internetom. Zároveň FK L. Kokava doporučujeme  do začiatku jarnej časti poriešiť väčšiu miestnosť pre DO.

8.Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že ak MFS vedie R laik, je povinnosť písať meno R laika, ktorý MFS viedol.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 25:  František Batory (1323599), TJ Liptov Vavrišovo( U19 dorast), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 16.9. 2020.

Vylúčení po 2. ŽKDS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U 26: Tomáš Pudiš (1248741), OŠK Lisková - 6. liga dospelí, od 14.9.2020.

U 27: Adam Demko (1298266), FC 34 Liptovský Mikuláš Palúdzka (U19 dorast), od 16.9.2020.

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 28: ŠK Lúčky – Kúpele, 7. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ zverejnenej v ÚS č. 10 – ŠTK bod.9, za opakované problémy s internetom, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.1 i) RS.

U 29:TJ Družstevník Liptovská Kokava, 6. liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za nezabezpečenie materiálno technických podmienok (nefunkčný internet) zo stretnutia 7. kola 8.ligy dospelí, TJ Družstevník Liptovská Kokava – TJ Štart Liptovský Ján, podľa čl. 64/1a .  DS – pokarhanie, podľa čl. 64/4 a čl. 11/1 DP, v spojení s bodom 7.1. RS. 

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

11/1 Ospravedlnenia: Krupa P. (17.9.), Lacková N. (20.9. na predzápasy U15 z dôvodu zápasu žien RBk  od 11:00-13:00 hod., 26.9.), Hycláková P. (17.9.-do oznámenia PN), Plaskúr D. (jeseň 2020), Dančová T. (19.-20.9.), Glajza J. (náhradný seminár 18.9.), Baláž Ro. (náhradný seminár 18.9.), Bakoš M. (náhradný seminár 18.9.),

11/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Mataj F., TJ Tatran Lipt. Revúce, Psotný J.,

11/3 KR LFZ žiada TJ Družstevník Štiavnička o dodanie videozáznamu zo stretnutia 7.kola 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Družstevník Štiavnička – TJ Tatran Liptovské Revúce konaného dňa 13.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Štiavničke najneskôr do 22.09.2020 a zároveň pozývame R – Oravec Ma. na zasadnutie KR dňa 24.09.2020 o 15:45 hod.

11/4 POZOR ZMENA TERMÍNU !  - KR pozýva R  – Chovanec P. a Krišanda L. dňa 18.09.2020 o 17:00 hod. na ihrisko v Liskovej (MFS 4.kolo 6.liga dospelí L.Lúžna-Važec konaného dňa 23.8.2020 na ihrisku v Lipt. Lúžnej), kde sa uskutoční náhradný letný seminár R.

11/5  POZOR ZMENA TERMÍNU !  -  Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.

DELEGAČNÝ LIST č. 08/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          20.09.2020 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Ján

Dančo

Švec

Črep

Haviar

19.9. o 15:00 hod.

L.Lúžna-L.Kokava

Nemec J.

Neuman

Maga

Bubniak

 

Palúdzka-Ludrová

Pribylinec

Glajza

Kováčiková

Vyšný J.

 

Sm.Žiar-Ľubeľa

Baláž Ri.

Kudroň

Čačo

Matula

 

Lisková-L.Sliače

Širúček

Chovanec

Poljak

Zeleňák

 

Dúbrava-Hubová

Podskuba

Lacková

Štachura

Dráb

 

 

7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           20.09.2020 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Hybe

Beňo

Psotný

Šlauka

Žuffa J.

19.9. o 15:00 hod.

B.Potok-Beňadiková

Maga

Glajza

Čačo

Krivoš M.

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Iľanovo

Janíček

Črep

Lisý M.

 

 

Demänová-Bobrovec

Antol

Smatana

Jančuška

Vyšný M.

 

Lúčky-Podtúreň

Katrák

Gazdík

 

 

 

Prosiek-P.Ľupča

Beňo

Kubínová

Žuffa J.

 

 

Vavrišovo-Černová

Zlejší

Kutnár

Krupa

Grendel

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            20.09.2020 o 15,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe „B“-Hrboltová

Murza

Turčiaková

 

 

 

V.Dubová-L.Vlachy

Dančo

Krišanda L.

 

 

 

Sv.Kríž-Gôtovany

Cibuľa

Nemec P.

 

 

 

L.Revúce-L.Ondrej

Socháň

Žiak

 

 

 

Štiavnička-Ondrašová

Šlauka

Raffaj

 

 

 

L.Trnovec-Jamník

Oravec A.

Prončák J.

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    19.09.2020 o 15,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Prosiek

Zlejší

Čimbora

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-Ľubeľa

Čačo

Kmeť

 

 

 

Vavrišovo-Iľanovo

Oravec A.

Prončák J.

 

 

vo Vavrišove

Bobrovec-Ondrašová

Wosiňski

Turčiaková

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19-MF                                             19.09.2020 o 10,00 hod.        2.turnaj

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Hrboltová

Kutnár

 

 

o 10:00 hod. na ihrisku Sm.Žiar

Hrboltová-L.Revúce

Kutnár

 

 

o 11:00 hod. na ihrisku Sm.Žiar

Sm.Žiar-L.Revúce

Kutnár

 

 

o 12:00 hod. na ihrisku Sm.Žiar

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         20.09.2020 o 12,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-V.Dubová

Maga

 

 

 

19.9. o 11:00 hod.

Likavka-L.Lúžna

odd.R

 

 

 

o 12:00 hod.

L.Teplá-L.Sliače

Katrák

 

 

 

 

L.Štiavnica-Švošov

odd.R

 

 

 

v Ludrovej

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         25.09.2020 o 16,30 hod.        02.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Teplá

Oravec Ma.

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         20.09.2020 o 12,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sielnica-L.Ondrašová

Žuffa J.

 

 

 

 

Ploštín-Bobrovec

Lisý M.

 

 

 

 

Hybe-Ľubeľa

Murza

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         22.09.2020 o 16,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Z.Poruba

Cibuľa

 

 

 

 

 

U15 MF                                                                                20.09.2020 o 12,30 hod.       04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Podtúreň

Kubínová

 

 

 

o 10:30 hod.

Sm.Žiar-Kvačany

odd.R

 

 

 

 

L.Revúce-Sv.Kríž

Žiak

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                            24.09.2020 o 17,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ružomberok-L.Lúžna

Kmeť

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Holub

 

 

 

 

L.Štiavnica-P.Ľupča

Baláž Ri.

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       20.09.2020 o 12,30 hod.        03.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-L.Ján

Krupa

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       24.09.2020 o 17,00 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Bešeňová

Črep

 

 

 

 

L.Hrádok-Dúbrava

Lisý M.

 

 

 

 

Lúčky-Sm.Žiar

Socháň

 

 

 

 

Východná-Hybe

Cibuľa

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      19.09.2020 o 12,30 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Hrádok

Baláž Ri.

 

 

20.9. o 10:30 h. v Stankovanoch

Demänová-Ondrašová

Jančuška

 

 

 

20.9. o 10:30 hod.

Lúčky-Dúbrava

Gazdík

 

 

 

20.9. o 12:30 hod.

Bešeňová-Černová

odd.R

 

 

 

20.9. o 13:00 hod.

  

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U9                                        19.09.2020 o 10,00 hod.        01.turnaj

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Bešeňová

Lacková

 

 

 

v Hubovej

Rbk-L.Ondrašová

Žiak

 

 

 

v Hubovej

Ľubochňa-Ondrašová

Lacková

 

 

 

v Hubovej

Bešeňová-Rbk

Žiak

 

 

 

v Hubovej

Ľubochňa-Rbk

Lacková

 

 

 

v Hubovej

Bešeňová-Ondrašová

Žiak

 

 

 

v Hubovej

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U9                                        19.09.2020 o 10,00 hod.        02.turnaj

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Palúdzka

Zlejší

 

 

 

v Uhorskej Vsi

Palúdzka-K.Lehota

Zlejší

 

 

 

v Uhorskej Vsi

Uh.Ves-K.Lehota

Zlejší

 

 

 

v Uhorskej Vsi

 

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk