Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 1 zo dňa 07. júla 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 070717

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 1/2017-18

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac jún je splatná 10.7.2017.

2. Dovolenka na sekretariáte je od 10.7.2017 do 31.7.2017.

3. Rozpis súťaže bude na FK expedovaný od 1.8.2017. 

4. Oznamujeme, že OŠK Lisková oslavuje 85. výročie futbalu v obci v dňoch 15.7.2017 a 16.7.2017. Oslavy začínajú v sobotu 15.7.2017 o 7,30 h. Svätou omšou a položením kytice k hrobu Štefana Šeffera a pokračujú žiackym turnajom Memoriál Štefana Šeffera ročník 2003 od 9,00 h. V nedeľu od 15,00 h. pokračujú oslavy futbalovým stretnutím bývalých hráčov a o 16,00 h. Slávnostnou akadémiou. Na tieto oslavy OŠK Lisková pozýva širokú verejnosť. Program osláv je aj na stránke LFZ v časti tlačivá,dokumenty. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Hrací systém mládeže: U 19 – nakoľko sa prihlásilo 15 družstiev, výkonný výbor LFZ rozhodol o zlúčení tejto kategórie do 1 spoločnej súťaže Začiatok súťaže je 5.8.2017 s tým , že prvé 2 kola sa budú dohrávať 24. a 31.8. a súťaž začne 19.8. tretím kolom.  U 15 – sk. A a B – v základnej časti sa stretne každý s každým. Prvé 4 družstva z A sa stretnú so súpermi z B o majstra systémom doma a von, pričom sa im zarátajú len body zo vzájomných MFS. Zvyšné družstva si  zahrajú o umiestnenie systémom doma a von, tj. družstva na 5.mieste budú hrať o 9.miesto atď. V malom futbale sa družstva stretnú 3 kolovo. Začiatok súťaži je 6.8.2017. Hracím dňom je nedeľa. Prvé  dve kolá sa budú dohrávať 22.a 29..8. a začne sa 3.kolom 20.82017. U 13 – Kormanov pohár - družstva v skupine A  a v skupine  B sa stretnú 2 kolovo a potom prvé 4 družstva  budú hrať o majstra a zvyšný o umiestnenie.  V malom futbale sa družstva stretnú 4 kolovo. Začiatok súťaže je štvrtok 24.8.2017. Hracím dňom je štvrtok.  U 11 Rozmery HP 50 x 40 m, tj. predlžená 16-tková čiara a po 25 m od polovice ihriska. Počet hráčov 1 + 7. Po vzájomnej dohode FK je možné aj 1 + 6 – prihlásené družstva sa stretnú 2 kolovo. Začiatok súťaží je 20.8.2017. Hracím dňom je sobota – pred zápas dorastu. U 9 – Rozmery HP – maximálne 25 x 40 m, tj. predlžená čiara 16-tky  a šírka od 16-tky po polovicu ihriska. Počet hráčov 5+1. Súťaž sa bude hrať turnajovo v sobotu o 10.00, pričom turnaja sa zúčastnia 3 družstvá, čiže v 1 deň odohrajú všetci po 2 MFS, čiže spolu bude 10 turnajov. Hrací čas 1 MFS bude 2 x 15 min. Začiatok súťaže je naplánovaný na 2.9.2017 o 10:00. Súťaž sa bude hrať aj v zimných mesiacoch v telocvičniach družstiev, ktoré budú môcť takéto turnaje zorganizovať, taktiež v prípade nepriaznivého počasia sa môžu   plánované turnaje odohrať aj v telocvičniach. Každý FK zorganizuje  2 resp. 3 turnaje, zhruba každé 2-3 týždne . Termíny uvedené v rozpise nebudú záväzné, ale iba tie, čo budú zverejnené v US aj s miestom konania turnajov. Následne budú termíny upresnené aj v ISSF.                  

2.  V 3.triedach dospelých je predbežne naplánovaný dvojkolový systém v základnej časti a prvé 4 družstva nastúpia do nadstavby o postup do 2.tr., pričom sa im započítajú iba body zo vzájomných MFS a postúpia prvé 2 družstva. Zvyšné družstva sa stretnú dvoj kolovo už len  o umiestnenie. Začiatok súťaže 3.A tr. 20.8. a 3.B tr. 6.8. 2017.                                                                               

3. Upozorňujeme všetky FK na možnosť vytvárania spoločných družstiev. Zároveň upozorňujeme , že podmienkou je štart minimálne 3 aktívnych hráčov, ktorí budú pravidelne hrávať  .Podmienkou, aby FK neplatil pokutu, že nemá  mládežnícke družstvo je vytvorenie minimálne dvoch spoločných družstiev. Na základe rozhodnutia VV sa upravuje sadzba za nesplnenie podmienky mať mládežnícke družstvo nasledovne – 1.tr. 500 €, 2.tr. 300 € a 3.tr. 100 €.                                                                                       

4. Upozorňujeme všetky FK na možnosť striedavého štartu hráča v mládežníckych kategóriach podľa čl. 28 SP, kde hráč 1. FK môže hrať za FK v inej vekovej kategórii, nie rovnakej, tj. napr. hráč z U 13 L.M. môže hrať za L. Ondrašovú v U 15 Toto je možné len u dievčat podľa čl. 31 SP, keď žiačka dievčenského FK môže hrať za žiakov iného FK, tj  v kategórii U 13 i U 15. V jednom FK je možný štart maximálne 5 hráčov na tento striedavý štart.                                                                                   

5. Upozorňujeme všetky FK , na povinnosť vygenerovať si členské za FK najneskôr do 15.7., lebo inak sa nedostanú do systému ISSF. Upozorňujeme taktiež , že niektorým hráčom už končí platnosť RP, aby si to preverili a objednali nové RP.                                                                   

6. Rozmery bránok pri U 11 a U 9 sú stanovené na 5 x 2 m. Výnimky bude schvaľovať ŠTK cez podnet na ŠTK. Upozorňujeme R na povinnosť kontrolovať rozmery HP pri týchto 2 kategóriach, pričom menšie môžu byť.

7. Schváľujeme nasledujúce výnimky z UHČ v domácich MFS : 2.tr. dospelých – Hrboltová a Sv. Kríž – nedeľa 10:30 a Beňadiková a Jamník – sobota UHČ dospelých, , 3.A tr. – Kalameny – nedeľa 14:30 , 3.B tr. – V. Poruba – nedeľa 10:30 , Kr. Lehota – nedeľa 14:00 a Hybe – nedeľa 14:30. Dorast – Ľubeľa, Kr. Lehota a Palúdzka – sobota  14:00. Žiaci – sk. B – Sv. Kríž – nedeľa po zápas mužov o 13:30, žiaci MF – Smrečany – sobota UHČ žiaci. U 11 – Podtureň, Smrečany – nedeľa UHČ  žiaci – pred zápas dospelých., L. Mikuláš a L. Hrádok  – nedeľa 10:00 h.  ŠTK si vyhradzuje právo v prípade nedostatku R, resp. ak dotyčné FK nebudú mať R s klubovou príslušnosťou nariadiť aj iné hracie časy ako sú naplánované. Zmeny termínov sa robia len cez ISSF, kde to potvrdia obidva FK, nestačí napísať len po vzájomnej dohode. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Martin Baran 1152713 Likavka, žiadosť o zmenu trestu zamieta. Uhradiť 10,-€ MZF.

2. DK upozorňuje všetky FK a hráčov na ustanovenie odseku č. 6, článku 37 DP a článku 10.10 RS, podľa ktorých je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča, podanej do 3. 8. 2017 zmeniť hráčovi uloženie DS (pozastavenie VŠČ za 5, 9, 12 ŽK) pokiaľ túto obdrží v poslednom kole súťažného ročníka na DS, ktorá to rieši poplatkom vo výške 50,-€ u dospelých  a vo výške 30,- € u dorastu.

3. Najbližšie zasadnutie DK bude vo štvrtok 3.8.2017. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

MATRIČNÁ KOMISIA 

1. Upozorňujeme, na termíny, v ktorých sa podávajú žiadosti o transfer:

01.07.2017 do 31.07.2017 letné registračné obdobie bez obmedzenia

01.08.2017 do 30.09.2017 letné registračné obdobie s obmedzením 

To znamená prestupy len v mesiaci júl, prestupy s obmedzením až od 1. augusta. 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami  sa koná na ihrisku v Liskovej v sobotu 15.7.2017 od 8,00 h. Pokyny a program seminára boli zverejnené v predchádzajúcich ÚS. 

 

Igor Repa                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                   sekretár LFZ 

 

 

  

                                                                                                                                                                      


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk