Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 11 zo dňa 15. septembra 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 150917

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 11/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 15 MF 7.kolo Hybe – Smrečany  17.9. z 12:30 na 10:30, 1.tr. dospelých 9.kolo L. Teplá – Lisková z 1.10. na 30.9. o 15:00. KP sk. B 4.kolo Palúdzka – Iľanovo  zo 14.9. na 26.9. o 16:30 h.                                                             

2.Kontumujeme MFS 2.tr. dospelých – 6.kolo - Hrboltová – Sv. Kríž z dôvodu poklesu počtu hráčov hostí pod sedem v prospech FK Hrboltová. FK Sv. Kríž odstupujeme na DK.                                                 

3.Kontumujeme MFS  3.B tr. dospelých – 6.kolo – Hybe – Gálovany z dôvodu poklesu počtu hráčov hostí pod sedem v prospech FK Hybe. FK Gálovaný odstupujeme na DK.                                                                             

4.Z dôvodu nedodržania farby dresov domácich , odstupujeme FK  Gôtovany na DK .                            

5. Z dôvodu odstúpenia FK Važec a na základe podnetu FK účinkujúcich v súťaži U 9 , meníme hrací systém z turnajového na klasický štvorkolový. Hrací deň utorok v UHČ U 13 Kormanovho pohára. Odohraté MFS ostávajú v platnosti. 1.kolo bude 19.9. o 16:30. Hrací čas 2 x  20 minút.                                                              

6.Z dôvodu nenahratia zodpovedných funkcionárov ( HU ap.) do ISSF, odstupujeme FK L. Kokava , L. Osada a Val. Dubová na DK.                                  

7.Upozorňujeme FK mládeže odmenené za umiestnenie v sezóne 2016-17, že termín vyučtovania je do 30.9.2017.

8.Akceptujeme požiadavku FK Hybe na zmenu hracieho času. Zostáva hrací deň sobota , ale bude UHČ , nie pôvodných 16:00 od 30.9.2017.                          

9.Z dôvodu nepredloženia RP hráčov, ktorí hrali v 5.kole bez RP, odstupujeme FK L. Vlachy  a Vet. Poruba na DK. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

60. Dominik Morava, 1336293 FK Ľubeľa , pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne čl. 37/3 DP od 11.09.2017. Uhradiť 5.- €, MZF.

61.Dušan Repa,  1023957 OFK Galovany , DK  pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne čl. 37/3 DP od 11.09.2017. Uhradiť 10.- €, MZF.

62.Dušan Repa,  1023957 OFK Galovany, DK  pozastavuje VŠČ nepodmienečne až do vyriešenia priestupku. Menovaný zašle na DK LFZ LM písomné vyjadrenie do 20.9.2017 k HNS voči R /MFS Hybe - Galovany, dňa 10. 9. 2017./

63. DK trestá OFK Galovany pokutou podľa RS 12. čl. 9 vo výške 30.-€. Uhradiť 10,- € MZF.

64. DK trestá OŠK Svätý Kríž pokutou podľa RS 12. čl. 9 vo výške 30.-€. Uhradiť 10,- € MZF

65. DK trestá pokarhaním OFK  Gôtovany podľa DP čl. 11 za porušenie  RS čl. 7. 4. Uhradiť 10,- € MZF.

66. DK na základe podnetu ŠTK  v zmysle DP čl. č.10 dôrazne upozorňuje na plnenie si všeobecných povinnosti  TJ Tatran Liptovská Osada a FK Liptovská Kokava  podľa RS čl.7 a zároveň menovaným klubom udeľuje pokarhanie podľa DP čl.11. Uhradiť 10,- € MZF.

67. Roman Kráľ, 1110610 Partizánska  Lupča, DK žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný nevyhovuje nie sú splnené podmienky podľa DP čl. 41.Uhradiť 10.- €.

68. Erik Vierik, 1278286 FK Lisková, DK žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný nevyhovuje nie sú splnené podmienky podľa DP čl. 41. Uhradiť 10.- €.

69. DK trestá FK Hrboltová, FK Hubová, FK Pribylina, FK Prosiek pokarhaním podľa čl.11 DP a bodu 9.5 RS za neuhradenú MZF za mesiac august 2017 v termíne splatnosti. Uhradiť 10.- €.

70.DK trestá FK Liptovské Vlachy a FK Veterná Poruba pokutou 10,-€ na základe rozhodnutia ŠTK o porušení čl.43/6 SP, nepredloženie RP hráčov, ktorí nastúpili na MFS bez RP. Uhradiť 10.- €.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

KOMISIA  ROZHODCOV

11/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Laučík J.,  Pribylinec M., Podskuba M.,

11/2 Absencie: Sokol M.  (9.9. o 9:30 hod. I.tr. MF žiaci U-15 Sm.Žiar-Beňadiková),

11/3 Ospravedlnenia: Kasl D. 10.9. a 17.9. (PN), Gejdoš M. prac. dni do konca 09/17, Chovan M. 23.9. a 24.9 popoludní, Čačo M. 18.-22.9., Roštek M. od 19.9., Bielesch R. 16.9., Podskuba M. 30.9. - 1.10., 7. - 8. 10. a pracovné dni, Ilavský P. 16.9. a 24.9.,

11/4 Dňa 14.09.2017 bol na KR prejednaný Vyšný M. Voči prejednanému boli zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

11/5 Na deň 21.09.2017 pozývame na KR o 16:30 hod. Kasl D.

11/6 KR prerokovala sťažnosť OFK Gálovany, sťažnosť neopodstatnená - nespĺňa náležitosti SP čl.85 ods.1 a RS LFZ čl.12.16. 1. a čl.13. OFK Gálovany odstupujme na DK.

DELEGAČNÝ LIST č. 08/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          24.09. 2017 o 15,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-L.Kokava

Kuriš

Gazdík

Bakoš

Dráb

 

Švošov-Ludrová

Kudroň

Kaučiarik

Podskuba

Szabó

 

Važec-Černová

Oravec A.

Orolín

deleg.

Žuffa

 

Sm.Žiar-L.Teplá

Nemec J.

Antol

Murza

Grendel

 

Lisková-Likavka

Gemzický

Matošová

Kasl D.

Zeleňák

 

Pribylina-Ľubeľa

Glajza

Dubjel

Gejdoš

Makovický

 

Bobrovec-Hubová

Bielesch

Žiak

Prončák M.

Vyšný J

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 24.09. 2017 o 15,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Sv.Kríž

Murza

Oravec A.

Neuman

Haviar

23.9. o 15:00 hod.

Komjatná-Iľanovo

Chovan

Gazdík

Kasl D.

Szabó

o 10:30 hod.

Hrboltová-P.Ľupča

Wosiňski

Neuman

Rázga

Haviar    o 10:30 hod. v Ľubochni

L.Lúžna-L.Ján

Nemček

Kútnik

Mikuš

Vrtich

 

Kvačany-Stankovany

Švorčík

Bubniak

Kováčiková

Vyšný M.

 

Východná-Beňadiková

Števček

Rúčka M.

Kubínová

 

 

Vavrišovo-Prosiek

Wosiňski

Lisý M.

Rázga

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         24.09. 2017 o 15,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-voľno

 

 

 

 

 

L.Revúce-Štiavnička

Matej

Špirko

Hazucha

 

 

V.Dubová-L.Vlachy

Čačo

Gašpar

Šimčeková

 

 

Lúčky-B.Potok

Jurík

Štachura

Krupík

Krivoš

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         24.09. 2017 o 15,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Poruba-Gálovany

Lisý M.

Prončák J.

 

 

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Hybe

Nemec P.

Neuman

Kuna

 

 

K.Lehota-L.Trnovec

Rúčka J.

Sokol

 

 

 

Podtúreň-Gôtovany

Sekej

Zlejší

Špaček

 

 

L.Ondrašová-L.Ondrej

Ivan

Prončák J.

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   23.09. 2017 o 15,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Švošov

Švorčík

Žuffa

 

 

o 14:00 hod.

Ľubeľa-L.Sliače

Danaj

Oravec M.

 

 

o 14:00 hod.

Bobrovec-Ľubochňa

Cibuľa

Gejdoš

 

 

 

Východná-Lúčky

Glajza

Ilavský

 

 

 

L.Revúce-Likavka

Kaučiarik

Kasl D.

 

 

 

Iľanovo-K.Lehota

Lisý P.

Prončák M.

 

 

 

L.Ondrašová-Prosiek

Bubniak

Rúčka J.

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                      21.09. 2017 o 16,00 hod.                                03. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Černová

Kasl D.

 

 

 

 

 

 1.A tr. žiaci U-15                                      24.09. 2017 o 12,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Sliače

Mikuš

 

 

 

 

L.Revúce-Ludrová

Hazucha

Špirko

 

 

 

V.Dubová-Černová

Gašpar

 

 

 

 

Lúčky-L.Osada

Krupík

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       24.09. 2017 o 12,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Kvačany

Ivan

 

 

 

 

Dúbrava-L.Sielnica

Oravec M.

 

 

 

 

Bobrovec-Ondrašová

Prončák M.

 

 

 

 

Ľubeľa-P.Ľupča

odd. R

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             24.09. 2017 o 12,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Sm.Žiar

Kuna

 

 

 

 

Hybe-L.Kokava

Rúčka J.

 

 

 

 

Beňadiková-Vavrišovo

Nemec P.

 

 

 

 

Sv.Kríž-Jamník

odd.R

 

 

 

o 13:30 hod.

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           19.09. 2017 o 16,30 hod.                                02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-Hrboltová

Kubínová

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica

Matej

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           21.09. 2017 o 16,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Krupík

 

 

 

 

Lisková-L.Lúžna

Šimčeková

 

 

 

 

Lúčky-Rbk

Špirko

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           21.09. 2017 o 16,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-Ľubeľa

Špaček

 

 

 

 

L.Mikuláš-Palúdzka

Bubniak

 

 

 

 

L.Sliače-L.Ondrašová

Mikuš

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      21.09. 2017 o 16,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-Bešeňová

Prončák J.

 

 

 

 

L.Ján-Východná

Kováčiková

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    23.09. 2017 o 13,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Rbk

Mikuš

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-Važec

Žuffa

 

 

 

o 12:00 hod.

Hybe-Bešeňová

Števček

 

 

 

 

Sv.Kríž-L.Hrádok

Prončák J.

 

 

 

 

Sm.Žiar-L.Mikuláš

Murza

 

 

 

24.9. o 12:30 hod.

Podtúreň-L.Ondrašová

Špaček

 

 

 

24.9. o 12:30 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 07/2017-18 

L.Teplá-Važec

Kudroň

Bielesch

Jacková

Dráb

 

Jamník-Komjatná

Glajza

Ručka M.

Dubjel

Vyšný M.

16.9. o 15:00 hod

Sv.Kríž-Vavrišovo

Glajza

Cibuľa

Matošová

Chudý

o 10:30 hod.

L.Ján-Iľanovo

Ivan

Prončák M.

Murza

Vyšný J.

 

Lúčky-L.Osada

Jurík

Podskuba

Gašpar

Szabó

 

L.Ondrašová-Uh.Ves

Šimovič

Žuffa

 

 

 

L.Teplá-V.Dubová (Ž)

Bielesch

 

 

 

 

Hybe-Sm.Žiar (Ž)

odd.R

 

 

 

o 10:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Černová

Pleva V.

Zlejší J.

 

4B.liga D, 16.9.2017 15:00 hod.


Igor Repa                                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk