Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 12 zo dňa 25. septembra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250920

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2020-21

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK na usmernenie hl. hygienika SR  č. 7189/2020 zo 14.9..2020 ohľadom organizovania hromadných podujatí, z ktorého pre FK vyplýva v čase od  14.9. do 1.10. zabezpečiť na svojich štadiónoch nosenie rúšok ak nie je dodržiavaný odstup 2 m. FK zabezpečia oznámenie o tejto povinnosti pri vstupe na štadión. Náhradníci musia mať na lavičke rúška, ako aj ostatní funkcionári okrem trénera. Za dodržiavanie je zodpovedný každý FK za svojich hráčov a za ostatné opatrenia domáci FK, ale aj každý jednotlivec za seba. Naďalej platia opatrenia o dezinfekcii všetkých priestorov a rúk v celom areáli.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 8.kolo – 6.liga – Dúbrava - Hubová, 7.liga – Demänová - Bobrovec - , 8.liga – L. Revúce – L. Ondrej

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK Važec, Bobrovec a L. Vlachy. Lúčky – s výhradami –  chýba zvukový záznam, nariaďujeme FK Lúčky doručiť video s MFS Lúčky – Hybe aj so zvukovým záznamom. V prípade nedoručenia do 1.10.2020, odstúpime FK Lúčky na DK za neúplne video .

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu : U 11 – 5.kolo – L. Ondrašová – Kr. Lehora v Kr. Lehote 26.9. o 12:30, L. Hrádok – Demänová – 27.9. z 10:00 na 13:00 a L. Štiavnica Lúčky z 26. Na 27.9. o 10:30.  U 15 MF – 5.kolo – Sv. Kríž – Jamník – 27.9. z 11:30 na 12:30 , U 15 sk. B – 8.kolo – L. Sielnica – Hybe 4.10. z 12:00 na 15:00. U 13 KP – 4.kolo – L. Štiavnica – P. Lupča a L. Ján – Bešeňova z dôvodu výskytu korony na ZŠ L. Lupča, resp. L. Ján odkladáme na neskorší termín podľa dohody FK.

5.Ďalší turnaj U 19 MF sa uskutoční 3.10. od 10:00 v L. Revúcach.

6.Turnaj U 9 –10.10. v Kr. Lehote za účasti domácich, L. Ondrašovej a Ružomberku. V Bešeňovej 11.10.za účasti domácich, Ľubochne, Paludzky a Uh. Vsi.

7.Na základe správy delegáta, odstupujeme na DK trénera Bobrovca – Pavol Labaj za správanie po MFS 6.kola 8.ligy -  Demänová – Bobrovec.

8.Berieme na vedomie oznámenie FK L. Teplá o riešení nahrávania MFS kamerovým systémom. Ak situácia nebude do jarnej časti vyriešená, nariaďujeme nahrávať z viac vyvýšeného miesta ako doteraz. Taktiež oznámenie FK Lúčky o riešení kvalitnejšieho  internetového pripojenia najneskôr do začiatku jarnej časti.

9.Upozorňujeme všetky FK ako aj R, že pri mládeži je konfrontácia povinná a pri dospelých nie, ale R je povinný sa pred MFS pýtať kapitánov, či chcú robiť konfrontáciu. FK majú právo pred MFS si pýtať od R zápasovú súpisku, aby si mohli odkontrolovať svojich, ale aj súperových hráčov, ktorí sú na MFS. AR 1 je povinný pri striedaní skontrolovať striedajúceho hráča – výstroj, číslo dresu, opýtať  sa ho na meno a skontrolovať to so zápisom s MFS. Zároveň upozorňujeme všetky FK, že pri nahrávaní MFS je potrebné venovať zvýšenú pozornosť priebehu striedania, aby to bolo na videu vidno.

10.Pozývame na 1.10. 2020 o 15.30 na LFZ k MFS 8.kola 7.ligy dospelých - R – Miroslav Antol, AR 1 – Milan Smatana, kap. Demänová – Peter Húska, kap. Bobrovec – Samuel Danko a tréner FK Demänová - Jozef Pavlovič. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U 32: Samuel Greško (1328126) ŠK Bobrovec, U19 - dorast, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zabránením dosiahnutia gólu na bránkovej čiare zakázanou hrou rukou v pokutovom území, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP , od 21.9.2020.

U 33:  Tomáš Taragel (1199143) TJ Družstevník Liptovská Kokava -6. liga dospelí, vylúčený za HNS –zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 21.9.2020.

U 34: Matej Kendera (1179803) FK Ružomberok – Biely Potok 7. liga -dospelí, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 21.9.2020.

U 35: Filip Čonka (1387432), TJ Snaha Ploštín ( U15 – skupina B), vylúčený za HNS – udretie protihráča nadmernou silou v prerušenej hre , podľa čl.49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 21.9. 2020.

Vylúčení po 2. ŽKDS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U 36: Jozef Marton (1219540) OŠK Renop Liptovská Teplá – 6.liga dospelí, od 21.9.2020.

U 37: Peter Tkáč (1073224) FC 34 Liptovský Mikuláš Palúdzka – 6. liga dospelí, od 21.9.2020.

U 38: Radovan Kmeť (1275939) OŠK Ludrová – 6. liga dospelí, od 21.9.2020.

U 39: Patrik Hazucha (1298810) TJ Tatran Liptovské Revúce – 8.liga dospelí, od 21.9.2020

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 30: DK vzala na vedomie podanie ŠK Bobrovec ohľadom neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová zo stretnutia 7. ligy- dospelí konaného dňa 20.9.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec. Prípady ohľadom neoprávneného štartu hráča a jeho pripustenie do hry spadá pod odbornú komisiu ŠTK a KR a až na základe stanovísk týchto komisií sa DK môže zaoberať týmto prípadom. DK prípad odstupuje na ŠTK a KR.

U 31: DK vzala na vedomie podanie ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39´a vetácie R - Miroslav Antol zo stretnutia 7. ligy- dospelí konaného dňa 20.9.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec. Uvedené nespadá pod kompetenciu DK, ale pod odbornú komisiu - KR. DK prípad odstupuje na KR.

U 40: Tomáš Mikušiak (1231771), ŠK Bobrovec, 7. liga, na základe zápisu o stretnutí a zápisu DZ, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k HNS(vulgárna kritika  a hrubé urážky R v útrobách štadióna) do 29.09.2020 podaním cez ISSF alebo na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS – po ukončení stretnutia  8. kolo 7. Ligy, ŠK Demänová – ŠK Bobrovec  dňa 20.09.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Bobrovec od 25.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa  čl. 43/1,2a,4 a čl.71/1,2,3a, 6,7,  DP.

U 41: Pavel Labaj (1312157), tréner ŠK Bobrovec . Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS. Na základe Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia k HNS – hrubá verbálna urážka delegovaných osôb a LFZ , podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b . 

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

12/1 Ospravedlnenia: Baláž Ri. (26.-27.9.), Katrák D. (20.9. U15), Kubínová K. (20.9.-do oznámenia),  Gazdík D. (20.9.-PN), Baláž Ri. (20.9.-U11), Jančuška J. (26.9.,11.10.,16.-18.10.), Žiak R. (26.9.), Zeleňák J. (27.9.), Raffaj J. (26.-27.9.), Turčiaková B. (24.9.), Grendel J. (3.10.), Rúčka M. (10.-11.10.),

12/2 KR berie na vedomie e-mail: Tkáč P., Kubínová K.,

12/3 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré sa týka podania ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39. min. a vetácie R - Miroslav Antol zo stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec a vzhľadom na vyššie uvedené KR žiada ŠK Demänová o dodanie videozáznamu na DVD nosiči zo stretnutia 8.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Demänová – ŠK Bobrovec konaného dňa 20.09.2020 o 15:00 hod. na ihrisku v Demänovej najneskôr do 29.09.2020. Zároveň upozorňujeme ŠK Bobrovec, že každý FK má právo požiadať KR o nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK žiadosť o nedelegovanie zašle formou podania podnetu na KR prostredníctvom ISSF alebo písomne v termíne najneskôr do 21 dní pred jesennou, resp. jarnou časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez udania závažného dôvodu (napr. opodstatnená sťažnosť), žiadať o nedelegovanie, resp. o predelegovanie R a DZ. Opodstatnenosť dôvodu môže posúdiť len KR.

12/4 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré sa týka podania ŠK Bobrovec ohľadom neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová zo stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec. Prípady ohľadom neoprávneného štartu hráča a jeho pripustenie do hry spadá pod odborné komisie ŠTK a KR. Na základe zistených skutočností KR konštatuje, že vyriešenie neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová je plne v kompetencii ŠTK, preto KR podnet ŠK Bobrovec odstupuje na ŠTK.

12/5 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 R – Oravec Ma. Za zistené nedostatky v Zápise zo stretnutia 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Družstevník Štiavnička – TJ Tatran Liptovské Revúce konaného dňa 13.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Štiavnička bude R riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

12/6 Náhradného seminára dňa 18.9.2020 v Liskovej resp. v Palúdzke sa zúčastnili nasledovní R: Cibuľa M., Gazdík D., Holub P., Janíček J., Širúček F. a Štachura A., ospravedlnení boli nasledovní R: Glajza J., Baláž Ro. a Bakoš M.

DELEGAČNÝ LIST č. 09/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          27.09.2020 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-L.Teplá

Beňo

Šlauka

Gazdík

Grendel

 

Važec-Dúbrava

Švorčík

Glajza

Pribylinec

Vyšný M.

 

Ľubeľa-Lisková

Podskuba

Dančová

Štachura

Krivoš M.

 

Ludrová-Sm.Žiar

Oravec A.

Neuman

Krivoš A.

Dráb

 

L.Kokava-Palúdzka

Nemec P.

Črep

Smatana

Haviar

 

L.Ján-L.Lúžna

Antol

Nemec J.

Zlejší

Vyšný J.

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           27.09.2020 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Vavrišovo

Kutnár

Kováčiková

Laučík

Grendel

26.9. o 15:00 hod.

Beňadiková-Lúčky

Beňo

Nemec J.

Črep

Vyšný J.

26.9. o 15:00 hod.

Černová-Uh.Ves

Čačo

Žiak

 

 

 

P.Ľupča-Východná

Maga

Lacková

Poljak

Bubniak

 

Podtúreň-Prosiek

Murza

Kováčiková

 

 

 

Bobrovec-B.Potok

Rajniak

Kutnár

 

 

 

Iľanovo-Demänová

Širúček

Jančuška

 

 

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            27.09.2020 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-V.Dubová

Wosiňski

Glajza

Murza

 

o 10:30 hod.

Jamník-Hybe „B“

Socháň

Kudroň

 

 

 

Štiavnička-L.Trnovec

Žuffa J.

Oravec Ma.

 

 

 

L.Ondrej-L.Ondrašová

Holub

Prončák J.

 

 

 

Gôtovany-L.Revúce

Sekej

Kubínová

 

 

 

L.Vlachy-Sv.Kríž

Lisý M.

Turčiaková

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    26.09.2020 o 15,00 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Vavrišovo

Čimbora

Šlauka

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Švošov

Bakoš

Kmeť

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Cibuľa

Neuman

 

 

v Palúdzke

Iľanovo-Bobrovec

Murza

Prončák J.

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         27.09.2020 o 12,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-Likavka

Gazdík

 

 

 

 

L.Sliače-L.Štiavnica

odd.R

 

 

 

 

V.Dubová-L.Teplá

odd.R

 

 

 

 

L.Lúžna-Bešeňová

odd.R

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         27.09.2020 o 12,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Z.Poruba

Lisý M.

 

 

 

 

Bobrovec-Hybe

Kutnár

 

 

 

 

L.Sielnica-Ploštín

odd.R

 

 

 

 

 

U15 MF                                                                                27.09.2020 o 12,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Sm.Žiar

Murza

 

 

 

 

Sv.Kríž-Jamník

Kubínová

 

 

 

 

Kvačany-L.Revúce

odd.R.

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                            01.10.2020 o 16,00 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Štiavnica

Črep

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Ondrašová

Socháň

 

 

 

 

L.Mikuláš-Rbk

Laučík

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       26.09.2020 o 14,00 hod.        04.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Bobrovec

Krupa

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       01.10.2020 o 16,30 hod.        05.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-L.Ján

Kutnár

 

 

 

 

Hybe-Vavrišovo

Krupa

 

 

 

 

Sm.Žiar-Východná

Lisý M.

 

 

 

 

Dúbrava-Lúčky

Prončák J.

 

 

 

 

Bešeňová-L.Hrádok

Oravec Ma.

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      26.09.2020 o 12,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Bešeňová

Neuman

 

 

 

o 12:00 hod.

Dúbrava-Z.Poruba

Turčiaková

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lúčky

Socháň

 

 

 

 

L.Ondrašová-K.Lehota

Rúčka

 

 

 

v Kráľovej Lehote

L.Hrádok-Demänová

odd.R

 

 

 

27.9. o 13:00 hod.

Černová-Ľubochňa

Žiak

 

 

 

27.9. o 12:30 hod.

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      01.10.2020 o 16,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Z.Poruba-L.Štiavnica

Murza

 

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Mikuláš-Jupie BB

Kutnár

 

 

II. L WU15, 27.9. o 10:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk