Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 12 zo dňa 28. septembra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280918

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2018-19

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude v utorok 2.10.2018 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že transfery prestup s obmedzením je možné zadať v ISSF do nedele 30.9.2018, 24,00 h. Do tejto doby musí byť transfer zaevidovaný v ISSF, musí súhlasiť hráč a súhlas musí dať i materský klub. V opačnom prípade transfer nemôže byť schválený. Potom až od 1.1.2019. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS –  U 11 – 4.kolol – Černová – L. Hrádok z 22.9. na 3.10. o 17:00, 5.kolo – L. Ondrašová – Ružomberok – 29.9. z 13:00 na 10:30. 6.liga – 9.kolo – Pribylina - Likavka – 30.9. z 15:00 na 16:00, 10.kolo – Hubová – Ľubeľa 7.10. z 10:30 na 14:30. U 15- 4.liga sk. A – 5.kolo – Val. Dubová – L. Lužná z 30.9. na 29.9. o 15:30.        

2.  Akceptujeme zmenu dresov FK Ľubeľa na komplet zelené.

3. Nariaďuje odohratie 9.kola 7.ligy – Hrboltová – Jamník 30.9. o 10:30 na ihrisku vo Švošove.

4. Upozorňujeme všetky FK v súťaží dospelých, že v prípade, ak hostia rešpektujú farbu dresov domácich , ale ich farba koliduje s farbou dresov, musia si dresy prezliecť domáci alebo R.

5. Na základe vzhiadnutého videa, považujeme námietku FK Hybe za neopodstatnenú.

6. Z dôvodu inzultácie R, kontumujeme MFS 8.ligy – 6.kolo – L. Revúce – Lúčky v prospech FK Lúčky.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  24. 9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 067: Michal Miartan(1259454)  TJ Družstevník Liptovská Kokava – 6. liga – dospelí.  

U 068: Patrik Kmeť(1336103)  TJ Tatran Liptovská Osada – 8. liga sk. A – dospelí.  

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 069:  Michal Šlachta(1239702) TJ Ďumbier Uhorska Ves – 8.liga sk. B – dospelí . Vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou na bránkovej čiare – zabránenie gólu, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24. 9. 2018.

Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 070: Jakub Líška(1323562) FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka – I. tr. dorast Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U261 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 20. 5. 2019. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 071: : TJ Tatran Liptovské Revúce (8.liga sk A). Na základe  podnetu R a AR z uvedeného stretnutia a vlastného šetrenia  , za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia – inzultácia delegovanej osoby) 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach, podľa čl. 57/1f DP ukladá DS –  pokutu 200 €, podľa čl.57/2, 58/1e, 58/3 a čl. 12 DP a bodu 10.17 RS LFZ a podľa čl. 9/3e nariaďuje odohrať najbližšie 1. domáce stretnutia na neutrálnej pôde v okruhu 10 km od  domáceho ihriska od 13.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 072: : TJ Tatran Liptovské Revúce (8.liga sk A). Na základe  porušenia povinnosti vyplývajúce z predpisu (nedoručenie kompletného videozáznamu zo stretnutia)  podľa čl. 64/1a a 64/1 d a bodu 10.14.  a 10. 15. RS, 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach. DS –  pokutu 400 €, podľa čl.64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17 RS LFZ . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 073: Ivan Danček(1024051) HÚ, tréner  TJ Tatran Liptovské Revúce(8. liga sk .A). Na základe podnetu R a AR za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia – inzultácia delegovanej osoby) 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach, podľa čl.  64/5 DP ukladá DS –  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Tatran Liptovské Revúce, podľa čl.  16/2 DP,  na 1. mesiac od 29.9.2018 do 29.10.2018Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 074 Dušan Benčo(1294562) TJ Partizán Ľubeľa – I. tr. dorast MF Berie na vedomie stanovisko menovaného o zmenu DS uloženej U237 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 31.12. 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

12/1 Ospravedlnenia: Žuffa J. (13.10.), Gregor D. (október 2018), Podskuba M. (6.-7.10.), Bubniak T. (22.-23.9.-PN), Kasl M. (23.9.-PN), Lacková N. (14.10. do 14:00 hod.), Mikulková T. (30.9.-U15,  13.- 14.10.,20.-21.10.,28.10. a 4.11.2018 stretnutia do 15:00 hod.), Bakoš M. (30.9., k je dispozícii 7.10.,13.10.,20.10.,27.10.), Koleň T. (30.9.-onesk.), Baláž Ro. (30.9.), Glajza J. (6.-7.10.), Kasl M. (okróber 2018 okrem 14.10.), Krupík M. (27.9.-PN),

12/2 KR berie na vedomie e-mail: Chlepko M., Špaček O., Baláž Ri., Cibuľa M.,

12/3 Zmena telefónneho čísla: Ilavský P. 0911562425.

12/4 Na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 5.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi OŠK Svätý Kríž - FK Kráľova Lehota konaného dňa 16.9.2018 o 15:00 hod. na ihrisku vo Sv.Kríži,  konkrétne situácie v 67.min., nie je možné zistiť, či došlo k situácii uvedenej v námietke domáceho družstva v Zápise zo stretnutia. Na základe uvedeného KR konštatovala, že R v tomto prípade postupoval správne t.j. podľa PF.

12/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2018 (poštou listom I.triedy /nie doporučene/ alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 11.10.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

DELEGAČNÝ LIST č. 10/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        07.10.2018 o 14,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Ľubeľa

Beňo

Žiak

Širúček

Zeleňák

 

L.Teplá-L.Lúžna

Nemec P.

Prončák M.

Kováčiková

Vyšný J.

 

Černová-Važec

Matej

Bubniak

Gazdík

Krivoš M.

 

Sm.Žiar-L.Kokava

Bielesch

Kútnik

Rázga

Matula

 

Lisková-Dúbrava

Žuffa P.

Poljak

Krivoš A.

Dráb

 

Likavka-Ludrová

Zlejší

Oravec A.

Lacková

Haviar

 

Bobrovec-Pribylina

Cibuľa

Psotný

kubínová

Vyšný M.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              07.10.2018 o 14,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Demänová

Bubniak

Pribylinec

Matošová

Žuffa J.

6.10. o 14:30 hod.

Jamník-P.Ľupča

Murza

Novota

Kováčiková

Makovický

6.10. o 14:30 hod.

Podtúreň-Prosiek

Rajniak

Gejdoš

Matošová

 

 

Kvačany-Iľanovo

Pribylinec

Bakoš

Čačo

Szabó

 

Východná-L.Ján

Batiz

Pleva

Remeň

Makovický

 

Vavrišovo-Beňadiková

Švorčík

Neuman

Sekej

 

 

Stankovany-Hrboltová

Veľký

Baláž Ro.

Krišanda J.

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                07.10.2018 o 14,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-Lúčky

Maga

Štachura

Šimčeková

 

 

Štiavnička-L.Vlachy

Nemec J.

Kutnár

Mikulková

 

 

L.Revúce-B.Potok

Kudroň

Krupík

Kmeť

 

o 15:00 hod.

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                07.10.2018 o 14,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-K.Lehota

Wosiňski

Ilavský

Lisý M.

Vyšný J.

6.10. o 14:30 hod.

Uh.Ves-Gôtovany

Rúčka M.

Čatloch

Šlachta

 

 

Ondrašová-L.Trnovec

Smatana

Prončák J.

Špaček

Žuffa J.

 

Sv.Kríž-L.Ondrej

Lisý M.

Murza

Črep

 

 

 

5.liga U-19                                                 06.10.2018 o 14,30 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ľubochňa

Prončák M.

Prončák J.

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Švošov

Oravec A.

Širúček

 

 

 

Likavka-voľno

 

 

 

 

 

Bobrovec-Ondrašová

Nemec J.

Gejdoš

 

 

 

L.Ján-Iľanovo

Kutnár

Laučík

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  06.10.2018 o 14,30 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Východná

Psotný

Neuman

 

 

o 14:00 hod.

L.Revúce-Sv.Kríž

Baláž Ro.

Bielesch

 

 

 

Vavrišovo-voľno

 

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        07.10.2018 o 12,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Černová

odd.R

 

 

 

 

Likavka-L.Teplá

Lacková

 

 

 

 

V.Dubová-L.Sliače

Krišanda L.

 

 

 

 

L.Revúce-L.Štiavnica

Krupík

 

 

 

o 12:30 hod.

 

4.liga U-15 sk.B                                         07.10.2018 o 12,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-L.Sielnica

Krivulčík L.

 

 

 

 

Ľubeľa-Važec

Plaskúr

 

 

 

 

Bobrovec-Ondrašová

Kubínová

 

 

 

 

Palúdzka-P.Ľupča

Psotný

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  07.10.2018 o 12,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Sm.Žiar

Šlachta

 

 

 

 

Kvačany-Lúčky

Čačo

 

 

 

 

voľno-L.Kokava

 

 

 

 

 

Vavrišovo-Sv.Kríž

Neuman

 

 

 

 

Jamník-Dúbrava

Sekej

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   04.10.2018 o 16,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-L.Lúžna

Baláž Ro.

 

 

 

 

Palúdzka-L.Ondrašová

Kutnár

 

 

 

 

Hrboltová-L.Mikuláš

Lucký

 

 

 

v Černovej

Lisková-Bobrovec

Koleň

 

 

 

 

Rbk-L.Štiavnica

Krivoš A.

 

 

 

o 17:00 hod.

 

U13 Kormanov pohár MF                       04.10.2018 o 16,00 hod.                                 05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Ľubeľa

odd.R

 

 

 

v Štrbe

Podtúreň-Bešeňová

Lisý M.

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    03.10.2018 o 17,00 hod.                                 04.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Černová-L.Hrádok

Lacková

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    06.10.2018 o 12,30 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ľubochňa

Prončák J.

 

 

 

o 12:00 hod.

Hybe-Černová

Pribylinec

 

 

 

 

Sv.Kríž-L.Štiavnica

Kubínová

 

 

 

 

Bešeňová-Ondrašová

Krišanda L.

 

 

 

 

Rbk-L.Mikuláš

Špaček

 

 

7.10. o 10:00 hod. v L.Mikuláši

Sm.Žiar-L.Hrádok

Rázga

 

 

 

7.10. o 12:00 hod.

 

Prípravka U-9 LFZ                                    30.09.2018 o 00,00 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

Poznámka

Podtúreň-L.Mikuláš

Psotný

 

 

o 10:00 hod. v Podtúrni

Rbk-L.Mikuláš

Psotný

 

 

o 10:45 hod. v Podtúrni

Rbk-Podtúreň

Psotný

 

 

o 11:30 hod. v Podtúrni

Bešeňová-Ondrašová

Maga

 

 

o 9:00 hod. v Bešeňovej

Demänová-Ľubochňa

Dúha

 

 

o 9:35 hod. v Bešeňovej

Ľubochňa-Bešeňová

Maga

 

 

o 10:20 hod. v Bešeňovej

Demänová-Ondrašová

Maga

 

 

o 10:55 hod. v Bešeňovej

Bešeňová-Demänová

Dúha

 

 

o 11:30 hod. v Bešeňovej

Ľubochňa-Ondrašová

Maga

 

 

o 12:05 hod. v Bešeňovej

Ondrašová-Bešeňová

Dúha

 

 

o 12:50 hod. v Bešeňovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 09/2018-19 

Hubová-L.Teplá

Švorčík

Wosiňski

Baláž Ro.

Szabó

o 10:30 hod.

Pribylina-Likavka

Pribylinec

Smatana

Matošová

Haviar

o 16:00 hod.

Beňadiková-Hybe

Žuffa P.

Matej

Bakoš

Dráb

29.9. o 15:00 hod.

Hrboltová-Jamník

Nemec P.

kutnár

Krišanda L.

o 10:30 hod. vo Švošove

P.Ľupča-Vavrišovo

Kudroň

Gazdík

Šimčeková

 

 

Iľanovo-Prosiek

Prončák M.

Murza

Prončák J.

Vyšný J.

 

V.Dubová-L.Vlachy

Kmeť

Krupík

Krišanda L.

 

 

Štiavnička-Lúčky

Maga

Dúha

 

 

 

Sv.Kríž-L.Trnovec

Švorčík

Šlachta

Čatloch

 

 

Ondrašová-Gôtovany

Sekej

Kutnár

Lucký

 

 

Uh.Ves-K.Lehota

Nemec P.

Koleň

Krivoš A.

 

 

V.Dubová-L.Lúžna (U15)

Dúha

 

 

 

29.9. o 15:30 hod.

L.Teplá-Černová (U15)

odd.R

 

 

 

 

P.Ľupča-Bobrovec (U15)

Šimčeková

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa (U15)

Lucký

Sekej

 

 

 

L.Hrádok-Sv.Kríž (U11)

Pribylinec

 

 

 

29.9. o 10:00 hod.

Ľubochňa-Bešeňová (U11)

Krivoš A.

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

L.Ondrašová-Rbk (U11)

Kubínová

 

 

 

29.9. o 10:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Ľubochňa-L.Hrádok

Bielesch

 

 

III.liga SŽ, 29.9. o 10:00 hod.

L.Lúžna-Bešeňová

Močiliak

Bielesch

 

IV.liga D, 29.9. o 15:00 hod.


Igor Repa                                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                                   sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk