Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 12 zo dňa 20. septembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 200919

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

2. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s požiadavkou FK Smrečany  a podľa čl. 37/2 SP sa MFS 10.kola 6.ligy dosp.  Smrečany – L.Kokava  odohrá 5.10. o 14:30 a MFS 4.ligy U 15 sk. B – 6.kolo – Smrečany – Hybe sa odohrá 5.10. o 12:00 ako predzápas dospelých.

2.Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu  MFS: U 15 – 4.liga sk.A – L. Teplá – Likavka – 22.9. z 12:30 na 10:30, sk. B – 8.kolo -Hybe – Bobrovec – 20.10. vo Važci.  U 11 – 4.kolo – Východná – L. Hrádok – 21.9. z 13:00 na 12:00. 7.liga dosp. – 8.kolo - Východná – Hybe – 21.9. z 15:00 na 14:00.

3.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa zo 7.kola dospelých – 8.liga – L. Vlachy - Žiar B, 7.liga – Part. Lupča - Lúčky, 6.liga –  Ľubeľa - Palúdzka. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.

4. Ďalší turnaj u 9 sa uskutoční v sobotu 28.9. v Hubovej( organizuje Ľubochňa ) za účasti Ľubochne, Uh. Vsi,  Sv. Kríža a L. Ondrašovej od 10:00 . Turnaj v Demänovej sa uskutoční 29.9. od 10:00 za účasti domácich, Bešeňovej a Ružomberka.

5. Ďalší  turnaj U 19 MF sa uskutoční v L. Revúcach. 1.MFS – L. Revúce – Lučky začína o 10:00, o 10:45 je naplánované MFS – Sv. Kríž – Vavrišovo. Rozpis zvyšných MFS tohto turnaja je v ISSF. Upozorňujeme R, že všetky dosiahnuté góly musia písať do 1.polčasu, lebo v súťaži U 19 nemôžeme mať 2 odlišné hracie časy, preto v sytéme je hrací čas 2x45, ale na turnaji sa hrá 2x20 min.

6.Z dôvodu nedostavenia sa FK L. Ján na MFS 3.kola 6.ligy  U 19 – Švošov - L. Ján, kontumujeme MFS v prospech FK Švošov – 3 : 0. FK L. Ján za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

7.Z dôvodu sprísnenia vekových kategórii v systéme ISSF, keď nám blokuje hráčov mladších ako 10 rokov do súpisky na MFS v kategórii U 15 a U 13, umožňujeme štart týchto hráčov len po predloženom písomnom súhlase rodičov (tzv. ostaršenie na tlačive : Štart hráčov vo vyššej kategórii ). R týchto hráčov po kontróle v ISSF pripusti na MFS, hoci nebudú v zápasovej nominácii, ale ich  napíše  do záznamov R, kde napíše mená hráčov a č. RP. Bez písomného súhlasu R takýchto hráčov na MFS nepripustí.

8.Zároveň upravujeme aj štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii, kde môžu nastúpiť len hráči , ktorých pustí systém ISSF do nominácie na MFS.  V  kategórii U 15 a U 13 môžu hrať hráči z kategórie U 11, tj. hoci ešte nemá 11 rokov, ale na konci súťažného ročníka bude mať. Podobne v doraste U 19 hráči z kategórie U 15, hoci ešte nedovršili 14 rokov. Za mužov môže hrať dorastenec z vekovej kategórie U 17, tj. až po dovršení 16 rokov.

9.Vyslovujeme spokojnosť s kvalitou predložených videi od FK L. Lužna, Hybe a Ludrová. Zároveň upozorňujeme väčšinu FK, aby sa v okolí kamery sa menej rozprávalo ( ak sú tam diváci, tak sa to nedá ovplyvniť, ale väčšinou pri kameramanovi niekto je a bavia sa o tom, čo robili v sobotu ap.)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: ,

U 72: Jaroslav Kráľ 1196731 (TJ Družstevník Východná 7. Liga dospelí) ,16.9.2019.             

U 73:Tomáš Bella 1166277 (TJ Máj Černová 7.liga dospelí) ,16.9.2019.

2. Uznesenia o nepodmienečnom pozastavení výkonu športu za napomenutie,  5 ŽK   podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie.

U 75:Miroslav Sokol 1353913  (ŠK Agro Baník Dúbrava 6.liga dospelí), od 16.9.2019.

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 76: TJ Štart Liptovský Ján,( 6.liga dorast U19), na základe podnetu ŠTK  porušenie RS 2019/2020  čl.10.17 za nenastúpenie družstva na MFS ( prvý prípad) 3.kolo 6.ligy dorast U19 OŠK Švošov – TJ Štart Liptovský Ján dňa 14.9.2019 podľa čl. 59 a  čl.64/1a DP a čl. 82b SP. DS – pokuta 100 € podľa čl.64/4 DP.

U 77: OŠK Lisková,( 6.liga –dospelí), na základe podnetu ŠTK (US č.10) podľa čl . 9/1a DP , čl. 10/1DP a čl. 64/1 DP, upozorňuje  klub na nedodržanie bodu 8/1 RS (chýbajúci zvuk), pod ďalšími DS.

U 78: Daniel Lucký 1325672 - rozhodca, na základe vlastných zistení a Zápisu o stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v ISSF (Podanie na DK) do 24.9.2019 k neúčasti na MFS 7.kola FK Vlachy – TJ Družba Žiar – Smrečany B konaného dňa 15.09.2019, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, až do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,d,6,7 a čl. 43/1,2a, 4 DP.

U 79: Timotej Vicáň 1386614 ( 4.liga U15 skupina B). Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1b DP, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DS - podľa 46/2 DP.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

12/1 Ospravedlnenia: Gazdík D. (14.-15.9.-PN), Mikulková T. (Po-Pia.,15.9.,21.9.,22. do 15:00 hod., 6.10.,12.10. do 15:00 hod., 13.10. do 14:00 hod., 20.10., 27.10. do 14:00 hod.), Špaček O. (15.9.-PN, 23.-30.9.), Glajza J. (17.9.-31.10.), Raffaj J. (22.9.-onesk.), Pribylinec M. (18.-28.9.-onesk.), Kudroň M. (21.-22.9.-PN), Gazdík D. (21.-22.9.-PN), Katrák D. (29.9.), Lucký D. (29.9.), Žiak R. (21.-22.9.-PN),

12/2 Absencia: Lucký D. (15.9.-L.Vachy-Sm.Žiar „B“),

12/3 KR berie na vedomie e-mail: Beňo M.,

12/4 Pozývame na zasadnutie KR dňa 26.9.2019 o 16:00 hod. R – Lucký D.

12/5 Dňa 19.9.2019 sa KR dostavili o 16:00 hod. R – Nemec J., menovaný bol prejednaný a riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

12/6 Žiadame FK v súťažiach SsFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.09.2019 najneskôr do 26.2019 na e-mailovú adresu: krobfzlm@gmail.com.

12/7 Opätovne dôrazne upozorňujeme R a DS na správny popis udelených OT-ČK v Zápisoch o stretnutí resp. v Správe delegáta pozorovateľa, tak ako to je uvedené v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 – 2020“ v časti B. Technické ustanovenia, ods. 11.2 Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí. V prípade nedodržania vyššie uvedeného budú R a DS riešení v zmysle ustanovení „Disciplinárneho poriadku“ (administratívne pochybenie delegovanej osoby) resp. v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

DELEGAČNÝ LIST č. 09/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             29.09.2019 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-L.Teplá

Beňo

Širúček

Štachura

Krivoš M.

 

Važec-Dúbrava

Švorčík

Neuman

Murza

Zeleňák

 

L.Sliače-Pribylina

Kuriš

Podskuba

Krišanda J.

Vyšný J.

 

Ľubeľa-Lisková

Prončák M.

Pašák

Krivoš A.

Haviar

 

Sm.Žiar-Ludrová

Pribylinec

Žiak

Gazdík

Dráb

 

L.Kokava-Palúdzka

Ivan

Rajniak

Kubínová

Makovický

 

L.Ján-L.Lúžna

Oravec A.

Žuffa P.

Šlauka

Vyšný M.

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            29.09.2019 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Vavrišovo

Prončák M.

Žuffa P.

Rúčka M.

 

28.9. o 15:00 hod.

Beňadiková-Lúčky

Nemec J.

Kutnár

Lisý M.

Gregor

28.9. o 15:00 hod.

Černová-Uh.Ves

Nemec P.

Laučík

Čimbora

 

28.9. o 18:00 hod.

P.Ľupča-Východná

Čačo

Maga

Krišanda L.

 

 

Podtúreň-Prosiek

Antol

Črep

Krivulčík L.

 

 

Bobrovec-Kvačany

Kudroň

Lacková

Kútnik

 

 

Iľanovo-Demänová

Nemec J.

Kutnár

Jančuška

Žuffa J.

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             29.09.2019 o 15,00 hod.        09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-V.Dubová

Wosiňski

Črep

Holub

 

28.9. o 15:00 hod.

B.Potok-L.Trnovec

Maga

Pašák

Baláž Ro.

Matula

29.9. o 10:30 hod.

Hrboltová-Ondrašová

Kútnik

Žiak

Krišanda L.

 

29.9. o 10:30 hod.

Jamník-Štiavnička

Smatana

Rúčka M.

Raffaj

 

 

L.Ondrej-L.Revúce

Baláž Ro.

Plaskúr

 

 

 

Gôtovany-Sv.Kríž

Nemec P.

Gejdoš

 

Bubniak

 

L.Vlachy-Hybe „B“

Lisý M.

Prončák J.

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  26.09.2019 o 16,00 hod.       03.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Prosiek

Wosiňski

Holub

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  28.09.2019 o 15,00 hod.       05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-Prosiek

Cibuľa

Kubínová

 

 

 

Likavka-L.Ondrašová

Katrák

Pašák

 

 

 

Švošov-Palúdzka

Čačo

Maga

 

 

 

L.Ján-Ľubeľa

Murza

Janšuška

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 29.09.2019 o 12,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-L.Štiavnica

Štachura

 

 

 

 

L.Sliače-L.Revúce

Podskuba

 

 

 

 

Likavka-V.Dubová

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Teplá

odd.R

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 29.09.2019 o 12,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Sm.Žiar

Kutnár

 

 

 

 

Ľubeľa-Bobrovec

Pašák

 

 

 

 

L.Sielnica-Ondrašobvá

odd.R

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                              29.09.2019 o 12,30 hod.        05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Vavišovo

Čimbora

 

 

 

29.9. o 10:30 hod.

Dúbrava-Palúdzka

Nemec P.

 

 

 

 

L.Kokava-Sv.Kríž

Kubínová

 

 

 

 

Lúčky-Kvačany

odd.R

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             26.09.2019 o 16,30 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ružomberok-Mikuláš

Baláž Ro.

 

 

 

 

Lisková-L.Štiavnica

Krivoš A.

 

 

 

 

Lúčky-L.Lúžna

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Širúček

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      26.09.2019 o 16,30 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-L.Hrádok

Lisý M.

 

 

 

 

Sm.Žiar-Bobrovec

Laučík

 

 

 

 

Ľubeľa-Sv.Kríž

Bubniak

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     28.09.2019 o 13,00 hod.       05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Východná

Prončák J.

 

 

 

27.9. o 16:30 hod.

Hybe-L.Ján

Rúčka M.

 

 

 

 

Demänová-L.Štiavnica

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Ondrašová

Rúčka M.

 

 

 

29.9. o 10:00 hod.

Černová-Palúdzka

Plaskúr

 

29.9. o 10:00 hod. na UT v Ružomberku

P.Ľupča-Ľubochňa

Krišanda L.

 

 

 

29.9. o 13:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 08/2019-20 

 

 

 

 

 

 

Palúdzka-Ludrová

Kuriš

Katrák

Čačo

Zeleňák

 

Lisková-L.Sliače

Baláž Ri.

Pašák

Lacková

Dráb

 

Dúbrava-Hubová

Švorčík

Štachura

Špaček

Matula

 

Východná-Hybe

Zlejší

Kutnár

Kubínová

Žuffa J.

21.9. o 14:00 hod.

Uh.Ves-Iľanovo

Beňo

Chlepko

 

Makovický

 

Kvačany-Beňadiková

Gejdoš

Lisý M.

 

 

 

Lúčky-Podtúreň

Smatana

Krišanda L.

 

 

 

Prosiek-P.Ľupča

Širúček

Prončák J.

 

 

 

Vavrišovo-Černová

Rajniak

Glajza

 

 

 

Štiavnička-Sm.Žiar „B“

Rúčka M.

 

 

 

 

V.Dubová-L.Vlachy

Krivulčík L.

 

 

 

 

Hybe „B“-Gôtovany

Sekej

 

 

 

 

L.Revúce-Hrboltová

Maga

 

 

 

 

Prosiek-L.Ján (U19)

Laučík

Adzima

 

 

 

L.Teplá-Likavka (U15)

Krišanda J.

 

 

 

o 10:30 hod.

V.Dubová-L.Sliače (U15)

Krivulčík L.

 

 

 

 

L.Revúce-L.Štiavnica (U15)

Maga

 

 

 

 

Hybe-L.Sielnica (U15)

odd.R

 

 

 

 

Vavrišovo-Dúbrava (U15)

odd.R

 

 

 

 

Východná-L.Hrádok (U11)

Kubínová

 

 

 

o 12:00 hod.

Ľubochňa-Černová

odd.R

 

22.9. o 10:30 hod. v Stankovanoch

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ľubochňa-Istebné

Dančo

Baláž Ri.

 

V. liga B, 28.9. o 14:00 hod.

Ľubochňa-Chlebnice

Baláž Ri.

 

 

III. liga B žiaci, 25.9. o 15:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                             sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk