Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 13 zo dňa 29. septembra 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 290917

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13/2017-18

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ sa koná v stredu 4.10.2017 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame predsedov komisii LFZ ako aj predsedu volebnej komisie p. Pavla Kubalu.

2. Konferencia LFZ sa koná 16. novembra 2017 štvrtok o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši.  

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA              

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 15 MF – 9.kolo – Jamník –Beňadiková 1.10.z 12:00 na  10:30, U 13 MF- 5.kolo – Dubrava - Bešeňová z 21.9. na 2.10.. o 16:30 a L. Mikuláš – Palúdzka z 21.9. na 11.10. o 16:00 a dohrávka  7.kolo – 2.tr. dospelých Jamník -  Sv. Kríž z 23.9. na 4.10. o 16:00, U 9 – 1.kolo – L. Hrádok – Ružomberok z 20.9. na 1.10. o 12:30 ,U 13 sk. A – 7.kolo -Lisková – Hrboltová 5.10. – zámena súperov MFS sa odohrá v Hrboltovej, U 15 sk.B – 8.kolo – Dúbrava – L. Slielnica  z 24.9. na 3.10. o 16:30, U 19 – 8.kolo – Kr. Lehota – L. Ondrašová 30.9. z 15: 00 na 11:30.                                        

2.Kontumujeme MFS 1. tr. dospelých – 8.kolo – Demänová – L. Kokava z dôvodu nenastúpenia  domácich na MFS v prospech  FK L. Kokava. FK L. Kokava odstupujeme na DK.                                                 

3.Upozorňujeme všetky FK mládežníckych súťaži, že povinnosť nahrať do zápisov zodpovedných  funkcionárov ( HU ap. ) platí aj v týchto kategóriach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti  budeme tieto FK odstupovať na DK podobne ako v súťažiach dospelých.                                           

4.Dohrávky mládežníckych MFS  U 11,13,15 budeme akceptovať na základe vzájomnej dohody FK najneskôr do 14 dní.     

5.Nariaďujeme dohrávku 8.kola U 19 na 4.11.2017.   

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

78. Roman Kráľ 1110610, Part. Ľupča DK žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS č.42 (ÚS č.9 zo dňa 01.09.2017) vyhovuje so skúšobnou dobou do 31.12.2017 podľa DP čl. 41/1 a 2 od 25. 09. 2017. Uhradiť 10,-€ MZF.

79. Erik Vierik 1278286 Lisková  DK žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS č. (ÚS č.8 zo dňa 25.08.2017) vyhovuje so skúšobnou dobou na 4 mesiace s prerušením od 30.10.2017 do 23.03.2018  podľa DP čl. 41/1 a 2 od 25.09.2017. Uhradiť 10,-€ MZF.

80. DK trestá FK Demänová pokutou podľa RS čl. 12.9 vo výške 30,- € za nenastúpenie sa na MFS. Uhradiť

10,- € MZF.

81. DK na základe podnetu STK udeľuje pokutu FK,  ktoré nesplňajú podmienku o počte mládežníckych mužstiev v zmysle RS 6.2 nasledovne: Hubová 500€, Pribylina 500€, Komjatná 300€, Biely Potok 100€, Lipt. Osada 100€, Štiavnička 100€, Liptovské Vlachy 50€, Veterná Poruba 100€, Liptovský Ondrej 100€, Liptovský Trnovec 100€, Galovany 100€, Gôtovany 50€. Uhradiť 10,-€ MZF.  

82.Matúš Pavličko 1269718 Važec, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/5 od 29.9.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.                                            

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že letné registračné obdobie končí 30.9.2017 o 24,00 h. To znamená, že prestup s obmedzením je potrebné v tomto termíne zaevidovať v ISSF, hráč to musí schváliť a schváliť to musí aj klubový manažér FK z ktorého hráč vykonáva transfer /prestup s obmedzením/. Ak tieto podmienky nebudú splnené, transfer nie je možné schváliť. Potom až od 1.1.2018. Zimné registračné obdobie bez obmedzenia je od 1.1.2018 do 31.1.2018. Zimné registračné obdobie s obmedzením je od 1.1.2018 do 31.03.2018. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. Program podpory talentovaných futbalistov SFZ, nominácie:

U12-Lukas Krajník Andrej Hanula Simeon Antol všetci Sliače, Matej Mišiak Lúčky, Filip Janík Matej Veselovský Tobias Weiss Marko Mihálik všetci L.Lúžna, Jaroslav Soukup Tomáš Blaščík Samuel Bohunčák Viktor Valient Jakub Piovarči Sebastian Fronko Dominik Faber všetci L.Mikuláš, Tomáš Borončo Lisková, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková

U13-Andrej Kelčík Adrián Frič obaja Sliače, Filip Miartuš Ján Makovický Tomáš Kucko všetci Lisková, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Filip Senko Peter Pecho Michal Opavský Zachariáš Zachar všetci Lúčky, Matej Brtáň Matúš Šuna obaja L.Mikuláš, Ján Haluška Filip Šimovček obaja Vavrišovo.

U14-Matúš Hajas Lúčky, Timotej Weiss L.Lúžna, Martin Perončík Demänová, Patrik Géczy Oliver Kubala Samuel Demko všetci Lisková, S.M.Kuchárik Jaroslav Podhorány Daniel Križka všetci L.Mikuláš, Andrej Ondrejka Filip Gejdoš Kristián Huntoš všetci Sliače, Jozef Madliak Michal Hazucha obaja Ľubeľa

Okrem nominovaných hráčov sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia, ktorí majú záujem o tento proces. Hráči si prinesú: kopačky,chrániče,tréningové oblečenie,tepláky,kartičku poistenca.

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala,Pavel Frigmanský,zdravotník Martina Habláková. V prípade ospravedlnenia a iných problémov kontaktovať Igora Bellu 0905 412378.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 2.10. 2017 o 17,00 h. na futbalovom štadióne OŠK Lisková.

KOMISIA  ROZHODCOV 

12/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Prončák M., Matej F.

12/2 Ospravedlnenia: Špaček O. 29.-30.9., Šimčeková D. 2.-8.10., Glajza J. 7.10.,14.10., Prončák M. 7.10., Prončák J. 7.10., Rúčka J. 8.-20.10., Kútnik S. 18.-30.10.,

12/3 Vzhľadom na skutočnosť,  že sa v poslednom čase častejšie vyskytovali ospravedlnenia neskôr ako to je uvedené v „Zásadách pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov LFZ“, žiadame všetkých R a DS o ich dodržiavanie týchto „Zásad“ t.j. podľa bodu 4 písm.  b)  Ospravedlniť sa najneskôr 10 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov.

12/4 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkazu výkonu dobrovoľníka za september 2017-18“ najneskôr do 6.10.2017, tak aby mohli byť spracované mzdy. Zároveň žiadame všetkých R a DS, aby uzatvorili  všetky svoje „Zápisy zo stretnutí“ resp. „Správy ...“ za mesiac september najneskôr do 20:00 hod. dňa 30.09.2017 z dôvodu generovania poplatkov a faktúr za mesiac september SFZ. 

DELEGAČNÝ LIST č.10/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          08.10. 2017 o 14,30 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Švošov

Oravec A.

Zlejší

deleg.

Haviar

 

Važec-L.Kokava

Gemzický

Dubjel

Neuman

Grendel

 

Sm.Žiar-Ludrová

Švorčík

Murza

Žuffa

Krivoš

 

Lisková-Černová

Veľký

Božek

Kútnik

Zeleňák

 

Pribylina-L.Teplá

Kuriš

Kaučiarik

Matej

Szabó

 

Bobrovec-Likavka

Cibuľa

Kudroň

Gazdík

Vyšný J.

 

Hubová-Ľubeľa

Števček

Bielesch

Smatana

Vrtich

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 04.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Sv.Kríž

Murza

Oravec A.

Neuman

Haviar

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 08.10. 2017 o 14,30 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-P.Ľupča

Orolín

Švorčík

Žuffa

 

7.10. o 14:30 hod.

Komjatná-L.Lúžna

Čačo

Kasl M.

Hazucha

Dráb

o 10:30 hod.

Hrboltová-Stankovany

Bielesch

Maga

Kasl D.

 

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-Prosiek

Wosiňski

Ivan

Rúčka M.

Vyšný J.

o 10:30 hod.

Kvačany-Iľanovo

Nemec P.

Bubniak

Kováčiková

 

 

Východná-L.Ján

Nemec J.

Matošová

Kuna

 

 

Vavrišovo-Beňadiková

Prončák M.

Prončák J.

Kubínová

Vyšný M.

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         08.10. 2017 o 14,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-L.Revúce

Nemček

Žiak

Špirka

 

 

voľno-V.Dubová

 

 

 

 

 

Štiavnička-Lúčky

Roštek

Kasl M.

Štachura

 

 

B.Potok-L.Vlachy

Maga

Kasl D.

 

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         08.10. 2017 o 14,30 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-V.Poruba

Danaj

Oravec M.

Gejdoš

 

7.10. o 14:30 hod.

Uh.Ves-K.Lehota

Gašpar

Jurík

Rázga

Makovický

 

L.Trnovec-Podtúreň

Glajza

Sokol

 

 

 

Gálovany-L.Ondrašová

Ivan

Rúčka M.

 

 

 

Gôtovany-L.Ondrej

Lisý M.

Špaček

 

 

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   07.10. 2017 o 14,30 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Bobrovec

Gemzický

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Ľubeľa-Švošov

Lisý P.

Nemec J.

 

 

o 14:00 hod.

Východná-Ľubochňa

Murza

Oravec A.

 

 

 

L.Revúce-L.Sliače

Kuriš

Kasl M.

 

 

 

Iľanovo-Lúčky

Rúčka J.

Lisý M.

 

 

 

L.Ondrašová-Likavka

Ivan

Neuman

 

 

 

Prosiek-K.Lehota

Antol

Ilavský

 

 

 

 

     1.A tr. žiaci U-15                                  03.10. 2017 o 16,00 hod.                                07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ludrová-L.Sliače

Mikuš

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       08.10. 2017 o 12,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Revúce

Žiak

Špirka

 

 

 

L.Sliače-V.Dubová

Krupík

 

 

 

 

Ludrová-Lúčky

Štachura

 

 

 

 

L.Teplá-Likavka

Mikuš

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       03.10. 2017 o 16,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-L.Sielnica

Danaj

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       08.10. 2017 o 12,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ploštín

Glajza

 

 

 

 

Kvačany-Dúbrava

Kováčiková

 

 

 

 

L.Sielnica-Ľubeľa

Bubniak

 

 

 

 

L.Ondrašová-P.Ľupča

Sokol

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             08.10. 2017 o 12,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Vavrišovo

Špaček

 

 

 

7.10. o 14:30 hod.

Uh.Ves-L.Kokava

Rázga

 

 

 

 

Hybe-Jamník

odd.R

 

 

 

 

Beňadiková-Sv.Kríž

Gejdoš

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           02.10. 2017 o 16,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Krupík

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           05.10. 2017 o 16,00 hod.                                07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hrboltová-Lisková

Nemček

 

 

 

 

Lúčky-L.Štiavnica

Špirka

 

 

 

 

Rbk-L.Lúžna

Gašpar

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           05.10. 2017 o 16,00 hod.                                07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Bobrovec

Orolín

 

 

 

 

L.Sliače-Ľubeľa

Mikuš

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Nemec J.

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                       02.10. 2017 o 16,30 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-Bešeňová

Oravec M.

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      05.10. 2017 o 16,00 hod.                                07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-L.Ján

Špaček

 

 

 

 

Bešeňová-Východná

Kasl D.

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    07.10. 2017 o 12,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Važec

Rpštek

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-L.Mikuláš

Bubniak

 

 

 

o 12:00 hod.

Sv.Kríž-Bešeňová

Dubjel

 

 

 

 

L.Ondrašová-Rbk

Neuman

 

 

 

 

Sm.Žiar-Hybe

Žuffa

 

 

 

8.10. o 12:00 hod.

Podtúreň-L.Hrádok

odd.R.

 

 

 

8.10. o 12:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 09/2017-18 

Hubová-Demänová

Kudroň

Ilavský

Maga

Grendel

 

Beňadiková-Hrboltová

Švorčík

Rúčka J.

Bubniak

Makovický

30.9. o 15:00 hod

Prosiek-Jamník

Murza

Žuffa

Kubínová

Chudý

 

P.Ľupča-Vavrišovo

Ivan

Neuman

Kuna

Vyšný J.

 

L.Ján-Kvačany

Rúčka J.

Prončák J.

Sokol

 

 

K.Lehota-L.Ondrašová (D)

Nemec J.

Murza

 

 

30.9. o 11:30 hod

Černová-Lúčky (Ž)

Bielesch

 

 

 

 

Ludrová-V.Dubová (Ž)

odd.R

 

 

 

 

P.Ľupča-Palúdzka (Ž)

Kuna

 

 

 

 

Rbk-Podtúreň (Ž)

Prončák J.

 

 

30.9. o 12:30 hod. v Podtúrni

Jamník-Beňadiková (Ž)

odd.R

 

 

 

1.10. o 10:30 hod

Vavrišovo-Hybe (Ž)

Prončák M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Lisková-Zakamenné

LFZ

LFZ

 

4B.liga D, 30.9. o 14:30 hod.

L.Mikuláš-K.n.Kysucou

Zlejší

 

 

2S.liga Ž, 30.9. o 10:00 hod.


Igor Repa                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                      sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk