Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 13 zo dňa 05. októbra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 051018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje na splatnosť MZF za september 2018 do 10.10.2018.

2. VV LFZ na svojom zasadnutí 2.10. 2018 o.i. zvolil Petera Vrticha za predsedu komisie rozhodcov, schválil na návrh predsedu KR doplnenie komisie rozhodcov o členov: Miroslava Migaľová, Ján Rojček, Peter Žuffa a na školenie rozhodkýň, ktoré poriada SFZ v mesiaci november v L.Jáne, Petru Matošovú. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS –  U 11 – 6.kolol – Ružomberok – L. Mikuláš zo 7.10. na 4.10. o 17:00 v L. Mikuláši , U 19 – 9.kolo  – Vavrišovo – Lúčky z 27.10. 6.10  o 14:30 a 6.kolo – Bobrovec – L. Ondrašová 6.10. z 14:30 na 12:30. 8.liga – 9.kolo – Sv. Kríž  –  Smrečany B zo 14.10 na 13.10. o 14:30, zároveň súhlasíme zo zámenou poradia, Tj. MFS sa odohrá na ihrisku vo Veternej Porube.  U 13 – KP – 6.kolo – L. Ondrašová – Hrboltová z 11. Na 10.10 o 16:00.  Súhlasíme so zámenou poradia MFS – 7.liga – 11.kolo -Hrboltová  - Podtureň – 14.10 o 14:30 v Podturni.

2. Z dôvodu porušenia čl. 43 / 3 – písmeno  b, odstupujeme na DK FK L. Teplá a Vavrišovo. Opätovne upozorňujeme všetky FK, že ak je registračka objednaná a neprišla, je potrebné cez podanie na ŠTK požiadať o predlženie 48 hodinovej lehoty a hneď po doručení RP tento oskenovaný zaslať na ŠTK.

3. Dôrazne upozorňujeme všetky FK a R, že námietka sa v zápise neuvádza, ale musí to ísť cez podanie na danú komisiu cez detail MFS. Námietky v zápise nebudeme akceptovať a R, ktorí ich uvedú, budú odstupovaný na KR.

4. Upozorňujeme všetky FK v súťaží dospelých, že v prípade, ak hostia rešpektujú farbu dresov domácich , ale ich farba koliduje s farbou dresov rozhodcov, musia si dresy prezliecť domáci alebo R.

5. Z dôvodu poklesu počtu hráčov L. Osady v MFS 8.ligy sk. A 7.kolo – B. Potok – L. Osada-, kontumujeme MFS  v prospech FK  B. Potok. Z dôvodu spôsobenia 1.kontumácie odstupujeme FK L. Osada na DK.

6. Pohár LFZ – prihlásilo sa 10 družstiev – 6.liga – Ľubeľa, Bobrovec, Likavka, Važec, Smrečany. 7.liga – Beňadiková, Hrboltová. 8.liga – Kr. Lehota, L. Vlachy, L. Trnovec. Navrhnutý hrací systém . V predkole sa stretnú družstva z 8.ligy a 1 vylosované zo 7.ligy, tak, aby sa nestretli súperi, ktorí spolu hrajú v lige. Potom sa vylosujú štvrť finálové dvojice. Z víťazných družstiev sa vylosujú semifinálové dvojice. Víťaz pohára LFZ sa v lete stretne s Majstrom Liptova na pôde majstra o tzv. Super pohár.

7. Nariaďujeme odohrať  MFS 8.ligy – 8.kolo – L. Revúce  - B. Potok na ihrisku na B. Potoku 7.10. o 14:30 h.

8. Najbližší turnaj U9 bude 21.10.2018 v L.Mikuláši za účasti domácich, Bešeňovej a Demänovej a v Ľubochni za účasti domácich, Ružomberka, Podturne a L.Ondrašovej.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Nominácie žiakov program podpory talentovaných futbalistov.

U12: Roman Lauček L.Hrádok, Alexander Kerdík Lisková, Martin Madliak Lisková, Dávid Prievalský L.Lúžna, Tobias Weiss L.Lúžna, Marko Mihálik L.Lúžna.

U13: Matej Fašánok L.Hrádok, Matej Veselovský L.Lúžna, Filip Janík L.Lúžna, Matej Mišiak Lúčky, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková, Tomáč Borončo Lisková, Mário Garay Černová, Jozef Bocko Černová, Peter Kuric Černová, Jakub Bereník Černová.

U14: Patrik Poruban L.Hrádok, Pavol Kočí L.Hrádok, Mário Chlepko L.Lúžna, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Denis Kavuliak Černová, Tobias Ovad Černová, Simon Krakovský Černová, Jakub Ovšák Černová, Filip Makónyi Lisková, Filip Miartuš Lisková, Ondrej Vrťo Lisková, Zachariáš Zachar Lúčky, Peter Pecho Lúčky, Filip Senko Lúčky, Michal Opavský Lúčky.

Okrem nominovaných žiakov sa môžu tréningového zrazu zúčastniť aj ďalší talentovaní žiaci, ktorí majú záujem. 

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala, Pavel Frigmanský. Zdravotník: Martinka Habláková. Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, preukaz poistenca. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 8.10.2018 o 17,00 h. na ihrisku v Liskovej. V prípade ospravedlnenia a iných záležitostí kontaktovať Igora Bellu 0905 412378. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  1. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 075: Ivan Zlejší(1296960)  TJ Štart Liptovský Ján – 5. liga U 19 – dorast.  

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 076:  Andrej Kašak(1224109) TJ Sokol Beňadíková – 7.liga – dospelí . Vylúčený za HNS – úmyselné hranie lopty rukou mimo PÚ, zmarenie jasnej gólovej príležitosti  – podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1. 10. 2018.

Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 077: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 150 € podľa bodu 12.4. RS – TJ Tatran Liptovská Osada, za  predčasné ukončenie stretnutia(pokles hráčov v stretnutí pod 7)   8.ligy sk. A dospelí – 7. kola, medzi FK Ružomberok - Biely Potok a TJ Tatran Liptovské Revúce. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

U 078: OŠK Renop Liptovská Teplá ,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) RS.  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 079:  TJ Liptov Vavrišovo ,  na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) RS.  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 080 : Filip Danko(1229125) ŠK Bobrovec  6. liga – dospelí. Berie na vedomie stanovisko menovaného o zmenu DS uloženej U058  a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 19.5.2019. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 082: Roman Králik(1039751) HÚ, vedúci mužstva TJ Družstevník Štiavnička (8. liga sk .A). Na základe podnetu R a AR za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia – napadnutie delegovanej osoby) 6.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ TJ Družstevník Štiavnička – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 30.9.2018, podľa čl. 64/5 DP ukladá DS – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Štiavnička , podľa čl. 16/2 DP, do vyriešenie prípadu od 5.10.2018 . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 083 : Na základe podnetu R- k stretnutiu 6.kola Sportika 8.liga A - dospelí medzi  TJ Družstevník Štiavnička –- Šk Lúčky - kúpele konaného dňa 30.9.2018 na ihrisku v Štiavničke, predvolávame R Richard Maga /1249861/, AR1 Štefan Dúha /1385678/,AR2 Marek Rázga /1293279/, vedúceho mužstva TJ  TJ Družstevník Štiavnička Roman Králik /1039751/, vedúceho mužstva ŠK Lúčky - kúpele Miroslav Zachar /1030499/  o 16:00 hod. na 11.10.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

13/1 Ospravedlnenia: Žiak R. (30.9.-7.10.-PN), Šimčeková D. (27.-28.10.), Psotný J. 20.-21.10.,27.-28.10), Bielesch R. (7.10.-onesk.), Krupík M. (7.10.-onesk.), Veľký J. (28.10.), Koleň T. (14.-17.10.), Lacková N. (13.10.), Psotný J. (7.10.-U15), Šlachta M. (od 6.10. do konca jesennej časti 2018-19 – onesk.), Lucký D. (4.10.), Žuffa P. (7.10.-PN), Čačo M. (13.10.,15.-19.10.), Gejdoš M. (13.10.), Haviar I. (16.-21.10.),

13/2 KR berie na vedomie e-mail: Sekej D.,

13/3 Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je delegovaný DZ, jeho povinnosti preberá R t.j. 30 min. pred MFS dospelých vedie poradu o organizácii MFS za účasti HU, ktorý súčasne zabezpečí Zoznam usporiadateľov, ktorý si R ponechá a v prípade potreby predloží riadiacemu orgánu,  videotechnika a hlásateľa. Pred samotným stretnutím R je taktiež povinný vykonať pohovor za účasti R, VD a K. V prípade zistenia nedostatkov sa tieto uvedú vrátane podpisov v Zápise o stretnutí podľa Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 11. Záväzné pokyny pre rozhodcov a DZ.

13/4 Upozorňujeme R a DS na dodržiavanie ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 2. Štart hráčov, ods. 2.1. Len na platné plastové RP. Hráči sa musia pred stretnutím preukázať rozhodcovi vo všetkých kategóriách, vrátane Kormanov pohár, malý futbal a malý futbal prípravka platným plastovým RP. Ďalej je potrebné mať pred stretnutím riadne vyplnený elektronický zápis, všetky plastové RP prítomných hráčov vrátane náhradníkov musia byť odovzdané rozhodcovi pred stretnutím. V zápise musia byť uvedení aj striedajúci hráči. Hráč vrátane náhradníkov, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí sa nemôže zúčastniť na hre a jeho prípadný štart bude považovaný za neoprávnený. Upozornenie: Zámena dresov, ak sú hráči uvedení v zápise o stretnutí, sa nepovažuje za neoprávnený štart. Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže. Osobný doklad totožnosti s fotografiou v prípade, že identita hráča je overiteľná v ISSF, môže byť nahradený aj kartičkou poistenca.

Pri štarte hráča bez platného RP je povinný R ako aj DS uvedenú skutočnosť aj s dôvodom zapísať do Zápisu o stretnutí resp. DS do Správy delegáta stretnutia.

13/5 VV LFZ na svojom zasadnutí dňa 2.10.2018 schváli za nových členov KR LFZ – Mgr. Miroslava Migaľová (0905762494), Ing. Ján Rojček (0915617191), Peter Žuffa (0910479703) a zároveň na nominačnú listinu DS bol od jarnej časti ročníka 2018/19 zaradený Ing. Ľudovít Perašín (0918727561).

13/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 11.10.2018,  tak aby mohli byť spracované mzdy. /neposielajte doporučene/. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 

DELEGAČNÝ LIST č. 11/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        14.10.2018 o 14,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-L.Teplá

Žuffa P.

Žiak

Lacková

Vyšný M.

 

Pribylina-Hubová

Veľký

Baláž Ri.

Novota

Žuffa J.

 

Ludrová-Bobrovec

Pribylinec

Bielesch

Matošová

Makovický

 

Dúbrava-Likavka

Božek

Glajza

Krišanda L.

Krivoš M.

 

L.Kokava-Lisková

Beňo

Matej

Gazdík

Vyšný J.

 

Važec-Sm.Žiar

Nemec J.

Rajniak

Neuman

Zeleňák

 

L.Lúžna-Černová

Kudroň

Baláž Ro.

Krivoš A.

Szabó

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              14.10.2018 o 14,30 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Jamník

Bubniak

Neuman

Čimbora

 

13.10. o 14:30 h.

Podtúreň-Hrboltová

Podskuba

Maga

Kmeť

 

 

P.Ľupča-Stankovany

Nemec P.

Kasl M.

Dúha

 

 

Demänová-Vavrišovo

Kútnik

Čačo

Kuna

Matula

 

L.Ján-Hybe

Švorčík

Gejdoš

Širúček

 

 

Iľanovo-Východná

Psotný

Murza

Špaček

 

 

Prosiek-Kvačany

Smatana

Bubniak

Kubínová

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                14.10.2018 o 14,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-V.Dubová

Lisý M.

Sekej

Oravec A.

Krivoš M.

o 10:30 hod.

L.Vlachy-Lúčky

Prončák M.

Prončák J.

Lucký

 

 

L.Revúce-L.Osada

Oravec A.

Sekej

Lisý M.

Dráb

o 15:00 hod.

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                14.10.2018 o 14,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-Sv.Kríž

Ilavský

Oravec A.

Psotný

 

13.10. o 14:30 h.

L.Ondrašová-L.Ondrej

Zlejší

Čatloch

Plaskúr

 

 

L.Trnovec-Uh.Ves

Kutnár

Štachura

Krupík

 

 

Gôtovany-K.Lehota

Rúčka M.

Črep

Krivulčík L.

Haviar

 

 

5.liga U-19                                                 13.10.2018 o 14,30 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-Palúdzka

Pribylinec

Matošová

 

 

 

L.Ondrašová-L.Ján

Wosiňski

Kováčiková

 

 

 

voľno-Bobrovec

 

 

 

 

 

Švošov-Likavka

Veľký

Gazdík

 

 

 

Ľubochňa-Prosiek

Bakoš

Kudroň

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  06.10.2018 o 14,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Vavrišovo-Lúčky

Zlejší

Rúčka M.

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  13.10.2018 o 14,30 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Vavrišovo

Glajza

Širúček

 

 

 

Východná-L.Revúce

Nemec J.

Prončák J.

 

 

 

Lúčky-Ľubeľa

Maga

Krupík

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        14.10.2018 o 12,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-L.Lúžna

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Štiavnica-V.Dubová

Bielesch

 

 

 

v Ludrovej

L.Teplá-L.Revúce

Mikulková

 

 

 

 

Černová-Likavka

Šimčeková

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         14.10.2018 o 12,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

P.Ľupča-Ploštín

Kasl M.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Palúdzka

Plaskúr

 

 

 

 

Važec-Bobrovec

Neuman

 

 

 

 

L.Sielnica-Ľubeľa

Kubínová

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  14.10.2018 o 12,00 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Kvačany

Kutnár

 

 

 

13.10. o 12:00 h.

Dúbrava-Hybe

Glajza

 

 

 

 

Sv.Kríž-Jamník

Čimbora

 

 

 

 

L.Kokava-Vavrišovo

Beňo

 

 

 

 

Lúčky-voľno

 

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   11.10.2018 o 16,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Lisková

Kutnár

 

 

 

 

Ondrašová-Hrboltová

Lisý M.

 

 

 

10.10.2018

L.Štiavnica-Palúdzka

Baláž Ro.

 

 

 

 

L.Lúžna-Ružomberok

Krivoš A.

 

 

 

 

Ľubochňa-Lúčky

Dančová

 

 

 

v Hubovej

 

U13 Kormanov pohár MF                       11.10.2018 o 16,00 hod.                                 06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Ľubeľa

Pribylinec

 

 

 

 

Važec-L.Ján

odd.R

 

 

 

v Štrbe

 

U-11 LFZ                                                    13.10.2018 o 12,30 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-Ružomberok

Kubínová

 

 

 

o 10:00 hod.

Ľubochňa-Hybe

Plaskúr

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

L.Ondrašová-Palúdzka

Kováčiková

 

 

 

 

Bešeňová-L.Mikuláš

Štachura

 

 

 

 

L.Štiavnica-Sm.Žiar

Krivoš A.

 

 

 

 

Černová-Sv.Kríž

Šimčeková

 

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 10/2018-19 

Hubová-Ľubeľa

Beňo

Maga

Širúček

Zeleňák

 

Sm.Žiar-L.Kokava

Veľký

Kútnik

Rázga

Matula

 

Lisková-Dúbrava

Rajniak

Poljak

Krivoš A.

Dráb

 

Bobrovec-Pribylina

Števček

Psotný

Kubínová

Vyšný M.

 

Hybe-Demänová

Nemec J.

Pribylinec

Matošová

Žuffa J.

6.10. o 14:30 hod.

Podtúreň-Prosiek

Murza

Gejdoš

Matošová

 

 

Kvačany-Iľanovo

Pribylinec

Štachura

Čačo

Szabó

 

Stankovany-Hrboltová

Bielesch

Baláž Ro.

Mikulková

 

 

L.Osada-Lúčky

Bakoš

Šimčeková

 

 

 

Štiavnička-L.Vlachy

Nemec J.

Kutnár

 

 

 

L.Revúce-B.Potok

Kudroň

Plaskúr

Kmeť

na ihrisku v B.Potoku o 14:30 h.

Uh.Ves-Gôtovany

Rúčka M.

Čatloch

 

 

 

Sv.Kríž-L.Ondrej

Lisý M.

Črep

Lucký

 

 

Bobrovec-Ondrašová U19)

Bubniak

Gejdoš

 

 

o 12:30 hod.

Vavrišovo-Lúčky (U19)

Zlejší

Rúčka M.

 

9.kolo, 6.10. o 14:30 hod.

L.Revúce-L.Štiavnica (U15)

odd.R

 

 

 

o 12:30 hod.

Ľubeľa-Važec (U19)

odd.R

 

 

 

 

Palúdzka-P.Ľupča (U15)

Murza

 

 

 

 

Bešeňová-Ondrašová (U11)

Baláž Ri.

 

 

 

6.10. o 12:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Rabča

Laučík

 

 

III.L.SŽ, 7.10.2018 o 10:30 hod.

L.Hrádok-Klin

Števček

 

 

III.L.SŽ, 7.10.2018 o 12:00 hod.

Poznámka: L.Hrádok-Klin III.L.SŽ, 7.10.2018 o 12:00 hod. R-Števček len na U15 o 12:00 hod. !!! 


Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                 sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk