Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 13 zo dňa 27. septembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 270919

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

2. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu  MFS: U 13 – MF – 3.kolo – Podtureň – Bobrovec z 19.9. na 5.10. o 12:30. U 11 – 5.kolo – Černová – Palúdzka z 29.9. na 30.9. o 17:00 na UT v Černovej. 7.liga dosp. – Černová – Hybe – 28.9. z 18:00 na 18:30 na UT v Ružomberku.

2.Upozorňujeme všetky FK, že na mládežnícke MFS, kde nebude delegovaný R a bude ho viesť laik, je potrebné vždy napísať meno a priezvisko laika.

3.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa zo 7.kola dospelých – 8.liga – L. Ondrašová -  B. Potok, 7.liga – Prosiek - Part. Lupča , 6.liga –  L.Teplá – L. Ján. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.

4. Ďalší turnaj u 9 sa uskutoční v sobotu 28.9. v Hubovej( organizuje Ľubochňa ) za účasti Ľubochne, Uh. Vsi,  Sv. Kríža a L. Ondrašovej od 10:00 . Turnaj v Demänovej sa uskutoční 29.9. od 10:00 za účasti domácich, Bešeňovej a Ružomberka. Vylosovanie je v ISSF.

5.Ďalší turnaj U 19 – MF sa uskutoční v sobotu 5.10. vo Sv. Kríži od 10:00 MFS – Sv. Kríž – Lúčky, 10:45 – L. Revúce – Vavrišovo, rozpis zvyšných MFS je v ISSF. Upozorňujeme R, že dosiahnuté góly musia evidovať v 1.polčase, nakoľko v systéme sa nedá zmeniť hrací čas.

6.Z dôvodu sprísnenia vekových kategórii v systéme ISSF, keď nám blokuje hráčov mladších ako 10 rokov do súpisky na MFS v kategórii U 15 a U 13, umožňujeme štart týchto hráčov len po predloženom písomnom súhlase rodičov (tzv. ostaršenie na tlačive : Štart hráčov vo vyššej kategórii ). R týchto hráčov po kontróle v ISSF pripusti na MFS, hoci nebudú v zápasovej nominácii, ale ich  napíše  do záznamov R, kde napíše mená hráčov a č. RP. Bez písomného súhlasu R takýchto hráčov na MFS nepripustí. LFZ pracuje na tom, aby sa táto blokácia zrušila.

7.Dôrazne upozorňujeme všetkých R na povinnosti podľa čl. 1.1. Rozpisu súťaže – kontróla hracích plôch a veľkosti brán pri MF, ako aj na čl. 2.4 RS – štart hráčov vo vyššej kategórii, kde R je povinný  uviesť záznam o kontróle týchto dokladov v Zápise z MFS – stačí číslo hráča. V prípade zistenie porušení týchto povinnosti, budeme R odstupovať na KR a DK. Zároveň upozorňujeme FK na povinnosť tieto doklady predkladať R.

8.Zároveň upravujeme aj štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii, kde môžu nastúpiť len hráči , ktorých pustí systém ISSF do nominácie na MFS.  V  kategórii U 15 a U 13 môžu hrať hráči z kategórie U 11, tj. hoci ešte nemá 11 rokov, ale na konci súťažného ročníka bude mať. Podobne v doraste U 19 hráči z kategórie U 15, hoci ešte nedovršili 14 rokov, ale dosiahnú ich v roku 2019. Za mužov môže hrať dorastenec z vekovej kategórie U 17, tj. až po dovršení 16 rokov.

9.Akceptujeme odstúpenie FK L. Ján zo súťaže 6.ligy U 19, ich MFS budú kontumované a FK L. Ján odstupujeme na DK.

10.Z dôvodu odstúpenia FK zo  6.ligy U 19 a toho, že vždy by mali  mať 2 FK voľno, odporúčame FK, ktoré budú stáť, aby si dohodli predohrávky vzájomných MFS alebo aspoň prípravné zápasy.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie)Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK:  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.  37/5a DP:

U 80  : Lukáš  Racheľ  (1279386)  TJ Liptov Vavrišovo, 7.liga - dospelí, od 23. 09. 2019

2. Vylúčený po ČK:

U 81: Tomáš Martvoň (1419980) OŠK RENOP Liptovská Teplá, 6. liga dospelí. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK, k HNS (napadnutie AR1, a zosmiešňujúce gestá na DO) v stretnutí 8. kola 6. ligy medzi OŠK RENOP Liptovská Teplá – TJ Štart Liptovský Ján, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 01.10.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 82: DK na základe podnetu ŠTK udeľuje pokutu 170 €, podľa čl. 12/6 DP a bodu 9.4. RS , TJ Štart Liptovský Ján, za odhlásenie mužstva zo súťaže 6. ligy. U 19 dorast. Porušenie  čl. 40 písm. d) Súťažného poriadku futbalu (Povinnosti klubu v súťaži) klub, ktorý má v súťaži zaradené družstvo je povinný najmä vykonať opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže.

U 83: Daniel Lucký (1325672) rozhodca , DK berie  na vedomie stanovisko menovaného a stanovisko KR  ruší ochranné opatrenie udelené U 78. 

U 84: Jakub Krišanda (1358032) rozhodca , za základe vlastného šetrenia a vyjadrenia menovaného za nedostavenie sa  na majstrovské stretnutia konané dňa 22.09 2019 a podľa čl. 11 DP DK trestá menovaného pokarhaním.  Za prerokovanie uhradiť 10 € , ktorú je povinný uhradiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia DS na účet LFZ.  Doklad o úhrade zaslať DK LFZ v termíne do 2.10.2019 pod ďalšími DS.

U 85: Lukáš Vigoda (1246174) TJ Prosiak, 7. liga dospelí. Na základe stanoviska odbornej komisie(KR), začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK, k surovej hre (KR po vzhliadnutí viodeozáznamu konštatovala, že hráč D16 sa dopustil nasledovného priestupku, za ktorý   ho odstupujeme na DK - Surová hra, kopnutie súpera brutálnym spôsobom.   ) v stretnutí 8. kola 7. ligy – dospelí medzi TJ Prosiek – OFK Partizánska Ľupča, podľa čl. 71/1, 3e DP, do 01.10.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti od 27.09.2019, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U 86: Tomáš Šmigura (1290446) OFK Partizánska Ľupča, DK žiada menovaného o stanovisko k zraneniu( prípadne o zaslanie PN) do 01.10.2019, ku ktorému došlo v stretnutí  8. Kola 7. ligy dospelých,  medzi  TJ Prosiek – OFK Partizánska Ľupča.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

13/1 Ospravedlnenia: Šlauka A. (22.9.-PN), Baláž Ri. (22.9.-PN), Gejdoš M. (22.9.-PN), Ivan M. (20.10.), Cibuľa M. (28.9.-onesk.), Kudroň M. (28.-29.9.-PN), Rajniak J. (29.9.), Prončák M. (28.-29.9.-PN), Oravec A. (19.10.), Šlauka A. (28.-29.9.-PN),

13/2 KR berie na vedomie e-mail: Gejdoš M., Krišanda L., Žuffa P., Baláž Ri., Psotný J., Katrák D.,

13/3 Opätovne dôrazne upozorňujeme R a DPR na správny popis udelených OT-ČK v Zápisoch o stretnutí resp. v Správe delegáta pozorovateľa, tak ako to je uvedené v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 – 2020“ v časti B. Technické ustanovenia, ods. 11.2 Popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí. V prípade nedodržania vyššie uvedeného budú R a DS riešení v zmysle ustanovení „Disciplinárneho poriadku“ (administratívne pochybenie delegovanej osoby) resp. v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

13/4 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.10.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

DELEGAČNÝ LIST č. 10/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             06.10.2019 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Lúžna

Wosiňski

Zlejší

Neuman

Krivoš M.

5.10. o 14:30 hod.

Sm.Žiar-L.Kokava

Beňo

Prončák M.

Holub

Žuffa J.

5.10. o 14:30 hod.

Palúdzka-L.Ján

Podskuba

Švorčík

Žiak

Haviar

 

Lisková-Ludrová

Baláž Ro.

Maga

Štachura

Bubniak

 

Pribylina-Ľubeľa

Ivan

Psotný

Kubínová

Zeleňák

 

Dúbrava-L.Sliače

Zlejší

Pašák

Katrák

Dráb

 

Hubová-Važec

Kuriš

Gazdík

Krišanda J.

Matula

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            06.10.2019 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Podtúreň

Bakoš

Štachura

Lacková

 

5.10. o 14:30 hod.

Černová-Hybe

Čačo

Pašák

Gazdík

 

5.10. o 18:00 hod.

Uh.Ves-Demänová

Nemec J.

Neuman

Dančová

 

 

Kvačany-Iľanovo

Nemec P.

Murza

Krivulčík L.

Makovický

 

Lúčky-Bobrovec

Oravec A.

Sekej

Lucký

 

 

Prosiek-Beňadiková

Smatana

Kutnár

Prončák M.

Vyšný M.

 

Vavrišovo-P.Ľupča

Kútnik

Črep

Lacková

 

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             06.10.2019 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Štiavnička-V.Dubová

Baláž Ri.

Krišanda L.

Plaskúr

 

 

Hybe „B“-Sm.Žiar „B“

Rúčka M.

Raffaj

 

 

 

Sv.Kríž-L.Vlachy

Pribylinec

Špaček

 

Vyšný J.

 

L.Ondrašová-L.Ondrej

Širúček

Prončák J.

 

 

 

L.Trnovec-Hrboltová

Cibuľa

Žuffa J.

Jančuška

 

 

Jamník-B.Potok

Lisý M.

Beňo

 

 

 

L.Revúce-Gôtovany

Čačo

Kudroň

 

 

o 15:00 hod.

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  05.10.2019 o 14,30 hod.       06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-voľno

 

 

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Ľubeľa

Oravec A.

Sekej

 

 

 

L.Ondrašová-Švošov

Laučík

Kutnár

 

 

 

Bobrovec-Likavka

Pribylinec

Šlauka

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19 MF                           05.10.2019 o 00,00 hod.       00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-Sv.Kríž

Nemec J.

 

 

o 10:00 hod. vo Sv.Kríži

L.Revúce-Vavrišovo

Črep

 

 

o 10:45 hod. vo Sv.Kríži

Sv.Kríž-Vavrišovo

Nemec J.

 

 

o 11:35 hod. vo Sv.Kríži

Lúčky-L.Revúce

Črep

 

 

o 12:30 hod. vo Sv.Kríži

Vavrišovo-Lúčky

Nemec J.

 

 

o 13:15 hod. vo Sv.Kríži

Sv.Kríž-L.Revúce

Črep

 

 

o 14:00 hod. vo Sv.Kríži

   

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 06.10.2019 o 12,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Švošov-L.Teplá

Krišanda J.

 

 

 

 

V.Dubová-L.Lúžna

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Sliače

Plaskúr

 

 

 

v Ludrovej

L.Revúce-Likavka

Kudroň

 

 

 

o 12:30 hod.

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                  06.10.2019 o 12,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Hybe

Holub

 

 

 

5.10. o 12:00 hod.

Bobrovec-L.Sielnica

Žuffa J.

 

 

 

 

Ploštín-Ľubeľa

Širúček

 

 

 

 

 

U-15 MF                                                                              06.10.2019 o 12,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Kvačany

Švorčík

 

 

 

 

Sv.Kríž-Lúčky

Špaček

 

 

 

 

Vavrišovo-L.Kokava

Črep

 

 

 

 

Dúbrava-Jamník

odd.R

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             03.10.2019 o 16,00 hod.       05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ružomberok

Nemec J.

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Ondrašová

Krišanda J.

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lúčky

Baláž Ri.

 

 

 

 

L.Mikuláš-Lisková

Laučík

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      03.10.2019 o 16,00 hod.       05.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Ľubeľa

Holub

 

 

 

2.10. o 16:00 hod.

L.Hrádok-Sm.Žiar

Širúček

 

 

 

 

Važec-Podtúreň

Ivan

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      05.10.2019 o 12,30 hod.       03.kolo-dohrávka

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bobrovec-Podtúreň

Laučík

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     05.10.2019 o 12,30 hod.       06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Štiavnica-Černová

Krivoš A.

 

 

 

 

Východná-Demänová

Čimbora

 

 

 

 

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Kutnár

 

 

 

 

L.Ján-L.Hrádok

Lisý M.

 

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka

Lucký

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

P.ľupča-Hybe

odd.R

 

 

 

6.10 o 12:30 hod.

 

  I.TRIEDA SPORTIKA – PRÍPRAVAKA U-9                         28.09.2019 o 00,00 hod.        00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Uh.Ves

Krivoš A.

 

 

o 10:00 hod. v Hubovej

Sv.Kríž-L.Ondrašová

Žiak

 

 

o 10:35 hod. v Hubovej

Sv.Kríž-Uh.Ves

Krivoš A.

 

 

o 11:20 hod. v Hubovej

Ľubochňa-Ondrašová

Žiak

 

 

o 11:55 hod. v Hubovej

L.Ondrašová-Uh.ves

Krivoš A.

 

 

o 13:05 hod. v Hubovej

Ľubochňa-Sv.Kríž

Žiak

 

 

o 13:50 hod. v Hubovej

Demänová-Rbk

Holub

 

29.9. o 10:00 hod. v Demänovej

Bešeňová-Rbk

Holub

 

29.9. o 10:45 hod. v Demänovej

Demänová-Bešeňová

Holub

 

29.9. o 11:30 hod. v Demänovej

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 09/2019-20 

Ľubeľa-Lisková

Balíž Ri.

Pašák

Krivoš A.

Haviar

 

L.Kokava-Palúdzka

Ivan

Žuffa P.

Kutnár

Makovický

 

L.Ján-L.Lúžna

Oravec A.

Kubínová

Novota

Vyšný M.

 

Hybe-vavrišovo

Beňo

Žuffa P.

Neuman

 

28.9. o 15:00 hod.

Černová-Uh.Ves

Nemec P.

Laučík

Čimbora

 

28.9. o 18:30 hod.

Bobrovec-Kvačany

Smatana

Lacková

Kútnik

 

 

Iľanovo-Demänová

Nemec J.

Žuffa J.

Jančuška

 

 

Jamník-Štiavnička

Rúčka M.

Raffaj

 

 

 

Gôtovany-Sv.Kríž

Nemec P.

Bubniak

 

 

 

Iľanovo-Prosiek (U19)

Murza

Kubínová

 

 

 

L.Ján-Ľubeľa (U19)

 

 

 

 

MFS zrušené !!!

Ploštín-Sm.Žiar (U15)

Žuffa J.

 

 

 

 

Ľubeľa-Bobrovec (U15)

odd.R

 

 

 

 

L.Sielnica-L.Ondrašová  (U15)

Sekej

 

 

 

 

L.Kokava-Sv.Kríž (U15)

Kutnár

 

 

 

 

Hybe-L.Ján (U11)

Neuman

 

 

 

 

Demänová-Štiavnica (U11)

Oravec

 

 

 

 

Černová-Palúdzka (U11)

Plaskúr

 

30.9. o 17:00 hod. na UT v Černovej

P.Ľupča-Ľubochňa (U11)

odd.R

 

 

 

 

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ľubochňa-Istebné

Dančo

xxxxx

 

V.liga B U19, 28.9 o 14:00 hod.

Poznámka: zmena pôvodnej delegácie zo strany LFZ !!!

Z.Poruba-O.Lesná

Nemec J.

 

 

III. liga žiaci, 6.10. o 10:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                       sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk