Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 13 zo dňa 01. októbra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 021020

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 13/2020-21

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 8.10.2020 o 16,00 h. na LFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Na základe rozhodnutie ÚVZ č.7694 z 30.9.2020 ohľadom organizovania športových podujatí, nariaďujeme všetkým FK dodržiavať nasledujúce opatrenia:

-na MFS môže byť zúčastnených maximálne 50 účastníkov – do tejto kvóty patria všetci hráči a funkcionári obidvoch FK, delegované osoby a organizátori, tj. usporiadateľská služba, čiže asi 40 ľudí, to značí, že na MFS môže byť zhruba 10 divákov. Za dodržanie týchto počtov zodpovedá domáci FK. Preto doporučujeme FK, aby na súpisku dávali len nutný počet prítomných hráčov, ktorí zasiahnu do hry, aby mohol byť vyšší počet divákov. Preto aj pri zníženom počte divákov určujeme  max. počet usporiadateľov počas tejto mimoriadnej situácie na 3 členov ( 1 + 2 )

-v platnosti naďalej zostávajú všetky povinnosti ohľadom dezinfekcie vnútorných priestorov a kľučiek, zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe na štadión a do budovy štadióna.

-všetky osoby zúčastnené na MFS okrem hráčov na hracej ploche musia mať prekryté dýchacie cesty, resp. byť v 2 m odstupoch. Prekryté dýchacie cesty musia mať aj všetky osoby na striedačke okrem trénera.

-na štadión by nemali byť vpustené osoby s podozrením na zvýšenú teplotu, resp. osoby so silným kašľom.

-naďalej platí zákaz podávania rúk. Hráči na hraciu plochu a pri schádzaní z nej idú v dostatočných rozostupoch. Totožnosť hráčov sa kontroluje na HP. Nekoná sa spoločný nástup.

-počas MFS je zakázaná akákoľvek komunikácia s R v jeho tesnej blízkosti. Zakazujú sa aj bujaré oslavy a objímanie pri dosiahnutí gólu.

-je zakázaná akákoľvek prevádzka bufetov.

-žiadame všetky FK, aby  pristúpili k plneniu týchto opatrení zodpovedne, aby sa nám nestalo, že nám zatrhnú hrať futbal.

2.Žiadame o predloženie videa z MFS - 9.kolo – 6.liga – Ľubeľa – Lisková, 7.liga – Hybe – Vavrišovo, 8.liga – Jamník – Hybe B

3.Akceptujeme kvalitu videa od FK Demänová a  Dubrava. S výhradami – L. Revúce – nariaďujeme nahrávať zo statívu, nakoľko momentálne je roztrasený obraz.

4.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu – U 11 – 5.kolo – Palúdzka - Bešeňová  z 26.9. na 13.10. o 16:00, 6.kolo – Bešeňová – Dubrava z dôvodu MFS mužov a dorastu , meníme začiatok MFS na 10:00. U 15 MF – 6.kolo – Smrečany – L. Revúce – 4.10. z 12:00 na 11:00. U 19 – 6.liga – 7.kolo – Ľubeľa – Vavrišovo z 26.9. na 31.10. o 14:00. U 13 MF – 5.kolo – Bobrovec – L. Ján z 1.10. na 6.10. o 16:00 a Bešeňová – L. Hrádok z 1.10. na 6.10. o 16:30.  Zrušené MFS naplánované na 1.10. doporučujeme odohrať v náhradnom termíne podľa dohody FK.

5.Na základe požiadavky FK L. Sliače na zaradenie do súťaže U 13 Kormanov pohár, súhlasíme so zaradením družstva mimo súťaž. Nakoľko v súťaži je 7 FK, L. Sliače budú hrať s družstvom, ktoré bude mať voľný žreb buď doma alebo vonku, podľa vyžrebovania. Na MFS nebude delegovaný R. Domáci FK zabezpečí R na vlastné náklady, resp. stretnutie bude viesť R laik.

6.Na základe podnetu od FK Bobrovec k MFS 8.kola 7.ligy dospelých – Demänová – Bobrovec, k neoprávnenému štartu hráča Jozef Pavlovič – RP – 1228491 a následného šetrenia, podľa vzhliadnutého videa a vypočutia zainteresovaných osôb, konštatujeme oprávnenosť námietky FK Bobrovec, hoci nebola podaná štandardným spôsobom na ŠTK, ale na DK. Z videa je zrejme, že hráč č.6  nie je  Dávid Slatkovský – RP 1290797, uvedený na zápasovej súpiske, ale vyššie uvedený Jozef Pavlovič. Potvrdila to aj hlásateľka, ktorá pri striedaní ohlásila, že na MFS nastúpil hráč  č.6 Jozef Pavlovič. Na základe porušenia čl. 52, písmeno m) SP – neoprávnený štart hráča, ktorý nebol uvedený na zápasovej súpiske, kontumujeme MFS v prospech FK Bobrovec – 0 : 3. Proti rozhodnutiu je možné sa odvolať v zmysle SP.

7. Za neoprávnený štart hráča odstupuje FK Demänová, tréner Jozef Pavlovič  - RP- 1020390, ved. družstva Daniel Klepáč –RP- 1001483, kap. družstva – Peter Húska – RP- 1254986  a hráč Jozef Pavlovič – RP – 1228491 na DK. Za pochybenie AR 1 – Milan Smatana – nedodržanie procedúry striedania podľa čl. 7/3 ÚS 7 v stati Komisia rozhodcov, ho odstupujeme na KR.

8.Na základe správy delegáta MFS, nariaďujeme FK Ludrová do začiatku jarnej časti zmeniť miesto nahrávania video záznamu tak, aby bolo na úrovni stredovej čiary HP.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČKDisciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo

akejkoľvek funkcie , podľa 9/2b1,2 DP:

U 42:  Matúš Sedliak(1296982),TJ Iľanovo-6.liga dorast, vylúčený za HNS –kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 28.9.2020.

Vylúčení po 2. ŽKDS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 9/2b1,2 DP a čl. 37/3 DP:

U 43: Ján Beňo(1310127) OŠK Jamník-8.liga dospelí, od 28.9.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 44: Michal Fonferko (1213117) TJ Liptov Vavrišovo, od 28.9.2020.

Ostatné opatrenia v zmysle DP:

U 45: Stanislav Žiška (1103808), TJ Liptov Vavrišovo, 7. liga, na základe a zápisu DZ, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k HNS(hrubé urážky AR1 a vulgarizmy na adresu LFZ) do 6.10.2020 podaním cez ISSF alebo na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS – počas  stretnutia  9. kola 7. ligy, TJ Tatran Hybe – TJ Liptov Vavrišovo  dňa 26.09.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Liptov Vavrišovo od 28.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa  čl. 43/1,2a,4 a čl.71/1,2,3a, 6,7,  DP.

U 46 : Jozef Pavlovič (1228491) ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za neoprávnený štart v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1. mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 28.9.2020.

U 47 : Daniel Klepáč (1001483)vedúci mužstva ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl.16/2 a čl.19/1 DP, od 28.9.2020.

U 48: Jozef Pavlovič (1020390)tréner ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl.16/2 a čl.19/1 DP, od 28.9.2020.

U 49 : Peter Húska (124986) kapitán ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, podľa čl. 53/1 DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1.mesiac, podľa čl. 53/3b, čl.16/2 a čl.19/1 DP, od 28.9.2020.

U 50: ŠK Demänová (7.liga dospelý ). Na základe podnetu ŠTK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ v stretnutí 8. kola kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec,  ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 52/m SP a bodu. 2  Štart hráčov (2.1) RS.

U 51: Tomáš Mikušiak (1231771), ŠK Bobrovec. Berie na vedomie stanovisko menovaného (U 40), na základe zápisu o stretnutí a zápisu DS k HNS(vulgárna kritika  a hrubé urážky R v útrobách štadióna), podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5. týždňov, podľa čl.47/2b DP, od 21.9.2020. Zároveň ruší účinky U 40.

U 52: Na základe Správy DS ,DK LFZ začala disciplinárne konanie  voči TJ Partizán Ľubeľa – 6. liga dospelí a žiada klub  v termíne do 6. októbra 2020 o zaslanie videozáznamu ( tak ako je to uvedené v bode 8/6,7 RS)   a zaslanie písomného stanoviska , cez ISSF alebo na mail: dklfz1@gmail.com, k HNS – počas  stretnutia  9. kola 6. ligy, TJ Partizán Ľubeľa – OŠK Lisková  dňa 27.09.2020. k hrubému nešportovému správaniu diváka  (vulgárne pokriky, na adresu delegovaných osôb a LFZ, ako aj navádzanie hráčov k NS ).

U 53: Ľudovít Šmigura (1019625)fyzioterapeut, OFK Partizánska Ľupča – 7. liga dospelí. Na základe  Správy delegáta stretnutia  HNS – pri odchode z ihriska po 1. polčase vyhrážanie sa  delegovanej osobe( R ) podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie  na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 28.9.2020  

DK pozýva na deň 8.10.2020  o 16,00 hod. R stretnutia Richard Maga a DS – Tomáš Bubniak,  zo stretnutia 7. ligy dospelých medzi OFK Partizánska Ľupča – TJ Družstevník Východná, konaného dňa 27.9.2020. Ďalej pozýva o 15,30 hod.  R stretnutia Juraj Kutnár a AR1 Andrea Kováčiková zo stretnutia 7. ligy dospelých medzi TJ Tatran Hybe – TJ Liptov Vavrišovo, konaného dňa 27.9.2020,  R -  Milan Poliak o 16,15 hod. (oneskorené uzatvorenie Zápisu zo stretnutia)  9. kola 8. ligy medzi FK Vlachy – OŠK Svätý Kríž, zároveň menovaných odstupuje na KR.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 14, 00 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokované,  až na ďalšom zasadnutí DK. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP)

KOMISIA  ROZHODCOV

13/1 Ospravedlnenia: Kudroň M. (3.10.,,10.-11.10.,18.10.,31.10), Žiak R. (27.9.-PN), Šlauka A. (27.9.-PN),

13/2 KR berie na vedomie e-mail: Repa R. (Sv.Kríž),

13/3 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 8.10.2020 nasledovných R a DS: o 15,00 hod. R - Maga R. a DS - Bubniak T.,  o 15,15 hod.  R - Kutnár J. a Kováčiková A. a DS – Grendel J., o 15:30 hod. R - Poliak M., o 15:45 hod. R – Smatana M.

13/4 Upozorňujeme všetkých R na dodržiavanie procedúry striedania tak ako to je uvedené v Úradnej správe č.7 zo dňa 21. augusta 2020, časť KOMISIA  ROZHODCOV, bod. 7/3 a v Úradnej správe č.12 zo dňa 12 zo dňa 25. septembra 2020, časť ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA, bod 9.

13/5 KR na základe ostatného opatrenia v zmysle DP, ktoré sa týkalo podania ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39. min. MFS 8.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Demänová – ŠK Bobrovec konaného dňa 20.09.2020 o 15:00 hod. na ihrisku v Demänovej KR vzhliadla videozáznam z uvedeného MFS a konštatovala, že z uvedeného videozáznamu nie je možné posúdiť situáciu z uvedenej minúty a následne aj správnosť resp. nesprávnosť verdikt rozhodcu.   

13/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.10.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).

DELEGAČNÝ LIST č. 10/2020-21 

6.LIGA DOSP. SLOVEKON LFZ                                          04.10.2020 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Lúžna

Janíček

Bakoš

Valíček

Krivoš M.

3.10 o 14:30 hod.

Palúdzka-L.Ján

Wosiňski

Nemec J.

Nemec P.

Zeleňák

 

Sm.Žiar-L.Kokava

Zlejší

Neuman

Kubínová

Bubniak

 

Lisková-Ludrová

Cibuľa

Chovanec

Žiak

Vyšný J.

 

Dúbrava-L.Sliače

Širúček

Maga

Dančová

Grendel

 

Hubová-Važec

Pribylinec

Oravec A.

Krišanda L.

Vyšný M.

 

 

 7.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                           04.10.2020 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Podtúreň

Rajniak

Kováčiková

Murza

 

3.10. o 14:30 hod.

B.Potok-Iľanovo

Lacková

Holub

Kmeť

Matula

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Demänová

Beňo

Raffaj

 

 

 

Lúčky-Bobrovec

Matej

Čačo

Gazdík

 

 

Prosiek-Beňadiková

Antol

Šlauka

Kutnár

 

 

Vavrišovo-P.Ľupča

Murza

Smatana

Špaček

 

 

Černová-Hybe

Podskuba

Kudroň

Socháň

Dráb

 

 

8.LIGA DOSP. SPORTIKA LFZ                                            04.10.2020 o 14,30 hod.        10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe „B“-V.Dubová

Oravec A.

Sekej

Žuffa J.

 

3.10. o 14:30 hod.

Sv.Kríž-Hrboltová

Švorčík

Jančuška

Lisý M.

Haviar

 

L.Revúce-L.Vlachy

Holub

Lacková

Štachura

 

 

Ondrašová-Gôtovany

Črep

Žuffa J.

Turčiaková

 

 

L.Trnovec-L.Ondrej

Rúčka M.

Krupa

 

 

 

Jamník-Štiavnička

Sekej

Prončák J.

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19                                                    03.10.2020 o 14,30 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Bobrovec

Širúček

Psotný

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-Vavrišovo

Čačo

Hazucha

 

 

 

Iľanovo-Palúdzka

Zlejší

Jančuška

 

 

 

L.Ondrašová-Prosiek

Wosiňski

Turčiaková

 

 

 

 

6.LIGA SPORTIKA - U19-MF                                             03.10.2020 o 10,00 hod.        3.turnaj

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Revúce-Sm.Žiar

Maga

 

 

o 10:00 hod. v Lipt.Revúcach

Hrboltová-Sm.Žiar

Maga

 

 

o 11:00 hod. v Lipt. Revúcach

L.Revúce-Hrboltová

Maga

 

 

o 12:00 hod. v Lipt. Revúcach

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.A                                         04.10.2020 o 12,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Bešeňová

Žiak

 

 

 

o 11:30 hod.

L.Lúžna-L.Teplá

odd.R

 

 

 

 

V.Dubová-L.Štiavnica

odd.R

 

 

 

 

L.Sliače-Švošov

Oravec Ma.

 

 

 

 

 

4.LIGA SPORTIKA - U15 – sk.B                                         04.10.2020 o 12,00 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Z.Poruba

Žuffa J.

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Črep

 

 

 

 

L.Sielnica-Hybe

odd.R

 

 

 

o 15:00 hod.

 

U15 MF                                                                                04.10.2020 o 12,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Revúce

Kubínová

 

 

 

o 11:00 hod.

Kvačany-Jamník

Kutnár

 

 

 

 

Sv.Kríž-Podtúreň

Jančuška

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                           06.10.2020 o 16,30 hod.        04.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-Palúdzka

Žuffa J.

 

 

 

 

 

U13 SPORTIKA - KP                                                           08.10.2020 o 16,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-L.Mikuláš

Kutnár

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Lúžna

Baláž Ri.

 

 

 

 

P.Ľupča-Palúdzka

Črep

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       06.10.2020 o 16,30 hod.        05.ko

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Hrádok

Oravec Ma.

 

 

 

 

 

U13 MF – KP                                                                       08.10.2020 o 16,30 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-L.Hrádok

Psotný

 

 

 

 

Lúčky-Bešeňová

Oravec Ma.

 

 

 

 

Bobrovec-Hybe

Šlauka

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U11                                      03.10.2020 o 12,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-L.Hrádok

Žuffa J.

 

 

 

3.10. o 12:00 hod.

Bešeňová-Dúbrava

Kmeť

 

 

 

3.10. o 10:00 hod.

Ľubochňa-Demänová

Maga

 

 

 

4.10. o 10:30 hod.

Lúčky-L.Ondrašová

Čačo

 

 

 

4.10. o 12:00 hod.

Černová-Palúdzka

Kudroň

 

 

 

4.10. o 12:00 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

L.Sliače-Čermová

Dančo

Baláž Ri.

 

V.L.U19 sk.B, 3.10. o 14:30 hod.

Likavka-Trstená

Matej

Holub

 

V.L.U19 sk.B, 3.10. o 14:30 hod.

Bešeňová-Ľubochňa

Valíček

Bakoš

 

V.L.U19 sk.B, 3.10. o 12:00 hod.

 

 

Igor Repa                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                  sekretár LFZ

 

 

 

 


 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk