Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 14 zo dňa 06. októbra 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 061017

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2017-18

VÝKONNÝ VÝBOR

1. V zmysle stanov LFZ sa uskutoční volebná konferencia LFZ, ktorá bude vo štvrtok 16.11.2017 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši reštaurácia Liptov 1713 /textilka Apartmány Liptov/. Prezentácia o 15,00 h. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát s právom hlasovať. Žiadame FK nahlásiť na LFZ delegáta na konferenciu. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, č.mobilu a FK ktorý delegáta deleguje s uvedením mien zodpovedných funkcionárov /predseda a tajomník/. Termín nahlásenia delegátov na konferenciu je do pondelka 30.10.2017. Delegátov nahlasujte poštou, resp. e-mailom na: obfz@obfz-lm.sk Pozvánky na konferenciu i s materiálmi budú zaslané priamo na adresu nahláseného delegáta.

2. Žiadame FK o zasielanie návrhov na funkcie LFZ, predseda LFZ, členovia výkonného výboru LFZ, predsedovia komisii LFZ. V návrhoch uvádzajte: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, č. mobilu a FK, ktorý navrhuje s uvedením zodpovedných funkcionárov /predseda,tajomník/ Návrhy zasielajte poštou resp. e-mailom na obfz@obfz-lm.sk do nedele 12.11.2017. Konferencia volí: predsedu LFZ, výkonný výbor LFZ 6 členov, predsedu volebnej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu revíznej komisie. Novozvolený výkonný výbor volí predsedu komisie športovo-technickej  a komisie mládeže, predsedu komisie rozhodcov, predsedu trénersko-metodickej komisie, predsedu hospodárskej komisie a predsedu matričnej komisie. Pre uľahčenie a zorientovanie sa tlačivo na kandidátov je umiestnené aj na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti Tlačivá,dokumenty. 

SEKRETARIÁT

1. MZF za september je splatná 11.10.2017.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 15 MF – 10.kolo – Hybe - Jamník  8.10.z 12:30 na  10:30, 1.tr. dospelých – 10.kolo – Važec – L. Kokava 8.10. zo 14:30 na 12:30. Súhlasíme z dohrávkami nasledovne – 3.B tr. -8.kolo – L. Ondrašová – L. Ondrej na 6.10o 16:00, U11 6.kolo – Podtureň -  L. Ondrašová 10.10. o 17:00, U 15 sk. B 8.kolo –  Palúdzka – Kvačany 13.10. o 16:0 a Bobrovec – L. Ondrašová 10.10. o 16:30,U 15 – MF – 8.kolo – Sv. Kríž – Jamník 22.10. o 13:30. U 13 sk. A – 5.kolo – Ľubochňa – L. Štiavnica – 10.10. o 16:00, 2.tr. dospelých – 8.kolo – Komjatná – Iľanovo – 1.11. o 11:00.                    

2.Kontumujeme MFS U 19 – 9.kolo – L. Sliače – Východná z dôvodu poklesu počtu hráčov Východnej pod 7 v prospech  FK L. Sliače. FK Východná odstupujeme na DK.                                                                                  

3.Za zneužitie cudzích osobných údajov a uvádzanie nepravdivých údajov v zápise o stretnutí, odstupujeme FK Komjatná na DK.           

4.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť pri predkladaní RP rozhodcom predkladať na kontrolu aj licenciu trénera, ktorý je uvedený v zápise. Ak danú licenciu nepredložia R tohto trénera vyškrtne zo zápisu

5.Upozorňujeme všetky FK na možnosť čerpania kreditov vo výške zhruba 400 € na každé mládežnícke družstvo, ktoré je nutné vyčerpať do konca roku 2017. Možno ich použiť na úhradu rozhodcov mládežníckych MFS , nákup PHM, dresov ap. Najprv sa treba zaregistrovať na adrese : eshop.futbal sfz.sk . Prihlasovacími údajmi sú Vaše údaje z ISSF .Obdobne sa prihlásite na stránku :my.sportnet.online.sk. Potom sa vrátite na eshop a tam máte všetky návody , tj. na úhradu delegovaných osôb, nákupy ap.   

6.Oznamujeme FK účinkujúcim v kategórii U 9, že spoločné družstvo – Ľubochňa – Stankovany hráva svoje domáce MFS na ihrisku v Stankovanoch.

7.Oznamujeme FK účinkujúcim v kategórii U 13 sk. A, že MFK Ružomberok bude svoje domáce MFS hrávať na umelej tráve o 17:00.                              

8.Akceptujeme odstúpenie FK L. Revúce zo súťaže U 19. Ich výsledky budú anulované . FK L. Revúce odstupujeme na DK.                                              

9.Z dôvodu nepredloženia zúčtovania odmien za umiestnenie v mládežníckych súťažiach, odstupujeme na DK – FK Lúčky, Lipt.  Štiavnica, Smrečany, Kráľová Lehota, Bešeňová.                         

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

83. Vladimír Glonek, 1217232 FK Liptovské Vlachy, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 2. 10. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

84. Pavol Guráň, 1221765 FK Lipt. Trnovec, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 2. 10. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

85. Martin Moravčík, 1183982 FK Smrečany-Žiar, DK pozastavuje VŠČ na 2 SS nepodmienečne podľa DP čl. 48/1b, 2b /3 od 2. 10. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

86. Marek Zubaj, 1386950 FK Východná, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 46/1a, 2 od 2. 10. 2017. Uhradiť 5,- € MZF.

87. Pavel Štefka, 1290368 Prosiek, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 45/1, 2a od 28. 9. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

88. Matúš Kľačko, 128203 FK Valaská Dubová, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 46/1a, 2 od 2. 10 .2017. Uhradiť 10,- € MZF.

89. Zdeno Húlek, 1156636 Svätý Kríž, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 5. 10. 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

90. DK trestá FK Východná pokutou podľa RS čl. 12.9 vo výške 20,- € za pokles hráčov pod 7. Uhradiť 5,- € MZF.

91. Na základe podnetu ŠTK, DK udeľuje FK Lipt. Osada pokutu vo výške 10,- € za nenahratie zodpovedných funkcionárov do Zápisu o stretnutí. ÚS č.8 zo dňa 25.08.2017 ŠTK bod 4. Uhradiť 10,- € MZF.

92. DK na základe podnetu ŠTK trestá FK Lipt. Revúce pokutou 170,-€ za odhlásenie mužstva zo súťaže U19. RS 9.4. Uhradiť 5,-€

93. DK na základe podnetu ŠTK trestá pokarhaním FK Lúčky, Lipt. Štiavnica, Smrečany Žiar, Kráľova Lehota, Bešeňová z dôvodu nepredloženia zúčtovania odmien za umiestnenie v mládežníckych súťažiach. Zároveň určujeme náhradný termín 31.10.2017 pod disciplinárnymi následkami. DP 11. Uhradiť 5,-€

94. Na základe podnetu ŠTK, DK odstupuje stanovisko k uvedeniu údajov funkcionárov družstva - realizačný team z MFS Sv. Kríž – Komjatná na TMK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňujeme trénerov I. triedy, aby si pripravili návrhy do ankety vyhlásenie 11- tky LFZ, ktoré bude v sobotu 11.11.2017 v moteli Hubová o 16,00 h. Anketový lístok bude zverejnený na stránke LFZ po ďalšej úradnej správe.

2.TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. V prípade účasti minimálne 20 záujemcov z nášho LFZ je možné toto školenie zorganizovať na Liptove. 

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kasl D., Nemec P., Laučík J., Nemček M., Bielesch R.,

14/2 Absencie: : Prončák J. (30.9. o 12:30 hod. I.tr. MF prípravka U-11 Rbk-Podtúreň na ihrisku v Podtúrni), Prončák M. (30.9. o 12:30 hod. I.tr. MF prípravka U-11 Važec-Sv.Kríž), Prončák M. (1.10. o 12:30 hod. I.tr. MF U-15 Vavrišovo-Hybe a o 14:30 hod. Slovekon–I.tr. dospelí L.Kokava-Švošov), Nemček M. (1.10. o 14:30 hod. Sportika-III.A.tr. dospelí Štiavnička-V.Dubová),

14/3 Ospravedlnenia: Božek L. 14.-15.10. a počas pracovného týždňa, Orolín P. 4.10. a 7.10., Nemec P. 8.10., Bielesch R. 7.10. a 14.10., Dubjel J. 9.-16.10., Ilavský P. 15.10., 22.10. a 29.10.,

14/4 Žiadame všetkých R a DS, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť, zaslať resp. doručiť  na LFZ podpísaný (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkaz výkonu dobrovoľníka za september 2017-18“ a to ihneď  !!!

14/5 Novovyškolení R zaradení na nominačnú listinu: Peter Caltík 0907171162, Štefan Dúha 0904438040, Kristián Kampa 0940336952, Jakub Krišanda 0917079507, Lukáš Krišanda 0907211873, Juraj Kutnár 0914200395, Daniel Lucký 0904343710, Filip Sirúček 0919278414.

14/9 Na deň 12.10.2017 pozývame na KR o 16:15 hod. Lisý M., o 16:30 hod. Nemček M. a o 16:45 hod. Prončák M. 

DELEGAČNÝ LIST č. 11/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          15.10. 2017 o 14,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Demänová

Podskuba

Kaučiarik

Štachura

Dráb

 

Likavka-Hubová

Švorčík

Neuman

Matej

Haviar

 

L.Teplá-Bobrovec

Nemec J.

Murza

Kasl M.

Žuffa

 

Černová-Pribylina

Kudroň

Kútnik

Maga

Vrtich

 

Ludrová-Lisková

Zlejší

Smatana

Kuna

Szabó

 

L.Kokava-Sm.Žiar

Gemzický

Oravec A.

Matošová

Gregor

 

Švošov-Važec

Kuriš

Žiak

Gazdík

Krivoš

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 15.10. 2017 o 14,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Jamník

Orolín

Laučík

Neuman

 

14.10. o 14:30 h.

Stankovany-Vavrišovo

Maga

Podskuba

Kútnik

 

o 10:30 hod.

Prosiek-Komjatná

Nemec P.

Rúčka M.

Kováčiková

Makovický

 

P.Ľupča-Sv.Kríž

Ivan

Lisý M.

Krupík

Grendel

 

L.Ján-Hrboltová

Glajza

Bubniak

Kubínová

Zeleňák

 

Iľanovo-Východná

deleg.

Bakoš

Mikuš

Vyšný J.

 

L.Lúžna-Kvačany

Bielesch

Roštek

Kasl D.

 

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         15.10. 2017 o 14,30 hod.                                09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Vlachy-L.Osada

Sekej

Rázga

Krišanda J.

 

 

B.Potok-Štiavnička

Jurík

Šimčeková

Krišanda L.

 

 

Lúčky-voľno

 

 

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Veľký

Špirka

Kampa

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         06.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-L.Ondrej

Ivan

Prončák J.

 

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         15.10. 2017 o 14,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Poruba-K.Lehota

Oravec A.

Šrúček

 

 

o 10:30 hod.

Gôtovany-Uh.Ves

Danaj

Sokol

 

 

 

L.Ondrej-Gálovany

Oravec M.

Gejdoš

 

 

 

Ondrašová-L.Trnovec

deleg.

Prončák J.

Širúček

 

 

Podtúreň-Hybe

Antol

Čačo

Gašpar

Vyšný M.

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   14.10. 2017 o 14,30 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-Palúdzka

Cibuľa

Žuffa

 

 

o 14:00 hod.

Likavka-Prosiek

Kaučiarik

Gazdík

 

 

 

Lúčky-L.Ondrašová

Gemzický

Kasl M.

 

 

 

L.Sliače-Iľanovo

Lisý P.

Kutnár

 

 

 

Ľubochňa-voľno

 

 

 

 

 

Švošov-Východná

Kudroň

Maga

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Wosiňski

Ilavský

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       15.10. 2017 o 12,00 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-L.Lúžna

Kasl M.

 

 

 

 

Likavka-Černová

Matej

 

 

 

 

Lúčky-L.Sliače

Hazucha

 

 

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Špirka

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       00.10. 2017 o 00,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Kvačany

Ivan

 

 

 

13.10. o 16:00 h.

Bobrovec-Ondrašová

Prončák M.

 

 

 

10.10. o 16:30 h.

 

1.B tr. žiaci U-15                                       15.10. 2017 o 12,00 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Palúdzka

Kováčiková

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Sielnica

Lisý M.

 

 

 

 

Bobrovec-Kvačany

Nemec P.

 

 

 

 

Dúbrava-Ploštín

Ivan

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             15.10. 2017 o 12,00 hod.                                11. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Uh.Ves

Kubínová

 

 

 

 

Jamník-Sm.Žiar

Špaček

 

 

 

 

Vavrišovo-L.Kokava

odd.R

 

 

 

 

Sv.Kríž-Hybe

Sokol

 

 

 

o 13:30 hod.

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           10.10. 2017 o 16,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Krupík

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           12.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-L.Štiavnica

Gašpar

 

 

 

UT, o 17:00 hod.

Lúčky-Hrboltová

Špirka

 

 

 

 

Lisková-Ľubochňa

Šimčeková

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           11.10. 2017 o 16,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Palúdzka

Bubniak

 

 

 

 

.

1.trieda B KP žiaci U-13                           12.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Ľubeľa

Kováčiková

 

 

 

 

L.Sliače-Bobrovec

Štachura

 

 

 

 

L.Mikuláš-Iľanovo

Orolín

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      12.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Demänová

Prončák M.

 

 

 

 

L.Ján-Dúbrava

Kubínová

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    10.10. 2017 o 16,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Važec

Žuffa

 

 

 

 

Podtúreň-L.Ondrašová

Špaček

 

 

 

o 17:00  hod.

 

1.trieda MF prípravka U-11                    14.10. 2017 o 12,30 hod.                                09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Ľubochňa

Kasl M.

 

 

 

o 11:00 hod.

Rbk-Sm.Žiar

Širúček

 

 

na ihrisku v Smrečanoch

Važec-Podtúreň

Prončák M.

 

 

 

 

Hybe-Palúdzka

Lisý M.

 

 

 

 

L.Hrádok-L.Ondrašová

Cibuľa

 

 

 

15.10. o 10:00 h.

L.Mikuláš-Sv.Kríž

Kubínová

 

 

 

15.10. o 10:00 h.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 10/2017-18 

Demänová-Švošov

Oravec A.

Zlejší

Pleva

Haviar

 

Važec-L.Kokava

Gemzický

Dubjel

Neuman

Grendel

o 12:30 hod.

Lisková-Černová

Veľký

Božek

Kasl M.

Zeleňák

 

Jamník-P.Ľupča

Švorčík

Rúčka M.

Žuffa

 

7.10. o 14:30 hod

Komjatná-L.Lúžna

Čačo

Kútnik

Hazucha

Dráb

o 10:30 hod.

Hrboltová-Stankovany

Maga

Bielesch

Hasl D.

 

o 10:30 hod.

Kvačany-Iľanovo

Bubniak

Čačo

Kováčiková

 

 

Štiavnička-Lúčky

Kútnik

Roštek

Štachura

 

 

B.Potok-L.Vlachy

Maga

Kasl D.

Bakoš

 

 

L.Revúce-L.Sliače (D)

Kuriš

Kasl M.

 

 

MFS sa ruší !!!!!

Palúdzka-Bobrovec (D)

Antol

Bubniak

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-K.Lehota

Gemzický

Ilavský

 

 

 

Uh.Ves-L.Kokava (Ž)

Murza

 

 

 

 

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Hrádok-Ludrová

Tutura

Laučík

 

3S.liga D, 7.10. o 14:00 hod.

L.Hrádok-Chlebnice

Laučík

 

 

3B.liga Ž, 7.10. o 10:00 hod.

Lisková-Klin

Kasl M.

 

 

3B.liga Ž, 8.10. o 10:30 hod.

Z.Poruba-Zakamenné

Prončák M.

 

 

3B.liga Ž, 8.10. o 10:30 hod.


 Igor Repa                                                       Vladimír Hubka 

predseda LFZ                                                   sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk