Dnes oslavuje meniny Zlatica zajtra Radomír       Piatok, 28. február 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 14 zo dňa 12. októbra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 121018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že v ISSF sú vedení ako neplatiči, MZF za september 2018 FK: Podtureň, Likavka, Dúbrava, L.Trnovec, Gôtovany, Vavrišovo, Pribylina, Ploštín, L.Osada. Doporučujeme uhradiť čo najskôr tak, aby do najbližšieho termínu MFS bola táto uhradená. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 15 MF – 7.kolo – Smrečany – Kvačany z 13.10. na 14.10 o 11:00, U 13 KP – 7.kolo – Lisková – L. Ondrašová z 18. Na 17.10. o 15:30, U 11 – 9.kolo – Sv. Kríž – Smrečany – z 27. Na 28.10. o 11:00, U 19 – MF – 12.kolo – Ľubeľa – Sv. Kríž z 20.4. na 20.10. o 14:00.

2. Z dôvodu porušenia čl. 43 / 3 – písmeno  b – 9.kolo - odstupujeme na DK FK P. Lupča , nie Vavrišovo ako bolo omylom uvedené v minulej ÚS. Z toho istého dôvodu na DK odstupujeme FK Smrečany B. Opätovne upozorňujeme všetky FK, že ak je registračka objednaná a neprišla, je potrebné cez podanie na ŠTK požiadať o predlženie 48 hodinovej lehoty a hneď po doručení RP tento oskenovaný zaslať na ŠTK.

3. Pohár LFZ – prihlásilo sa 10 družstiev – 6.liga – Ľubeľa, Bobrovec, Likavka, Važec, Smrečany. 7.liga – Beňadiková, Hrboltová. 8.liga – Kr. Lehota, L. Vlachy, L. Trnovec. Navrhnutý hrací systém . V predkole sa stretnú družstva z 8.ligy a 1 vylosované zo 7.ligy, tak, aby sa nestretli súperi, ktorí spolu hrajú v lige. Potom sa vylosujú štvrť finálové dvojice. Z víťazných družstiev sa vylosujú semifinálové dvojice. Víťaz pohára LFZ sa v lete stretne s Majstrom Liptova na pôde majstra o tzv. Super pohár. V prípade, že víťaz pohára bude aj majstrom , tak o Super pohár bude hrať finalista pohára.

4. Turnaj U 9 – 21.10. v L. Mikuláši– 10:00 – L. Mikuláš – Demänová, 10:45 – Demänová – Bešeňová, 11:30 – L. Mikuláš – Bešeňová. 21.10. v Ľubochni – 09:00 – Ľubochňa – Ružomberok, 9:35 – Podtureň – L. Ondrašová, 10:20- Ľubochňa – L. Ondrašová, 10:50 – Ružomberok – Podtureň, 11:30- Ľubochňa – Podtureň, 12:05 – Ružomberok – L. Ondrašová.

5. Na základe podnetu FK L. Ondrej k MFS 8.kola 8.ligy – Sv. Kríž – L. Ondrej o nezrovnalostiach v zápise z MFS,  odstupujeme R na KR.

6. Nariaďujeme zvýšený počet usporiadateľskej služby pre domáce MFS 8.ligy sk. A pre L. Revúce a Štiavnička  v počte 8 členov vrátane HU do konca jesennej časti.

7. Nariaďujeme odohratie MFS 8.ligy – 9.kolo- L. Revúce – L.Osada – 14.10. o 14:30. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  8. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 084: Lukáš Kucko(1278306)  OŠK Lisková – 6. liga  – dospelí.  

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 085:  Adam Hugo Hanák(1284382) TJ Štart Liptovský Ján – 5.liga – U19 dorast . Vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre   – podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 49/2a  DP, od 8. 10. 2018.

Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 8.10. 2018. 

U 086: Štefan Mihaľov (1103111)  / OŠK Lisková – 6. liga  – dospelí.   Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 087: TJ Liptov Vavrišovo (7. liga – dospelí). Na základe podnetu ŠTK ruší v plnom znení U 079.

U 088: OFK Partizánska Ľupča (7.liga – dospelí) Na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) SP (Lukáš Košo/1156716/ v stretnutí 9. kola 7. liga dospelí).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 089: TJ Družba Smrečany-Žiar B (8.liga sk.B – dospelí). Na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) SP (Adam Čerstvík/1280548/ v stretnutí 8. kola 8. liga sk. B dospelí).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 090: TJ Družstevník Štiavnička (8.liga sk A). Na základe  podnetu R a AR z uvedeného stretnutia, videozáznamu a vlastného šetrenia  , za nedostatočnú US, porušenia povinnosti organizátora stretnutia – (napadnutie delegovanej osoby pri odchode zo štadióna vykonané intenzitou , ktorá nie je považovaná za násilie) 6.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Družstevník Štiavnička – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 30.9.2018 na ihrisku v Štiavničke, podľa čl. 57/1f a 49/1d DP ukladá DS –  pokutu 150 €, podľa čl.57/2, 49/4 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 091: Roman Králik(1039751) HÚ, vedúci mužstva  TJ Družstevník Štiavnička  (8. liga sk .A). Na základe podnetu R a AR za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia ) 6.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ TJ Družstevník Štiavnička  – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 30.9.2018, podľa čl.  64/5 DP ukladá DS –  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Štiavnička  podľa čl.  16/2 DP,  na 1. mesiac od 1.10.2018 do 1.11.2018Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 Ospravedlnenia: Veľký J. (14.10.-onesk.), Kudroň M. (6.-7.10.-PN), Božek L. (20., 21., 27., 28.10.), Krivulčík L. (7.10.-PN), Mikulková T. (U15-14.10.-onesk.), Glajza J. (13.10.-onesk.,20.10.), Plaskúr D. (20.-27.10.), Dúha Š. (22.-23.10.,28.10.), Baláž Ro. (18.-21.10.), Bielesch R. (13.10.-onesk.), Podskuba M. (14.-14.10.-PN), Prončák J. (13.-14.10.-OČR),                         

14/2 KR LFZ pozáva na svoje zasadnutie na deň 18.10.2018 o 16:00 hod. nasledovného R: Lisý M. (Sv.Kríž-L.Ondrej)

14/3 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Antol M., Štachura A.,

14/4 Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je delegovaný DZ, jeho povinnosti preberá R t.j. 30 min. pred MFS dospelých vedie poradu o organizácii MFS za účasti HU, ktorý súčasne zabezpečí Zoznam usporiadateľov, ktorý si R ponechá a v prípade potreby predloží riadiacemu orgánu,  videotechnika a hlásateľa. Pred samotným stretnutím R je taktiež povinný vykonať pohovor za účasti R, VD a K. V prípade zistenia nedostatkov sa tieto uvedú vrátane podpisov v Zápise o stretnutí podľa Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 11. Záväzné pokyny pre rozhodcov a DZ.

14/5 Upozorňujeme R a DS na dodržiavanie ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 2. Štart hráčov, ods. 2.1. Len na platné plastové RP. Hráči sa musia pred stretnutím preukázať rozhodcovi vo všetkých kategóriách, vrátane Kormanov pohár, malý futbal a malý futbal prípravka platným plastovým RP. Ďalej je potrebné mať pred stretnutím riadne vyplnený elektronický zápis, všetky plastové RP prítomných hráčov vrátane náhradníkov musia byť odovzdané rozhodcovi pred stretnutím. V zápise musia byť uvedení aj striedajúci hráči. Hráč vrátane náhradníkov, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí sa nemôže zúčastniť na hre a jeho prípadný štart bude považovaný za neoprávnený. Upozornenie: Zámena dresov, ak sú hráči uvedení v zápise o stretnutí, sa nepovažuje za neoprávnený štart. Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže. Osobný doklad totožnosti s fotografiou v prípade, že identita hráča je overiteľná v ISSF, môže byť nahradený aj kartičkou poistenca.

Pri štarte hráča bez platného RP je povinný R ako aj DS uvedenú skutočnosť zapísať do Zápisu o stretnutí resp. DS do Správy delegáta stretnutia.

14/6 Upozorňujeme R a DS na dôsledné dodržiavanie ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019 časť B. Technické ustanovenia, bod 12.11. SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI – podania na komisiu R, ods. 12.16.2. Námietku je možné podľa čl. 85 ods. 2 SP podať výhradne elektronicky v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu. Z uvedeného vyplýva, že R do Zápisu o stretnutí nemá zapisovať po ukončení stretnutia žiadne námietky kapitánov jednotlivých družstiev. KR LFZ takéto sťažnosti, podnety resp. námietky  nebude akceptovať. V prípade porušenia tohto ustanovenia budú R odstúpení na KR alebo v prípade závažnejšieho porušenia na DK.

DELEGAČNÝ LIST č. 12/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        21.100.2018 o 14,00 hod.                               12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Ludrová

Nemec P.

Balogh

Gejdoš

 

o 10:30 hod.

L.Teplá-Černová

Oravec A.

Oravec M.

Lacková

Grendel

 

Sm.Žiar-L.Lúžna

Zlejší

Neuman

Rázga

Žuffa J.

 

Lisková-Važec

Švorčík

Murza

Matošová

Krivoš M.

 

Likavka-L.Kokava

Wosiňski

Gazdík

Kuna

Szabó

 

Bobrovec-Dúbrava

Žuffa P.

Novota

Poljak

Vyšný J.

 

Ľubeľa-Pribylina

Rajniak

Bielesch

Baláž Ri.

Zeleňák

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              21.10.2018 o 14,00 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Iľanovo

Veľký

Matej

Bielesch

Matula

20.10. o 14:00 h.

Jamník-Demänová

Nemec J.

Ilavský

Čimbora

 

20.10. o 14:00 h.

Hrboltová-P.Ľupča

Čačo

Žiak

Lucký

 

o 10:30 hod.

Podtúreň-Kvačany

Bubniak

Chlepko

Dúha

 

 

Východná-Prosiek

Beňo

Rúčka M.

Čatloch

 

 

Vavrišovo-L.Ján

Pribylinec

Maga

Krivoš A.

 

 

Stankovany-Beňadiková

Kudroň

Nemec P.

Gejdoš

Dráb

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                21.10.2018 o 14,00 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-L.Vlachy

Matej

Krupík

Šimčeková

 

 

Štiavnička-B.Potok

Kútnik

Štachura

Mikulková

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Glajza

Krišanda J.

Dančová

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                21.10.2018 o 14,00 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-Gôtovany

Prončák J.

Gejdoš

Bubniak

 

20.10. o 14:00 h.

K.Lehota-L.Trnovec

Nemec J.

Prončák J.

Špaček

Vyšný M.

 

Uh.Ves-L.Ondrej

Sekej

Kubínová

Kutnár

Makovický

 

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Lisý M.

Širúček

Krivulčík L.

 

 

 

5.liga U-19                                                 20.10.2018 o 14,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Prosiek

Pribylinec

Laučík

 

 

 

Likavka-Ľubochňa

Čačo

Štachura

 

 

 

Bobrovec-Švošov

Zlejší

Kutnár

 

 

 

L.Ján-voľno

 

 

 

 

 

Iľanovo-L.Ondrašová

Švorčík

Kovčiková

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  20.10.2018 o 14,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-L.Revúce

Kudroň

Krišanda L.

 

 

 

Východná-Vavrišovo

Chlepko

Kubínová

 

 

 

Sv.Kríž-voľno

 

 

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  20.10.2018 o 14,00 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Sv.Kríž

Črep

Lisý M.

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        21.10.2018 o 11,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Likavka

Krupík

 

 

 

 

Černová-L.Revúce

odd.R

 

 

 

 

L.Teplá-V.Dubová

Plaskúr

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Sliače

Štachura

 

 

 

v Ludrovej

 

4.liga U-15 sk.B                                         21.10.2018 o 11,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Ľubeľa

Črep

 

 

 

 

L.Sielnica-Bobrovec

Sekej

 

 

 

 

Važec-Palúdzka

odd.R

 

 

 

 

L.Ondrašová-P.Ľupča

Krivulčík L.

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  21.10.2018 o 11,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Kvačany

Kubínová

 

 

 

 

voľno-Sm.Žiar

 

 

 

 

 

Vavrišovo-Lúčky

Pribylinec

 

 

 

 

Jamník-L.Kokava

Chlepko

 

 

 

 

Hybe-Sv.Kríž

Čimbora

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   18.10.2018 o 15,30 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Lúžna

Špaček

 

 

 

 

Hrboltová-L.Štiavnica

Koleň

 

 

 

v Černovej

Lisková-L.Ondrašová

Lacková

 

 

 

17.10. o 15:30 h.

Bobrovec-L.Mikuláš

Kováčiková

 

 

 

 

Rbk-Ľubochňa

Plaskúr

 

 

 

o 17:00 hod.

 

U13 Kormanov pohár MF                       18.10.2018 o 15,30 hod.                                 07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Podtúreň

Kubínová

 

 

 

 

Ľubeľa-Bešeňová

Gejdoš

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    20.10.2018 o 12,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Rbk-L.Štiavnica

Maga

 

 

na ihrisku v L.Štiavnici

Bešeňová-L.Hrádok

Šimčeková

 

 

 

 

Ľubochňa-Ondrašová

Dančová

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Hybe-Sv.Kríž

odd.R

 

 

 

 

L.Mikuláš-Palúdzka

Kutnár

 

 

 

21.10. o 10:00 h.

Sm.Žiar-Černová

Neuman

 

 

 

21.10. o 11:30 h.

 

Prípravka U-9 LFZ                                    21.10.2018 o 00,00 hod.                                  00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

Poznámka

Demänová-L.Mikuláš

Zlejší

 

 

o 10:00 hod. v Lipt. Mikuláši

Demänová-Bešeňová

Zlejší

 

 

o 10:45 hod. v Lipt. Mikuláši

L.Mikuláš-Bešeňová

Zlejší

 

 

o 11:30 hod. v Lipt. Mikuláši

Ľubochňa-Rbk

Mikulková

 

 

o 9:00 hod. v Ľubochni

Podtúrň-L.Ondrašová

Dančová

 

 

o 9:35 hod. v Ľubochni

L.Ondrašová-Ľuochňa

Mikulková

 

 

o 10:20 hod. v Ľubochni

Podtúreň-Rbk

Dančová

 

 

o 10:50 hod. v Ľubochni

Ľubochňa-Podtúreň

Dančová

 

 

o 11:30 hod. v Ľubochni

L.Ondrašová-Rbk

Mikulková

 

 

o 12:05 hod. v Ľubochni

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 11/2018-19 

Pribylina-Hubová

Matej

Baláž Ri.

Novota

Žuffa J.

 

Ludrová-Bobrovec

Pribylinec

Kútnik

Matošová

Makovický

 

L.Kokava-Lisková

Beňo

Maga

Gazdík

Vyšný J.

 

Važec-Sm.Žiar

Nemec J.

Kuna

Neuman

Zeleňák

 

Podtúreň-Hrboltová

Murza

Krišanda J.

Kmeť

 

 

Demänová-Vavrišovo

Bielesch

Rajniak

Kováčiková

Matula

 

Iľanovo-Východná

Psotný

Čačo

Špaček

 

 

L.Vlachy-Lúčky

Prončák M.

Lucký

 

 

 

L.Revúce-L.Osada

Oravec A.

Sekej

Lisý M.

 

o 14:30 hod.

Sv.Kríž-Vavrišovo (U19-MF)

Lisý M.

Širúček

 

 

 

Východná-L.Revúce (U19-MF)

Nemec J.

Črep

 

 

 

Lúčky-Ľubeľa (U19-MF)

Maga

Baláž Ro.

 

 

 

L.Sliače-L.Lúžna (U15)

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-V.Dubová (U15)

Kútnik

 

 

 

v Ludrovej

L.Teplá-L.Revúce (U15)

odd.R

 

 

 

 

Sm.Žiar-Kvačany (U15-MF)

Kutnár

 

 

 

14.10. o 11:00 h.


 Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                        sekretár LFZ 

 

  

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk