Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 14 zo dňa 04. októbra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 041019

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

2. VV LFZ sa koná v utorok 8.10.2019 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

3. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie)Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu  MFS: U 13 – KP – 6.kolo – L. Ondrašová – L. Štiavnica  z 10.10. na 11.10. o 16:00. U 13 – MF – 6.kolo – Sv. Kríž – Bobrovec a Smrečany – Važec z 10.10. na 9.10. o 16:00. 7.kolo – L. Mikuláš – L. Ondrašová zo 17.10. na 15.10. o 15:30. U 11 – 6.kolo – P. Lupča – Hybe sa odohrá na ihrisku v Bešeňovej  5.10.  o 13:00. 7.liga dosp. – 10.kolo -  Černová – Hybe – 5.10. z 18:00 na 18:30 na UT v Ružomberku. 8.liga – 10.kolo – L. Revúce – Gôtovany – 6.10. z 15:00 na 13:00. U 15 – 4.liga sk. A– 6.kolo – L. revúce – Likavka - 6.10. z 12:30 na 15:30

2.Upozorňujeme všetky FK, že na mládežnícke MFS, kde nebude delegovaný R a bude ho viesť laik, je potrebné vždy napísať meno a priezvisko laika.

3.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa zo 9.kola dospelých – 8.liga – Gôtovany – Sv. Kríž, 7.liga – Bobrovec - Kvačany , 6.liga –  L. Kokava – Palúdzka. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.

4.Dôrazne upozorňujeme všetkých R na povinnosti podľa čl. 1.1. Rozpisu súťaže – kontróla hracích plôch a veľkosti brán pri MF, ako aj na čl. 2.4 RS – štart hráčov vo vyššej kategórii, kde R je povinný  uviesť záznam o kontróle týchto dokladov v Zápise z MFS – stačí číslo hráča. V prípade zistenie porušení týchto povinnosti, budeme R odstupovať na KR a DK. Zároveň upozorňujeme FK na povinnosť tieto doklady predkladať.

5.Upozorňujeme R, že v ISSF je možnosť vytlačiť si zápasovú súpisku aj bez fotografii .

6.Vyslovuje spokojnosť s kvalitou nahrávania od FK Ľubeľa. S menšími výhradami u FK l. Vlachy  a Prosiek, kde je potrebné skvalitniť zvuk, lebo takmer nič nepočuť. U FK P. Lupča doporučujeme urobiť opatrenie, aby občas do  kamery nesvietilo priame slnko, lebo potom takmer nič nie je vidno.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčený po 2. ŽK : DS -  nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U  87: Marek Frian(1385592) ŠK Bobrovec, žiaci U15, od 23.09.2019

U 88: Nathanael Winata  (1327591) FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka (U19- dorast), od 30. 09. 2019.

U 89: Tomáš Koki (1373290) TJ Snaha Ploštín, U15 žiaci, od 30.09.2019.

U 90: Lukáš Lelek (1296264) TJ Poľana Hubová, 6. liga dospelí, od 30. 09. 2019.

2. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

U 91:Tomáš Martvoň (1419980) OŠK RENOP Liptovská Teplá, 6. liga dospelí . Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej menovanému v U81/žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK cez konto hráča, prípadne e-mailom na dklfz1@gmail.com , prípadne písomnou formou na sekretariát LFZ/  vylúčený za HNS , pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do  08.10.2019 a pokračuje v ďalšom šetrení veci.

U 92: Samuel Koša (1409068) FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka (U19- dorast),  vylúčený za HNS – hrubá urážka R a AR1  na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 04.10.2019.

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 93: Lukáš Vigoda (1246174) TJ Prosiak, 7. liga dospelí. Opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej menovanému v U85/žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF na DK cez konto hráča, prípadne e-mailom na dklfz1@gmail.com , prípadne písomnou formou na sekretariát LFZ/  k surovej hre, pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, podľa čl. 75/1, 2 DP, do  08.10.2019 a pokračuje v ďalšom šetrení veci.

U 94: TJ Prosiek. DK prijala vyjadrenie TJ Prosiek cez podanie v ISSF k U 85. Nakoľko žiadala o vyjadrenie samotného hráča a nie klub, vyjadrenie klubu v danej veci neberie v úvahu.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 Ospravedlnenia: Žiak R. (28.-29.9.-PN), Podskuba M. (13.10.), Katrák D. (28.-29.9.-PN), Črep.V. (29.9.), Plaskúr D. (10.-21.10.), Katrák D. (6.10.), Žiak R. (PN do 7.10.), Laučík J. (16.-22.10.), Žiak R. (19.-20.10.), Lucký D. (13.10.,19.-20.10.,26.-27.10.), Krišanda J. (Po-Pia), Prončák M. (pokračovanie PN), Lacková N. (12.10.),

14/2 KR berie na vedomie e-mail: Kútnik S.,

14/3 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.10.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

DELEGAČNÝ LIST č. 11/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             13.10.2019 o 14,30 hod.        11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-L.Teplá

Žuffa P.

Murza

Črep

Makovický

 

L.Sliače-Hubová

Nemec P.

Kudroň

Maga

Krivoš M.

 

Ľubeľa-Dúbrava

Kuriš

Krivoš A.

Gazdík

Gregor

 

Ludrová-Pribylina

Oravec A.

Lacková

Čačo

Vyšný M.

 

L.Kokava-Lisková

Antol

Pašák

Smatana

Matula

 

L.Ján-Sm.Žiar

Cibuľa

Neuman

Šlauka

Vyšný J.

 

L.Lúžna-Palúdzka

Pribylinec

Štachura

Kutnár

Bubniak

 

 

7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            13.10.2019 o 14,30 hod.        11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Východná

Pribylinec

Smatana

Čimbora

 

12.10. o 14:30 h.

Hybe-Uh.Ves

Murza

Ivan

Rúčka M.

 

12.10. o 15:00 h.

P.Ľupča-Černová

Nemec J.

Rajniak

Kubínová

Haviar

 

Podtúreň-Vavrišovo

Švorčík

Špaček

Krišanda L.

 

 

Bobrovec-Prosiek

Psotný

Žuffa J.

Jančuška

 

 

Iľanovo-Lúčky

Ivan

Žiak

Krišanda J.

Dráb

 

Demänová-Kvačany

Širúček

Lisý M.

Dančová

 

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             13.10.2019 o 14,30 hod.        11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-Sv.Kríž

Črep

Bubniak

Kubínová

 

12.10. o 14:30 h.

B.Potok-Štiavnička

Wosiňski

Laučík

Holub

Zeleňák

o 10:30 hod.

Hrboltová-Jamník

Maga

Žiak

Krišanda J.

 

o 10:30 hod.

L.Ondrej-L.Trnovec

Prončák J.

Krivulčík L.

 

 

 

Gôtovany-Ondrašová

Beňo

Rúčka M.

 

 

 

L.Vlachy-L.Revúce

Prončák M.

Raffaj

 

 

 

V.Dubová-Hybe „B“

Kútnik

Mikulková

 

 

 

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  12.10.2019 o 14,30 hod.       07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Palúdzka

Baláž Ro.

Čačo

 

 

o 14:00 hod.

Likavka-Iľanovo

Katrák

Baláž Ri.

 

 

 

Švošov-Bobrovec

Kudroň

Lucký

 

 

 

voľno-L.Ondrašová

 

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 13.10.2019 o 12,00 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Sliače-Švošov

Kudroň

 

 

 

 

Likavka-L.Štiavnica

Kútnik

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Revúce

Štachura

 

 

 

 

L.Teplá-V.Dubová

Čačo

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 13.10.2019 o 12,00 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Sm.Žiar

Prončák M.

 

 

 

 

L.Sielnica-Ploštín

Žuffa J.

 

 

 

 

Hybe-L.Ondrašová

Ivan

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               13.10.2019 o 12,00 hod.       07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Palúdzka

Jančuška

 

 

 

o 10:30 hod.

L.Kokava-Dúbrava

Smatana

 

 

 

 

Lúčky-Vavrišovo

odd. R

 

 

 

 

Kvačany-Sv.Kríž

odd. R

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             10.10.2019 o 16,00 hod.        06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Lúčky-L.Mikuláš

Krivoš A.

 

 

 

 

Ondrašová-L.Štiavnica

Širúček

 

 

 

11.10. o 16:00 h.

Palúdzka-L.Lúžna

Holub

 

 

 

 

Ružomberok-Lisková

Lacková

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                      10.10.2019 o 16,00 hod.       06.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Važec

Neuman

 

 

 

9.10. o 16:00 h.

Ľubeľa-L.Hrádok

Bubniak

 

 

 

 

Sv.Kríž-Bobrovec

Lisý M.

 

 

 

9.10. o 16:00 h.

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     12.10.2019 o 12,30 hod.       07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Štiavnica

Jančuška

 

 

 

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-L.Ján

Raffaj

 

 

 

 

Demänová-Ondrašová

Lisý M.

 

 

 

 

Černová-Východná

Gazdík

 

 

 

 

Hybe-Ľubochňa

Ivan

 

 

 

o 13:00 hod.

L.Hrádok-P.Ľupča

Pribylinec

 

 

 

13.10. o 10:00 h.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 10/2019-20 

Sm.Žiar-L.Kokava

Beňo

Ivan

Holub

Žuffa J.

5.10. o 14:30 hod.

Palúdzka-L.Ján

Podskuba

Švorčík

Antol

Haviar

 

Dúbrava-L.Sliače

Zlejší

Pašák

Laučík

Dráb

 

Černová-Hybe

Kudroň

Pašák

Gazdík

 

5.10. o 18:30 hod.

Prosiek-Beňadiková

Smatana

Kutnár

Beňo

Vyšný M.

 

Vavrišovo-P.Ľupča

Čačo

Črep

Lacková

 

 

L.Trnovec-Hrboltová

Cibuľa

Žuffa J.

 

 

 

Jamník-B.Potok

Lisý M.

Jančuška

 

 

 

L.Revúce-Gôtovany

Kútnik

Kudroň

 

 

o 13:00 hod.

L.Ondrašová-Švošov (U19)

Psotný

Kutnár

 

 

 

L.Revúce-Likavka (U15)

Kudroň

 

 

 

o 15:30 hod.

Bobrovec-Podtúreň (U13 MF)

Šlauka

 

 

 

5.10. o 12:30 hod.

P.Ľupča-Hybe (U11)

odd. R

 

6.10. o 13:00 hod. v Bešeňovej

 

 

Igor Repa                                                                                              Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                          sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk