Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 15 zo dňa 13. októbra 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÂZ 131017

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15/2017-18

Volebná komisia

1. Upozorňuje FK, že navrhnutí kandidáti na akúkoľvek funkciu v LFZ musia dať písomný súhlas s kandidatúrou na danú funkciu /vždy len jednu/ s vlastnoručným podpisom. Kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu v LFZ. Tento doklad môžete doručiť osobne na sekretariát, resp. e-mailom formou skenu resp. poštou. Bez písomného súhlasu kandidáta nie je možné tohoto zaradiť na kandidačnú listinu pre voľby na konferencii. Doklad má obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska mobil a súhlas menovaného na kandidáta na volenú funkciu v LFZ. Uzávierka návrhov na kandidátov na funkcie v LFZ ako aj písomné súhlasy kandidátov je 12.11.2017. V prípade poslania poštou je rozhodujúca pečiatka pošty. 

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že v čase o 8,00 h. 13.10.2017 boli tieto FK v ISSF vyznačené ako neplatiči: Podtureň, Ludrová,Hrboltová, L.Trnovec, Iľanovo, Prosiek. Ak ste MZF za mesiac september ešte neuhradili, doporučujeme uhradiť ešte dnes 13.10.2017, aby ste mali doklad o úhrade ešte pred MFS, ktoré sa hrajú 14. a 15.10.2017. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 15 MF – 11.kolo – Beňadiková – Uh. Ves z  15.10. na  14.10 o  12:00.  Súhlasíme z dohrávkami nasledovne – U 15 sk. A – 8.kolo – L. Lužna – L. Sliače  24.10. o 16:00,Val. Dubová – Černová 13.10. o 16:00 , L. Revúce – Ludrová  13.10. o 16:00 U 13  sk. B – 5.kolo – L. Sliače – L.Ondrašová 17.10. o 16:30, Iľanovo – Ľubeľa 15.10. o 12:00 U 13 sk. A – 5.kolo – Ľubochňa – L. Štiavnica – 17.10. o 16:00, U13 – MF – 10.kolo – Bešeňová – Dúbrava z 26.10 na 13.10. o 16:00, U 11 – 6.kolo – Hybe – Bešeňová 16.10. o 16:00.                                                                      

2.Kontumujeme MFS U 13 sk. B – 6.kolo – Palúdzka - L. Sliače –  z dôvodu nedostavenia sa FK L. Sliače na MFS  v prospech  FK Palúdzka . FK L. Sliače  odstupujeme na DK.                            

3.Akceptujeme požiadavku FK L. Sliače na zmenu hracieho dňa v U 13 sk. B na stredu UHČ.

4.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť pri predkladaní RP rozhodcom predkladať na kontrolu aj licenciu trénera, ktorý je uvedený v zápise. Ak danú licenciu nepredložia R tohto trénera vyškrtne zo zápisu.

5.Upozorňujeme všetky FK na možnosť čerpania kreditov vo výške zhruba 400 € na každé mládežnícke družstvo, ktoré je nutné vyčerpať do konca roku 2017. Možno ich použiť na úhradu rozhodcov mládežníckych MFS , nákup PHM, dresov ap. Najprv sa treba zaregistrovať na adrese : eshop.futbal sfz.sk . Prihlasovacími údajmi sú Vaše údaje z ISSF .Obdobne sa prihlásite na stránku :my.sportnet.online.sk. Potom sa vrátite na eshop a tam máte všetky návody , tj. na úhradu delegovaných osôb, nákupy ap.             

6.Upozorňujeme všetky FK, aby pri zápise laika uvádzali v poznámke meno a priezvisko laika, ktorý MFS viedol.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

95. Matúš Trnovský 1299182 Iľanovo, DK pozastavuje VŠČ na 2 SS nepodmienečne podľa DP čl. 45/1, 2a od 9.10.2017. Uhradiť 5,- € MZF.

96. Ján Vyšný 1173523 Ľubeľa, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

97. Peter Malcho 1178860 Stankovany, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

98. František Zrník 1035440 Stankovany, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

99. Roman Králik 1288745 Štiavnička, DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3   od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € M

100. František Zrník 1035440 Stankovany, DK pozastavuje VŠČ na 4 týždne nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c,2b na od 16.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

101. Lukáš Kováčik 1239513 Hrboltová , DK pozastavuje VŠČ na 4 SS nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b,2b od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF

102. Tomáš Huntoš 1223304 Hrboltová, DK pozastavuje VŠČ na 3 týždne  s podmienečným odkladom  na 3 mesiace podľa DP čl. 49/1b,2b od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF

103. Martin Kmeťo 1211411 Beňadiková, DK pozastavuje VŠČ na 3 týždne  nepodmienečne podľa DP čl. 49/1b,2b od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € MZF

104. Peter Jacko 1111213 Važec, DK pozastavuje VŠČ až do vyriešenia priestupku. Menovaný zašle na DK LFZ LM písomné vyjadrenie do 17.10.2017k HNS voči R pri udelelení ČK, svojvoľný návrat na HP, HNS voči R na konci  MFS Važec – Lipt. Kokava dňa 8.10.2017.

105. Mário Ondrejka 1171922 Štiavnička,  DK pozastavuje VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 9.10.2017. Uhradiť 10,- € M

106. Mário Ondrejka 1171922 Štiavnička DK pozastavuje VŠČ až do vyriešenia priestupku. Menovaný zašle na DK LFZ LM písomné vyjadrenie do 17.10.2017k HNS voči R pri udelení ČK vyrazenie ČK z ruky R a k vulgárnemu vyjadrovaniu. MF stretnutia Štiavnička – Lúčky zo dňa 8.10.2017.

107. Na základe podnetu ŠTK DK udeľuje FK Lipt. Osada pokutu vo výške 50,- € za opakované nenahratie zodpovedných funkcionárov do Zápisu o stretnutí.  Uhradiť 10,- € MZF.

108. DK  trestá pokarhaním OŠK Ludrová podľa DP čl. 11 za porušenie RS čl. 7.4 o farbe dresov. Uhradiť 10,- € MZF

109. Na základe podnetu DO k udalostiam po stretnutí 10.kola I. tr. Važec – L.Kokava DK predvoláva na deň 19.11.2017 o 16,30 hod., HU Dušan Michalko 1391725, predsedu FK Važec Peter Jacko a tajomníka FK Važec Miroslav Ilavský.

110. Na základe pochybenia DO odstupuje na KR R Richard Maga  1249861 z MFS Hrboltová – Stankovany, R Samuel Kútnik 1293095 z MFS Štiavnička – Lúčky a DZ Jána Grendela z MFS Važec – Lipt. Kokava.

111. DK žiada FK Važec o doručenie videozáznamu zo stretnutia Važec – Lipt. Kokava najneskôr do 17.10.2017.

112. DK trestá na základe podnetu STK FK Lipt. Sliače pokutou 10,-€ . Uhradiť 5,-€ MZF

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. Žiadame trénerov FK LFZ o vyplnenie anketového lístka, ktorý je na stránke LFZ v časti tlačivá,dokumenty za účelom vyhlásenia 11-tky LFZ, ktoré bude v sobotu 11.11.2017 o 16,00 h v moteli Hubová. Zvlášť túto povinnosť pripomíname trénerom zo súťaže I. trieda, kde očakávame, že každý tréner zo súťaže I. trieda anketový lístok seriózne vyplní a mailom vráti na obfz@obfz-lm.sk, aby sa do 11- tky roka 2017 dostali skutočne najlepší hráči. Termín vrátenia vyplneného anketového lístka je do 23.10.2017. Okrem jedenástky LFZ bude vyhlásený aj najlepší hráč LFZ, najlepší hráč II. triedy a najlepší hráč III. triedy.  

2. Program podpory talentovaných futbalistov SFZ, nominácie:

U12-Lukas Krajník Andrej Hanula Simeon Antol všetci Sliače, Matej Mišiak Lúčky, Filip Janík Matej Veselovský Tobias Weiss Marko Mihálik všetci L.Lúžna, Jaroslav Soukup Tomáš Blaščík Samuel Bohunčák Viktor Valient Jakub Piovarči Sebastian Fronko Dominik Faber všetci L.Mikuláš, Tomáš Borončo Lisková, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková

U13-Andrej Kelčík Adrián Frič obaja Sliače, Filip Miartuš Ján Makovický Tomáš Kucko všetci Lisková, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Filip Senko Peter Pecho Michal Opavský Zachariáš Zachar všetci Lúčky, Matej Brtáň Matúš Šuna obaja L.Mikuláš, Ján Haluška Filip Šimovček obaja Vavrišovo.

U14-Matúš Hajas Lúčky, Timotej Weiss L.Lúžna, Martin Perončík Demänová, Patrik Géczy Oliver Kubala Samuel Demko všetci Lisková, S.M.Kuchárik Jaroslav Podhorány Daniel Križka všetci L.Mikuláš, Andrej Ondrejka Filip Gejdoš Kristián Huntoš všetci Sliače, Jozef Madliak Michal Hazucha obaja Ľubeľa

Okrem nominovaných hráčov sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia, ktorí majú záujem o tento proces. Hráči si prinesú: kopačky,chrániče,tréningové oblečenie,tepláky,kartičku poistenca.

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala,Pavel Frigmanský,zdravotník Martina Habláková. V prípade ospravedlnenia a iných problémov kontaktovať Igora Bellu 0905 412378.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 16.10. 2017 o 16,30 h. na futbalovom štadióne OŠK Lisková. 

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Glajza J., Prončák M., Gejdoš M., Lisý P., Lucký D.,

14/2 Ospravedlnenia: Lucký D. So a prac. dni, Krupík M. 8.10., Gregor D. 28.-29.10., Čačo M. 9.-13.10., 29.10., Lisý P. 7.10., Sokol M. 8.10., Cibuľa 14.10., Gemzický 14.10., Gazdík D. 15.10. a 29.10., Šimčeková D. 15.-17.10., Lisý P. do 19.10. (PN), Jurík I. 15.10.,

14/3 Dňa 12.10.2017 boli na KR prejednaní: Nemček M. a Prončák M. Voči prejednaným boli zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

14/4 Na základe oznámenia členov orgánov LFZ o zistení porušenia futbalových noriem p. Chovanka (člen VV LFZ) a p. Drába (predseda ŠTK LFZ) na stretnutí  SLOVEKON - I. trieda dospelí 10.kolo Hubová – Ľubeľa konaného dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. na ihrisku v Hubovej žiadame podľa Disciplinárného poriadku č.71 bodu 3e TJ Poľana Hubová  o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom najneskôr do 17.10.2017 na sekretariát LFZ.

14/5 Po vzhliadnutí videa bola prerokovaná námietka TJ Hrboltová (Hrboltová – Stankovany  10.kolo 2.tr. dospelí) – sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená. Voči R a AR, ktorí v predmetnom stretnutí postupovali nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

14/6 Upozorňujeme R, DS ako aj funkcionárov jednotlivých FK, aby pri podávaní podnetu cez ISSF tento podávali prostredníctvom podnetu priamo ku konkrétnemu stretnutiu a nie cez elektronickú podateľňu tak, aby sa tento podnet dostal k vybaveniu príslušnej odbornej komisii ako aj na vedomie všetkým zainteresovaným osobám resp. klubom. 

DELEGAČNÝ LIST č. 12/2017-18 

Slovekon - 1.tr.  dospelí                          22.10. 2017 o 14,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-Važec

Nemec P.

Dubjel

Zlejší

Makovický

 

Sm.Žiar-Švošov

Ivan

Glajza

Neuman

Zeleňák

 

Lisková-L.Kokava

Antol

Gazdík

Remeň

Krivoš

 

Pribylina-Ludrová

Nemec J.

Smatana

Matošová

Vyšný J.

 

Bobrovec-Černová

Gemzický

Podskuba

Žiak

Vyšný M.

 

Hubová-L.Teplá

Oravec A.

Kuriš

Bubniak

Žuffa

 

Ľubeľa-Likavka

Cibuľa

Veľký

Matej

Szabó

 

 

Penzion Larion - 2.tr. dospelí                 22.10. 2017 o 14,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Stankovany

Laučík

Danaj

Oravec M.

 

21.10. o 14:00 h.

Komjatná-Kvačany

Wosiňski

Gašpar

Roštek

Matula

o 10:30 hod.

Hrboltová-Iľanovo

Kuriš

Bubniak

Oravec A.

Žuffa

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-Beňadiková

Čačo

Bakoš

Kasl M.

Grendel

o 10:30 hod.

Východná-L.Lúžna

Murza

Lisý M.

Kováčiková

 

 

Vavrišovo-L.Ján

Kudroň

Kaučiarik

Kasl D.

Matula

 

Prosiek-P.Ľupča

Orolín

Rúčka J.

Kuna

Grendel

 

 

Sportika - 3.A.tr. dospelí                         22.10. 2017 o 14,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Osada-V.Dubová

Jurík

Hazucha

Kampa

 

 

L.Revúce-Lúčky

Bielesch

Štachura

Krišanda L.

 Vrtich

 

Štiavnička-L.Vlachy

Roštek

Gašpar

Šimčeková

 Dráb

 

voľno-B.Potok

 

 

 

 

 

 

Sportika - 3.B.tr. dospelí                         22.10. 2017 o 14,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-L.Ondrašová

Švorčík

Nemec J.

Murza

Haviar

21.10. o 14:00 h.

Uh.Ves-V.Poruba

Rúčka M.

Širúček

Caltík

 

 

K.Lehota-Podtúreň

Sekej

Prončák J.

Sokol

 

 

L.Trnovec-L.Ondrej

Švorčík

Gejdoš

Kubínová

 

 

Gálovany-Gôtovany

Kasl M.

Čačo

 

Haviar

 

 

1.A.tr. dorast U-19                                   21.10. 2017 o 14,00 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Ľubeľa

Rúčka J.

Oravec A.

 

 

 

Východná-Bobrovec

Glajza

Širúček

 

 

 

voľno-Švošov

 

 

 

 

 

Iľanovo-Ľubochňa

Ivan

Kutnár

 

 

 

L.Ondrašová-L.Sliače

Lisý P.

Žuffa

 

 

 

Prosiek-Lúčky

Nemček

Maga

 

 

 

K.Lehota-Likavka

Bubniak

Neuman

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       13.10. 2017 o 16,00 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Sliače

Mikuš

 

 

 

24.10. o 16:00 h.

L.Revúce-Ludrová

Špirka

 

 

 

 

V.Dubová-Černová

Gašpar

 

 

 

 

 

1.A tr. žiaci U-15                                       22.10. 2017 o 11,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-V.Dubová

Krupík

 

 

 

 

L.Revúce-Lúčky

Štachura

Krišanda L.

 

 

 

Ludrová-Likavka

Maga

 

 

 

 

Černová-L.Teplá

Krišanda J.

 

 

 

 

 

1.B tr. žiaci U-15                                       22.10. 2017 o 11,30 hod.                                12. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Dúbrava

Rázga

 

 

 

 

Ploštín-Bobrovec

Širúček

 

 

 

 

Kvačany-Ľubeľa

Kuna

 

 

 

 

L.Sielnica-L.Ondrašová

Rúčka J.

 

 

 

 

 

1.trieda MF žiaci U-15                             22.10. 2017 o 13,30 hod.                                08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sv.Kríž-Jamník

Bakoš

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           17.10. 2017 o 16,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Štiavnica

Krupík

 

 

 

 

 

1.trieda A KP žiaci U-13                           19.10. 2017 o 15,30 hod.                                09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Lúčky

Štachura

 

 

 

 

Hrboltová-Rbk

Kampa

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Lúžna

Gašpar

 

 

 

 

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           00.10. 2017 o 00,00 hod.                                05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-Ľubeľa

Odd.R

 

 

 

15.10. o 12:00 h.

L.Sliače-L.Ondrašová

Mikuš

 

 

 

17.10. o 16:30 h.

 

1.trieda B KP žiaci U-13                           19.10. 2017 o 15,30 hod.                                09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Iľanovo-L.Sliače

Kutnár

 

 

 

 

Bobrovec-Ondrašová

Širúček

 

 

 

 

Ľubeľa-Palúdzka

Gejdoš

 

 

 

 

 

 MF U13 Kormanov pohár                      13.10. 2017 o 16,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Dúbrava

odd.R

 

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár                      19.10. 2017 o 15,00 hod.                                09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Dúbrava-Východná

Kubínová

 

 

 

 

Demänová-Bešeňová

Kováčiková

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    16.10. 2017 o 16,00 hod.                                06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Bešeňová

Cibuľa

 

 

 

 

 

1.trieda MF prípravka U-11                    21.10. 2017 o 12,00 hod.                                10. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Mikuláš

Roštek

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Sv.Kríž-Hybe

Žuffa

 

 

 

 

L.Ondrašová-Važec

Lisý P.

 

 

 

 

Rbk-L.Hrádok

Lisý M.

 

 

na ihrisku v L.Hrádku

Sm.Žiar-Palúdzka

Neuman

 

 

 

22.10. o 11:30 h.

Podtúreň-Bešeňová

Caltík

 

 

 

22.10. o 11:30 h.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 11/2017-18 

Likavka-Hubová

Švorčík

Neuman

Murza

Haviar

 

L.Teplá-Bobrovec

Nemec J.

Pleva

Kasl M.

Žuffa

 

Černová-Pribylina

Kudroň

Kútnik

Veľký

Vrtich

 

Švošov-Važec

Kuriš

Žiak

Matej

Krivoš

 

Beňadiková-Jamník

Orolín

Oravec A.

Neuman

 

14.10. o 14:30 h.

Stankovany-Vavrišovo

Veľký

Podskuba

Kútnik

Matula

o 10:30 hod.

Iľanovo-Východná

Tutura

Bakoš

Mikuš

Vyšný J.

 

B.Potok-Štiavnička

Rojček

Krišanda L.

Lucký

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Prončák M.

Špirka

Kampa

 

 

V.Poruba-K.Lehota

Oravec A.

Gemzický

Širúček

 

o 10:30 hod.

L.Ondrašová-L.Trnovec

Prončák J.

Širúček

 

 

 

K.Lehota-Palúdzka (D)

Ivan

Žuffa

 

 

o 14:00 hod.

Lúčky-L.Ondrašová (D)

Danaj

Kasl M.

 

 

 

L.Sliače-Iľanovo (D)

Nemec J.

Kutnár

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa (D)

Oravec M.

Ilavský

 

 

 

Likavka-Černová (Ž)

Maga

 

 

 

 

P.Ľupča-L.Sielnica (Ž)

Krupík

 

 

 

 

Beňadiková-Uh.Ves (Ž)

Neuman

 

 

 

14.10. o 12:00 h.

Sv.Kríž-Hybe (Ž)

odd.R

 

 

 

o 13:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Dl.n.Oravou

Remeň

Zlejší

 

4B.liga D, 14.10. o 14:30 hod

Černová-Zakamenné

Wosiňski

Laučík

 

4B.liga D, 14.10. o 14:30 hod

L.Lúžna-Rabča

LFZ

LFZ

 

4B.liga D, 14.10. o 14:30 hod.


Igor Repa                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                             sekretár LFZ 

                 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk