Dnes oslavuje meniny Alfréd zajtra Valéria       Streda, 19. jún 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 15 zo dňa 19. októbra 2018


LIPTOVSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 191018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15/2018-19

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 19 – 8.kolo – Likavka – Ľubochňa z 20.10. na 3.11. o 13:30 a zároveň súhlasíme so zámenou poradia MFS, tj. 8.kolo sa bude hrať v Ľubochni.  4.liga U 15 –sk. A -  8.kolo – Černová – L. Revúce z 21.10. na 30.10. o 11:30. 6.liga dosp. – 13.kolo – L. Lužná – Lisková – 28.10 . zo 14:00 na 11:00.

2.  Akceprujeme  oskenované RP – L. Osada, L. Ondrej

3. Kontumujeme MFS 6.ligy – 11.kolo – Pribylina – Hubová z dôvodu  nedostavenia  sa hostí na MFS v prospech FK Pribylina 3 : 0. FK Hubová odstupujeme na DK.

4. Kontumujeme MFS 6.ligy – 11.kolo – L. Kokava – Lisková z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS v prospech FK L. Kokava 3 : 0. FK Lisková odstupujeme na DK.

5. Z dôvodu neskorého uhradenia MZF odstupujeme FK Likavka, Pribylina, Podtureň a Gôtovany na DK. Zároveň vyzývame FK Podtureň a Gôtovany o predloženie relevantného dokladu o úhrade MZF.

Dôrazne upozorňujeme všetky FK na článok 7.1 písmeno A Rozpisu súťaže: Domáci FK je povinný zabezpečiť priestor odchodu hráčov a delegovaných osôb z hracej plochy tak, aby nedošlo k ich kontaktu s divákmi.

6. Nariaďujeme odohrať MFS 7.ligy – 12.kolo – Hrboltová – Part. Lupča – 21.10. o 10:30 na ihrisku na Bielom Potoku.

7. Umožňujeme FK účinkujúcich v kategórii U 9 a 11, že v prípade zlého počasia, môžu svoje MFS po vzájomnej dohode odohrať aj v hale ( turnaj U 9 ). 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

Nominácie žiakov program podpory talentovaných futbalistov.

U12: Roman Lauček L.Hrádok, Alexander Kerdík Lisková, Martin Madliak Lisková, Dávid Prievalský L.Lúžna, Tobias Weiss L.Lúžna, Marko Mihálik L.Lúžna.

U13: Matej Fašánok L.Hrádok, Matej Veselovský L.Lúžna, Filip Janík L.Lúžna, Matej Mišiak Lúčky, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková, Tomáč Borončo Lisková, Mário Garay Černová, Jozef Bocko Černová, Peter Kuric Černová, Jakub Bereník Černová.

U14: Patrik Poruban L.Hrádok, Pavol Kočí L.Hrádok, Mário Chlepko L.Lúžna, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Denis Kavuliak Černová, Tobias Ovad Černová, Simon Krakovský Černová, Jakub Ovšák Černová, Filip Makónyi Lisková, Filip Miartuš Lisková, Ondrej Vrťo Lisková, Zachariáš Zachar Lúčky, Peter Pecho Lúčky, Filip Senko Lúčky, Michal Opavský Lúčky, Jakub Makovický Lisková.

Okrem nominovaných žiakov sa môžu tréningového zrazu zúčastniť aj ďalší talentovaní žiaci, ktorí majú záujem. 

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala, Pavel Frigmanský. Zdravotník: Martinka Habláková. Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, preukaz poistenca. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 22.10.2018 o 16,30 h. na ihrisku v Liskovej. V prípade ospravedlnenia a iných záležitostí kontaktovať Igora Bellu 0905 412378.  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  15. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 092: Martin Gazda (1218784)  ŠK Bobrovec – 6. liga – dospelí.  

U 093: Filip Machaj (1208000) TJ Družba Smrečany - Žiar – 6. liga – dospelí.

U 094: Roman Jurák (1141150) TJ Ďumbier Uhorská Ves – 8. liga sk. B – dospelí.

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 095:  Michal Kmeť (1155591) OŠK Ludrová – 6.liga – dospelí .  Vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche – podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 48/2a DP, od 15.10. 2018 do 29.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 096: Miroslav Láclavik (1090366) masér OŠK Ludrová – 6. liga dospelí . Na základe Zápisu zo stretnutia za  HNS (hrubé urážky voči R stretnutia a následné vykázanie z lavičky), podľa čl. 48/1c DP, v stretnutí 11. kola OŠK Ludrová – ŠK Bobrovec. DS –   zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OŠK Ludrová na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP od 15.10.2018 do 29.10.2019 . Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

U 097: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 150 € podľa čl. 59 DP a bodu  12.4. a 10.17.  RS – OŠK Lisková, za  nedostavenie sa na MFZ  6. liga dospelí – 11. kolo, medzi TJ Družstevník Liptovská Kokava  –  OŠK Lisková. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

U 098 : DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 150 €, podľa článku 59 DP a bodu 12.4. a 10.17. RS TJ Poľana Hubová, za nedostavenie sa mužstva na MFS 6. liga dospelí – 11. kolo medzi : TJ Pribylina – TJ Poľana Hubová. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 099: Jakub Baláž (1168186) TJ Ďumbier Uhorská Ves. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (nadávky a vyhrážky delegovanej osobe) počas stretnutia 9. kola 8. ligy sk. B medzi  TJ Družstevník Liptovský Trnovec  – TJ Ďumbier Uhorská Ves, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 23.10.2018.  Zároveň menovanému pozastavuje výkon športu , podľa čl. 76/1 DP do vyriešenia prípadu.

U 100: Ondrej Pačan (1121489) TJ Ďumbier Uhorská Ves. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS ( vyhrážky delegovanej osobe) počas stretnutia 9. kola 8. ligy sk. B medzi  TJ Družstevník Liptovský Trnovec  – TJ Ďumbier Uhorská Ves, podľa čl. 7/1, 3a, b DP, do 23.10.2018.  Zároveň menovanému pozastavuje výkon športu , podľa čl. 76/1 DP do vyriešenia prípadu.

U 101: Na základe podania TJ Ďumbier Uhorská Ves, k diskriminácii hráčov hostí žiada TJ Ďumbier  Uhorská Ves o písomné stanovisko k uvedenej situácií s uvedením minutáže , zároveň žiada TJ Družstevník Liptovský Trnovec o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času s nasnímaným zvukom najneskôr do 23.10. 2018.

DK zobrala na vedomie bod 5 správy ŠTK ÚS č. 15/2018-19. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

15/1 Ospravedlnenia: Haviar I. (27.-28.10.), Črep V. (13.10.-onesk.), Murza J. (19.-21.10.-onesk.), Mikulková T. (21.10.-onesk.), Krupík M. (21.10.-PN alebo onesk.), Krišanda J. (20.-21.10.-onesk.), Glajza J. (27.10.), Krivulčík L. (21.10.), Krišanda L. (20.10.-onesk.), Chlepko M. (20.10.-onesk.), Matošová P. (27.-28.10.), Gazdík D. (21.-31.10.-onesk.), Grendel J. (21.10.),

15/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kútnik S.,

15/3 KR LFZ berie na vedomie Podanie na komisiu cez ISSF: Svetozár Benian (1176925)-TJ Ďumbier Uhorská Ves (Slovensko), Miroslav Laclavík (1090366),

15/4 KR LFZ pozýva na svoje zasadnutie na deň 25.10.2018 o 15:45 hod. nasledovného R a DS: Makovický J. a Pribylinec M. (11.kolo SLOVEKON 6. liga dospelých medzi OŠK Ludrová - ŠK Bobrovec konaného dňa 14.10.2018 o 14:30 hod. na ihrisku v Ludrovej). 

15/5 KR LFZ pozýva na svoje zasadnutie na deň 25.10.2018 o 16:00 hod. nasledovných R a DS: Kutnár J., Štachura A., Matej F. a Žuffa J. (9.kolo SPORTIKA 8. liga dospelých sk. B medzi TJ Družstevník Liptovský Trnovec - TJ Ďumbier Uhorská Ves konaného dňa 14.10.2018 o 14:30 hod. na ihrisku v Liptovskom Trnovci).   

15/6 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 o 16:00 hod. nasledovného R: Lisý Milan.  Voči menovanému bolo prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

DELEGAČNÝ LIST č. 13/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        28.10.2018 o 14,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Pribylina-L.Teplá

Nemec J.

Neuman

Širúček

Vyšný J.

 

Ludrová-Ľubeľa

Glajza

Novota

Lacková

 

 

Dúbrava-Hubová

Oravec A.

Matej

Kuna

Grendel

 

L.Kokava-Bobrovec

Prončák M.

Smatana

Chlepko

Vyšný M.

 

Važec-Likavka

Rajniak

Bubniak

Kubínová

Žuffa J.

 

L.Lúžna-Lisková

Beňo

Murza

Špaček

 

o 11:00 hod.

Černová-Sm.Žiar

Podskuba

deleg.

Plaskúr

Dráb

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              28.10.2018 o 14,00 hod.                                 13.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Hrboltová

Švorčík

Oravec A.

Gejdoš

Vyšný J.

27.10. o 14:00 h.

P.Ľupča-Podtúreň

Pribylinec

Krišanda L.

Krivoš A.

Matula

 

Demänová-Stankovany

Nemec P.

Bielesch

Rázga

 

 

L.Ján-Jamník

Kudroň

Žuffa P.

Baláž Ri.

 

 

Iľanovo-Vavrišovo

Švorčík

Kutnár

Prončák J.

 

 

Prosiek-Hybe

Rúčka M.

Žiak

Kmeť

Makovický

 

Kvačany-Východná

Maga

Koleň

Krišanda J.

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                28.10.2018 o 14,00 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-Lúčky

Novota

Glajza

Kútnik

Krivoš M.

o 10:30 hod.

V.Dubová-L.Osada

Štachura

Mikulková

 

 

 

L.Revúce-Štiavnička

Kútnik

Lucký

Dančová

Szabó

o 15:00 hod.

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                28.10.2018 o 14,00 hod.                                 11.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-Sm.Žiar„B“

Črep

Lisý M.

 

 

 

Sv.Kríž-Uh.Ves

Gejdoš

Sekej

Čatloch

 

 

L.Ondrej-K.Lehota

Zlejší

Krivulčík L.

 

 

 

L.Trnovec-Gôtovany

Čačo

Kropík

 

Zeleňák

 

 

5.liga U-19                                                 27.10.2018 o 14,00 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Palúdzka

Laučík

Kubínová

 

 

 

voľno-Iľanovo

 

 

 

 

 

Švošov-L.Ján

Veľký

Baláž Ro.

 

 

 

Ľubochňa-Bobrovec

Bakoš

Čačo

 

 

 

Prosiek-Likavka

Wosiňski

Kováčiková

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  27.10.2018 o 14,00 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

voľno-Východná

 

 

 

 

 

L.Revúce-Ľubeľa

Posdkuba

Štachura

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        28.10.2018 o 11,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Štiavnica-L.Lúžna

Lacková

 

 

 

v Ludrovej

L.Sliače-L.Teplá

odd.R

 

 

 

 

V.Dubová-Černová

Mikulková

 

 

 

 

L.Revúce-Likavka

Lucký

 

 

 

o 12:30 hod.

 

4.liga U-15 sk.B                                         28.10.2018 o 11,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ondrašová-Ploštín

Lisý M.

Črep

 

 

 

P.Ľupča-Važec

Krivoš A.

 

 

 

 

Palúdzka-L.Sielnica

Rázga

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa

Neuman

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  28.10.2018 o 11,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Vavrišovo

Lisý M.

 

 

 

27.10 o 11:30 h.

Dúbrava-Uh.Ves

Matej

 

 

 

 

L.Kokava-Hybe

Chlepko

 

 

 

 

Lúčky-Jamník

odd.R

 

 

 

 

Kvačany-voľno

 

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   25.10.2018 o 15,30 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ondrašová-Bobrovec

Chlepko

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lisková

Kmeť

 

 

 

 

L.Lúžna-Hrboltová

Koleň

 

 

 

 

Ľubochňa-Palúdzka

Lacková

 

 

 

v Hubovej

Lúčky-Ružomberok

Krivoš A.

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       25.10.2018 o 16,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-L.Ján

Štachura

 

 

 

 

Podtúreň-Važec

Špaček

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    27.10.2018 o 12,00 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-Palúdzka

Čimbora

 

 

 

o 10:00 hod.

Ľubochňa-L.Mikuláš

Lacková

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

L.Ondrašová-Hybe

Kubínová

 

 

 

 

L.Štiavnica-Bešeňová

Plaskúr

 

 

 

 

Černová-Ružomberok

Dančová

 

 

 

 

Sv.Kríž-Sm.Žiar

Čatloch

 

 

 

28.10. o 11:00 h.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 12/2018-19 

L.Teplá-Černová

Oravec A.

Oravec M.

Lacková

 

 

Lisková-Važec

Švoečík

Bielesch

Matošová

Krivoš M.

 

Ľubeľa-Pribylina

Rajniak

Števček

Baláž Ri.

Zeleňák

 

Hrboltová-P.Ľupča

Čačo

Žiak

Lucký

o 10:30 hod. v B.Potoku

L.Osada-L.Vlachy

Kútnik

Krupík

Šimčeková

 

 

Štiavnička-B.Potok

Matej

Čačo

Žiak

 

 

V.Dubová-L.Revúce

Glajza

Štachura

Dančová

 

 

Sm.Žiar „B“-Gôtovany

Prončák J.

Gejdoš

Bubniak

Vyšný M.

20.10. o 14:00 h.

Uh.Ves-L.Ondrej

Sekej

Prončák M.

Kubínová

Makovický

 

L.Ondrašová-Sv.Kríž

Širúček

Lisý M.

Kutnár

 

 

Ľubochňa-Likavka (U19)

                        

Štachura

 

 

3.11. o 13:30 h.

Lúčky-L.Revúce (U19)

Kudroň

Krupík

 

 

 

Východná-Vavrišovo (U19)

Širúček

Kubínová

 

 

 

Černová-L.Revúce (U15)

Krivoš A.

 

 

 

30.10. o 11:30 h.

L.Teplá-V.Dubová (U15)

odd.R

 

 

 

 

L.Štiavnica-L.Sliače (U15)

Matej

 

 

 

v Ludrovej

L.Ondrašová-P.Ľupča (U19)

Lisý M.

 

 

 

 

Ľubochňa-Rbk (U9)

Kudroň

 

 

o 9:00 hod. v Ľubochni

L.Ondrašová-Ľubochňa (U9)

Kudroň

 

 

o 10:20 hod. v Ľubochni

L.Ondrašová-Rbk (U9)

Kudroň

 

 

o 12:05 hod. v Ľubochni

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Lisková-Turzovka

Bielesch

 

 

II.liga SŽ, 21.10.18 o 10:00 hod.


Igor Repa                                                                                                                Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                            sekretár LFZ 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk