Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 15 zo dňa 10. októbra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 111019

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Služobný mobil LFZ: 0905 722914 

2. Upozorňuje, že MZF za september 2019 bola splatná do 10.10.2019.

3. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 16.11.2019 – 06.05.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov UEFA GR C licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

2.Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie)Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk - aktuality

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu  MFS: U 15 MF – 7.kolo – Jamník – Palúdzka – 13.10. z 10:30 na 14:30. U 11 – 7.kolo – Černová – Východná - súhlasíme so zámenou poradia MFS – 7.kolo sa odohrá 13.10 o 10:30 vo Východnej.
2. Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 10.kola dospelých – 8.liga – Štiavnička – L. Vlachy, 7.liga – Východná - Podtureň , 6.liga –  Hubová - Važec. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy. Akceptovať budeme aj videa nahrané  na klubových stránkach, ale musia spĺňať všetky požiadavky a FK je povinný nahlásiť na ŠTK stránku, na ktorej je video dostupné. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS sa mení zo 60 na  15 dní. V prípade odvolania je potrebné nahrávky archivovať až do uzavretia prípadu. Skontrolované nahrávky si môžete vyzdvihnúť vždy po 2 týždňoch na LFZ. Zároveň upozorňujeme všetky FK na zákonnú povinnosť označiť priestor štadióna viditeľnými tabuľkami, že daný priestor je monitorovaný kamerami.
3. Upozorňujeme R, že v ISSF je možnosť vytlačiť si zápasovú súpisku aj bez fotografii .
4. Vyslovuje nespokojnosť s kvalitou nahrávania videa od FK L. Ondrašová – chýba zvuk a FK L. Ondrašová odstupujeme na DK
5. S menšími výhradami akceptujeme kvalitu nahrávanie videa od FK L. Teplá, kde je potrebné skvalitniť nahrávanie z iného, vyvýšeného miesta, tak aby bolo  vidno celý odchod hráčov a DO z HP.
6. Akceptujeme kvalitu nahrávania videa od FK L. Kokava.
7. Kontumujeme MFS 9.kola 7.ligy – Lúčky – Bobrovec z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS v prospech FK Lúčky – 3 : 0. FK Bobrovec za spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.
8.Kontumujeme MFS U 11 –6. kolo – Východná -  Demänová z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS v prospech FK Východná – 3 : 0. FK Demänová za 2.spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.
9. Upozorňujeme všetky FK dospelých, že 31.10. je posledný termín na podanie prihlášky do súťaže – Pohár LFZ.
10. Ďalší turnaj U 19 – MF je naplánovaný v prípade dobrého počasia na 26.10. v Lúčkach.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčený po 2. ŽK : DS -  nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:

U 95: Michal Targoš(1202188) OFK Liptovská Lužná, 6. liga –dospelí,  od 07.10.2019

2. Vylúčený po ČK: DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

U 96: Filip Chyla (1219617) TJ Poľana Hubová 6.liga dospelí. Vylúčený za HNS – sotenie súpera na zem nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 11.10.2019. 

U 97: Jozef Bielik (1293110) TJ Sokol Beňadiková 7.liga dospelí. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 07.10.2019. 

U 98: Filip Danko (1229125) FK Liptovské Vlachy 8. liga dospelí. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 11.10.2019. 

3. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:

U 99:  Tomáš Martvoň 1419980 (OŠK Renop Liptovská Teplá 6.liga Dauble Star Bet). Berie na vedomie písomné  stanovisko menovaného k HNS v stretnutí v stretnutí 8. kola 6. ligy , medzi OŠK RENOP Liptovská Teplá – TJ Štart Liptovský Ján, za telesné napadnutie AR1  a zosmiešňujúce gestá voči DO, podľa čl.48/1c a 49/1d DP. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti a výkon akejkoľvek funkcie v OŠK Renop Liptovská Teplá na 3 mesiace od 27.9.2019 podľa čl.49/2d DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 81.

U 100: Lukáš Vigoda (1246174) TJ Prosiak, 7. liga dospelí.  Berie na vedomie písomné  stanovisko menovaného k surovej hre ( kopnutie súpera brutálnym spôsobom, pričom došlo k zraneniu hráča)v stretnutí 8. kola 7. ligy – dospelí medzi TJ Prosiek – OFK Partizánska Ľupča, podľa čl. 45//1 DP.  DS -  pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, od 27.09.2019, podľa čl. 45/2b DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie udelené U 85.

U 101: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 150 € podľa bodu 10.17 RS, ŠK Bobrovec , pre porušenie článku  82/1b SP ,za nenastúpenie mužstva na stretnutie 10. kola, 7. ligy dospelých medzi ŠK Lúčky  -  ŠK Bobrovec , konaného dňa 06.10.2019.

U 102: Na základe podnetu ŠTK , DK udeľuje pokutu 100 € podľa bodu 10.17 RS, ŠK Demänová , pre porušenie článku  82/1b SP ,za nenastúpenie mužstva (2 krát) na stretnutie 6. kola, U11 žiaci, medzi TJ Družstevník Východna  -  ŠK Demänová , konaného dňa 05.10.2019.

U 103: ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová, 8.liga –dospelí, na základe podnetu ŠTK podľa čl . 9/1a DP , čl. 10/1DP a čl. 64/1 DP, upozorňuje  klub na nedodržanie bodu 8/1 RS( chýbajúci zvuk),pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

U 104: Jaroslav Jurík (1144005) TJ Pribylina 6. liga dospelí. Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko cez podanie v ISSF  , resp. cez konto hráča,  e-mailom na dklfz1@gmail.com , prípadne písomnou formou na sekretariát LFZ, k HNS (urážlivé výroky  na DO) v stretnutí 10. kola 6. ligy medzi TJ Pribylina – TJ  Partizán Ľubeľa, pod hrozbou uloženia blokovej pokuty, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15.10.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

15/1 Ospravedlnenia: Jančuška J. (11.-13.10.), Podskuba M. (20.10.), Grendel J. (do konca jesennej časti 2018-19), Dančová T. (13.10.-onesk.), Žiak R. (12.-13.10.-PN), Rajniak J. (13.10.-onesk., 14.10.-31.10.),

15/2 KR berie na vedomie e-mail: Krivoš A.,

15/3 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.10.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

15/4 Na základe vykonanej kontroly ohľadom spracovávania miezd a účtovníctva, kde bolo zistené nasledovné nedostatky: výkazy dobrovoľníkov sa často doručujú až po dohodnutom termíne,  výkazy sa doručujú neskoro alebo sa nedoručia vôbec, nedôsledne sú vypísané údaje vo výkaze – hlavne hlavička a chybne vykazované odmeny za jednotlivé zápasy (je potrebné dôsledne kontrolovať druh súťaže a to hlavne v mládežníckych súťažiach), žiadame preto všetkých R a DS o dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených skutočností tak, aby sa uvedené nedostatky v budúcnosti už nevyskytovali !!! Zároveň žiadame všetkých R a DS, aby prípadné nejasnosti riešili prostredníctvom LFZ a nie telefonicky alebo osobnými návštevami v účtovnej kancelárii.

15/5 KR LFZ sa na svojom zasadnutí dňa 10.10.2019 vyhodnotila Podanie na komisiu - Podanie na komisiu k zápasu TJ Máj Ružomberok-Černová (Slovensko) -  TJ Tatran Hybe (Slovensko) t.j. sťažnosť na výkon rozhodcov rozhodcov konaného dňa 5.10.2019 o 18:30 hod. na štadióne  MFK Ružomberok - umelá tráva (Ružomberok). Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený Podnet nespĺňa náležitosti Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku  2019 – 2020 bod 13. Sťažnosti riešené príslušnými komisiami KR vyhodnotila tento Podnet ako neopodstatnený.

DELEGAČNÝ LIST č. 12/2019-20 

6.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             20.10.2019 o 14,00 hod.        12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Palúdzka

Nemec P.

Prončák M.

Baláž Ri.

Vyšný J.

19.10. o 14:00 h.

Sm.Žiar-L.Lúžna

Švorčík

Kuriš

Maga

Krivoš M.

 

Lisková-L.Ján

Pribylinec

Gazdík

Kútnik

Zeleňák

 

Pribylina-L.Kokava

Žuffa P.

Širúček

Črep

Haviar

 

Dúbrava-Ludrová

Cibuľa

Pašák

Lacková

Makovický

 

Hubová-Ľubeľa

Nemec J.

Štachura

Krišanda L.

Dráb

 

Važec-L.Sliače

Zlejší

Beňo

Kubínová

Vyšný M.

 

 

 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                            20.10.2019 o 14,00 hod.        12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Bobrovec

Ivan

Čimbora

Šlauka

 

19.10. o 14:00 h.

Hybe-P.Ľupča

Kuriš

Pašák

Lacková

Matula

19.10. o 15:00 h.

Černová-Podtúreň

Antol

Maga

Mikulková

Žuffa J.

19.10. o 18:00 h.

Uh.Ves-Kvačany

Kudroň

Murza

Krišanda J.

 

 

Lúčky-Demänová

Oravec A.

Sekej

 

 

 

Prosiek-Iľanovo

Psotný

Šlauka

Prončák M.

Bubniak

 

Vavrišovo-Beňadiková

Smatana

Nemac P.

Špaček

Vyšný J.

 

 

8.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ                             20.10.2019 o 14,00 hod.        12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-Hrboltová

Baláž Ro.

Kutnár

Neuman

Žuffa J.

20.10. o 10:30 h.

Štiavnička-Hybe „B“

Čačo

Dančová

 

 

 

Sv.Kríž-V.Dubová

Antol

Raffaj

 

 

 

L.Ondrašová-L.Vlachy

Rúčka M.

Prončák J.

 

 

 

L.Trnovec-Gôtovany

Lisý M.

Krivulčík L.

Jančuška

 

 

Jamník-L.Ondrej

Kutnár

Neuman

 

 

 

L.Revúce-Sm.Žiar „B“

Katrák

Baláž Ro.

 

 

20.10. o 15:00 h.

 

6.LIGA - SLOVEKON DORAST U-19                                  19.10.2019 o 14,00 hod.       08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Prosiek-Palúdzka

Nemec J.

Holub

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Wosiňski

Kubínová

 

 

 

Bobrovec-voľno

 

 

 

 

 

Iľanovo-Švošov

Zlejší

Črep

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.A                 20.10.2019 o 11,30 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Dubová-Švošov

odd. R

 

 

 

 

L.Teplá-L.Revúce

Oravec A.

 

 

 

 

L.Lúžna-L.Štiavnica

odd. R

 

 

 

 

Likavka-L.Sliače

Čačo

 

 

 

 

 

4.LIGA - PENZION LARION - ŽIACI U-15 sk.B                 20.10.2019 o 11,30 hod.        08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-L.Ondrašová

Laučík

 

 

 

 

Hybe-Bobrovec

Beňo

 

 

 

 

L.Sielnica-Ľubeľa

Šlauka

 

 

 

 

U-15 MF                                                                               20.10.2019 o 11,30 hod.       08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Sv.Kríž

odd. R

 

 

 

 

Kvačany-Vavrišovo

Prončák M.

 

 

 

 

Lúčky-Dúbrava

Sekej

 

 

 

 

L.Kokava-Jamník

Črep

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA - ŽIACI U-13 - KP                             17.10.2019 o 15,30 hod.       07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Ondrašová

Črep

 

 

 

15.10. o 15:30 h.

L.Lúžna-Ružomberok

Lacková

 

 

 

 

L.Štiavnica-Palúdzka

Baláž Ri.

 

 

 

 

Lisková-Lúčky

Krišanda L.

 

 

 

 

 

U-13 – KP MF                                                                     17.10.2019 o 15,30 hod.        07.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Hrádok-Sv.Kríž

Čimbora

 

 

 

 

Važec-Ľubeľa

Ivan

 

 

 

 

Podtúreň-Sm.Žiar

Lisý M.

 

 

 

 

 

I.TRIEDA SPORTIKA – ŽIACI U-11                                     19.10.2019 o 12,00 hod.       08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Východná-Palúdzka

Šlauka

 

 

 

 

L.Ondrašová-Černová

Kubínová

 

 

 

 

L.Ján-Demänová

Jančuška

 

 

 

 

Hybe-L.Hrádok

Rúčka M.

 

 

 

19.10. o 13:00 h.

Ľubochňa-L.Štiavnica

Štachura

 

20.10. o 10:30 hod. v Stankovanoch

P.Ľupča-Sv.Kríž

odd. R

 

 

20.10. o 12:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 11/2019-20 

L.Sliače-Hubová

Nemec P.

Bielesch

Maga

Krivoš M.

 

Ľubeľa-Dúbrava

Kuriš

Kudroň

Gazdík

Gregor

 

P.Ľupča-Černová

Nemec J.

Kubínová

Chlepko

Haviar

 

Bobrovec-Prosiek

Psotný

Žuffa J.

 

 

 

Iľanovo-Lúčky

Ivan

Zlejší

Krišanda J.

Dráb

 

Demänová-Kvačany

Širúček

Lisý M.

 

 

 

Hrboltová-Jamník

Maga

Lacková

Krišanda J.

 

o 10:30 hod.

L.Ondrej-L.Trnovec

Prončák J.

Rúčka M.

 

 

 

Gôtovany-Ondrašová

Beňo

Krivulčík L.

 

 

 

Ľubeľa-Palúdzka (U19)

Kudroň

Čačo

 

 

o 14:00 hod.

Švošov-Bobrovec (U19)

Baláž Ro.

Lucký

 

 

 

L.Sliače-Švošov (U15)

Bielesch

 

 

 

 

Jamník-Palúdzka (U15MF)

odd. R

 

 

 

o 14:30 hod.

L.Kokava-Dúbrava (U15MF)

odd. R

 

 

 

 

Palúdzka-L.Štiavnica (U11)

Lisý M.

 

 

 

 

Východná-Černová (U11)

odd. R.

 

13.10. o 10:30 hod. vo Východnej

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ľubochňa-Trstená

Baláž Ri.

 

III.liga SŽ U15, 12.10. o 10:00 hod.

 

Igor Repa                                                                                                            Vladimír Hubka

 

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk