Dnes oslavuje meniny Alfréd zajtra Valéria       Streda, 19. jún 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 16 zo dňa 26. októbra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 261018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 16/2018-19

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude 7.11.2018 streda o 15,30 h. na LFZ. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 15 MF  – 9.kolo – Lúčky – Jamník  z 28.10. na 27.10. o 14:00 . U 13 –KP -  8.kolo – L. Lužná - Hrboltová z 25.10. na 26.10. o 15:30, U 13 MF – 8.kolo – Bešeňová – L. Ján z 25.10. na 26.10. o 15:30. U 11 – 9.kolo – L. Štiavnica – Bešeňová  - 27.10. z 12:00 na 14:00 a Černová – Ružomberok z 27.10. na 30.10. o 14:00

2.  Nariaďujeme odohrať 11.kolo  8.ligy sk. A – L. Revúce – Štiavnička 28.10. o 14:00

3. Z dôvodu uzávierky výplat R, nariaďujeme dohrávku 8.kola 5.ligy U 19 – Ľubochňa – Likavka na 30.10. o 14:00.

4. Z dôvodu neoprávneného štartu hráča kontumujeme MFS  U 19 MF - 8.kolo – L. Revúce – Lúčky v prospech FK L. Revúce 3:0. Z dôvodu neoprávneného štartu hráča Patrik Závacky RP 1296930,odstupujeme hráča a FK Lúčky  na DK.

5. Umožňujeme FK účinkujúcich v kategórii U 9 a 11, že v prípade zlého počasia, môžu svoje MFS po vzájomnej dohode odohrať aj v hale ( turnaj U 9 ).

6. Kontumujeme MFS 4.ligy U 19 – 8.kolo – Palúdzka – Prosiek v prospech FK Prosiek z dôvodu poklesu počtu hráčov Palúdzkej pod 7. FK Palúdzka z dôvodu spôsobenia kontumácie odstupujeme na DK 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  22. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 102: Adrián Budaj (1173517)  TJ Liptov Vavrišovo – 7. liga – dospelí.  

U 103: Tibor Hýravý (1290317)  FK Ružomberok – Biely Potok – 8. liga sk. A  – dospelí.

U 104: Michal Lehotský (1278301) FK Kráľová Lehota – 8. liga sk. B – dospelí.

U 105: Pavel Jurkovič (1284694) OŠK Svätý Kríž – U 19 MF – dorast. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 106:  Ján Sochor (1286083) TJ Pribylina – 6.liga – dospelí .  Vylúčený za  HNS – vulgárne výroky voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 107:  Radoslav Pavuk (1213461) TJ Štart Liptovský Ján – 7.liga – dospelí .  Vylúčený za  HNS – vulgárne výroky voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 108:  Milan Šimček (1259960) TJ Liptovský Ondrej – 8.liga sk. B – dospelí . Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia , vylúčený za  HNS – vulgárne výroky voči spoluhráčovi., podľa čl. 47/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 22.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 109: Patrik Závacký (1296930) ŠK Lúčky – Kúpele – U 19 MF –dorast. Vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v 7. kole dňa 13.10. 2018 , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 14.10.2018.  Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

3. DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 110: Marek Herčut (1228984) TJ Štart Liptovský Ján – 7. liga – dospelí.

U 111: Tomáš Novák (1206903) TJ Družstevník Štiavnička – 8. liga sk. A – dospelí.

4. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 112: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 100 € podľa bodu 10.17. RS – FC 34 Liptovský Mikuláš Palúdzka , za  predčasné ukončenie stretnutia(pokles hráčov v stretnutí pod 7)  U 19 dorast – 8. kolo, medzi FC 34 Liptovský Mikuláš Palúdzka – TJ Prosiek. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.

U 113: Jakub Baláž (1168186) TJ Ďumbier Uhorská Ves. DK,  berie stanovisko menovaného k  U099 Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia, a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia , podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov , podľa čl. 48/2b DP, od 15.10.2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 114: Ondrej Pačan (1121489) TJ Ďumbier Uhorská Ves. DK, berie stanovisko menovaného k U100 Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu zo stretnutia, a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia  , podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 15.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 115: DK vzala na vedomie stanovisko  TJ Ďumbier Uhorská Ves, k U 101- diskriminácia hráčov hostí . Na základe vzhliadnutia videozáznamu , Správy delegáta stretnutia (a zvukového záznamu ) počas celého stretnutia - nebolo preukázateľne žiadne hanobenie a diskriminácia rasy a ani klub sa nevyjadril ku skutočnostiam v ktorom časovom horizonte došlo k týmto neprístojnostiam zo strany domácej lavičky a divákov, zároveň nepredložil žiadne iné presvedčujúce  a usvedčujúce skutočnosti, ktoré by to potvrdili. Na základe týchto zistení považuje  námietku za neopodstatnenú. Za prerokovanie TJ Ďumbier Uhorská Ves uhradiť 10 € v MZF.

 U 116: Patrik Závacký (1296930) ), Patrik Baďo (1297701) kapitán, obidvaja ŠK Lúčky – Kúpele – U 19 MF –dorast. Za porušenie bodu 52/b – SP a bodu 10.5. RS – neoprávnený štart v MFS U19 MF dorast 8. kola ŠK Lúčky – kúpele – TJ Tatran Liptovské Revúce, podľa čl. 5/1,2, a čl. 53/4 DP sa DS neukladá z dôvodu absencie zavinenia v ich konaní.  Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

U 117: Miroslav Hrbček (1009306) vedúci ŠK Lúčky – kúpele,  na základe vlastného šetrenia – neoprávnený štart hráča  Patrik Závacký (1296930) v MFZ U 19MF medzi ŠK Lúčky – kúpele – TJ Tatran Liptovské Revúce a porušenie bodu 10.5 RS. DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva  v trvaní 1 mesiac od 21. 10. 2018 , podľa čl. 53/1,3b DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 118: ŠK Lúčky – kúpele Za porušenie bodu 52/b – SP  a bodu 10.5. RS – neoprávnený štart v MFS U19 MF dorast 8. kola ŠK Lúčky – kúpele – TJ Tatran Liptovské Revúce , podľa bodu. 10.17. RS udeľuje pokutu 100 €, zároveň kontumuje stretnutie podľa čl. 31/1 DP v prospech TJ Tatran Liptovské Revúce. Na vedomie  ŠTK. Za prerokovanie  uhradiť 10 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

15/1 Ospravedlnenia: Koleň T. (28.10.-onesk.), Lacková N. (28.10.-onesk.), Smatana M. (28.10.-onesk.), Štachura A. (24.-28.10.-PN), Rázga M. (28.10.-U15),

15/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Baláž Ri., Veľký J. (3.11.),

15/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.10.2018 o 15:45 hod. nasledovného R a DS:  Makovický J. a Pribylinec M. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

15/4 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.10.2018 o 16:00 hod. nasledovných R a DS:  Kutnár J., Štachura A., Matej F. a Žuffa J. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

15/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 12.11.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Výkazy neposielajte doporučenou poštou! Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

15/6 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.

DELEGAČNÝ LIST č. 13a/2018-19 

5.liga U-19                                                 30.10.2018 o 10,00 hod.                                 08.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Likavka

Veľký

Štachura

 

 

 

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 13/2018-19 

Pribylina-L.Teplá

Beňo

Neuman

Širúček

Vyšný J.

 

Ludrová-Ľubeľa

Glajza

Novota

Lacková

Krivoš

 

L.Kokava-Bobrovec

Batiz

Prončák M.

Chlepko

Vyšný M.

 

L.Lúžna-Lisková

Nemec J.

Murza

Špaček

 

o 11:00 hod.

Černová-Sm.Žiar

Podskuba

Baláž Ri.

Plaskúr

Dráb

 

L.Ján-Jamník

Žuffa P.

Psotný

 

 

 

Kvačany-Východná

Maga

Kudroň

Krišanda J.

 

 

V.Dubová-L.Osada

Kútnik

Dančová

 

 

 

L.Revúce-Štiavnička

Murza

Nemec J.

Špaček

Szabó

o 14:00 hod.

Prosiek-Likavka (U19)

Wosiňski

Pribylinec

 

 

 

L.Revúce-Ľubeľa (U19)

Podskuba

Matej

 

 

 

L.Sliače-L.Teplá (U15)

Lucký

 

 

 

 

V.Dubová-Černová (U15)

Dančová

 

 

 

 

L.Revúce-Likavka (U15)

odd.R

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ploštín (U15)

Lisý M.

 

 

 

 

Palúdzka-L.Sielnica (U15)

Kutnár

 

 

 

 

Bobrovec-Ľubeľa (U15)

Črep

 

 

 

 

L.Lúžna-Hrboltová (U13)

Koleň

 

 

 

26.10. o 15:30 h.

L.Štiavnica-Bešeňová (U11)

Plaskúr

 

 

 

o 14:00 hod.

Černová-Ružomberok (U11)

Dančová

 

 

 

30.10. o 14:00 h.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

Z.Poruba-Zuberec

Bielesch

 

 

III.liga SŽ  28.10. o 10:00 hod.

L.Hrádok-Tvrdošín

Lisý P.

 

 

III.liga SŽ  28.10. o 10:00 hod.

Poznámka: Lisý P. len U-15 !!!


Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ 

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk