Dnes oslavuje meniny Alfréd zajtra Valéria       Streda, 19. jún 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 17 zo dňa 02. novembra 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 021118

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že kredity, ktoré majú k dispozícii prostredníctvom e-shopu je nevyhnutné vyčerpať najneskôr do 30.11.2018. V opačnom prípade tieto Vám môžu prepadnúť a budú vrátené do štátneho rozpočtu.

2. VV LFZ bude vo štvrtok 8.11.2018 o 15,30 h. na LFZ.

3. MZF za október 2018 je splatná 12.11.2018. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Akceptujeme doručené RP FK L.Trnovec a oskenovaný RP FK L. Osada.

2. Schvaľujeme všetky výsledky súťaži LFZ dosiahnuté v jesennej časti.

3. Nariaďujeme dohrávku U 13- MF -8.kolo – Bešeňová – L. Ján najneskôr do 10.11.2018 bez R.

4. Upozorňujeme všetky FK, že počas zimnej prestávky v mesiacoch február a marec 2019 plánujeme zorganizovať turnaje kategórii U 9,11,13 a 15. Hrací systém, presné termíny a miesto budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Uzávierka prihlášok bude  do 20.01.2019

EKONOMICKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje OŠK Lisková uhradiť náklady pre L.Kokavu za neodohraté MFS 6. liga dospelí L.Kokava - Lisková /hostia  sa nedostavili/  do 15.11.2018 v sume 219,60 €. /čl. 9 RS 2018-19/. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  29. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 119: Michal Marton (1231790)  OŠK Likavka – 6. liga – dospelí.  

2. Vylúčený po ČK  Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 120: Ivan Murgoš (1392981) TJ Snaha Ploštín U 15  – žiaci. Vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením  súpera , podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.10.2018.  Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

U 121: Dávid Murgoš (1372058) TJ Snaha Ploštín U 15  – žiaci. Vylúčený za HNS – vyhrážanie sa súperovi podľa čl. 47/1b DP, DS  – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 47/2b DP, od 29.10.2018.  Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

U 122: Matej Berník (1298834) FC34 LM - Palúdzka – U 19  –dorast. Vylúčený za HNS – Úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej príležitosti súpera , podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.10.2018.  Za prerokovanie uhradiť  5 € v MZF.

3. DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 123: Vladimír Tholt (1285612) TJ Partizán Ľubeľa – 6. liga – dospelí.

U 124: Ján Šturek (1278310)  OFK Partizánska Ľupča – 7. liga – dospelí.  

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

17/1 Ospravedlnenia: Dančová T. (28.10.-U15-onesk.), Lacková N. (28.10.-U15-onesk.), Čatloch D. (28.10.-PN),

17/2 Absencie: Kmeť K. (25.10.-L.Štiavnica-Lisková,28.10.- Prosiek-Hybe), voči menovanému je  prijaté opatrenie v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

17/3 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2018 (poštou,nie doporučene, alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 12.11.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

17/4 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.

 

Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                          sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk