Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 17 zo dňa 06. novembra 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 061120

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 17/2020-21

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október je 10.11.2020.

2. Upozornenie pre R a DZ: Výkaz dobrovoľníka za mesiac október doručiť na LFZ do 10.11.2020. Adresa: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

ODVOLACIA KOMISIA

1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie ŠK Demänová uplatnené dňa 07.10.2020 voči uzneseniu DK LFZ v ÚS č. 13/20-21 zo dňa 01.10.2020 , ktoré bolo prerokované na zasadnutí DK LFZ dňa 30.09.2020.

Odvolacia komisia po preskúmaní merita posudzovanej veci a podaného odvolania ŠK Demänová dospela k záveru, že rozhodnutie vydané v tejto veci DK pod. U 46, 47, 48, 49, 50 – ÚS č.13/20-20 je vecne správne s poukazom na znenie  podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 52/m SP a bodu. 2  Štart hráčov (2.1) RS uložená sankcia je adekvátna, a teda odvolacia komisia rozhodnutie DK LFZ pod U 46, U 47, U 48, U 49, U 50 zverejnené v  ÚS č.13  – 2020/2021  potvrdzuje v plnom rozsahu a odvolanie zamieta.

 

Igor Repa                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk