Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 19 zo dňa 08. novembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 081119

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 19/2019-20

V dostatočnom predstihu upozorňujeme FK, že kredity pre rok 2019 je možné vyčerpať najneskôr do 30.11.2019. Nevyčerpané prostriedky po tomto termíne sa vrátia do štátneho rozpočtu. Prehľad FK, ktoré vyčerpali doteraz menej ako 50 % z pridelených kreditov nájdete tu: podporamladeze.futbalsfz.sk

Kluby LFZ, ktoré z pridelených kreditov vyčerpali menej ako 50%: Podtureň, Likavka, SmrečanyŽiar,Východná,Iľanovo, Vavrišovo, Černová,Ploštín. 

SEKRETARIÁT

1. MZF za október 2019 je splatná 11.11.2019.

2. Pre nedostatočný záujem LFZ konanie plesu 11.1.2020 ruší. V tomto termíne sa uskutoční slávnostné vyhlásenie 11-tky LFZ za rok 2019 na dolnom Liptove. Presné miesto, čas a program LFZ oznámi v ďalších ÚS.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1.Upozorňuje FK na povinnosť vyhodnotiť jedenástku LFZ za rok 2019 a navrhnúť najlepšieho hráča LFZ za rok 2019. Tlačivo, anketový lístok nájdete na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty.  Vyhodnocujú tréneri FK. Vyplnený anketový lístok e-mailom poslať na obfz@obfz-lm.sk do 10.11.2019 pod disciplinárnymi následkami. Zvlášť vyzývame FK hrajúce VI.ligu, aby si túto povinnosť splnili. Doteraz nenahlásili: Lisková, Pribylina, Dúbrava,Hubová, L.Sliače,L.Lúžna, Palúdzka, L.Teplá.

2. Upozorňuje na aktuálne informácie oznam trénerskej komisie na úvodnej stránke LFZ, konanie seminárov a doškolení poriadaných TMK SsFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK schvaľuje všetky výsledky dosiahnuté v jesennej časti v súťažiach dospelých a mládeže.

2. Akceptujeme s menšími výhradami kvalitu videa od FK Sv. Kríž – neúplný odchod z HP po skončení MFS.

3. Akceptujeme kvalitu videa od FK Pribylina a Sv. Kríž.

4. Oznamujeme FK v mládežníckych kategóriach od U 9 po U15, že v mesiacoch február až marec 2020 budeme organizovať turnaje. Tieto prebehnú podobne ako v minulom roku, tj. kvalifikačnými turnajmi u určených FK. Prihlášky podávajte cez podanie na ŠTK – môže byť aj viacej kategórii  v 1 podaní najneskôr do 31.1.2020. Miesto konania finálových turnajov bude určené dodatočne.

5. V mesiaci február a marec sa odohrajú kvalifikačné MFS Pohára LFZ, do ktorého sa prihlásilo 8 FK. Vyžrebovanie sa uskutoční na vyhlásení 11-tky roka v mesiaci január.

Disciplinárna komisia

U 130: ŠK Agro Baník Dúbrava ( 6.liga dospelí ), na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení, berie na vedomie stanovisko klubu k disciplinárnemu previneniu priaznivca klubu podľa čl.58/1 DP počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí TJ Družstevník Liptovská Kokava  -  ŠK Agro Baník Dúbrava  27.10.2019. DS - pokuta 50 €, zároveň ukladá ochranné opatrenie na zabezpečenie neprítomnosti p. Mareka Pribylinca 1098883 na všetkých MFS ŠK Agro Baník Dúbrava v trvaní 1. mesiaca od 28.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky, pod ďalšími DS podľa čl. 58/3 a čl.43/1,2a,b DP.   

U 131: Marek Pribylinec 1098883 ( priaznivec, ŠK Agro Baník Dúbrava, 6. liga dospelí), na základe Zápisu o stretnutí, SDZ a vlastných zistení , keď došlo k HNS voči DO ( AR1, R ) počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  TJ Družstevník Liptovská Kokava  -  ŠK Agro Baník Dúbrava 27.10.2019 podľa čl. 58 DP. DS – 1. mesiac nepodmienečne zákaz vstupu na všetky futbalové stretnutia ŠK Agro Baník Dúbrava  a ukladá ochranné opatrenie spočivajúce v zákaze styku menovaného s delegovanými osobami v priestoroch pre nich vymedzenými na štadiónoch v súťažiach LFZ, podľa čl.58/4 DP, čl.43/2g DP, od 28.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky.

U 132: Milan Kokavec 1389355 ( bezpečnostný manažér, masér FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, 6. liga dospelí), na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení , berie na vedomie vyjadrenie menovaného k HNS voči DO ( AR1 ) počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1c DP. DS – 1. mesiac pozastavenia výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  a ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze styku menovaného s delegovanými osobami v priestoroch pre nich vymedzenými na štadiónoch v súťažiach LFZ, podľa čl.48/2b DP, čl.43/2g DP, od 28.10.2019 s prerušením počas zimnej prestávky. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U129.

U 133: Milan Močarnik ( hlavný usporiadateľ, FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, 6. Liga dospelí) na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných, berie na vedomie vyjadrenie menovaného k HNS usporiadateľa č. 6 p. Ivana Halušku voči DO ( AR1 ) počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1b DP. DS - 3 týždne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach  FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka,   podľa čl.16, DP, čl.64/3 DP, od 28.10.2019  s prerušením počas zimnej prestávky. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U126.

U 134: Ivan Haluška ( usporiadateľ, FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, 6. Liga dospelí) na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení, berie na vedomie vyjadrenie menovaného k HNS usporiadateľa č. 6 p. Ivana Halušku voči DO ( AR1 ) počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019 podľa čl. 48/1b DP. DS - 3 týždne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v stretnutiach  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, vyhradených priestorov extra sedenia a iných priestorov vyhradených pre delegované osoby, podľa čl.16,19 DP, čl.64/3 DP, od 28.10.2019  s prerušením počas zimnej prestávky. Ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U127.  

U 135: FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka ( 6.liga dospelí ), na základe SDZ, podania podnetu na komisiu a vlastných zistení, berie na vedomie stanovisko klubu k disciplinárnemu previneniu bezpečnostného manažéra, hlavného usporiadateľa a usporiadateľa počas stretnutia 13. kolo 6.liga dospelí  FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka  - TJ Družba Smrečany –Žiar 27.10.2019. DS - pokuta 100 €, podľa čl. 48/2a,b , a čl. 64/4 DP. 

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK LFZ. 

Igor Repa                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                    sekretár LFZ

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk