Dnes oslavuje meniny Zlatica zajtra Radomír       Piatok, 28. február 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 21 zo dňa 05. decembra 2013


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 061213

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 21/2013-14

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme VV LFZ, predsedom a členom komisii LFZ, že vo štvrtok 12.12.2013 o 16.00 h. bude na MFK Tatran L.Mikuláš zasadnutie VV LFZ, rozšírené o predsedov a členov komisii LFZ na ktoré menovaných pozývame.  

2. Upozorňujeme nasledovné FK, že nemajú uhradenú mesačnú zbernú faktúru za mesiac október, splatnosť bola 20.11.2013. Jedná sa o: Biely Potok 26.- €, Lipt. Teplá 26.- €, Kvačany 138.- €. V systéme ISSF sú menované FK vedené ako neplatiči.

3. Konferencia LFZ 28.11.2013 o. i. schválila správu predsedu LFZ o činnosti LFZ od poslednej konferencie, revíznu správu, zavedenie oddielovej príslušnosti R od ročníka 2014-15, delegátov LFZ na konferenciu SsFZ, ktorá bude 13.12.2013 v Banskej Bystrici a to za LFZ: Igor Repa, Ľubomír Chovanko, Milan Kokavec, Pavol Tomčík a za kluby, ktoré štartujú v súťažiach SsFZ: Ján Mlynček /Z.Poruba/, Pavel Frigmanský /L.Hrádok/, Gustáv Mataj /Bešeňová/, Pavol Kubala /Lisková/, zobrala na vedomie odstúpenie predsedu DK Miroslava Antola z funkcie na vlastnú žiadosť, termín konania najbližšej konferencie spojenú s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2014-15 prelom jún-júl, poverila vedením DK Ing. Zdena Mlynarčíka doterajšieho tajomníka DK do konania najbližšej konferencie LFZ a uložila VV LFZ predložiť návrh na predsedu DK najbližšej konferencii, doplniť jedného člena volebnej komisie do najbližšej konferencie na počet päť k doterajším štyrom zvoleným členom Pavol Kubala predseda, členovia Zdenko Mastiš, Stanislav Mičuda, Ján Mlynček, ako aj prerokovať diskusné príspevky odznetých na konferencii a zaujať k týmto stanovisko v termíne do 31.12.2013.

4. Oznamujeme, že preplatky za činnosť R a DZ za rok 2013 boli podľa faktúr poukázané na účty Futbalových klubov. Tie FK, ktoré sa zúčastnili konferencie si faktúry prevzali na tomto rokovaní, ostatným FK boli faktúry vyučtovanie za činnosť R a DZ zaslané poštou. Vo faktúrach sú zahrnuté aj tzv. servisné poplatky za celý rok 2013 a to za každé družstvo dospelých 15.- €, a za družstvo mládeže 10.- €.

5. Oznamujeme, že nedoplatky za činnosť R a DZ majú tieto FK: Z.Poruba 13.58 €, MFK Ružomberok 17.49 €, V.Dubová 46,84 €, Likavka 65,53 €, Ľubochňa 16,62 €, Palúdzka 27,95 €, P.Lehota 4,96 €, L.Trnovec 44,23 €, MFK Tatran L.Mikuláš 14,77 €, Hrboltová 15,70 €, L.Štiavnica 254,64 €, Kr. Lehota 4,07 €, Ivachnová 17,99 €, Gálovany 19,90 €, ŠKM L.Hrádok 3,73 €. Nedoplatky žiadame uhradiť do 12.12.2013 na účet LFZ 3112561551/0200.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Oznamujeme FK, že LFZ organizuje v sobotu 8. februára 2014 už druhý ročník zimného halového turnaja žiakov v Liptov Aréne pri Tatralandii. Žiadame FK, ktoré majú záujem, aby najneskôr do 15.1.2014 poslali písomnú prihlášku na tento turnaj. Štart hráčov narodení 1.1.1999 a mladší. V prihláške žiadame uviesť aj kontaktnú osobu klubu, meno, priezvisko mobil. Po uzavretí prihlášok a podľa počtu prihlásených družstiev budú vydané propozície a vyžrebovanie  turnaja.

KOMISIA ROZHODCOV

1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom, že na LFZ majú k dispozícii potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a preddavkov na daň za rok 2013, /výkon činnosti R a DZ/. Tieto si môžete prevziať v pracovných dňoch.

2. Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže je plánovaný na sobotu 22.3.2014 v L.Mikuláši v reštaurácii Madmazel na textilke.

 

Igor Repa                                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                            sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk