Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica       Sobota, 27. február 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 21 zo dňa 22. novembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 221119

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 21/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme FK, že kredity pre rok 2019 je možné vyčerpať najneskôr do 30.11.2019. Nevyčerpané prostriedky po tomto termíne sa vrátia do štátneho rozpočtu. Prehľad FK, ktoré vyčerpali doteraz menej ako 50 % z pridelených kreditov nájdete tu: podporamladeze.futbalsfz.sk

Kluby LFZ, ktoré z pridelených kreditov vyčerpali menej ako 50%: Podtureň,Likavka,Ploštín. 

2. Do zimného futbalového turnaja o pohár LFZ sa prihlásili FK: Sv.Kríž, Ľubeľa, Važec, Vlachy, Ludrová, Hrboltová, Beňadiková, Černová.Vyžrebovanie turnaja bude na slávnostnom vyhlásení 11-tky LFZ v januári 2020. Bližšie informácie v ďalších ÚS.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Akceptujeme kvalitu videa od FK Černová

2.Oznamujeme FK v mládežníckych kategóriach od U 9 po U15, že v mesiacoch február až marec 2020 budeme organizovať turnaje. Tieto prebehnú podobne ako v minulom roku, tj. kvalifikačnými turnajmi u určených FK. Prihlášky podávajte cez podanie na ŠTK – môže byť aj viacej kategórii  v 1 podaní najneskôr do 31.1.2020. Miesto konania finálových turnajov bude určené dodatočne.

3.V mesiaci február a marec sa odohrajú kvalifikačné MFS Pohára LFZ, do ktorého sa prihlásilo 8 FK. Vylosovanie sa uskutoční na vyhlásení 11-tky roka v mesiaci január.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Uznesenie týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 136: OŠK Svätý Kríž, za neuhradenie MZF za mesiac október 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokarhanie podľa čl. 64/2, 6 DP. DK LFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 26.11.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát LFZ doklad o úhrade nedoplatku. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.
U 137: TJ Družstevník Liptovský Trnovec, za neuhradenie MZF za mesiac október 2019 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokarhanie podľa čl. 64/2, 6 DP. DK LFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 26.11.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát LFZ doklad o úhrade nedoplatku. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.
DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do stredy 17,00 hod. ,  podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK LFZ.

Igor Repa                                                                                Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                           sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk