Dnes oslavuje meniny Dušana zajtra Iľja, Eliáš       Štvrtok, 19. júl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 2 zo dňa 14. júla 2017


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 140717

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 2/2017-18

SEKRETARIÁT

1. MZF za mesiac jún 2017 do dnešného dňa neuhradili FK: Ludrová, L.Lúžna, L.Ondrej.

2. Upozorňuje nasledovné FK, že nemajú vygenerované členské za klub na sezónu 2017-18. Gálovany, L.Lúžna, Podtureň, Demänová, Lúčky, Hrboltová,Kalameny, Gôtovany, Iľanovo, Černová, Hubová, Ploštín, Komjatná,Hybe, L.Osada, V.Dubová. Generovanie členského poplatku vykonáte cez klubového manažéra ISSF, ktorý po prihlásení do ISSF cez ikonu členské si toto za svoj klub vygeneruje, /čiastka 20.- €/, čo sa následne objaví v MZF.  

MATRIČNÁ KOMISIA 

1. Upozorňujeme, na termíny, v ktorých sa podávajú žiadosti o transfer:

01.07.2017 do 31.07.2017 letné registračné obdobie bez obmedzenia

01.08.2017 do 30.09.2017 letné registračné obdobie s obmedzením 

To znamená prestupy len v mesiaci júl, prestupy s obmedzením až od 1. augusta do 30.septembra 2017. Potom až od 1.1.2018.

2. Upozornenie na zmenu uhrádzania odstupného pri transfere od 1.7.2017 čl. 37 PP. 
Odstupné sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote, alebo faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu. 

Znenie novelizovaného reg. a prest. poriadku platného od 1.7.2017 nájdete na stránke LFZ v časti tlačivá, dokumenty.  

KOMISIA ROZHODCOV

1. Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami  sa koná na ihrisku v Liskovej v sobotu 15.7.2017 od 8,00 h. Pokyny a program seminára boli zverejnené v ÚS č. 49/2016-17. 

 

Igor Repa                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                   sekretár LFZ 

 

 

   


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk