Dnes oslavuje meniny Ignác zajtra Božidara       Sobota, 31. júl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 2 zo dňa 12. júla 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 120719

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 2/2019-20

SEKRETARIÁT

1. MZF do termínu splatnosti 10.7.2019 neuhradili FK: Ľubeľa, Pribylina, Jamník, L.Trnovec, Štiavnička, V.Dubová. FK Komjatnmá má podlžnosť za neuhradené správne poplatky ISSF.

2. Dovolenka na sekretariáte LFZ je od 10.7.-31.7.2019.

3. Vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2019-20 nájdete na futbalnet.sk. Textovú časť RS 2019-20 nájdete na www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty. RS 2019-20 v knižnej podobe bude na FK expedovaný po 1.8.2019. 

4. Oznamuje FK, že každé prihlásené mládežnícke družstvo má nárok na sadu futbalových pomôcok á 79.- €. Tie FK, ktoré majú prihlásených viac družstiev mládeže majú možnosť si vybrať  aj iný ponúkaný tovar napr. lekárnička á 97€ rozdiel je potrebné doplatiť, tabuľa na striedanie á 33€ , tabuľka pre trénera osobná á 16€, nosič s nápojovýmui fľašami á 39€, magnetická tabuľa pre trénera od 30€ do 69€. Tovar po dohode je možné prebrať od fy Bombovky Stanislav Bomba 0905975535. Ukážka tovaru je k dispozícii na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty.

5. Upozorňuje trénerov zo súťaží LFZ aj takých, ktorí nemajú kvalifikáciu, že po uhradení poplatku 30.- € sa môžu zúčastniť blokového seminára trénerov 5v1 v zmysle informácie v tejto ÚS časť trénerská komisia. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme  s dohodou FK na odohraní  1.kola – 6.ligy dosp. – Dúbrava – L. Ján 4.8. o 17:00  a 1.kolo 8.ligy dosp. – L. Revúce – Hybe B – 4.8. o 14:00.

2.Na základe čl. 37/2 SP, súhlasíme s odohraním 1.kola – 6.liga dosp. Hubová – L. Kokava – 4.8. o 16:30, 7.liga dosp. – Hrboltová – L. Ondrej – 4.8. o 10:30 a Černová – Bobrovec – 4.8. o 10:30 na umelej tráve v Ružomberku.

3.Termínová listina – vylosovanie je urobené v ISSF - súťaže dospelých začnú 2.kolom 10.resp. 11.8.,  dohrávka 1.kola bude 29.8. Jarná časť začne 29.3.2020. 6.liga U 19 –  9 účastníkov – dvojkolovo – začiatok 31.8. a potom nadstavba, keď družstva na 1-4.mieste budú hrať dvojkolovo o majstra so zápočtom všetkých bodov a zvyšné družstva 1 kolovo o umiestnenie.  Súťaž U 19 MF  - ešte nie je uzavretá. U 15 – 4.liga  - 2.sk. po 8 - dvoj kolovo a potom nadstavba – prvé 4  a spodné 4  s opačnými súpermi doma a von so zápočtom vzájomných MFS zo skupiny. Začiatok 1.9. s predohrávkou  jedného kola na 29.8., obdobne aj U 15 MF – zatiaľ 7 účastníkov, kde by hralo 3 kolovo.  U 13 – KP – 8 účastníkov – 3 kolovo, začiatok 5.9. U 13 MF – 7 účastníkov – 3 kolovo – začiatok 5.9. U 11 –  12 účastníkov -2 kolovo – začiatok 31.8. U 9 -   účastníkov – turnajovo po 3  resp. 4 družstva, 3 kolovo . Počet turnajov bude upresnený. Jarná časť u mládeže podobne ako u dospelých 29.3.2020.

4.Vyzývame všetky FK, aby si poriadne zvážili účinkovanie svojich FK v súťaži -  Pohár LFZ a predlžujeme termín do 15.7. do 24:00. Zatiaľ sú prihlásené len 3 FK.

5.Upozorňujeme všetky FK no novelizované normy SFZ – Prestupový a registračný poriadok, Pravidla futbalu a Súťažný poriadok. Všetko nájdete na stránke – futbalsf.sk, v spodnej časti je odsek legislatíva a odtiaľ na poriadky a pravidla hry.

6.Vyzývame taktiež všetky FK, ktoré chcú zmenu UHČ, resp. hracej plochy a neuviedli to v prihláške ,

aby tak urobili najneskôr 21 dní pred začiatkom súťaže cez podanie na ŠTK najneskôr do 20.7.2020.

7.Schválené výnimky hracích časov a hracích plôch : 6.liga dosp. – L. Teplá – sobota UHČ, 7.liga – Východná a Beňadiková – sobota UHČ, Černová – umelá tráva Ružomberok predbežne o 18:00, bude to ešte upravované podľa kolidácie zápasov Ružomberka, Hybe A – sobota 15:00. 8.liga – Hybe B – sobota UHČ na ihrisku v Kr. Lehote, Smrečany B – sobota UHČ na ihrisku vo Vet. Porube, Hrboltová  a Biely Potok -  nedeľa 10:30, L. Revúce – nedeľa 15:00. 6.liga U 19 – Palúdzka a Ľubeľa – sobota 14:00. U 15 – L. Revúce – nedeľa 12:30, Jamník – nedeľa 10:30. U 13 – Važec – štvrtok UHČ v Štrbe. U 11 – Ľubochňa – sobota 10:30 na ihrisku v Stankovanoch, Bešeňová – nedeľa predz. Dospelých na ihrisku v P. Lupči, , Hybe – predzápas dosp. – sobota 13:00, L. Hrádok – nedeľa 10:00.

8.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú tvoriť spoločné družstva, že tieto zmluvy je potrebné doručiť na LFZ najneskôr 15 dní pred začiatkom konkrétnej súťaže., pričom súčasťou tejto zmluvy je aj zoznam pristupujúcich hráčov do spoločného družstva z 2.FK. Taktiež FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF. Upozorňujeme, že v 1 vekovej kategórii  môže byť max. 5 hráčov na striedavý štart.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. 5 v 1 Upozorňujeme, že KIDS FUN ACADEMY - Juraj Sabol v spolupráci so SFZ, SsFZ a TMK LFZ, poriada doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C a  tréningový camp pre trénerov z LFZ 5 tréningových jednotiek s cieľom podať pomocnú ruku pre nasledujúce generácie priamo na ihrisku. Zameranie: ukážka učenia prihrávky, ukážka učenia vedenia lopty, ukážka PC,HC a PH 1 na 1, ukážka učenia malých hier, ukážka vedenia kondičných blokov. Dátumy konania: 27.júl 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 29. júl 2019 o 17,30 h. štadión Lisková, 5. august 2019 o 17,30 h. štadión Z.Poruba, 12. august 2019 o 17,30 h. štadión Palúdzka, 16. august 2019 o 17,30 h. štadión Lisková. Trvanie tréningu 90 minút. Informácie vo forme plagátu a oznamu ako aj prihlášku na seminár nájdete na web stránke SsFZ i  na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, ako aj na úvodnej stránke www.obfz-lm.sk pod aktuálne informácie. Poplatok je 30,-€ . Uhrádza sa na účet LFZ:

SK26 0200 0000 0000 1393 6342 do termínu 15.7.2019. Žiadame trénerov z oblastných súťaží LFZ, aby využili tento seminár k získaniu ďalších teoretických a praktických vedomostí a tohoto sa zúčastnili. Môžu sa zúčastniť aj tréneri z LFZ, ktorí nemajú žiadnu kvalifikáciu.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že v prípade transferu musí byť uhradené členské na ročník 2019-20. Týka sa FK, hráčov, aj ostatných činovníkov, ktorí pracujú s ISSF. V prípade, že hráč nemá uhradené členské, môže požiadať klub z ktorého hlási transfer, aby mu členské vygeneroval, alebo si môže členské uhradiť sám za seba s tým, že musí mať aktívnu fakturačnú adresu, čiže do systému si musí  minimálne doplniť číslo účtu v tvare IBAN, kde sa dostane cez ikonu môj účet. Členské si vygeneruje a ihneď môže pracovať v systéme. Je ale potrebné vytlačiť a uhradiť faktúru do termínu splatnosti.

2. Upozorňuje na čl. 15/5 RaPP, že FK môže požiadať o preregistráciu hráča okrem obdobia 1.5. do 15.7. príslušného roka len ak klub zanikol bez právneho nástupcu, alebo bol klub vylúčený zo súťaže. Ak klub neprihlási družstvo do súťaže môže hráč požiadať o dočasnú registráciu, ktorá platí jeden súťažný ročník bez možnosti zrušenia v danom súťažnom ročníku. Ak klub ani v nasledujúcom ročníku družstvo do súťaže neprihlási vtedy požiada hráč o preregistráciu, čiže z dočasnej registrácie o preregistráciu. Novela RaPP je na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty. 

KOMISIA  ROZHODCOV

2/1 Ospravedlnenia: Smatana M. (15.-29.7.), Švpoečík M. (do 31.8.), Chlepko M. (prerušenie činnos-ti), Krivulčék L. (do 1.9.),

2/2 Ospravedlnenia letný seminár: Čimbora I.,  Štachura A., Smatana M., Dančová T., Wosiňski S. Švorčík M., Štachura A., Krivulčík L, Božek L.,

2/3 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS.

2/4 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

2/5 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na ukončenie ročníka 2018/2019 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2019-30.06.2020 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2019.

2/6 Upozorňujeme  všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf

2/7 Upozorňujeme  všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Igor Repa                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk