Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 23 zo dňa 26. februára 2021


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 260221

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 23/2020-21

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ v termíne 16.03.2021 – 31.05.2021 v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 05.03.2021. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia. V prípade otázok kontaktuj Igor Bella 0905 412378,

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme FK, že SFZ pre každý klub, ktorý má v súťaži aspoň jedno družstvo zabezpečuje zdarma tlačiareň typ DCP resp.MFC. Každý klub po prevzatí tlačiarne podpíše zmluvu o výpôžičke a preberací protokol. Po troch rokoch tlačiarne ostanú v majetku klubov. Tlačiarne budú dovezené na SsFZ odkial si tieto prevezmú jednotlivé ObFZ a následne z ObFZ si tieto prevezmú samotné kluby. Po dovezení o čom budú kluby informované je potrebné v priebehu 1-2 dní tlačiarne prevziať, lebo nemáme skladovacie kapacity. Tlačiarne sú v rozmeroch cca 70x70 cm. Realizácia tohoto projektu by mala byť v mesiaci február resp. marec 2021 a FK budú včas informované.

Vyzývame všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť. 

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                       sekretár LFZ

 

 


 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk