Dnes oslavuje meniny Edita zajtra Cyprián       Sobota, 26. september 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 7 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 25 zo dňa 20. decembra 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 201219

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25/2019-20

SEKRETARIÁT

1. Dovolenka na sekretariáte je od 23.12.2019 do 3.1. 2020.

2. Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár “Register MNO - pridanie štatutára”. Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.

Zoznam FK, ktoré si nesplnili svoju povinnosť z LFZ: L.Lúžna, Podtureň, Bobrovec, Demänová, Važec, Lúčky, Hrboltová, Ploštín, L.Revúce, V.Dubová.

Týmto Vám oznamujeme, že v prípade Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z.z., v priebehu januára 2020 Vám SFZ do mesačnej zbernej faktúry dá položku so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktoré musíme podľa zákona vrátiť ministerstvu.

Žiadame Vás, aby ste BEZODKLADNE vyplnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné údaje a zaslali na Ministerstvo vnútra do konca roku 2019.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Jedenástka LFZ za rok 2019 zostavená na základe ankety trénerov v súťažiach LFZ, do ktorej sa zapojilo 17 FK: Španko Juraj L.Ján, Fides Tomáš L.Kokava, Hoško Michal Ľubeľa, Gejdoš Tomáš L.Teplá, Alexy Erik Važec, Sokol Miroslav Dúbrava, Milan  Marek L.Teplá, Herčut Marek L.Ján, Žufaj Michal L.Kokava, Vyšný Stanislav Lúčky, Mikulec Erik L.Sliače.

Najlepší hráč: Herčut Marek L.Ján, Najúspešnejší tréner dospelí: Kloták Roman L.Ján, mládež: Demenčík Pavol L.Ondrašová.

Na slávnostné vyhlásenie 11-tky LFZ pozývame všetkých vyhodnotených vrátane zástupcu FK, z ktorého je vyhodnotený hráč, tréner, rozhodca, osobnosť aj s partnerkami. Na vyhlásení budú ocenení aj najlepší rozhodca LFZ Miroslav Ivan Važec, najlepší mladý rozhodca LFZ Andrej Krivoš Ružomberok a osobnosti LFZ z dolného Liptova, Ján Haspra starší, Anton Škorupa, Július Eliáš, Štefan Šeffer in memoriam. Slávnostné vyhlásenie sa  uskutoční v sobotu 11.1.2020 o 17,00 h. v Kultúrnom dome Lipt. Sliače, pri Obecnom úrade. Na vyhodnotenie tiež pozývame VV LFZ, predsedov a členov komisii LFZ. Vstupné 10.- €.  Program: Privítanie, krátky kultúrny vstup, hudba, slávnostné otvorenie, večera, vyhlásenie ocenených a jedenástky LFZ, voľná zábava.Vyhlásenia sa môžu zúčastniť aj zástupcovia a záujemci z ostatných FK, účasť a počet je však potrebné potvrdiť do 27.12.2019 na obfz@obfz-lm.sk, kvoli plynulému organizačnému zabezpečeniu.

 

 

LFZ  všetkým praje krásne prežitie vianočných sviatkov,

a nech prichádzajúci nový rok  Vám prinesie veľa zdravia, šťastia,

úspechov a vzájomné porozumenie.

 

PF 2020

 

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 


 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk