Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 25 zo dňa 19. marca 2021


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 190321

ÚRADNÁ SPRÁVA č.25/2020-21

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 

Na základe rozhodnutia OK LFZ zo dňa 4.3. 2021, DK LFZ znova prerokovala U 46, U47, U 48, U 49, U 50, zverejnené v US LFZ č.13 zo dňa 01.10.2020.

 

  U 79: Jozef Pavlovič (1228491) ŠK Demänová - 7.liga dospelí.  Za neoprávnený štart v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, nedošlo zo strany hráča k úmyselnému konaniu, nedá sa mu hodnoverným spôsobom dokázať, že z jeho strany došlo  pred nastúpením na futbalové stretnutie k úmyselnému štartu, ale len k technickému porušeniu športových pravidiel, čo DK LFZ považuje za menej závažné previnenie,  podľa čl. 53/2a a čl. 10/1 DP . DS – upozornenie .

 

   U 80: Daniel Klepáč (1001483)vedúci mužstva ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, DK nemohla postupovať podľa čl. 38/1, vychádzala z čl.36/2, a), z dôvodu, že podobného priestupku sa už menovaný dopustil (neoprávneného štartu hráča v zastavenej činnosti zverejnenej v ÚS č. 10 ročník 2018/2019) a má za to že k náprave nedošlo. Z tohto dôvodu  podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1  mesiac, podľa čl. 53/3b, a čl.16/1  DP, od 28.9.2020.

 

  U 81: Jozef Pavlovič (1020390) tréner ŠK Demänová - 7.liga dospelí.  Za neoprávnený štart hráča (Jozef Pavlovič) v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, nedošlo zo strany trénera k úmyselnému konaniu, nedá sa mu hodnoverným spôsobom dokázať, že z jeho strany došlo  pred nastúpením na futbalové stretnutie k úmyselnému štartu, ale len k technickému porušeniu športových pravidiel, čo DK LFZ považuje za menej závažné previnenie,  podľa čl. 53/3b, a čl.10/1 DP. DS – upozornenie.

 

U 82 : Peter Húska (1254986) kapitán ŠK Demänová - 7.liga dospelí. Na základe podnetu ŠTK LFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 8. kola 7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec, DK nemohla postupovať podľa čl. 38/1, vychádzala z čl.36/2a), z dôvodu, že podobného priestupku sa už menovaný dopustil (neoprávneného štartu hráča v zastavenej činnosti zverejnenej v ÚS č. 10 ročník 2018/2019) a má za to že k náprave nedošlo . Z tohto dôvodu , podľa čl. 53/1 DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b, čl.16/1 DP, od 28.9.2020.

 

U 83: ŠK Demänová (7.liga dospelí). Na základe podnetu ŠTK LFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu LFZ v stretnutí 8. kola  7.ligy dospelých ŠK Demänová – ŠK Bobrovec.  DK zvážila  to, že ŠK Demänová porušila právne predpisy a pokyny orgánov LFZ - uzatvorenie nominácie hráčov na stretnutie , ktorý uzatvára rozhodca, po odsúhlasení  kapitánom mužstva . Vedúci družstva je povinný zúčastniť sa spolu s HU , videotechnikom a hlásateľom porady pred stretnutím s DZ a R. Rozpis súťaži LFZ – bod 5.2 g). Za mužstvo domácich sa porady nezúčastnil vedúci mužstva, ktorý v tom čase nebol na štadióne prítomný.  DK ukladá ŠK Demänová DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, v spojení s čl. 52/m SP a bodu. 2  Štart hráčov (2.1) a bodu 5.2. g), ako aj bodu 7.1. j) Rozpisu súťaže LFZ  a bodu 10.17 Pokuty a poplatky pri disciplinárnom konaní – Rozpis súťaží LFZ.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Igor Repa                                                                                Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                           sekretár LFZ

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk