Dnes oslavuje meniny Nina zajtra Margita       Nedeľa, 12. júl 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 28 zo dňa 15. februára 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 150219

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme nasledovné FK, že v systéme ISSF sú evidovaní ako neplatiči, MZF január 2019: Likavka, L.Trnovec, Ľubeľa, Pribylina. Splatnosť bola 11.2.2019. 

2. Konferencia LFZ bude v piatok 15.marca 2019 o 15,30 h. v L.Mikuláši v reštaurácii Liptov 1713 na textilke.Program bude zverejnený v ďalších ÚS. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme FK, ktoré majú naplánované MFS v Pohári LFZ na umelej tráve v L. Mikuláši, že z dôvodu rekonštrukcie šatní  im bude poskytnutá na prezliekanie len jedna mobilná bunka, ale bez možnosti osprchovať sa. 1.semifinále Važec – Likavka sa uskutoční na umelej tráve v L. Mikuláši 23.2. o 14:30 a 2.semifinále Ľubeľa – Hrboltová sa uskutoční 23.2. o 16:00 na umelej tráve v Ružomberku.

2.Z dôvodu neplánovanej akcie v telocvični ZŠ Klačno, presúvame turnaj U 9 zo 16.2. na 17.2. so začiatkom o 14:00. Zároveň akceptujeme odstúpenie FK L. Hrádok na tomto turnaji. Hrací čas 12 min. Najprv sa odohrajú MFS v skupinách a potom o umiestnenie, pričom prvé 2 družstva sa stretnú v semifinále do kríža.

3.Vyzývame všetky FK prihlásené na mládežnícke turnaje organizované LFZ, aby svoju prípadnú neúčasť dali vedieť cez podnet na ŠTK, aby sme prípadne ešte stihli urobiť prelosovanie.  Akceptujeme odstúpenie FK Bešeňová v kategórii U 13. Zároveň upozorňujeme FK, že štartovné na každom turnaji je 10 €

4.Vylosovanie mládežníckych turnajov LFZ : Začiatok o 9:00 – hrací čas 2 x 12 min s krátkou prestávkou na občerstvenie.  U 15 – 23.2. – sk.  A – v L. Sliačoch – Lisková, Ludrová, Palúdzka, L. Sliače a Sv. Kríž.  Sk. B – v Bobrovci – L. Hrádok, L. Ondrašová, Bobrovec, Važec a Vavrišovo. Sk. C v Ľubochni – Ľubochňa, Lúčky, Likavka a Černová. Na finálový turnaj v Ružomberku postúpia z 5 členných skupín prví  dvaja a zo 4 člennej skupiny iba víťaz. V kategórii U 13 postúpia víťazi skupín a najlepšie družstvo z 2.miesta, kde bude kritériom počet bodov, potom gólový rozdiel a pri rovnakom rozdieli to bude vyšší počet vsietených gólov.– 2.3. Sk. A – v Bobrovci – L. Ondrašová, Lúčky, L. Sielnica a Palúdzka. Sk. B v L. Hrádku – L. Hrádok, L. Mikuláš A a B a Važec. Sk. C v Ľubochni – Ľubochňa, L. Štiavnica, Lisková a Hrboltová. Kategória U 11 – 2 skupiny po 4 družstva a na finálový turnaj postúpia prví dvaja.  9.3. Sk. A – v Palúdzke – L. Ondrašová, Palúdzka, Kr. Lehota  a L. Hrádok. Sk. B v Ľubochni -  Bešeňová, Ľubochňa, Černová a Sv. Kríž.  Finálové turnaje sa uskutočnia v Ružomberku v telocvični ZŠ Klačno . U 11 – 16.3. od 9:00 a U 13 od 12:30. U 15 – 9.3. od 9:00. Turnajov sa môžu zúčastniť iba kmeňoví hráči daného FK, resp. hráči zo spoločných družstiev, resp. hráči na striedavom štarte. FK sú povinné na turnaj doniesť RP všetkých zúčastnených hráčov, aby sa v prípade protestu mohla urobiť konfrontácia. V prípade zistenia neoprávneného štartu hráča, bude dotyčný FK automaticky vylúčený z turnaja. Propozície a vylosovanie budú zverejnené na stránke LFZ v časti dokumenty. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 2019 na tlačive prihláška na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská BystricaPrihlášku aj program seminára nájdete na úvodnej web stránke LFZ, na web stránke SsFZ ako aj na futbalnet-e LFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

U 128: Jozef Brtko (1205022, TJ Družstevník Liptovský Trnovec ). Na základe Zápisu o stretnutí z pohára LFZ medzi: ŠK Kriváň Važec - TJ Družstevník Liptovský Trnovec, odohratého dňa 10.2.2019, za vylúčenie v stretnutí (zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre, bez možnosti hrať s loptou), podľa čl. 46/1b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 46/2b DP a čl. 12/4 DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 

KOMISIA  ROZHODCOV

28/1 Ospravedlnenia R a DS na seminár pred jarnou časťou súťaže 2018/2019: Hazucha P. (ukončenie činnosti), Kutnár J., Novota J. (aj 7.3.), Wosiňski S.,    

28/2 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

28/3 Seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Súčasťou seminára bude teoretické preskúšanie z PF a ostatných futbalových noriem formou písomného testu. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

28/4 Upozorňuje R a DS, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

28/5 Žiadame R a DS, aby priebežne zasielali na vyššie uvedenú adresu vytlačené obojstranne v dvoch vyhotoveniach, vyplnené (bez dátumov) a podpísané „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“ (vzor Zmluvy bol zaslaný v mesiaci január na osobný e-mail). Zmluvu je potrebné doniesť najneskôr na seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 dňa 02.03.2019 .

DELEGAČNÝ LIST č. 2/2018-19 

U-09 LFZ                                                    17.02.2019 o 14,00 hod.                                 

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Demänová

Lacková

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Ondrašová-Podrtúreň

Krivoš A.

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Rbk-Ľubochňa

Lacková

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

L.Mikuláš-Podtúreň

Krivoš A.

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Ondrašová-Demänová

Lacková

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

L.Mikuláš-Ondrašová

Krivoš A.

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Bešeňová-Ľubochňa

Lacková

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Demänová-Podtúreň

Krivoš A.

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno

Rbk-Bešeňová

Lacková

 

 

 

v Rbk ZŠ Klačno


Igor Repa                                                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                             sekretár LFZ

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk