Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 29 zo dňa 22. februára 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 220219

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29/2018-19

SEKRETARIÁT 

1. Upozorňujeme FK Pribylina na neuhradenú MZF november 2018 a január 2019.  

2. Konferencia LFZ bude v piatok 15.marca 2019 o 15,30 h. v L.Mikuláši v reštaurácii Liptov 1713 na textilke. Konferencia o.i. prerokuje plnenie rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Presný program bude zverejnený v ďalších ÚS.  

3. Revízna komisia LFZ bude v utorok 26.2.2019 o 11,00 h. na LFZ.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme FK, ktoré majú naplánované MFS v Pohári LFZ na umelej tráve v L. Mikuláši, že z dôvodu rekonštrukcie šatní  im bude poskytnutá na prezliekanie len jedna mobilná bunka, ale bez možnosti osprchovať sa. 1.semifinále Važec – Likavka sa uskutoční na umelej tráve v L. Mikuláši 23.2. o 14:30 a 2.semifinále Ľubeľa – Hrboltová sa uskutoční 23.2. o 16:00 na umelej tráve v Ružomberku.

2.Vyhodnotenie zimného turnaja LFZ – U 9 – 1.Ľubochňa,2.L. Mikuláš,3.L. Ondrašová. Najlepší hráč Tomáš Kmeť z L. Ondrašovej, najlepší brankár – Rusek Michal z L. Ondrašovej, najlepší strelec – Kevin Žihľavník z Ľubochne.

3.Vyzývame všetky FK prihlásené na mládežnícke turnaje organizované LFZ, aby svoju prípadnú neúčasť dali vedieť cez podnet na ŠTK, aby sme prípadne ešte stihli urobiť prelosovanie.  Akceptujeme odstúpenie FK Važec  v kategórii U 13 a U 15. Zároveň upozorňujeme FK, že štartovné na každom turnaji je 10 €

4.Vyzývame všetky FK, aby si pred zahájením jarnej časti skontrolovali platnosť RP.

5.Vyzývame všetky FK, ktoré si chcú oproti jesennej časti hrať v inom hracom čase ako je UHČ, resp. schválená výnimka, aby si o zmenu požiadali cez  ISSF.

6.Súhlasíme s poskytnutím dotácie za organizovanie mládežníckych turnajov pre FK Ľubochňa a Važec. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 2019 na tlačive prihláška na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská BystricaPrihlášku aj program seminára nájdete na úvodnej web stránke LFZ, na web stránke SsFZ ako aj na futbalnet-e LFZ. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

U 129:  TJ Pribylina - Na základe nesplnenia povinnosti - záväzok voči LFZ za MZF – mesiac november 2018 a január 2019 v stanovej lehote, ukladá klubu DS pokutu 10 € a zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 25.01.2019 do uhradenia záväzku voči LFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát LFZ a DK LFZ. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

KOMISIA  ROZHODCOV

29/1 Najbližšie zasadnutie KR LFZ sa uskutoční dňa 26.02.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod. v priestoroch LFZ.

29/2 KR berie na vedomie e-mail: Bubniak T., Batiz T., Forgáč J.

29/3 Delegovanie R na deň 23.2.2019 t.j. v sobotu o 9:00 hod. na mládežnícky turnaj LFZ – U15   nasledovne:

-          sk. A v Liptovských Sliačoch: Čačo M., Šimčeková D.

-          sk.B v Bobrovci: Kutnár J., Kubínová K.

-          sk.C v Ľubochni: Krivoš A., Lacková

V prípade, že nominovaní R sa nemôžu dostaviť na delegované stretnutie, sú títo povinní za seba zabezpečiť náhradu a túto následne  oznámiť Ing. Jaroslavovi Žuffovi, obsadzovací úsek LFZ.

29/4 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

29/5 Seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Súčasťou seminára bude teoretické preskúšanie z PF a ostatných futbalových noriem formou písomného testu. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

29/6 Upozorňuje R a DS, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

29/7 Žiadame R a DS, aby priebežne zasielali na vyššie uvedenú adresu vytlačené obojstranne v dvoch vyhotoveniach, vyplnené (bez dátumov) a podpísané „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“ (vzor Zmluvy bol zaslaný v mesiaci január na osobný e-mail). Zmluvu je potrebné doniesť najneskôr na seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 dňa 02.03.2019 .

DELEGAČNÝ LIST č. 3/2018-19 – pohár LFZ

Pohár LFZ – dospelí                                  23.2.2019 o 14:30 hod.                                     1.semifinále

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Likavka

Nemec J.

Zlejší

Psotný

 

UT Lipt.Mikuláš

 

Pohár LFZ – dospelí                                  23.2.2019 o 16:00 hod.                                     2.semifinále

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Hrboltová

Podskuba

Baláž Ro.

Baláž Ri.

 

UT Ružomberok

 

Poznámka:

Delegovanie R na deň 23.2.2019 (sobota) o 9:00 hod. na mládežnícky turnaj LFZ – U15   nasledovne:

-          sk. A v Liptovských Sliačoch: Čačo M., Šimčeková D.

-          sk.B v Bobrovci: Kutnár J., Kubínová K.

-          sk.C v Ľubochni: Krivoš A., Lacková

V prípade, že nominovaní R sa nemôžu dostaviť na delegované stretnutie, sú títo povinní za seba zabezpečiť náhradu a túto následne  oznámiť Ing. Jaroslavovi Žuffovi, obsadzovací úsek LFZ.

 

Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                               sekretár LFZ 

  

 

 

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk