Dnes oslavuje meniny Ferdinand zajtra Petronela, Petrana       Sobota, 30. máj 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 29 zo dňa 31. januára 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 310120

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29/2019-20

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 6.2.2020 o 15,30 h. na LFZ. Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Oznamujeme FK v mládežníckych kategóriach od U 9 po U15, že v mesiacoch február až marec 2020 budeme organizovať turnaje. Tieto prebehnú podobne ako v minulom roku, tj. kvalifikačnými turnajmi u určených FK. Prihlášky podávajte cez podanie na ŠTK – môže byť aj viacej kategórii  v 1 podaní najneskôr do 31.1.2020. Prihlášky podané po tomto termíne nebudeme akceptovať.. Miesto konania finálových turnajov bude určené dodatočne. Do 29.1. je prihlásených do U 9 – 5 FK, U 11 – 9 FK, U 13 – 12 FK a U 15 – 10 FK.

2. Pohár LFZ – Sportika – družstvá majú pridelené čísla podľa vylosovania z 11.1. Termíny a miesto stretnutí sú zverejnené aj v ISSF. 9.2. o 16:00 na UT v Ružomberku – Sv. Kríž – Beňadiková.  22.2. o 14:00 na UT v L. Mikuláši – Važec – Ludrová. Semifinalové stretnutia sa uskutočnia na UT v L. Mikuláši od 13:00 -  1.3. sa Černová stretne s víťazom MFS – Važec - Ludrová  a 7.3.2020 – Ľubeľa s víťazom MFS – Sv. Kríž – Beňadiková.

3. Upozorňujeme všetky FK na možnosť o čerpanie finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ. Pravidla a podmienky na možnosť tohto čerpania nájdete na stránke SsFZ v časti dokumenty, kde sa nachádza tlačivo s podmienkami ako aj tlačivo na samotnú žiadosť. Tieto žiadosti sa posielajú cez LFZ na SsFZ do konca februára.

4. Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že aj v zimnom prestupovom období je možné využiť inštitút o striedavom štarte hráča podľa SP č. 28 odsek 8-10, pričom tieto musia byť schválené najneskôr  3 dni pred začiatkom jarnej časti.

5. Upozorňujeme všetky FK, ktoré si chcú v jarnej časti zmeniť hrací čas oproti jesennej časti, že tak môžu urobiť cez podanie na ŠTK najneskôr 14 dní pred začiatkom jarnej časti.

6. Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú v zimnej prestávke organizovať mládežnícke turnaje a budú žiadať o dotáciu od LFZ, že organizovanie týchto turnajov musia oznámiť vopred cez podanie na ŠTK. Po uskutočnení turnaja zašlú na LFZ žiadosť o poskytnutie dotácie s vyhodnotením turnaja, z ktorého bude zrejmý počet účastníkov. V žiadosti musí byť uvedené aj číslo účtu, kde sa má prípadne schválená dotácia zaslať.   

KOMISIA  ROZHODCOV

29/1 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 sa uskutoční v nedeľu 08.03.2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 12.03.2020 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tu je zároveň link na súbor otázok na seminár: https://uloz.to/file/FNgYoluEBTpU/subor-otazok-liptovsky-fz-pdf.

29/2 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že dňa 04.02.2020 sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať obratom svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com resp. sa kontaktovať na nasledovné telefónne čísla: Peter Vrtich, predseda KR mobil: 0907 446 686, Ing. Ján Rojček,  ŠÚ KR mobil: 0915 617 191, Ing. Presný termín a miesto konania školenia bude záujemcom dodatočne včas  oznámené.

29/3 R, ktorí rozhodujú zimný turnaj o pohár LFZ sú povinní zaslať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a výkaz za odohraté stretnutie, aby mohli obdržať výplatu. Doteraz tak neurobil Peter Holub. Menovaného žiadame splniť svoju povinnosť. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je k dispozícii na stránke www.obfz-lm.sk v časti tlačivá dokumenty. Vyplnte aktuálne údaje okrem dátumov, tie doplníme a poštou zašlite na LFZ P.O.BOX 123 031 01 Liptovský Mikuláš spolu s výkazom dobrovoľníka.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 

TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com

 

Igor Repa                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                   sekretár LFZ

 

 

 

 

 

       

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk