Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 29 zo dňa 28. januára 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280122

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 29/2021-22

SEKRETARIÁT

1. Do projektu SFZ EURÁ z EURA sa prihlásilo celkom 557 subjektov. Z toho zo stredoslovenského regiónu  138 subjektov. Tieto žiadosti sa v tomto období kontrolujú, žiadatelia môžu byť vyzvaní na doplnenie prípadne objasnenie nezrovnalostí. Tento proces bude ukončený do 28.2.2022. To, či bude konkrétny projekt vyhodnotený ako úspešný, sa žiadatelia dozvedia po marcovom zasadnutí novozvoleného Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Financie vo výške 9 miliónov €, ktoré získal SFZ z postupu reprezentácie na EURO 2020, boli rozdelené na tri časti. Tretina je pre hráčov a realizačný tím, druhá na náklady spojené s finálovým turnajom Eura, a tretia bude investovaná do slovenského futbalu. A práve z tretej tretiny odmeny je financovaný tento projekt. Kritéria, ktoré rozhodujú o úspešnosti projektu:

- využitie infraštruktúry do budúcnosti pre potreby mládežníckych družstiev

- celkový počet mládežníckych družstiev prihlásených v súťažiach

- kvalita a pridaná hodnota predloženého projektu

- účelnosť využitia finančných prostriedkov

- možnosť využitia infraštruktúry v budúcnosti pre potreby SFZ, regionálnych a oblastných zväzov

- predchádzajúce čerpanie prostriedkov v rámci infraštruktúrnych projektov SFZ. Projektový manažér SFZ a tohoto projektu je Martin Ivanko. 

2. Usmernenie k organizácii tréningového procesu a súťaží vrátane turnajov, pozri ÚS č. 27/2021-22.

3. VV LFZ na svojom zasadnutí o.i. schválil zloženie komisii LFZ na nadchádzajúce volebné obdobie:

ŠTK predseda Jaroslav Dráb, členovia Martin Rúčka, Jozef Tekel, Ivan Čimbora, Ján Grendel

DK predseda Ján  Zeleňák, Dušan Gregor, Ivan Haviar, Marián Matejovie, Ján Kysel

KR predseda Peter Vrtich, Jaroslav Žuffa, Peter Nemec, Marek Remeň, Filip Matej

TMK predseda Igor Bella, Pavel Frigmanský, Samuel Lacko

MaK predseda Pavol Tomčík,  Vladimír Hubka, Jaroslav Jurečka

EK predseda Ľubomír Oravec, Július Sokol

RK  predseda Jozef Kruták, Ľubomír Chovanko, Ľubomír Priesol

OK predseda Erik Kendera, Daniela Bubniaková, Ľuboš Chovan

4. VV LFZ tiež schválil na volebné obdobie 2022-25, k 8 delegátom konferencie SsFZ dvoch náhradníkov. Za VV LFZ Jána Rojčeka, za FK v súťažiach SsFZ Pavla Frigmanského ŠKM Liptovský Hrádok a doporučil, aby do rozhodovacej právomoci projektu EURÁ z EURA boli zahrnuté aj ObFZ.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že zimné registračné / prestupové / obdobie s obmedzením je od 1.1. do 31.3.2022.  V tomto období je možné predčasne zrušiť prestup s obmedzením so súhlasom hráča a klubu a hráč môže požiadať o nový transfer s obmedzením do iného klubu. Prestup klasický je možné podať až od 26.6. do 15.7.2022.

2. Hráč, ktorý je v klube na dočasnej registrácii do 30.6.2022 túto nie je možné predčasne zrušiť, čl. 15/6 RaPP. Po termíne 30.6.2022 hráč sa automaticky preregistruje do svojho materského klubu. Tiež pripomíname, že hráč v priebehu súťažného ročníka môže byť postupne registrovaný najviac v troch kluboch, pričom štartovať v priebehu súťažného ročníka môže najviac za dva kluby.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK, že pred jarnou časťou  plánuje zvolať aktív trénerov zo súťaží LFZ.

KOMISIA ROZHODCOV

1. Upozorňuje R a DZ, ktorí posielajú zmluvy o dobrovoľníckej činnosti poštou, aby uvádzali adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš a posielali to normálnou poštou. NIE doporučene, NIE 1. triedou.


Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                       sekretár LFZ

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk