Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka       Nedeľa, 22. september 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 30 zo dňa 01. marca 2013


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 010313

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 30/2012-13

 

SEKRETARIÁT 

1. Pozývame FK dospelých, tajomníci a hlavný usporiadatelia na doškolenie, ktoré bude v reštaurácii Madmazel v Liptovskom Mikuláši v sobotu 9.3.2013 o 9,00 h. /oproti bývalému podniku Maytex na textilke/. Na doškolenie pozývame aj predsedov ŠTK, KM, DK a KR. Účasť pozvaných FK nutná pod disciplinárnymi následkami.

2. Oznamujeme zmenu sídla LFZ: LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Nábrežie Dr. A.Stodolu 1863/49,  031 01 Liptovský Mikuláš. / V areáli Základnej školy na Nábreží/. Pri poštovom styku žiadame uvádzať adresu: LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Nábrežie Dr. A.Stodolu 1863/49, PP 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

3. Rada LFZ dňa 28.2.2013 schválila  odmeňovanie R a DZ v jarnej časti súťaže cez LFZ. Schválené odmeny pre R a DZ, ako aj výšku zálohových platieb pre jednotlivé FK oznámime v ďalšej úradnej správe. Rada LFZ tiež zvolala konferenciu LFZ na 31.5.2013 na ktorej bude prerokovaný návrh na zmenu stanov LFZ, v zmysle záverov konferencií SFZ a SsFZ.

4. Zasadnutie VV LFZ bude v utorok 5.3.2013 o 15.30 h.na LFZ. Na VV LFZ pozývame predsedov ŠTK, KM, KR, DK, HK.

 

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Na seminári trénerov sa nezúčastnili FK: I. trieda Sv.Kríž a Beňadiková, II. trieda: L.Teplá, B.Potok, Uh.Ves, I.trieda dorast: L. Ondrašová, B.Potok, L.Štiavnica, I. trieda žiaci: L.Štiavnica, B.Potok. V zmysle čl.9.13 RS odstupujeme nezúčastnené FK na DK.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Pozývame R a DZ na seminár, ktorý bude v nedeľu 3.3.2013 o 8.00 h. v reštaurácii Madmazel ulica 1. mája Lipt. Mikuláš /na textilke, bývalá závodná jedáleň/. Na seminár pozývame aj kandidátov na DZ: Tomáš Hliničan, Peter Klepáč, Ivan Szabo. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o funkciu rozhodcu. Účastnícky poplatok je stanovený na 3.- Eur. Svoje povinnosti si zariadte tak, aby ste sa seminára zúčastnili. Neúčasť bude mať vplyv na delegovanie v jarnej časti súťaže. KR pozýva aj predsedov komisii ŠTK, KM,DK.

2. Oznamujeme R a DZ, že je pripravený dotazník pre vypracovanie dohôd podľa nového Zákonníka práce. Dotazník bude slúžiť ako podkladový materiál pre vypracovanie Vašich odmien za výkon. Dotazník každý R a DZ vyplní na seminári. Dôležité je poznať číslo účtu, svoju zdravotnú poisťovňu, číslo OP a typ poistenej FO ako napr. DoPČ nepravidelný príjem, dohoda o brigádnickej práci študenta-nepravidelný príjem a pod.  Záväzný  termín seminára R a DZ je stanovený na 3.3.2013, nedeľa od 8.00 h. v Liptovskom Mikuláši, reštaurácia Madmazel na ulici 1. mája /apartmány Liptov na textilke, bývalá závodná jedáleň/. Program: Vyplnenie dotazníkov, vyhodnotenie jesennej časti, písomný test, pokyny k jarnej časti a k vyplácaniu R a DZ cez LFZ, diskusia, záver. Každý R a DZ uhradí na seminári účastnícky poplatok 3.- Eur. Zároveň upozorňujeme R a DZ, že v roku 2013 sa zásadne zmenili podmienky upravujúce hlavne odvodové povinnosti zamestnávateľa, ako aj osôb zamestnávaných na dohody. Preto žiadame R a DZ o maximálnu disciplínu a súčinnosť s LFZ v tomto smere. Po skončení seminára bude podaný obed. Vzhľadom k tomu, že LFZ zmenil svoje sídlo, pri poštovom styku uvádzajte nasledovnú adresu: Liptovský futbalový zväz, poštový priečinok 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 

Igor Repa                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                      sekretár LFZ


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk