Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 30 zo dňa 01. marca 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 010319

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 30/2018-19

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady vo veku 82 rokov opustil p. Daniel Lofaj z Hýb. Bol to dlhoročný člen bývalého OV ČSZTV a člen futbalového zväzu, keď naposledy pracoval v odvolacej komisii LFZ. Posledná rozlúčka sa koná v sobotu 2.3.2019 o 13,00 h. v rímsko-katolíckom kostole v Hybiach. Česť jeho pamiatke! 

SEKRETARIÁT  

1. Konferencia LFZ bude v piatok 15.marca 2019 o 15,30 h. v L.Mikuláši v reštaurácii Liptov 1713 na textilke. Konferencia o.i. prerokuje plnenie rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Presný program bude zverejnený v ďalších ÚS. 

2. Najbližšie zasadnutie VV LFZ bude v utorok 12.3.2019. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme FK prihlásené na zimný turnaj LFZ v kategórii U 13, že z dôvodu odhlásenia 2 FK sme urobili nové rozlosovanie a zredukovanie organizátorov turnajov na 2. V Ľubochni sa predstavia : Ľubochňa, L. Mikuláš A + B, Lisková, L. Štiavnica a Hrboltová. V Bobrovci – L. Hrádok, L. Ondrašová, Lúčky, Palúdzka a L. Sielnica. Na finálový turnaj do Ružomberka postúpia prvé 2 družstva z každého turnaja.Rozpis turnajov je na stránke LFZ v časti dokumenty. Hrací čas je zredukovaný na 1 x 15 min. Upozorňujeme FK, že štartovné na každom turnaji je 10 € .

2.Na finálový turnaj kategórie U 15 postúpili družstvá : FK Lisková, L. Sliače, Lúčky a L. Hrádok.

3.Finalistami Pohára LFZ sa stali FK Likavka a Ľubeľa. Miesto a termín finálového stretnutia bude určený neskôr podľa vývoja počasia.

4.Vyzývame všetky FK, aby si pred zahájením jarnej časti skontrolovali platnosť RP.

5.Vyzývame všetky FK, ktoré si chcú oproti jesennej časti hrať v inom hracom čase ako je UHČ, resp. schválená výnimka, aby si o zmenu požiadali cez  ISSF.

KOMISIA  ROZHODCOV

30/1 Ospravedlnenia R a DS na seminár pred jarnou časťou súťaže 2018/2019: Prončák J., Prončák M., Plaskúr D., Psotný J., Čimbora I., Smatana M.,  Danaj D.

30/2 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

30/3 Seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Súčasťou seminára bude teoretické preskúšanie z PF a ostatných futbalových noriem formou písomného testu. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. Program seminára bude nasledovný: 8,00-8,30 hod. – Prezentácia, 8,30-8,45 hod. – Zahájenie, príhovory, 8,45-9,45 hod. – Prednáška, 9,45-9,55 hod. – Prestávka, 9,55-10,20 hod. – Prednáška, 10,20-11,05 hod. – Prednáška, 11,05-11,15 hod. – Prestávka, 11,15-11,45 hod. – Testy R+DS, 11,45-12,30 hod – Obed, 12,30-13,00 hod. – Vyhodnotenie, diskusia, 13,00-13,30 hod. - Výdaj nových dresov.

30/4 Upozorňuje R a DS, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

30/7 Žiadame R a DS, aby priebežne zasielali na vyššie uvedenú adresu vytlačené obojstranne v dvoch vyhotoveniach, vyplnené (bez dátumov) a podpísané „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“ (vzor Zmluvy bol zaslaný v mesiaci január na osobný e-mail). Zmluvu je potrebné doniesť najneskôr na seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 dňa 02.03.2019 .

 

Igor Repa                                                                                                  Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                            sekretár LFZ 

  

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk