Dnes oslavuje meniny Jaromír zajtra Vlasta       Utorok, 18. február 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 08. marca 2013


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 080313

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31/2012-13

 

RADA LFZ 

1. Doplňuje rozpis súťaží LFZ 2012-13 časť B, bod 8.6 nasledovne: Tex pod týmto bodom ruší a nahrádza novým v zmysle uznesenia Rady zo dňa 28.2.2013 nasledovne: Bod 8.6 nový nadpis: Náležitosti R a DZ.

Dospelí I. trieda: R: Odmena /ďalej len O: 10.-  Eur, Ostatné náhrady /ďalej len ON: 22,35 Eur, AR: O: 8.- Eur, ON: 21,05 Eur, DZ: O: 8.- Eur, ON: 22,35.- Eur, Dospelí II. trieda: R: O: 9.- Eur, ON: 22,35 Eur, AR: O: 7.- Eur, ON: 20,18 Eur, DZ: O: 7.- Eur, ON: 22,35 Eur, Dospelí III. trieda: R: O: 9.- Eur, ON: 20.62 Eur, AR: O: 7.- Eur, ON: 19,32 Eur, DZ: O: 7.- Eur, ON: 20,62 Eur, Dorast I. a II. trieda: R: O: 6.- Eur, ON: 18,31 Eur, AR: O: 4,50 Eur, ON: 17,01 Eur, Žiaci všetky súťaže: R: O: 5.- Eur, ON: 12,86 Eur, AR: O: 4.- Eur, ON: 11,56 Eur, Kormanov pohár: R: O: 3,5 Eur, ON: 9,97 Eur. DZ na stretnutiach mládeže ak bude delegovaný: O: 4.- Eur, ON: 10.- Eur.

Náležitosti R a DZ sa skladajú z dvoch častí a to odmena, ktorá podlieha odvodom dane a odvodom do sociálnej poisťovne a ostatných náhrad, ktoré nepodliehajú odvodom dane a odvodom do sociálnej poisťovne a tieto tvoria paušalizované cestovné, pozri zákon o cestovných náhradách piata časť spoločné ustanovenie § 34 a zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. § 5 odst. 5 písm.a. K sume paušalizované cestovné náhrady je pripočítané stravné 4.- Eur /5-12 h./ a poštovné /doporučene 1. trieda/ 1,30 Eur. Zdôvodnenie je priložené k uzneseniu Rady LFZ zo dňa 28.2.2013.

 

SEKRETARIÁT 

1. Pozývame FK dospelých, tajomníci a hlavní usporiadatelia na doškolenie, ktoré bude v reštaurácii Madmazel v Liptovskom Mikuláši v sobotu 9.3.2013 o 9,00 h. /oproti bývalému podniku Maytex na textilke/. Na doškolenie pozývame aj predsedov ŠTK, KM, DK a KR. Účasť pozvaných FK nutná pod disciplinárnymi následkami.Rámcový program: 9.00-11.00 h. vystúpenie predsedov komisii ŠTK, KM, DK, KR, HK, 11.00 - 12.00 úlohy LFZ a klubov v súčinnosti so stanovami SFZ a SsFZ do 30.6.2013, diskusia, záver.

2. Oznamujeme zmenu sídla LFZ: LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Nábrežie Dr. A.Stodolu 1863/49,  031 01 Liptovský Mikuláš. / V areáli Základnej školy na Nábreží/. Pri poštovom styku žiadame uvádzať adresu: LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Nábrežie Dr. A.Stodolu 1863/49, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

3. Oznamujeme úradné hodiny na sekretariáte LFZ: pondelok až piatok: 9.00 - 12.00 h. 13.30 - 15.30 h. Štvrtok len: 9,00 - 12.00 h. Vo štvrtok v popoludňajších hodinách počas zasadania komisii sa stránky na sekretariáte nevybavujú.

4. Pravidelné zasadanie komisii LFZ začína vo štvrtok 21.3.2013 od 15.30 h. na LFZ a ďalej vždy vo štvrtok od 15.30 h na LFZ.

5. Pozývame vedúcich družstiev a kapitánov FK dospelých LFZ na doškolenie, ktoré bude v sobotu 16.3.2013 v L.Mikuláši v reštaurácii Madmazel o 9.00 h. na textilke oproti bývalému podniku Maytex. Účasť povinná pod disciplinárnymi následkami. Rámcový program: Podobne ako 9.3.2013. Cieľom oboch aktívov, resp. doškolení je plnenie úloh a povinnosti pred, počas a po skončení MFS či už tajomníkov, hlavných usporiadateľov, vedúcich mužstiev a kapitánov 

6. Zapojte sa do organizácie finálového turnaja ME vo futbale do 17 rokov v máji. SFZ hľadá vodičov a dobrovoľných organizátorov na najväčší tohtoročný futbalový turnaj na Slovensku. Viac na stránke SFZ www.futbalsfz.sk

 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Oznamujeme FK III. A trieda dospelých, že FK Sokol Stankovany sa odhlásili zo súťaže. FK vyžrebované so Stankovanmi majú v jarnej časti súťaže volno. Prípad odstupujeme DK na doriešenie.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1. Zmena člena KR, namiesto Ing. Janíčeka, František Gloss.

2. Doplňujeme NL DZ: Ivan Szabo 0907 651862, Miroslav Antol 0915 825872.

3. Ospravedlnení zo seminára R a DZ: R: Kružliak, Kubáň, Kysel, Lauček, Migaľová, Novota, Rajniak, Šavrtka, Švorčík, DZ: Hliničan, P.Klepáč, D.Klepáč, Kysel.

4. Neospravedlnení R zo seminára: J.Drahovský, Kasanický, Kudroň, Lucká, Matejovie, Mudrončík, Sloboda, Tholt.

5. R: Pilch, Podhorský, P.Veselovský okamžite zaslať číslo účtu.

6. Nasledovní R zaslať potvrdenie o návšteve školy: Laučík, Trochta, Balogh, Gazdík, Žiak, Balázsik, Hradský R., Dubjel, Podskuba, Glajza, Cvengroš, Bátory, Švidroňová, Veselovský F., Dvorský P.

7. Náhradný termín zimného seminára bude 14.3.2013 o 15.00 h. na LFZ. R uhradia poplatok 3.- + 3.- Eur a DZ 3.- Eur. R a DZ, ktorí sa nezúčastnia nebudú delegovaní v jarnej časti súťaže až do splnenia podmienok.

8. Na 14.3.2013  o 15.00 h. pozývame aj R Laučík, Dvorský J., Šmigura, Trochta.

 

HOSPODÁRSKA KOMISIA

1. Na základe rozhodnutia Rady LFZ a VV LFZ žiadame FK poukázať na nový účet LFZ 3112561551/0200 zálohové platby pre R a DZ jarná časť súťaže nasledovne: 1. splátka do 21.3.2013: Ludrová 616.- Eur, Lisková 437.- Eur, Pribylina 484.- Eur, Bobrovec 542.- Eur, Hubová 561.- Eur, Beňadiková 407.- Eur, L.Sliače 479.- Eur, Ľubeľa 534.- Eur, L.Ján 475.- Eur, Jamník 475.- Eur, Švošov 524.- Eur, Sv.Kríž 505.- Eur, Kvačany 606.- Eur, SmrečanyŽiar 629.- Eur, Lúčky 593.- Eur, Východná 574.- Eur, Gálovany 386.- Eur, Podtureň 386.- Eur, L.Revúce 556.- Eur, B.Potok 589.- Eur, Ľubochňa 630.- Eur, Štiavnička 485.- Eur, Uh.Ves 451.- Eur, L.Teplá 466.- Eur, Vavrišovo 451.- Eur, L.Lúžna 606.- Eur, P.Ľupča 485.- Eur, Iľanovo 626.- Eur, L.Osada 166.- Eur, Ivachnová 95.- Eur, Gôtovany 95.- Eur, Hrboltová 125.- Eur, L.Vlachy 95.- Eur, V.Dubová 125.- Eur, Kalameny 115.- Eur, Komjatná 126.- Eur, K.Lehota 165.- Eur, Prosiek 126.- Eur, L.Ondrej 274.- Eur, P.Lehota 126.- Eur, L.Kokava 156.- Eur, L.Trnovec 126.- Eur, V.Poruba 189.- Eur, Ploštín 156.- Eur, Hybe 292.- Eur, Bobrovec B 156.- Eur, L.Ondrašová 354.- Eur, Záv.Poruba 37.- Eur, L.Hrádok 30.- Eur, Palúdzka 293.- Eur, Dúbrava 306.- Eur, L.Štiavnica 269.- Eur, Demänová 152.- Eur, Černová 134.- Eur, Likavka 134.- Eur, L.Sielnica 20.- Eur, L.Mikuláš 30.- Eur, Ružomberok 30.- Eur. Splatnosť do 21.3.2013. Druhú splátku v rovnakej sume je potrebné uhradiť do 21.5.2013. Znovu pripomíname, že tieto platby je potrebné uhrádzať na nové číslo účtu 3112561551/0200. Tiež je potrebné pri platbách jasne uvádzať v správe pre prijímateľa, že sa jedná o zálohy na R a DZ a tiež, aby bolo jasné hlavne pri platbách cez internetbanking, ktorý FK platbu uhrádza.

 

Igor Repa                                                                                              Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                         sekretár LFZ 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk