Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 08. marca 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 080319

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Zasadnutie VV LFZ bude v utorok 12.3.2019 o 15,30 h. na LFZ. Pozvánky poslané elektronickou poštou. Pozývame aj predsedov komisii. 

2. Konferencia LFZ bude v piatok 15.marca 2019 o 15,30 h. v L.Mikuláši v reštaurácii Liptov 1713 na textilke. Zároveň na konferenciu pozývame delegátov za jednotlivé FK.

Program konferencie

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov LFZ

2. Schválenie pracovného predsedníctva,mandátovej a návrhovej komisie

3. Schválenie programu konferencie

4. Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie

5. Schválenie hospodárenia za rok 2018 a schválenie rozpočtu na rok 2019

6. Správa revíznej komisie

7. Správa mandátovej komisie 

8. Diskusia

9. Schválenie návrhu na uznesenie z konferencie a záver

Konferencie sa zúčastňuje za každý FK jeden delegát s právom hlasovať. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme, že finálový turnaj kategórie U 15 sa uskutoční 9.3. od 11:30 v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku za účasti družstiev : Lúčky, Lisková, L. Sliače, L. Hrádok.  Štartovné na každom turnaji je 10 € . Hrací čas 2 x 15 min. s krátkou prestávkou na občerstvenie a výmenou strán. Vylosovanie: 11:30 – Lisková – Lúčky, 12:00 – L. Hrádok – L. Sliače , 12:30 – L. Hrádok – Lúčky, 13:00 – Lisková – L. Sliače, 13:30 – Lúčky – L. Sliače , 14:00 – Lisková – L. Hrádok.

2.Na finálový turnaj kategórie U 13 postúpili družstva : FK L. Sielnica, L. Ondrašová, Ľubochňa a L. Mikuláš

3.Finalistami Pohára LFZ sa stali FK Likavka a Ľubeľa. Miesto a termín finálového stretnutia bude určený neskôr podľa vývoja počasia. Predbežný termín je 16. alebo 17.3.2019 pravdepodobne na ihrisku v Černovej.

4.Vyzývame všetky FK, aby si pred zahájením jarnej časti skontrolovali platnosť RP.

5.Vyzývame všetky FK, ktoré si chcú oproti jesennej časti hrať v inom hracom čase ako je UHČ, resp. schválená výnimka, aby si o zmenu požiadali cez  ISSF.

6.Ďalší turnaj kategórie U 9 sa uskutoční 9.3. v L. Jáne v hoteli Alexandra za účasti družstiev : Bešeňová, Ľubochňa, L. Ondrašová, L. Mikuláš , Ružomberok a mimo našu súťaž L. Ján. Hracie časy uvedené v ISSF nie sú záväzne, ale bude sa hrať podľa rozpisu, ktorý pripraví organizátor OŠK Bešeňová.  Začiatok turnaja je o 8:30 a stretnú sa Bešeňová s L. Jánom.

7.Zimný turnaj LFZ – predkolo U 11 sa uskutoční v Palúdzkej a Ľubochni. Rozpis zápasov je na stránke LFZ – futbalnet.

8.Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času U 13 – 9.kolo – L. Mikuláš – L. Ondrašová z 28.3. na 27.3. o 16:00 a 12.kolo – L. Mikuláš – Ľubochňa z 18.4. na 16.4. o 17:00.

9.Súhlasíme so zmenou hracieho času na jarnú časť nasledovne : U 13 – L. Ondrašová – streda UHČ, 7.liga dospelých – Hybe – sobota 15:00 a Jamník – nedeľa UHČ.

10.Súhlasíme so zmenou dresou pre domáce MFS – 8.liga sk. B – L. Ondrašová – dresy – zeleno-čierne, trenky – zelené, štulpne – čierne.

11.Schvaľujeme HP umelú trávu pre FK L. Hrádok pre kategóriu U 11, pričom musia byť dodržané rozmery HP 50 x 40  m .

KOMISIA  ROZHODCOV

31/1 Ospravedlnenia R a DS na seminár pred jarnou časťou súťaže 2018/2019: Krivulčík L., Črep V., Grendel J.,

31/2 Ospravedlnenie: Šlachta M. (jar 2019), Božek L. (nedelegovať: 24.3.; 6.4,7.4.; 4.5,5.5.; 1.6,2.6., delegovať po 14:30 hod.: 13.4,14.4.; 11.5,12.5.; 8.6,9.6., delegovať len popoludní: 31.3.; 27.4,28.4.; 255.,26.5.), Žuffa P. (23.-24.3), Katrák D. (delegovať: 5.-6.3.,7.3. do 17:00 h, 10.-11.3.,12.3. do 17:00 h, 15.3. od 15:00 h, 19.3. do 17:00 h, 22.3., 25.3., 26.3., 27.3. od 17:00 h, 28.3., 29.3. do 17:00 h.), Šimčeková D. (marec-máj Po-Pia), Kútnik S. (24.3., dospelí od 15.4., stretnutia U19, U15, U13, U11, U9), Psotný J. (

31/3 KR berie na vedomie e-mail: Paskúr D., Ivan M., Batiz T.,

31/4 Delegovanie R na deň 09.03.2019 o 11:30 hod. na mládežnícky turnaj LFZ – U15 nasledovne: na ZŠ Kľačno - Krivoš A., Lacková N., delegovanie R na deň 09.03.2019 o 9:00 hod. na mládežnícke turnaje LFZ – U11 nasledovne: v Ľubochni – Dančová T., v Palúdzke – Kutnár J.

31/5 Náhradného seminára dňa 07.03.2019 sa zúčastnili: Baláž Ro., Bubniak T., Čimbora I., Črep V., Danaj D., Ilavský P., Krivulčík L., Kuna P., Kutmár J., Lisý M., Psotný J., Wosiňski S.

30/6 Posledný náhradný a zároveň opravný seminár sa uskutoční dňa 11.03.2019 o 16:00 hod. t.j. v pondelok o 16:00 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 €, okrem toho je potrebné doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Zároveň upozorňujeme R, že ktorý sa tohto seminára nezúčastnia nebudú delegovaní v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

31/7 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

31/8 Upozorňuje R a DS, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

30/9 Žiadame R a DS, ktorí ešte nedoručili „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“, aby tieto obratom zaslali na vyššie uvedenú adresu vytlačené, vyplnené a podpísané obojstranne v dvoch vyhotoveniach.

DELEGAČNÝ LIST č. 4/2018-19 

U-09 LFZ                                                    09.03.2019 o 08,30 hod.                                 00.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Mikuláš-Ondrašová

Kubínová

 

 

 

 

Bešeňová-L.Mikuláš

Zlejší

 

 

 

 

Rbk-Bešeňová

Kubínová

 

 

 

 

Ľubochňa-Ondrašová

Zlejší

 

 

 

 

Ľubochňa-L.Mikuláš

Kubínová

 

 

 

 

Bešeňová-Ondrašová

Zlejší

 

 

 

 

Rbk-L.Ondrašová

Kubínová

 

 

 

 

Bešeňová-Ľubochňa

Zlejšá

 

 

 

 

L.Mikuláš-Rbk

Kubínová

 

 

 

 

Rbk-Ľubochňa

Zlejší

 

 

 

 

 

Delegovanie R na deň 09.03.2019 t.j. v sobotu o 11:30 hod. na mládežnícky turnaj LFZ – U15 nasledovne:

-          na ZŠ Kľačno - Krivoš A., Lacková N.

Delegovanie R na deň 09.03.2019 t.j. v sobotu o 9:00 hod. na mládežnícke turnaje LFZ – U11 nasledovne:

-        v Ľubochni  – Dančová T.

v Palúdzke  – Kutnár J. 

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                      sekretár LFZ 

 

              

 

 

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk