Dnes oslavuje meniny Ferdinand zajtra Petronela, Petrana       Sobota, 30. máj 2020,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 14. februára 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 140220

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31/2019-20

SEKRETARIÁT

1. MZF za január 2020 do termínu splatnosti neuhradili FK: Ludrová, Ľubeľa. V sytéme ISSF ako neplatič figuruje aj FKSmrečanyŽiar, skontrolujte si faktúry, jedná sa pravdepodobne o platbu v prospech SFZ.

2. Transfery je možné zadávať do 31.3.2020 len ako prestup s obmedzením.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Oprava dátumov organizovania turnajov – chyba v minulej správe. Správne má byť U 15 v L. Teplej 22.2. a U 13 v L. Teplej 29.2. Akceptujeme dodatočné dohlásenia na turnaj U 13 družstvo dievčat L. Hrádku, ktoré budú zaradené na turnaj do L. Sliačov 22.2., kde boli pôvodne len 3 družstva. Tým sa aj presúva začiatok finálového turnaja U 11 22.2. v L. Sliačoch na 12:00. Zároveň akceptujeme dohodu FK o zámene účasti na turnaji U 11 – L. Hrádok si vymenil miesto s Liskovou – viď v rozpise v bode 2.

2. Zimné turnaje pohára LFZ  v mládežníckych kategóriach . Prezentácia od 8:30 do 9:00. Začiatok od  9:00. Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ v časti tlačivá, dokumenty. U 9 – priamo finálový turnaj – 7.3. v Ľubochni. Prihlásených 6 družstiev bude rozdelených do 2 skupín, kde odohrajú 2 x 10 min. každý s každým. Družstva na 3 mieste odohrajú MFS o konečné 5 miesto. Družstvá na 1. a 2.mieste odohrajú do kríža semifinále a následne porazení semifinalisti MFS o 3 miesto a víťazi o 1.miesto. Skupina A – Uh. Ves, Ľubochňa a Demänová. Skupina B – L. Ondrašová, Bešeňová a Kr. Lehota.

Kategória U 11 – 10 prihlásených družstiev odohrá 2 turnaje v 5.členných skupinách každý s každým  1 x 15 min., pričom 1. a 2.družstvo postúpia na záverečný turnaj, ktorý sa uskutoční v L. Sliačoch 22.2. od 12:00. Skupina A – 15.2. v Ľubochni za účasti FK : Ľubochňa, Bešeňová, Lisková, Ludrová a Černová. Skupina B v L. Mikuláši na ZŠ Demänovská cesta za účasti FK : Palúdzka, L. Ondrašová, Hybe, Sv. Kríž a L. Hrádok

 Kategória U 15 – 11 družstiev – 1 skupina 5 členná z ktorej postúpia 2 FK a 2 skupiny po 3 FK, kde postúpi 1 FK V 5 člennej skupine každý s každým po 15 min. a v 3 členných skupinách každý s každým po 2 x 15 min. Skupina A v Ľubochni – 22.2. za účasti FK – Ľubochňa, Lisková, L. Hrádok, Sv. Kríž a Bobrovec. Skupina B – 22.2. v L. Teplej v telocvični  ZŠ za účasti FK : Bešeňová, Hybe a L. Ondrašová. Skupina C v L. Osade v telocvični ZŠ 29.2. za účasti FK : L. Revúce, Ludrová a Černová. Finálový turnaj sa uskutoční 14.3. od 9:00 v Bobrovci.

Kategória U 13 – 15 družstiev – 3 skupiny po 4 FK a 1 skupina s 3 FK, pričom na finálový turnaj postúpia len víťazi turnajov. V skupinách sa bude hrať 2 x 15 minút.  Skupina A v L. Teplej 29.2. za účasti FK : Bešeňová , Ludrová , Lúčky a Sv. Kríž. Skupina B v Bobrovci – 7.3. za účasti FK : Bobrovec, Važec, L. Sielnica, L. Ján a L. Mikuláš. V L. Sliačoch 22.2. za účasti FK: L. Sliače, L. Ondrašová, L. Hrádok dievčatá a Palúdzka . 29.2. v Ľubochni za účasti FK: Ľubochňa, L. Hrádok, Smrečany a Černová. Finálový turnaj sa uskutoční 14.3. od 9:00 v Ľubochni.

3. Pohár LFZ – Sportika – družstvá majú pridelené čísla podľa vylosovania z 11.1. Termíny a miesto stretnutí sú zverejnené aj v ISSF. 9.2. o 16:00 na UT v Ružomberku – Sv. Kríž – Beňadiková.  22.2. o 14:00 na UT v L. Mikuláši – Važec – Ludrová. Semifinalové stretnutia sa uskutočnia na UT v L. Mikuláši od 13:00 -  1.3. sa Černová stretne s víťazom MFS – Važec - Ludrová  a 7.3.2020 – Ľubeľa – Beňadiková.

4. Upozorňujeme všetky FK na možnosť o čerpanie finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ. Pravidla a podmienky na možnosť tohto čerpania nájdete na stránke SsFZ v časti dokumenty, kde sa nachádza tlačivo s podmienkami ako aj tlačivo na samotnú žiadosť. Tieto žiadosti sa posielajú cez LFZ na SsFZ do konca februára.

5. Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že aj v zimnom prestupovom období je možné využiť inštitút o striedavom štarte hráča podľa SP č. 28 odsek 8-10, pričom tieto musia byť schválené najneskôr  3 dni pred začiatkom jarnej časti.

6. Upozorňujeme všetky FK, ktoré si chcú v jarnej časti zmeniť hrací čas oproti jesennej časti, že tak môžu urobiť cez podanie na ŠTK najneskôr 14 dní pred začiatkom jarnej časti.

7. Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú v zimnej prestávke organizovať mládežnícke turnaje a budú žiadať o dotáciu od LFZ, že organizovanie týchto turnajov musia oznámiť vopred cez podanie na ŠTK. Po uskutočnení turnaja zašlú na LFZ žiadosť o poskytnutie dotácie s vyhodnotením turnaja, z ktorého bude zrejmý počet účastníkov. V žiadosti musí byť uvedené aj číslo účtu, kde sa má prípadne schválená dotácia zaslať. Zatiaľ boli nahlásené turnaje v Ľubochni, L.Sliačoch a Demänovej. 

KOMISIA  ROZHODCOV

31/1 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 sa uskutoční v nedeľu 08.03.2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod.  Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 12.03.2020 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tu je zároveň link na súbor otázok na seminár: https://uloz.to/file/FNgYoluEBTpU/subor-otazok-liptovsky-fz-pdf.

31/2 Žiadame R a DZ, aby na seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne doniesli so sebou vyplnenú (dátumy nevypisovať) a podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti“, ktorú je možno stiahnuť na stránke LFZ v časti Tlačivá, dokumenty: http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/.

31/3 Delegovanie R na žiacke turnaje U9: dňa 7.3.2020 o 8:30 hod. (Katrák D., Bielesch R.).

31/4 Delegovanie R na žiacke turnaje U11: dňa 15.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Krivoš A., Lacková N.), ZŠ Demänovská cesta - Lipt. Mikuláš (Širúček F. za Kubínovú K., Šlauka A.), dňa 22.02.2020 o 12:00 hod. Lipt. Sliače (Krišanda J., Krišanda L.).

31/5 Delegovanie R na žiacke turnaje U13: dňa 22.02.2020 o 8:30 hod. v Lipt. Sliačoch (Krišanda J, Krišanda L.), dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. v ZŠ Lipt. Teplá (Baláž Ri., Baláž Ro.), dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. v ZŠ Ľubochňa (Krivoš A., Lacková N.), dňa 7.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Črep V., Krivulčík L.), dňa 14.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Gazdík D., Maga R.).

31/6 Delegovanie R na žiacke turnaje U15: dňa 22.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Žiak R., Maga R.),  dňa 22.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Lipt. Teplá (Kudroň M.), dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Lipt. Osada (Lucký D.), dňa 14.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Šlauka A., Širúček F.).

31/7 Žiadame R a DZ, aby v prípade písomného styku posielali poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

 

TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka - aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com

 

Igor Repa                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                   sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk