Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 11. februára 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 110222

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31/2021-22

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 17.2.2022 o 15,30 h. na LFZ.

JEDENÁSTKA LFZ za rok 2021 podľa hodnotenia trénerov a FK

Lako Tomáš L.Teplá, Kučera Marko Ludrová, Demko Andrej Černová, Šimun Martin SmrečanyŽiar, Lovás Matej L.Teplá, Ťapaják Dominik Palúdzka, Milan Marek L.Teplá, Labaška Martin SmrečanyŽiar, Žákovič Michal Ľubeľa, Bobek Miroslav L.Teplá, Kubala Patrik Lisková

Najlepší hráč: Kubala Patrik Lisková

Tréner LFZ 2021: Pozor Jaroslav L.Kokava

Tréneri mládež 2021: Roštek Ivan Švošov, Tekel Jozef L.Ondrašová

Rozhodca LFZ 2021: Juraj Zlejší

Osobnosti LFZ 2021: Ján Čačo Ružomberok, Ján Hojzák L.Mikuláš, Ľubomír Košo Sv.Kríž, Imrich Magdoško Ružomberok, Anton Urgela L.Mikuláš.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote
desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná. (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZV a ZH organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. vo Zvolene a Žiari nad Hronom v termíne od 14.marca do 23.mája 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia

Príloha: Školenie UEFA C ZV/ZH - info

2. Upozorňuje FK, že pred jarnou časťou  plánuje zvolať aktív trénerov zo súťaží LFZ.

KOMISIA  ROZHODCOV

31/01 Ospravedlnenia: Lacková N. Krivulčík L. 

31/02 Zmena telefónneho čísla: Štachura A. 0948470863, Zlejší J. 0911598580,

31/03 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2021/2022 sa uskutoční v sobotu 12.03.2022 v  Reštaurácii 1713 - Apartmány Liptov v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022.

31/04 Študijné materiály budú zaslané všetkým R a DZ na ich e-mailové adresy, v prípade zmeny       e-mailovej adresy, oznámte túto zmenu ihneď na krobfzlm@gmail.com

31/05  V prílohe e-mailu všetkým R a DZ dňa  26.01.2022  bola zaslaná „Zmluva o dobrovoľníckej činnosti“, prosíme tých, ktorí ešte „Zmluvu“ neposlali, aby ju vyplnili (dátumy nevypĺňajte), vytlačili obojstranne, podpísali a zaslali čo  v najkratšom čase na adresu Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš  normálnou poštou. NIE doporučene, NIE prvou triedou.

31/06 Žiadame všetkých R a DZ o skontrolovanie platnosti svojho registračného preukazu. V prípade, že Vám platnosť končí resp. už skončila, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

 

Igor Repa                                                                                            Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                       sekretár LFZ

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk