Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 08. februára 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 090218

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 31/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme nové mobilné číslo na sekretariát LFZ: 0905 722914, pevná linka: 0445522926

2. Oznamujeme zmenu sídla LFZ od 1.2.2018, ako aj novú adresu zväzu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. /Pri starom Čiernom orli resp. oproti predajne kníh TRANOSCIUS/. 

3. Oznamujeme, že FK Kráľova Lehota organizuje 24.2.2018 futbalový turnaj JUNIOR CUP žiaci ročník 2008 a mladší. Info na e-mail:  ivancimbora@mag-net.sk prípadne na mobil 0908 917773 Ivan Čimbora, 0914 179834 Peter Čimbora. Materiál k turnaju je aj na stránke LFZ v časti tlačivá, dokumenty.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Hrací systém10.2.2017 – 4 + 1. Kategória – U 9 – 5- účastníkov – každý s každým po 10 min. Kategória U 11 – 8 účastníkov bude rozdelených do 2 skupín podľa postavenia v tabuľke. V skupinách odohrajú každý s každým po 8 min. a potom budú nasledovať zápasy o umiestnenie. Najprv sa  do kríža stretnú 1. zo sk A s 2. zo sk. B a víťazi potom o víťaza turnaja , porazení o 3.miesto. Tieto zápasy sa budú hrať po 10 min. Obdobne to bude aj na ďalších miestach, ale tieto sa budú hrať len po 8 min.                            

2. Turnaja U 9 sa môžu zúčastniť chlapci narodení 1.1.2009 a mladší. V kat. U 11 sú to chlapci narodení 1.1. 2007 a mladší. V obidvoch kategóriach môžu štartovať dievčatá  o 1 rok staršie. Propozície, súpisky a rozpis zápasov je zverejnený na stránke LFZ v dokumentoch. Prezentácia  kategórie bude od 8:00 do 8:30 resp. najneskôr 20 min. pred  1.zápasom. začne o 8.30. Obdobne prezentácia U 11 bude od 10.:30 do 10:50.

3. Štartovné za 1 družstvo je 20 € .Občerstvenie bude zabezpečené pre 13 hráčov a 2 dospelých . Žiadame jednotlivé FK, aby na mail LFZ čím skôr nahlásili počty s ktorými prídu na turnaj , aby sa mohlo zabezpečiť občerstvenie.                                                                     

4. Hrací systém kategórii U 15 a 13 bude  zverejnený v ďalších ÚS. Zároveň vyzývame FK na turnaji U 15, ak sa náhodou nedostavia na turnaj, aby to dali včas vedieť, ak by bolo potrebné meniť vylosovanie.

5. Oznamujeme všetkým FK, ktoré budú organizovať mládežnícke turnaje, že na základe rozhodnutia Výkonného výboru LFZ, je možné poskytnúť na každé štartujúce družstvo dotáciu z LFZ vo výške 10.- € , max. však 50.- € .Podmienkou poskytnutia dotácie je vopred cez podanie na ŠTK oznámiť organizovanie takéhoto turnaja aspoň 14 dní pred turnajom s predbežným počtom účastníkov. Následne po skončení turnaja poslať poštou na LFZ výsledkovú listinu so zoznamom účastníkov s podpismi štatutárov domáceho FK. Súčasťou žiadosti musí byť aj číslo účtu FK, na ktorý následne bude zaslaná schválená dotácia. 

6. Opakovane upozorňujeme všetky FK na povinnosť nahrať futbalových odborníkov do svojich nominácii podľa návodu , ktorý dostali Vaši ISSF manažéri zo SFZ 27.resp. 30.7.2017 Jedná sa hlavne o hlavného usporiadateľa, vedúceho družstva zdravotníka a hlavne trénera. Od nasledujúcej sezóny totiž bude zápis blokovaný pokiaľ FK nebude mať minimálne jedného licencovaného trénera s platnou licenciou a registrovaného v ISSF systéme SFZ, ktorého bude môcť v týchto zápisoch uvádzať. Pôvodne to malo byť už od jarnej časti, ale náš VV schválil výnimku aj na jarnú časť. Pokiaľ takého trénera FK nebude mať, vôbec sa im nebude dať urobiť zápis v ISSF a budú nútení opäť vypisovať papierové zápisy a tieto zasielať na LFZ. Doporučujeme všetkým FK , aby si takýchto trénerov čím skôr pozháňali resp. dali vyškoliť. Do 3.kola jarnej časti budeme rešpektovať ak FK takéhoto trénera nebudú mať , ale potom ich budeme odstupovať na DK. Ostatní športoví odborníci už musia byť uvádzaní v zápise o stretnutí od začiatku jarnej časti. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

145. VV LFZ schválil za riadneho člena DK Miroslava Zubaja z FK Hubová.

146. Upozorňujeme FK, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa DS prerušujú, ktoré boli udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017-18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017-18.

147. Upozornenie na splatnosť MZF za mesiac január 2018, ktorá je 12.02.2018. 

148. Upozorňujeme, že na web stránke LFZ v časti tlačivá, dokumenty sú pre FK k dispozícii pokuty a poplatky pri disciplinárnom konaní od 1.1.2018. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. Oznamuje, že DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV  (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C ) bude  25. februára 2018 – v Liptovskom Jáne - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  8 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo  igi.bella@gmail.com. Poplatok 10 eur uhradia účastníci na bankový účet SsFZ  na základe pokynov v ďaľších ÚS. Bližšie info Igor Bella 0905 412378

2. Oznamuje, že 24.februára sobota organizuje ŠTK LFZ v L.Jáne turnaj starších žiakov. V obedňajšej prestávke cca 1.hodinu bude TMK LFZ predvádzať ukážky tréningového procesu. Preto prosíme záujemcov z radov trénerov LFZ (aj nekvalifikovaných), aby sa prišli doškoliť a načerpať nové nápady. 

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Oznamuje, že do 31.3.2018 je možné podávať už len transfery - prestup s obmedzením. 

KOMISIA  ROZHODCOV

31/1 Ospravedlnenia: Zlejší J. (4.3. - zimný seminár),  

31/2 Zimný doškolovací seminár R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 04.03.2018 o 8,30 hod. Seminár sa uskutoční, z dôvodu technických problémov, v Avena Relax Hoteli*** v Liptovskom Jáne a nie na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, ako bolo oznámené v predchádzajúcej ÚS. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Zároveň upozorňujeme R a DZ, že im boli zaslané na osobné e-maily študijné materiály k doškolovaciemu semináru.

31/3 Turnaj žiakov kategórie U9, U11 sa uskutočňí v sobotu 10.2.2018 v hoteli Alexandra Wellness v Liptovskom Jáne – dolina so začiatkom o 8:00 hod.  Na turnaj sú delegovaní nasledovní R: Ivan M. a Zlejší J.

31/4 Oznamuje, že LFZ od 01.02.2018 zmenil svoje sídlo a pôsobí na novej adrese. Žiadame všetkých R a DZ, aby v prípade potreby písomnej komunikácie s LFZ zasielali svoju poštu na nasledovnú adresu  Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš alebo e-mailovú adresu obfz@obfz-lm.sk.

 

 

 

 

  

 

Igor Repa                                                                                 Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                            sekretár LFZ 

 

   


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk