Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 3 zo dňa 27. júla 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 270718

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 3/2018-19

VÝKONNÝ VÝBOR

1. VV LFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí 16.7.2018 o.i. prijal žiadosť Ing. Michala Chudého na odstúpenie z funkcie predsedu KR LFZ. Zároveň dočasne poveril vedením KR LFZ Petera Vrticha Žilinská 5/4 Ružomberok.

2. Najbližšie zasadnutie VV LFZ bude v stredu 1.8.2018 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

SEKRETARIÁT

1. Rozpis súťaže 2018-19 bude na FK expedovaný od 1.8.2018. Na stránkach LFZ www.obfzlm.sk v časti tlačivá,dokumenty resp. na stránke futbalnet LFZ , je RS 2018-19 k dispozícii na stiahnutie.

2. Dovolenka na sekretariáte je do 31.7.2018.

3. Vzhľadom k tomu, že doména pre stránku www.obfz-lm.sk je uhradená do konca roku 2018, Úradné správy budú duálne publikované na stránke futbalnet LFZ ako  aj na stránke www.obfz-lm.sk 

4. Pripomíname, že prestup /klasický/ je možné zadávať len do 31.7.2018. Prestup s obmedzením do 30.9.2018. Potom až od 1.1.2019. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA 

1. Upozoňujeme všetky FK na povinnosť mať  minimálne 1 mládežnícke družstvo. Akceptujeme aj družstvo účinkujúce v súťažiach malého futbalu. Akceptovať budeme taktiež spoločné družstva, resp. hráčov na striedavý štart, pričom týchto hráčov musí byť minimálne 8 aktívnych. V prípade nižšieho počtu aktívnych hráčov bude poplatok za nedodržanie tohto bodu korigovaný za každého hráča o 12,5 %, tj. v prípade 1.triedy pri 1 aktívnom hráčovi  bude poplatok – 500 x 0,87,5 ,tj. 437,50 € pri 2 hráčoch – 500 x 0,75, tj. 375 € atď. Vyhodnotenie sa bude robiť po skončení jesennej časti. Zoznam hráčov v spoločnom družstve resp.  na striedavom štarte z pristupujúcich FK musí byť predložený na ŠTK najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži. Zmluvy o spoločných družstvách musia byť predložené najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaží v danej kategórii.                                     

2. Upozorňujeme všetky FK na najväčšie zmeny v rozpise súťaží : v súťažiach  dospelých je možné striedať 5 hráčov. Každé neodohraté MFS  musí byť odohrané najneskôr v piatok pred uplynutím 14 dňovej lehota na dohrávku. V tejto lehote môže byť MFS odohrané aj v iný deň na základe vzájomnej dohody cez ISSF.

3. Oznamujeme všetkým FK, že na základe  rozhodnutia výkonného výboru LFK, ŠTK nemôže zrušiť celé kolo, iba v prípade že všetky zainteresované FK v danej súťaži cez podnet na ŠTK oznámia, že majú požiadavku na zrušenie celého kola. V prípade individuálneho zrušenia MFS musí byť v podaní hneď určený čas dohrávky a odsúhlasený súperom v 14 dňovej lehote a taktiež priložené 3 fotografie z HP, minimálne 1 z bránkoviska. Obdobne VV rozhodol , že všetky MFS v posledných 2 kolách sa budú hrať v rovnaký deň a čas bez udelenia výnimky od ŠTK.

4. Upozorňujeme všetky FK na možnosť prihlásiť sa do súťaže Pohár LFZ, ktorý sa bude hrať v medzi sezónnom období, jedno kolovo. Štartovné 30 €. Uzávierka prihlášok bude 31.8. do 20:00 h.               

5. Nakoľko väčšina FK prihlásených v kategórii U 9, nebola na vylosovaní, vyzývame ich, aby cez podnet na ŠTK zadali, či chcú aby hracím dňom turnajov U 9 bola sobota , resp. nedeľa. Taktiež žiadame tieto FK, aby v podaní uviedli či môžu turnaj zorganizovať aj v hale cez zimné obdobie. Celkove bude 9 hracích dni a v nich 2 turnaje po 4 účastníkoch, nakoľko sa do súťaže dodatočne prihlásila Podtureň.

6. Oprava – v rozpise je nedopatrením chyba – počet hráčov v kategórii U 11 má byť správne 7+1.                                                                                        

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára. 

KOMISIA  ROZHODCOV

03/1 Ospravedlnenia (náhradný letný seminár 28.7.): Wosiňski S., Podskuba M., Bielesch R., Baláž Ri.,

03/2 Ospravedlnenia: Wosiňski S. (UHČ Iľanovo), Gejdoš M. (4.-12.8.), Kútnik S. (august 2018), Šimčeková D. (1.- 5.8, 10.-19.8.), Krišanda J. (august 2018), Krišanda L. (august 2018), Podskuba M. (4.8., 5.8. do 13:00, 11.8., 12.8. do 13:00, 18.8., 19.8. do 14:00, 25.8., 26.8. do 14:00, 1.9., 2.9. do 14:00), Laučík J. (UHČ Sm.-Žiar), Kutnár J. (UHČ Sm.-Žiar), Glajza J. (4.-5.8., 18.-19.8., cez pracovné dni), Gregor D. (august 2018), Lacková N. (3.-5.8.), Rázga M. (25.7.-14.8.), Kasl M. (Po-Pia),

03/3 KR berie na vedomie e-mail: Ing. Chudý M., Ing. Janíček J.,

03/4  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu.

03/5 Oznamujeme všetkým R, že náhradný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 28.07.2018 na ihrisku FC 34 Palúdzka o 09:00 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli náhradného seminára zúčastniť. Poplatok za náhradný letný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Náhradných fyzických previerok sa zúčastnia nasledovní R: Bálaž Ri., Bielesch R., Božek L, Bubniak T., Čačo M., Danaj D., Gejdoš M., Glajza J., Hazucha P., Ilavský P., Kasl D., Kasl M, Kľačko A., Kohút M., Krupik M., Bakoš M., Kubíková Z., Lisý M., Matošová P., Mikuš P., Murza J., Nemček M., Nemec J, Nemec P, Neuman J., Podskuba M., Rajniak J., Rúčka J., Rúčka M, Sokol M., Veľký J., Wosinski S., Žiak R., Čatloch D.

03/6 Seminár DZ sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 03.08.2018 na štadióne v Liskovej o 17:00 hod.  

DELEGAČNÝ LIST č. 01/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        05.08.018 o 16,30 hod.                                    01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-L.Kokava

Wosiňski

Gazdík

Kasl M.

Vyšný J.

o 10:30 hod.

Sm.Žiar-L.Teplá

Pribylinec

Kaučiarik

Žiak

Haviar

 

Lisková-Černová

Beňo

Podskuba

Kubínová

 

 

Likavka-L.Lúžna

Oravec

Nemec P.

Matej

Szabó

 

Bobrovec-Važec

Cibuľa

Bubniak

Kováčiková

Žuffa

 

Ľubeľa-Dúbrava

Švorčík

Božek

Bielesch

Krivoš

 

Pribylina-Ludrová

Prončák M

Neuman

Kuna

Grendel

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              05.08.2018 o 16,30 hod.                                 01.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-Kvačany

Nemec J.

Laučík

Širúček

Vyšný M.

4.8. o 15:00 hod.

Jamník-Iľanovo

Nemec P.

Danaj

Kutnár

 

4.8. o 16:30 hod.

Hrboltová-Demänová

Veľký

Kľačko

Kasl D.

 

o 10:30 hod.

Východná-Podtúreň

Smatana

Rúčka M.

Sekej

 

 

Vavrišovo-Prosiek

Psotný

Murza

Lisý M.

 

 

Stankovany-L.Ján

Maga

Štachura

Maťokár

Matula

 

P.Ľupča-Beňadiková

Kudroň

Čačo

Chlepko

Dráb

 


Igor Repa                                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                         sekretár LFZ 

                                                                                        


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk