Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 32 zo dňa 15. marca 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 150319

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 32/2018-19

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady vo veku 70. rokov opustil p. Ján Šupala, bývalý rozhodca okresných futbalových súťaží. Posledná rozlúčka sa koná v piatok 15.3.2019 o 13,30 h. v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši. 

SEKRETARIÁT 

1. Konferencia LFZ bude v piatok 15.marca 2019 o 15,30 h. v L.Mikuláši v reštaurácii Liptov 1713 na textilke. Zároveň na konferenciu pozývame jedného delegáta z každého aktívneho FK.

Program konferencie

1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov LFZ

2. Schválenie pracovného predsedníctva,mandátovej a návrhovej komisie

3. Schválenie programu konferencie

4. Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie

5. Schválenie hospodárenia za rok 2018 a schválenie rozpočtu na rok 2019

6. Správa revíznej komisie

7. Správa mandátovej komisie 

8. Diskusia

9. Schválenie návrhu na uznesenie z konferencie a záver

Konferencie sa zúčastňuje za každý aktívny FK jeden delegát s právom hlasovať.

2. Mesačnú zbernú faktúru za február 2019 neuhradili FK: Pribylina, L.Trnovec.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme, že finálový turnaj kategórie U 11 sa uskutoční 16.3.2019 od 9:00 v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku za účasti družstiev: L.Ondrašová, Kr. Lehota, Bešeňová a Ľubochňa. Hrací čas 2 x 10 min. s krátkou prestávkou na občerstvenie a výmenou strán.  Finálový turnaj U 13 sa uskutoční v ten istý deň 16.3.2019 od 12:00 za účasti: FK L. Sielnica, L. Ondrašová, Ľubochňa a L. Mikuláš. Hrací čas  2 x 13 min. s krátkou prestávkou na občerstvenie. Štartovné je 10 € .

2.Finale Pohára LFZ medzi FK Likavka a Ľubeľa sa uskutoční na ihrisku v Černovej – 17.03. 2019 o 14:30. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by to bolo na umelej tráve v Ružomberku. – 16.03.2019 o 14:30 h.

3.Vyzývame všetky FK, aby si pred zahájením jarnej časti skontrolovali platnosť RP.

4.Nové žiadosti FK, ktoré chcú oproti jesennej časti hrať v inom hracom čase ako je UHČ už nebudeme akceptovať. Všetky ostatné zmeny len so súhlasom súpera cez ISSF. Zmeny o ktoré si FK požiadali pred začiatkom jesennej časti  a teraz to nezmenili, platia aj v jarnej časti

5.Súhlasíme so zmenou hracieho času na jarnú časť nasledovne : U 11 – L. Hrádok – nedeľa 10:00 h.

6.Oznamujeme FK 8.ligy sk. B zmenu farby dresov FK Kr. Lehota na domáce MFS na ružové.

7.Upozorňujeme všetky FK na článok 12.10 Rozpisu súťaži LFZ : Na základe rozhodnutia VV, ŠTK nebude rušiť celé kolá, iba v prípade, že všetky zainteresované FK v danej súťaži cez podnet na ŠTK, budú žiadať zrušenie celého kola, atď. 

8.FK Hrboltová odohrá svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 na ihrisku v Černovej až do začiatku rekonštrukcie ihriska v Černovej. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 130: OŠK Liptovská Lužná(6.liga dospelí), na základe Uznesenia VV LFZ č. 16/2019, udeľuje DS pokarhanie, podľa čl.11/1 DP a čl. 64/1a, za neospravedlnenú neúčasť na vyhlásení Jedenástky roka 2018. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

U 131:  TJ Družstevník Liptovská Kokava(6.liga dospelí), na základe Uznesenia VV LFZ č. 16/2019, udeľuje DS pokarhanie, podľa čl.11/1 DP a čl. 64/1a, za neospravedlnenú neúčasť na vyhlásení Jedenástky roka 2018. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

U 132:  OŠK Renop Liptovská Teplá(6.liga dospelí), na základe Uznesenia VV LFZ č. 16/2019, udeľuje DS pokarhanie, podľa čl.11/1 DP a čl. 64/1a, za neospravedlnenú neúčasť na vyhlásení Jedenástky roka 2018. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

32/1 Ospravedlnenia: Kaučiarik F. (23.24.3.,6.-7.4.),  Psotný J. (23.-24.3.,30.3.), Bakoš M. (24.3.,31.3.), Gregor D. (marec 2019), Zlejší J. (30.-31.3.,13.-14.4.,27.-28.4.,11.-12.5.,25.-26.5.,8..-9.6.2019), Laučík J. (MFS dospelých TJ Družba Smrečany-Žiar), Vyšný M. (30.- 31.3.,19.- 22.4.),

32/2 KR berie na vedomie e-mail:

32/3 Náhradného seminára dňa 11.-12.03.2019 sa zúčastnili: Prončák J., Prončák M., Krčula M., Smatana M., Novota J., Širúček F.

32/4 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

32/5 Upozorňuje R a DS, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

32/6 Žiadame R a DS, ktorí ešte nedoručili „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“, aby tieto obratom zaslali na vyššie uvedenú adresu vytlačené, vyplnené a podpísané obojstranne v dvoch vyhotoveniach.

32/7 Delegovanie R na finálový turnaj kategórie U 11 dňa 16.3.2019 o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku (Matej F.) a na finálový turnaj U 13 dňa 16.3.2019 o 12:00 hod. v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku (Bielesch R.). V prípade, že nominovaní R sa nemôžu dostaviť na delegované stretnutia, sú títo povinní za seba zabezpečiť náhradu a túto následne  oznámiť Ing. Jaroslavovi Žuffovi, obsadzovací úsek LFZ.

DELEGAČNÝ LIST č. 14/2018-19 

Pohár LFZ – dospelí                                  17.03.2019 o 14,30 hod.                                 finále

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Ľubeľa

Wosiňski

Švorčík

Beňo

Dráb

v Černovej

 

Poznámka: Je potrebné sledovať ÚS č.32 jar 2018-19 (ŠTK), resp. web stránku LFZ aktuálne informácie v prípade preloženia stretnutia na iný termín, je pravdepodobnosť zmeny DO na vyššie uvedené stretnutie, z pracovných dôvodov DO.


Slovekon – 6.liga dospelí                        24.03.2019 o 15,00 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Sm.Žiar

Nemec J.

Žiak

Matošová

Vyšný M.

 

Černová-Lisková

Pribylinec

Gazdík

Kasl M.

Dráb

 

L.Lúžna-Likavka

Podskuba

Kudroň

Čačo

Szabó

 

Važec-Bobrovec

Oravec A.

Prončák M.

Neuman

Haviar

 

L.Kokava-Hubová

Švorčík

Beňo

Smatana

Zeleňák

 

Dúbrava-Ľubeľa

Veľký

Matej

Bielesch

Krivoš M.

 

Ludrová-Pribylina

Ivan

Bubniak

Krivoš A.

Vyšný J.

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              24.03.2019 o 15,00 hod.                                 14.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-P.Ľupča

Glajza

Ilaský

Kuna

Žuffa J.

23.3. o 15:00 hod.

Podtúreň-Východná

Glajza

Murza

Chlepko

 

 

Kvačany-Hybe

Baláž Ro.

Štachura

Sekej

Matula

 

Prosiek-Vavrišovo

Pašák

Maga

Lisý M.

 

 

Iľanovo-Jamník

Rajniak

Širúček

Kutnár

 

 

L.Ján-Stankovany

Nemec P.

Krčula

Kováčiková

Makovický

 

Demänová-Hrboltová

Zlejší

Novota

Čimbora

Grendel

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  24.03.2019 o 12,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-voľno

 

 

 

 

 

Vavrišovo-Kvačany

Špaček

 

 

 

 

Hybe-Lúčky

Kubínová

 

 

 

 

Dúbrava-Sv.Kríž

Gejdoš

 

 

 

 

 

Poznámka: Delegovanie R na finálový turnaj kategórie U 11 dňa 16.3.2019 o 9:00 hod. v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku (Matej F.) a na finálový turnaj U 13 dňa 16.3.2019 o 12:00 hod. v telocvični ZŠ Klačno v Ružomberku (Bielesch R.). V prípade, že nominovaní R sa nemôžu dostaviť na delegované stretnutia, sú títo povinní za seba zabezpečiť náhradu a túto následne  oznámiť Ing. Jaroslavovi Žuffovi, obsadzovací úsek LFZ.

 

Igor Repa                                                                                                         Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                   sekretár LFZ 

 

              

  

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk