Dnes oslavuje meniny Jozef zajtra Víťazoslav       Utorok, 19. marec 2019,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 33 zo dňa 22. februára 2018


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 230218

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Oznamuje nové mobilné číslo na sekretariát LFZ: mo: 0905 722914, pevná linka: 0445522926

2. Oznamuje zmenu sídla LFZ od 1.2.2018, ako aj novú adresu zväzu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš. /Pri starom Čiernom orli resp. oproti predajne kníh TRANOSCIUS/.   

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (predseda Jaroslav Dráb) 

1. Hrací systém U 15 - 24.2.2017 – 4 + 1. 18 účastníkov bude rozdelených do 4 skupín podľa postavenia v tabuľke. V skupinách odohrajú každý s každým po 8 min. a potom budú nasledovať zápasy play off, kde postúpia po 2 družstva z každej skupiny do pavúka – A1-D2,C1-B2,C2-B1 a A2-D1,kde sa bude hrať po 8 min. Zápasy o umiestnenie sa budú hrať po 10 min. Skupina A – Lisková, Bobrovec, L. Sliače, L.Teplá. Sk. B – L. Hrádok, Likavka, Uh. Ves, Černová. Sk. C – Ludrová, L. Ondrašová, Palúdzka, L. Revúce. Sk D – Ľubochňa – Vavrišovo, Lúčky, Važec,  Sv. Kríž. V prípade odstúpenia niektorého FK pred turnajom, bude vyžrebovanie upravené.                                          

2. Turnaja U 15 sa môžu zúčastniť chlapci narodení 1.1.2003 a mladší, dievčatá  o 1 rok staršie. Propozície, súpisky a rozpis zápasov je zverejnený na stránke LFZ v dokumentoch. Prezentácia  kategórie bude od 8:00 do 8:30 resp. najneskôr 20 min. pred  1.zápasom FK.                                                   

3. Štartovné za 1 družstvo je 20 € .Občerstvenie bude zabezpečené pre 13 hráčov a 2 dospelých . Žiadame jednotlivé FK, aby na mail LFZ čím skôr nahlásili počty s ktorými prídu na turnaj , aby sa mohlo zabezpečiť občerstvenie a strava.                                                                              

4. Vyzývame všetky FK, ktoré chcú hrať v jarnej časti mimo UHČ, aby si svoje požiadavky dali cez podnet na ŠTK najneskôr do 7.3.2018 do 20:00. Týka sa to aj FK, ktoré mali schválené výnimky v jesennej časti súťaže. 

5. Upozorňujeme všetky FK, aby si pred jarnou časťou skontrolovali platnosť registračných preukazov, prípadne si objednali nové pre hráčov, ktorým skončila resp. končí platnosť.                          

Disciplinárna komisia(predseda Ján Zeleňák)

145. Na základe podnetu sekretariátu LFZ,  DK udeľuje  pokarhanie podľa DP čl. 11 a RS bod 9.5  FK Kráľová Lehota a ŠK Demänová za nezaplatenie MZF v čase splatnosti za mesiac január 2018.

Za prerokovanie FK Kráľová Lehota a ŠK Demänová uhradiť 10,-  € - MZF.

146. Na základe podnetu sekretariátu LFZ,  DK udeľuje  pokutu podľa DP čl. 12 a RS bod 9.5  TJ Pribylina (2 krát) vo výške 20,- € a ŠK TJ Iskra Hrboltová (4 krát) vo výške 40,- € za opakované neuhradenie MZF v čase splatnosti za mesiac január 2018.

Za prerokovanie TJ Pribylina  a ŠK TJ Iskra Hrboltová uhradiť 10,-  € - MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKÁ KOMISIA (predseda Igor Bella)

1. Oznamuje, že DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV  (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C ) bude  25. februára 2018 – v Bobrovci, futbalový štadión/ pozor je to zmena, pôvodne to malo byť v L.Jáne/ - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  8 hodín, prihlášky je potrebné zaslať do 10. februára 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo  igi.bella@gmail.com. Poplatok 10 eur uhradia účastníci na bankový účet SsFZ. Bližšie info Igor Bella 0905 412378

2. Oznamuje, že 24.februára sobota organizuje ŠTK LFZ v L.Jáne turnaj žiakov U15. V obedňajšej prestávke cca 1.hodinu bude TMK LFZ predvádzať ukážky tréningového procesu. Preto prosíme záujemcov z radov trénerov LFZ (aj nekvalifikovaných), aby sa prišli doškoliť a načerpať nové nápady. 

KOMISIA  ROZHODCOV (predseda Michal Chudý)

33/1 Ospravedlnenia: Ivan M. (4.3.-zimný seminár),

33/2 KR berie na vedomie e-mail: Pribylinec M., Ganobčík T., Kohút M., Dúha Š., Iliev A., Šimalčík V., Ondrejka M.,

33/3 Zimný doškolovací seminár R a DZ LFZ sa uskutoční dňa 04.03.2018 od 8,30 hod v Avena Relax Hoteli*** v Liptovskom Jáne. Účastnícky poplatok je 10,0 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018. Zároveň upozorňujeme R a DZ, že im boli zaslané na osobné e-maily študijné materiály k doškolovaciemu semináru. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 13.03.2018 t.j. v utorok o 16:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,0 €.

33/4 Turnaj žiakov kategórie U15 sa uskutoční v sobotu 24.02.2018 v hoteli Alexandra Wellness v Liptovskom Jáne – dolina so začiatkom o 8:00 hod.  Na turnaj sú delegovaní nasledovní R: Ivan M. a Zlejší J.

33/5 Upozorňujeme R a DZ, že na web stránke LFZ v časti rozhodcovia a delegáti sa nachádza zmluva o dobrovolníckej činnosti na rok 2018. Zmluvy sa budú podpisovať na seminári R a DZ. Pokyny k tomuto Vám zašle predseda KR. Zmluvy je potrebné v dvoch výtlačkoch vyplniť, podpísať a pozornosť venovať bankovému spojeniu, číslo účtu v tvare IBAN. Zmluvy sa snažte vytlačiť obojstranne tak, aby na jednom liste boli všetky údaje, predná strana, zadná strana. 

 

Igor Repa                                                                                    Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                               sekretár LFZ 

  

  


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk