Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent       Streda, 20. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 33 zo dňa 28. februára 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 280220

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2019-20

OZNÁMENIE

1. Oznamujeme číslo transparentného účtu, kde je možné posielať finančné prostriedky ako pomoc rodine pri zmiernení nákladov týkajúcich sa prevozu neb. Milana Kokavca z Maroka.

SK31 7500 0000 0004 0701 8763   Variabilný symbol:122020. Názov účtu: Komunitná nadácia Liptov

SEKRETARIÁT

1. Konferencia LFZ sa bude konať v piatok 20.marca 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Predbežný program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia,Návrh na uznesenie z konferencie,Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera. 

2. VV LFZ bude v utorok 17.3.2020 o 15.30 h. na LFZ.

3. Zasadnutie revíznej komisie bude v utorok 3.3.2020 o 11,00 h. na LFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Z dôvodu odhlásenia sa FK Bešeňová zo všetkých mládežníckych turnajov ako aj z organizovania týchto turnajov, meníme organizáciu mládežníckych turnajov nasledovne.

2. Zimné turnaje pohára LFZ  v mládežníckych kategóriach . Prezentácia od 8:30 do 9:00. Začiatok od  9:00. Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ v časti dokumenty. U 9 – priamo finálový turnaj – 7.3. v Ľubochni. Prihlásených  5 FK – Ľubochňa, Uh. Ves, Demänová, L. Ondrašová a Kr. Lehota -  odohrajú 1 x 15 min. každý s každým.

Kategória U 11 – Víťaz turnaja – ŠK Kriváň L. Ondrašová, ktorá zároveň bude reprezentovať LFZ na regionálnom turnaji U 11, ktorý sa uskutoční 14.4.2020 vo Zvolene.

 Kategória U 15 – 10 družstiev – 2 skupiny , pričom postúpia  2 FK. V  skupine odohrajú každý s každým po 15 min.  Skupina A v Ľubochni – postupujúci - FK – Ľubochňa a  L. Hrádok.  Skupina B - v L. Osade v telocvični ZŠ 29.2. za účasti FK : L. Revúce, Ludrová, Hybe, L. Ondrašová a Černová. Finálový turnaj sa uskutoční 14.3. od 9:00 v Bobrovci.

Kategória U 13 – 16 družstiev – 4 skupiny po 4 FK, pričom na finálový turnaj postúpia len víťazi turnajov. V skupinách sa bude hrať 1 x 20 minút.  Skupina A v Palúdzkej 29.2. za účasti FK : Palúdzka , Ludrová , Lúčky a Sv. Kríž. Skupina B v Bobrovci – 7.3. za účasti FK : Bobrovec, Važec, L. Sielnica a L. Mikuláš. Z turnaja z  L. Sliačov postúpil  FK  L. Ondrašová . 29.2. v Ľubochni za účasti FK: Ľubochňa, L. Hrádok, Smrečany a Černová. Finálový turnaj sa uskutoční 14.3. od 9:00 v Ľubochni.

3. Pohár LFZ – Sportika –  semifinálové MFS sa uskutočnia na UT v L. Mikuláši - 1.3. o 13:00 sa Černová stretne s FK Ludrová  a 7.3.2020  o 13:00 – Ľubeľa – Beňadiková.

4. Upozorňujeme všetky FK na možnosť o čerpanie finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ. Pravidla a podmienky na možnosť tohto čerpania nájdete na stránke SsFZ v časti dokumenty, kde sa nachádza tlačivo s podmienkami ako aj tlačivo na samotnú žiadosť. Tieto žiadosti sa posielajú cez LFZ na SsFZ do konca februára.

5. Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že aj v zimnom prestupovom období je možné využiť inštitút o striedavom štarte hráča podľa SP č. 28 odsek 8-10, pričom tieto musia byť schválené najneskôr  3 dni pred začiatkom jarnej časti.

6. Upozorňujeme všetky FK, ktoré si chcú v jarnej časti zmeniť hrací čas oproti jesennej časti, že tak môžu urobiť cez podanie na ŠTK najneskôr 14 dní pred začiatkom jarnej časti.

7. Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú v zimnej prestávke organizovať mládežnícke turnaje a budú žiadať o dotáciu od LFZ, že organizovanie týchto turnajov musia oznámiť vopred cez podanie na ŠTK. Po uskutočnení turnaja zašlú na LFZ žiadosť o poskytnutie dotácie s vyhodnotením turnaja, z ktorého bude zrejmý počet účastníkov. V žiadosti musí byť uvedené aj číslo účtu, kde sa má prípadne schválená dotácia zaslať. Zatiaľ boli nahlásené turnaje v Ľubochni, L. Sliačoch a Demänovej. 

KOMISIA ROZHODCOV

33/1 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 sa uskutoční v nedeľu 08.03.2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod.  Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 12.03.2020 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tu je zároveň link na súbor otázok na seminár: https://uloz.to/file/FNgYoluEBTpU/subor-otazok-liptovsky-fz-pdf.

33/2 Žiadame R a DZ, aby na seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne doniesli so sebou vyplnenú (dátumy nevypisovať) a podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti“, ktorú je možno stiahnuť na stránke LFZ v časti Tlačivá, dokumenty: http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/.

33/3 Delegovanie R na žiacke turnaje U9: dňa 7.3.2020 ZŠ Ľubochňa o 8:30 hod. (Katrák D., Bielesch R.).

33/4 Zmeny - Delegovanie R na žiacke turnaje U13 dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Demänovská cesta - Lipt. Mikuláš ( Kubínovú K., Šlauka A.), dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Baláž Ro., Baláž Ri. za  Lackovú N.), dňa 7.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Kutnár J., Krivulčík L.), dňa 14.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Gazdík D., Maga R.).

33/5 Delegovanie R na žiacke turnaje U15: dňa 29.02.2020 o 8:30 hod. ZŠ Lipt. Osada (Kudroň M., Lucký D.), dňa 14.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Šlauka A., Črep V.).

33/6 Žiadame R a DZ, aby v prípade písomného styku posielali poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

33/7 Upozorňujeme všetkých R napr. Žiak R., Maga R na dôsledné sledovanie ÚS.

33/8 Upozorňujeme R, ktorí rozhodovali zimný turnaj LFZ v mesiaci február na predloženie výkazov do 10.3.2020 - realizácia výplaty.

 

Igor Repa                                                                                   Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                              sekretár LFZ

   

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk