Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 33 zo dňa 25. februára 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250222

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2021-22

SEKRETARIÁT

1 Vyhlásenie 11-tky LFZ, najlepších trénerov, rozhodcu a osobností LFZ bude 17.3.2022 v L.Mikuláši Apartmány Liptov, Seminár R a DZ bude 12.3.2022 v L.Mikuláši, Apartmány Liptov, aktív trénerov LFZ bude 20.3.2022 v Bobrovci na futbalovom štadióne ŠK. V závere mesiaca marec ešte pred začiatkom jarnej časti súťaže je naplánovaná hodnotiaca konferencia LFZ, kde sa vyhodnotí rozpočet za rok 2021 a schváli rozpočet na rok 2022 a  poskytnú sa informácie a pokyny k jarnej časti súťaže.

2. Upozorňuje, že FK, že sú povinné do 10 dní od schválenia hráčom sa vyjadriť k transferu prestup s obmedzením. V opačnom prípade sa transfer schváli. Novela RaPP čl.18/13.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že od budúcej sezóny bude vytvorená nová súťaž v kategórii U 7. Žiadame preto FK, ktoré budú mať o takúto súťaž záujem, aby to oznámili cez podnet na ŠTK do 10. marca 2022. Tento záujem ešte nebude záväzný, len orientačný. V prípade zlepšenia sa epidemiologickej situácie by sme už aj v jarnej časti tohto ročníka zorganizovali nejaké turnaje podľa počtu FK, ktoré o túto súťaž prejavia záujem, kde ešte nebude povinná registrácia deti v ISSF.

2.Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú záujem o zmenu hracieho času oproti jesennej časti, aby toto oznámili cez podnet na ŠTK najneskôr do 10.3.2022.

3.Upozorňujeme FK účinkujúce v mládežníckych súťažiach LFZ, že na základe rozhodnutia VV LFZ budeme každý rok podporovať 3 FK v rozvoji mládežníckych družstiev dotáciou 1 000.- €. Kritéria sú zverejnené na stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti tlačivá,dokumenty, kde bude aj žiadosť, ktorú bude potrebné doručiť na LFZ najneskôr do 15.3.2022.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. TMK LFZ pozýva všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach LFZ na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 od 9.00 hod, nedelav reštaurácii na štadióne v Bobrovci.
Program
9.00-9.15      Prezentácia
9.15-10.00    Etiketa trénera
10.00.10.45  Pôsobenie trénera z pohľadu delegovaných osôb
11.00-11.45   Praktické ukážky
12.00-13.00  Obed,záver

Pozvaní sú všetci tréneri, aj tí, ktorí nemajú trénerskú licenciu a pomáhajú pri trénerskej činnosti. Každý klub má však povinnosť, pod disciplinárnymi následkami, vyslať aspoň jedného trénera.

KOMISIA  ROZHODCOV

33/01 Ospravedlnenia: Cibuľa M. (seminár-PN)

33/02 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2021/2022 sa uskutoční v sobotu 12.03.2022 v  Reštaurácii 1713 - Apartmány Liptov v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022. Program jarného seminára bude nasledovný: 1. 8:30-9:00 hod. Prezentácia,  2. 9:00-9:10 hod. Príhovor predsedu LFZ,  3. 9:10-10:00 hod. Prednáška z PF,  4. 10:00-10:05 hod. Prestávka,  5. 10:05-10:40 hod. Prednáška z PF,  6. 10:40-10:50 hod. Prestávka,  7. 10:50-11:40 hod. Test, 8. 11:40-11:50 hod. Prestávka,  9. 11:50-12:10 hod. Prednáška z PF,   10. 12:10-12:20 hod. Informácia ŠTK, 11. 12:20-12:50 hod. Obed,  12. 12:50-13:15 hod. Diskusia, záver.

33/03 Študijné materiály boli zaslané všetkým R a DZ na ich e-mailové adresy, v prípade zmeny e-mailovej adresy, oznámte túto zmenu ihneď na krobfzlm@gmail.com

33/04  V prílohe e-mailu všetkým R a DZ dňa  26.01.2022  bola zaslaná „Zmluva o dobrovoľníckej činnosti“, prosíme tých, ktorí ešte „Zmluvu“ neposlali, aby ju vyplnili (dátumy nevypĺňajte), vytlačili obojstranne, podpísali a zaslali čo  v najkratšom čase na adresu Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Posielať normálnou poštou, nie 1. triedou a nie doporučene.

33/05 Žiadame všetkých R a DZ o skontrolovanie platnosti svojho registračného preukazu. V prípade, že Vám platnosť končí resp. už skončila, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

33/06 Rozhodcovia, ktorí nezaslali zmluvu o dobrovoľníckej činnosti: Hatala S.,Krišanda L., Kubínová K.,Kutnár J.,Matošová P.,Plaskúr D.,Podskuba M.,Poljak M.,Pribylinec M.,Sekej D.,Varga S.,Wosiňski S.,Žiak R. Žiadame zaslať obratom, bez podpísanej zmluvy o dobrovoľníckej činnosti nemôžete vykonávať funkciu R.

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk