Dnes oslavuje meniny Fedor zajtra Dana, Danica       Štvrtok, 15. apríl 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 34 zo dňa 28. marca 2019


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 290319

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 34/2018-19 

SEKRETARIÁT

1. FK, ktoré sa nezúčastnili na konferencii LFZ, VI. a VII. liga, majú na sekretariáte LFZ bannery Double Start Bet k dispozícii na  prevzatie. Týka sa FK: Dúbrava, Važec, L.Lúžna, L.Teplá, Pribylina, P.Ľupča, Jamník, Beňadiková,Iľanovo, Kvačany, Podtureň. Kontakt: mo: 0905 928663.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS – U 15 – MF – 11.kolo – Smrečany - Hybe –  31.3. z 13:30 na 10:00 14:0, Kvačany - Jamník - 31.3. z 13:30 na 10:30 a L. Kokava – Dúbrava z 31.3. na 1.5. o 15:00. 

2. Upozorňujeme všetky FK a R , že v mládežníckych kategóriach U 9,11 a 13 môžu štartovať dievčatá o 1 rok staršie ako je daná veková kategória. Zároveň upozorňujeme ,že FK Ružomberok a L. Mikuláš musia v týchto kategóriach hrať s hráčmi o 1 rok mladšími ako je daná veková kategória.

3. Berieme na vedomie zmenu farby dresov FK L. Ondrej na domáce MFS – biela farby.

4. Berieme na vedomie odstúpenie FK L. Osada r rozohranej súťaže 8.liga sk. A. Všetky dosiahnuté výsledky budú anulované. FK vylosované na MFS s L. Osadou budú mať voľno. FK L. Osada odstupujeme na DK.

5. Na základe námietky FK Prosiek k MFS 14.kola 7.ligy – Prosiek – Vavrišovo a vzhiadnutého videa potvrdzujeme opodstatnenosť námietky FK Prosiek. OT ŽK dostal hráč D-4 Cyril Granát – RP - 1295834, ale v zápise je uvedený hráč č.6 – Michal Halaš – RP – 1247038, čo bolo v zápise opravené. R – Michal Pašák za nesprávny postup odstupujeme na KR.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 135: Tomáš Bella (1166277) TJ Máj Ružomberok Černová, 6. liga dospelí, od 29.3.2019. 

U 136: Michal Kmeť (1155591),  OŠK Ludrová, 6. liga dospelí od 29.3.2019. 

2. DS po 5. ŽK.  DS– nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 137: Miroslav Halaš (1247038)TJ Prosiek, 7. liga dospelí, od 29.3. 2019. /pozri U143/

3. Iné disciplinárne previnenie

U 138: Matúš Perašín (1278390)TJ Sokol Beňadíková.  Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U680 (SsFZ) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U 139:  Ján Sochor (1286083) TJ Pribylina – 6.liga – dospelí .  Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U106 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2019.

U 140:  ŠK Agro Baník Dúbrava (6. liga-dospelí). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia, a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (nedostatočné zabezpečenie odchodu  delegovaných osôb z HP – napadnutie divákom, zároveň žiadame o identifikáciu diváka v šiltovke v prednej časti biela farba a z fúzmi pod nosom) počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 1.4.2019.

U 141: Lukáš Mikuš ( 1294737) ŠK Agro Baník Dúbrava(6. liga –dospelí). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia, a videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k napadnutiu R pri odchode z ihriska, počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 1.4.2019. Zároveň menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu. Podľa čl. 17/1 DP.

U 142: Michal Mráz ( 1171490) ŠK Agro Baník Dúbrava(6. liga –dospelí). Na základe  videozáznamu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k napadnutiu R pri odchode z HP a pri odchode do šatní, počas stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 1.4.2019. Zároveň menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu. Podľa čl. 17/1 DP.

U 143 : Na základe stanoviska ŠTK DK ruší U 137 v plnom znení. Na základe námietky FK Prosiek k MFS 14.kola 7.ligy – Prosiek – Vavrišovo a vzhliadnutého videa potvrdzujeme opodstatnenosť námietky FK Prosiek. OT ŽK dostal hráč D-4 Cyril Granát – RP - 1295834, ale v zápise je uvedený hráč č.6 – Michal Halaš – RP – 1247038, čo bolo v zápise opravené. R – Michal Pašák za nesprávny postup odstupujeme na KR.

 

Na deň 4.4.2019 predvolávame na zasadanie DK o 16,30 hod.  R- Jaroslav Veľký, Filip Matej, Róbert Bielesch, DS - Milan Krivoš, a HÚ - Lukáš Janičina zo stretnutia 14. kola 6. ligy ŠK Baník Dúbrava – TJ Partizán Ľubeľa.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

34/1 Ospravedlnenia: Wosiňski S. (6.4., stretnutia v čase konania MFZ TJ Iľanovo dospelí), Novota J. (31.3.), Bakoš M. (31.3.,7.4.,14.4.,21.4.,28.4.), Krišanda L. (31.3.), Gregor D. (apríl 2019), Matošová P. (od 1.4. – PN do oznámenia),

34/2 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J., Danaj D.,

34/3 KR LFZ pozýva na svoje zasadnutie na deň 04.04.2019 o 16:00 hod. nasledovných R a DS: Veľký J., Matej F., Bielesch R. a Krivoš M. (14.kolo SLOVEKON 6. liga dospelých medzi ŠK Agro Baník Dúbrava - TJ Partizán Ľubeľa konaného dňa 24.03.2019 o 15:00 hod. na ihrisku v Dúbrave).  

34/4 Na základe podnetu ŠK Agro Baník Dúbrava k stretnutiu 14.kole SLOVEKON 6. liga dospelých  medzi ŠK Agro Baník Dúbrava - TJ Partizán Ľubeľa konaného dňa 24.03.2019 o 15:00 hod. na ihrisku v Dúbrave a na základe vzhliadnutého videozáznamu z vyššie uvedeného stretnutia KR LFZ prijala nasledovné – podnet ŠK Agro Baník Dúbrava  KR LFZ vyhodnotila ako čiastočne opodstatnený.

34/5 KR LFZ upozorňuje R, ktorí sa nezúčastnili Seminára R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 v Liptovskom Jáne dňa 02.03.2019 a ani náhradných seminárov, že nebudú delegovaní v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. Dňa 28.03.2019 sa zúčastnil náhradného seminára na základe  poskytnutej výnimky KR LFZ a úspešne vykonal test z PF: Plaskúr D.

34/6 Na základe námietky FK Prosiek k MFS 14.kola 7.ligy – Prosiek – Vavrišovo a vzhliadnutého videa potvrdzujeme opodstatnenosť námietky FK Prosiek. OT ŽK dostal hráč D-4 Cyril Granát – RP - 1295834, ale v zápise je uvedený hráč č.6 – Michal Halaš – RP – 1247038, čo bolo v zápise opravené. R – Michal Pašák bol za nesprávny postup riešený KR LFZ v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

DELEGAČNÝ LIST č. 16/2018-19 

Slovekon – 6.liga dospelí                        07.04.2019 o 15,30 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-Lisková

Žuffa P.

Gazdík

Štachura

Matula

 

Sm.Žiar-Likavka

Zlejší

Rajniak

Murza

Žuffa J.

 

Černová-Bobrovec

Kudroň

Neuman

Čačo

Grendel

 

L.Lúžna-Hubová

Nemec J.

Ilavský

Plaskúr

Vyšný J.

 

Važec-Ľubeľa

Pribylinec

Krčula

Novota

Zeleňák

 

L.Kokava-Pribylina

Oravec A.

Psotný

Kováčiková

Vyšný M.

 

Dúbrava-Ludrová

Gemzický

Pašák

Lacková

Makovický

 

 

Penzion Larion – 7.liga dospelí              07.04.2019 o 15,30 hod.                                 16.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Podtúreň-Hybe

Švorčík

Buniak

Krivoš A.

Szabó

 

Východná-Vavrišovo

Smatana

Širúček

Špaček

 

 

Kvačany-Jamník

Kútnik

Krišanda L.

Kuna

 

 

Prosiek-Stankovany

Podskuba

Kmeť

Koleň

 

 

Iľanovo-Hrboltová

Prončák M.

Chlepko

Lucký

 

 

L.Ján-P.Ľupča

Beňo

Žiak

Krišanda J.

 

 

Demänová-Beňadiková

Matej

Maga

Kutnár

Dráb

 

 

Sportika – 8.liga sk. A dospelí                07.04.2019 o 15,30 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Vlachy-B.Potok

Gejdoš

Balažec

 

 

 

Lúčky-L.Revúce

Bielesch

Katrák

Šimčeková

Krivoš M.

 

Štiavnička-V.Dubová

Veľký

Mikulková

Dančová

 

 

 

Sportika – 8.liga sk. B dospelí                07.04.2019 o 15,30 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar „B“-L.Trnovec

Sekej

Chlepko

Holub

 

6.4. o 15:30 hod.

Gôtovany-L.Ondrej

Črep

Sekej

Čatloch

 

 

K.Lehota-Sv.Kríž

Lisý M.

Krivulčík L.

Jančuška

 

 

Uh.Ves-L.Ondrašová

Rúčka M.

Šlauka

Kubínová

 

 

 

5.liga U-19                                                 06.04.2019 o 15,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Likavka

Pribylinec

Ilavský

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Bobrovec

Laučík

Kutnár

 

 

 

Ľubochňa-L.Ján

Bakoš

Kudroň

 

 

 

Švošov-Iľanovo

Baláž Ro.

Maga

 

 

 

vopľno-L.Ondrašová

 

 

 

 

 

 

U-19 – MF                                                  06.04.2019 o 15,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubeľa-Vavrišovo

Širúček

Neuman

 

 

o 14:00 hod.

Lúčky-voľno

 

 

 

 

 

Východná-Sv.Kríž

Prončák M.

Čimbora

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk. A                                        07.04.2019 o 13,00 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-L.Revúce

Plaskúr

 

 

 

 

Likavka-V.Dubová

odd.R

 

 

 

 

Černová-L.Sliače

Čačo

 

 

 

 

L.Teplá-L.Štiavnica

Štachura

 

 

 

 

 

4.liga U-15 sk.B                                         07.04.2019 o 13,00 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ploštín-Bobrovec

Chlepko

 

 

 

 

Ľubeľa-Palúdzka

Lacková

Pašák

 

 

 

L.Sielnica-P.Ľupča

odd. R

 

 

 

 

Važec-L.Ondrašová

Novota

 

 

 

 

 

1.tr. LFZ – MF U-15                                  07.04.2019 o 13,00 hod.                                 12.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Uh.Ves-Vavrišovo

Kubínová

 

 

 

 

voľno-Jamník

 

 

 

 

 

Kvačany-Hybe

Kuna

 

 

 

 

Lúčky-Dúbrava

Šimčeková

 

 

 

 

L.Kokava-Sv.Kríž

Psotný

 

 

 

 

 

U-13 Kormanov pohár sk. A                   04.04.2019 o 16,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Štiavnica-L.Mikuláš

Bakoš

 

 

 

 

L.Lúžna-Bobrovec

Balažec

 

 

 

 

Ľubochňa-Lisková

Lucký

 

 

 

v Hubovej

Lúčky-Hrboltová

Čačo

 

 

 

 

Ružomberok-Palúdzka

Lacková

 

 

 

 

 

U13 Kormanov pohár MF                       04.04.2019 o 16,30 hod.                                 09.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Važec-Bešeňová

odd. R

 

 

 

 

L.Ján-Ľubeľa

Lisý M.

 

 

 

 

 

U-11 LFZ                                                    06.04.2019 o 13,30 hod.                                 10.kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-L.Hrádok

Lucký

 

 

o 10:30 hod. v Stankovanoch

Palúdzka-L.Štiavnica

Ilavský

 

 

 

o 12:00 hod.

Hybe-Sm.Žiar

Cibuľa

 

 

 

o 12:30 hod.

Ružomberok-Sv.Kríž

Bubniak

 

 

 

vo Sv. Kríži

Bešeňová-Černová

Koleň

 

 

 

 

L.Mikuláš-Ondrašová

Pribylinec

 

 

 

7.4. o 10:00 hod.

 

Zmeny a doplnky  DELEGAČNÉHO  LISTU č. 15/2018-19 

L.Kokava-Ľubeľa

Žuffa P.

Kudroň

Čačo

Szabó

 

Lisková-Sm.Žiar

Matej

Kútnik

Bubniak

Grendel

 

Beňadiková-Podtúreň

Nemec P.

Prončák M.

Oravec A.

Haviar

30.3. o 15:00 hod.

Hybe-Východná

Laučík

Nemec J.

Kováčiková

Žuffa J.

30.3. o 15:00 hod.

P.Ľupča-Demänová

Smatana

Krčula

Gejdoš

Vyšný J.

 

Vavrišovo-Kvačany

Rajniak

Murza

Kuna

 

 

Sv.Kríž-U.Ves (U15)

Širúček

 

 

 

 

L.Kokava-Dúbrava (U15)

odd.R

 

 

 

1.5. o 15:00 hod.

Sm.Žiar-Hybe (U15)

Lisý M.

 

 

 

31.3. o 10:00 hod.

Kvačany-Jamník (U15)

Kutnár

 

 

 

31.3. o 10:30 hod.

 

Delegovanie LFZ pre SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

AR 2

poznámka

Ludrová-Nededza

Balogh

Bakoš

 

III.L D, 30.3.19 o 13:00 hod.

L.Lúžna-Z.Poruba

Božek

Matej

 

IV.L D, sk.B, 30.3.19 o 15:00 hod.

Bešeňová-Nižná

Valíček

Baláž Ri.

 

IV.L D, sk.B, 30.3.19 o 15:00 hod.

Lisková-MŠK Žilina (C)

Matej

 

 

II.L SŽ-U15, 31.3.19 o 11:00 hod.


Igor Repa                                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                       sekretár LFZ 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk