Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent       Streda, 20. január 2021,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 34 zo dňa 06. marca 2020


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 060320

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 34/2019-20

SEKRETARIÁT

1. MZF za február 2020 je splatná 10.3.2020.

2. VV LFZ bude 17.3.2020 utorok o 15,30 h. na LFZ.

3. Konferencia LFZ sa bude konať v piatok 20.marca 2020 o 15.30 h. v Lipt. Mikuláši, reštaurácia 1713 - apartmány Liptov. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát. Na konferencii o.i. bude vyhodnotený rozpočet za rok 2019 a prerokovaný rozpočet na rok 2020. Predbežný program konferencie: Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a prijatie rozpočtu na rok 2020,Správa revíznej komisie,Správa mandátovej komisie,Diskusia,Návrh na uznesenie z konferencie,Záver. Po skončení bude delegátom konferencie podaná večera.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Na základe požiadavky FK, že viacero hráčov hrá za U 13 aj U 15, meníme termín finálového turnaja U 13 zo 14.3. na 21.3. v Ľubochni

2.Zimné turnaje pohára LFZ  v mládežníckych kategóriach . Prezentácia od 8:30 do 9:00. Začiatok od  9:00. Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ a novy.futbalnet v časti dokumenty. U 9 – priamo finálový turnaj – 7.3. v Ľubochni. Prihlásených  5 FK – Ľubochňa, Uh. Ves, Demänová, L. Ondrašová, Bešeňová a Kr. Lehota -  odohrajú 1 x 12 min. každý s každým.

Kategória U 11 – Víťaz turnaja – ŠK Kriváň L. Ondrašová, ktorá zároveň bude reprezentovať LFZ na regionálnom turnaji U 11, ktorý sa uskutoční 14.4.2020 vo Zvolene.

 Kategória U 15 –Finálový turnaj sa uskutoční 14.3. od 9:00 v Bobrovci za účasti FK Ľubochňa, L. Hrádok, Černová a Ludrová.  Hrací čas 1 x 20 min.

Kategória U 13 – 16 družstiev – 4 skupiny po 4 FK, pričom na finálový turnaj postúpia len víťazi turnajov. V skupinách sa bude hrať 1 x 20 minút.  Skupina B v Bobrovci – 7.3. za účasti FK : Bobrovec, Važec, L. Sielnica a L. Mikuláš. Na finálový  turnaj zatiaľ postúpil  FK  L. Ondrašová, Ľubochňa a Ludrová.  Finálový turnaj sa uskutoční 21.3. od 9:00 v Ľubochni. Hrací čas 1 x 20 min.

3.Pohár LFZ – Sportika –  2. semifinálové MFS sa uskutoční na UT v L. Mikuláši -  7.3.2020  o 13:00 – Ľubeľa – Beňadiková. Prvým finalistom sa stal FK Černová. Finálové MFS sa uskutoční v Liskovej 1. alebo 8. mája.

4.Upozorňujeme všetky FK v mládežníckych kategóriach, že aj v zimnom prestupovom období je možné využiť inštitút o striedavom štarte hráča podľa SP č. 28 odsek 8-10, pričom tieto musia byť schválené najneskôr  3 dni pred začiatkom jarnej časti.

5.Upozorňujeme všetky FK, ktoré si chcú v jarnej časti zmeniť hrací čas oproti jesennej časti, že tak môžu urobiť cez podanie na ŠTK najneskôr 14 dní pred začiatkom jarnej časti.

6.Upozorňujeme všetky FK, ktoré budú v zimnej prestávke organizovať mládežnícke turnaje a budú žiadať o dotáciu od LFZ, že organizovanie týchto turnajov musia oznámiť vopred cez podanie na ŠTK. Po uskutočnení turnaja zašlú na LFZ žiadosť o poskytnutie dotácie s vyhodnotením turnaja, z ktorého bude zrejmý počet účastníkov. V žiadosti musí byť uvedené aj číslo účtu, kde sa má prípadne schválená dotácia zaslať. Zatiaľ boli nahlásené turnaje v Ľubochni, L. Sliačoch a Demänovej.     

7.Na základe čl. 37/2 SP súhlasíme so zmenou termínu MFS 8.ligy – 14.kolo – Smrečany B – L. Trnovec a Hybe B – L. Revúce z 28.3. na 29.3. o 15:00.

8.Súhlasíme s dohodou FK o zmene termínu MFS 4.ligy U 15 – sk. A – 11.kolo – Likavka – L. Teplá z 5.4. na 4.4. o 11:00.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 138: Radovan Kmeť (1275939), OŠK Ludrová. Na základe Zápisu o stretnutí zo semifinále pohára LFZ medzi: TJ Máj Černová – OŠK Ludrová, dňa 01.03.2020, za vylúčenie v stretnutí (SH - kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti), podľa čl. 46/1b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 46/2b DP a čl. 12/4 DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2019/20 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK je možné podať v zmysle DP.

34/1 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 sa uskutoční v nedeľu 08.03.2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod.  Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 12.03.2020 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 €. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tu je zároveň link na súbor otázok na seminár: https://uloz.to/file/FNgYoluEBTpU/subor-otazok-liptovsky-fz-pdf. Program seminára bude nasledovný:

08,30-09,30 hod. – Prezentácia (Nemec P.,Žuffa P.)

09,00-09,10 hod. – Zahájenie, príhovory

09,10-10,15 hod. – 1. Prednáška (R+DS – B.Nemček))

10,15-10,30 hod. – Prestávka

10,30-11,00 hod. – 2. Prednáška (R – B.Nemček)), 3. Prednáška (DS – M.Migaľová)

11,00-11,15 hod. – Prestávka

11,15-11,45 hod. – Písomný test (Nemec P.,Žuffa P.,Žuffa J.)

11,45-12,00 hod. – Prestávka

12,00-12,30 hod. – 4. Prednáška (Zeleňák)

12,00-13,00 hod. – Obed

13,00-13,30 hod. – Vyhodnotenie testu, diskusia, záver, štulpne

34/2 Žiadame R a DZ, aby na seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2019/2020 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne doniesli so sebou vyplnenú (dátumy nevypisovať) a podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti“, ktorú je možno stiahnuť na stránke LFZ v časti Tlačivá, dokumenty: http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/.

34/3 Delegovanie R na žiacke turnaje U9: dňa 7.3.2020 ZŠ Ľubochňa o 8:30 hod. (Lucký D. za Katráka D., Bielesch R.). Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ a Nový futbalnet v časti dokumenty.

34/4 Zmeny - Delegovanie R na žiacke turnaje U13 dňa 7.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Kutnár J., Jančuška J. za Krivulčíka L.), dňa 21.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Ľubochňa (Gazdík D., Maga R.). Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ a Nový futbalnet v časti dokumenty.

34/5 Delegovanie R na žiacke turnaje U15: dňa 14.3.2020 o 8:30 hod. ZŠ Bobrovec (Šlauka A., Črep V.). Propozície turnaja a súpiska je zverejnená na stránke LFZ a Nový futbalnet v časti dokumenty.

34/6 Žiadame R a DZ, aby v prípade písomného styku posielali poštu na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

34/7 Upozorňujeme všetkých R napr. Žiak R., Maga R., Kudroň M., Lucký D. na dôsledné sledovanie ÚS.

34/8 Upozorňujeme R, ktorí rozhodovali zimný turnaj LFZ v mesiaci február na predloženie výkazov do 10.3.2020 - realizácia výplaty.

DELEGAČNÝ LIST POHÁR LFZ – SPORTIKA (semifinále) – zmena 1

Pohár LFZ Dospelí - Sportika                                           07.03.2020 o 13,00 hod.        semifinále

 

R

AR 1

AR 2

poznámka

Beňadiková-Ľubeľa

Cibuľa

Nemec J.

Širúček

na UT v LM

 

Igor Repa                                                                                      Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                 sekrtetár LFZ

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk