Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik       Utorok, 05. júl 2022,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Náhodné foto

Úradná správa č.: 34 zo dňa 04. marca 2022


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 040322

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 34/2021-22

SEKRETARIÁT

1. Pozývame FK LFZ, za každý FK jeden delegát na hodnotiacu konferenciu, ktorá bude vo štvrtok 24.3.2022 o 15,00 h. v reštaurácii 1713-Apartmány Liptov, ulica 1. mája v Liptovskom Mikuláši. Program: 1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov LFZ, 2. Schválenie programu, pracovného predsedníctva,mandátovej a návrhovej komisie, 3. Príhovor predsedu LFZ, 4. Vyhodnotenie rozpočtu LFZ za rok 2021 a schválenie rozpočtu LFZ na rok 2022, 5. Správa revíznej komisie, 6. Správa mandátovej komisie, 7. Diskusia a pripravenosť  jarnej časti súťaže, 8. Návrh na uznesenie a záver.

2. Pozývame hráčov, ktorí boli vyhodnotení a zaradení do 11- tky LFZ, ocenených trénerov, rozhodcu a osobnosti LFZ na slávnostné vyhlásenie a ocenenie, ktoré bude vo štvrtok 17.3.2022 v L.Mikuláši v Reštaurácii 1713- Apartmány Liptov ulica 1. mája v Liptovskom Mikuláši o 16,30 hod. 

Pozvaní sú títo  hráči, tréneri, osobnosti a rozhodca: Lako Tomáš L.Teplá, Kučera Marko Ludrová, Demko Andrej Černová, Šimun Martin SmrečanyŽiar, Lovás Matej L.Teplá, Ťapaják Dominik Palúdzka, Milan Marek L.Teplá, Labaška Martin SmrečanyŽiar, Žákovič Michal Ľubeľa, Bobek Miroslav L.Teplá, Kubala Patrik Lisková

Najlepší hráč: Kubala Patrik Lisková

Tréner LFZ 2021: Pozor Jaroslav L.Kokava

Tréneri mládež 2021: Roštek Ivan Švošov, Tekel Jozef L.Ondrašová

Rozhodca LFZ 2021: Juraj Zlejší

Osobnosti LFZ 2021: Ján Čačo Ružomberok, Ján Hojzák L.Mikuláš, Ľubomír Košo Sv.Kríž, Imrich Magdoško Ružomberok, Anton Urgela L.Mikuláš.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že od budúcej sezóny bude vytvorená nová súťaž v kategórii U 7. Žiadame preto FK, ktoré budú mať o takúto súťaž záujem, aby to oznámili cez podnet na ŠTK do 10. marca 2022. Tento záujem ešte nebude záväzný, len orientačný. V prípade zlepšenia sa epidemiologickej situácie by sme už aj v jarnej časti tohto ročníka zorganizovali nejaké turnaje podľa počtu FK, ktoré o túto súťaž prejavia záujem, kde ešte nebude povinná registrácia deti v ISSF.

2.Upozorňujeme všetky FK, ktoré majú záujem o zmenu hracieho času oproti jesennej časti, aby toto oznámili cez podnet na ŠTK najneskôr do 10.3.2022.

3.Upozorňujeme FK účinkujúce v mládežníckych súťažiach, že na základe rozhodnutia VV LFZ budeme každý rok podporovať 3 FK v rozvoji mládežníckych družstiev dotáciou 1 000.- € Kritéria budú zverejnené na stránke LFZ v časti dokumenty, kde bude aj žiadosť, ktorú bude potrebné doručiť na LFZ najneskôr do 15.3.2022.

4.Na základe čl. 37/2 SP súhlasíme so zmenou termínu MFS:

U 19 – 10.kolo – Hybe – Bobrovec z 26.3. na 25.3. o 16:00

8.liga – 14.kolo – Hybe B – Jamník z 26.3. na 27.3. o 15:00

5.Akceptujeme požiadavku FK Palúdzka na zmenu hracieho času U 11 – sobota 10:30, ako aj zmenu farby dresov dospelých na domáce MFS pre jarnú časť – dresy a štucky červené , trenky čierne.

TRÉNERSKÁ KOMISIA
1. TMK LFZ pozýva všetkých trénerov pôsobiacich v súťažiach LFZ na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 od 9.00 hod, nedela v reštaurácii na futbalovom štadióne v Bobrovci.
Program
9.00-9.15      Prezentácia
9.15-10.00    Etiketa trénera
10.00.10.45  Pôsobenie trénera z pohľadu delegovaných osôb
11.00-11.45   Praktické ukážky
12.00-13.00  Obed,záver

Pozvaní sú všetci tréneri, aj tí, ktorí nemajú trénerskú licenciu a pomáhajú pri trénerskej činnosti. Každý klub má však povinnosť, pod disciplinárnymi následkami, vyslať aspoň jedného trénera.

KOMISIA  ROZHODCOV

33/01 Ospravedlnenia: S.Wosinski

33/02 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2021/2022 sa uskutoční v sobotu 12.03.2022 v  Reštaurácii 1713 - Apartmány Liptov v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Účastnícky poplatok 10,00 €. Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie R a DZ v jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022. Program jarného seminára bude nasledovný: 1. 8:30-9:00 hod. Prezentácia,  2. 9:00-9:10 hod. Príhovor predsedu LFZ,  3. 9:10-10:00 hod. Prednáška z PF,  4. 10:00-10:05 hod. Prestávka,  5. 10:05-10:40 hod. Prednáška z PF,  6. 10:40-10:50 hod. Prestávka,  7. 10:50-11:40 hod. Test, 8. 11:40-11:50 hod. Prestávka,  9. 11:50-12:10 hod. Prednáška z PF,   10. 12:10-12:20 hod. Informácia ŠTK, 11. 12:20-12:50 hod. Obed,  12. 12:50-13:15 hod. Diskusia, záver.

33/03 Študijné materiály boli zaslané všetkým R a DZ na ich e-mailové adresy, v prípade zmeny e-mailovej adresy, oznámte túto zmenu ihneď na krobfzlm@gmail.com

33/04  V prílohe e-mailu všetkým R a DZ dňa  26.01.2022  bola zaslaná „Zmluva o dobrovoľníckej činnosti“, prosíme tých, ktorí ešte „Zmluvu“ neposlali, aby ju vyplnili (dátumy nevypĺňajte), vytlačili obojstranne, podpísali a zaslali čo  v najkratšom čase na adresu Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. Posielať normálnou poštou, nie 1. triedou a nie doporučene.

33/05 Žiadame všetkých R a DZ o skontrolovanie platnosti svojho registračného preukazu. V prípade, že Vám platnosť končí resp. už skončila, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

33/06 Rozhodcovia, ktorí nezaslali zmluvu o dobrovoľníckej činnosti: Hatala S.,Krišanda L.,Kubínová K., Kutnár J., Matošová P., Podskuba M., Poljak M. Žiadame zaslať obratom, alebo predložiť na seminári. Bez podpísanej zmluvy o dobrovoľníckej činnosti nemôžete vykonávať funkciu R.

 

Igor Repa                                                                                             Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                        sekretár LFZ

 

 

 

 

 

 

 


Späť

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Liptovský futbalový zväz | 2012 © www.obfz-lm.sk | Administrácia
webdesign: ITStudio.sk